Technika

Nowe warunki techniczne: ujednolicony tekst rozporządzenia wraz z komentarzami ekspertów

 • Nowe WARUNKI TECHNICZNE jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  Ujednolicony tekst rozporządzenia wraz z komentarzami do zmian w przepisach.
  Z początkiem 2014 roku zaczęły obowiązywać zmienione warunki techniczne dla budynków. Nowelizacja przepisów ma na celu stopniowe – rozłożone na kilka najbliższych lat – zmniejszanie zapotrzebowania budynków na ciepło i zwiększanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Po 1 stycznia 2014 wniosek o pozwolenie na budowę oraz projekt domu muszą spełniać nowe wymagania. Projekt kupiony wcześniej trzeba sprawdzić ...

 • Copyright: Cosmopolitan Twarda 2/4

  Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział I

  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Dział I. PRZEPISY OGÓLNE

  § 1. Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.§ 2. 1Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie ...
 • Nowa inwestycja Echo Investment to osiedle mieszkaniowe Grota 111 we Wrocławiu

  Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział II

  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Dział II. ZABUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ

  Rozdział 1. Usytuowanie budynku § 10. (uchylony) § 11. 1. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych, przy czym dopuszcza się wznoszenie budynków w tym zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości poniżej poziomu ustalonego w tych przepisach ...
 • 1 pokój dzienny; zadanie konkursowe w XIV edycji Konkursu Studenckiego „Architektury-murator” polega na zaprojektowaniu mieszkania młodego architekta w jednym z warszawskich bloków

  Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział III

  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Dział III.  BUDYNKI I POMIESZCZENIA

  Rozdział 1. Wymagania ogólne § 44. Budynek, jego układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe elementów budowlanych powinny by ć zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszących się do niego przepisów rozporządzenia i przepisów odrębnych.§ 45. Budynek z pomieszczeniami ...
 • Rury miedziane są lekkie, odporne na korozję i nie wydłużają się pod wpływem wysokiej temperatury. Za to ich montaż jest bardziej pracochłonny

  Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział IV

  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Dział IV.  WYPOSAŻENIE TECHNICZNE BUDYNKÓW

  (paragrafy z ostatnimi zmianami zostały wyróżnione kolorowym tłem)

  Rozdział 1. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody § 113. 1. (uchylony)2. (uchylony)3. (uchylony)3a. Instalacja wodociągowa ciepłej wody przygotowywanej:1) centralnie – rozpoczyna się bezpośrednio za armaturą odcinającą tę instalację od indywidualnego węzła ciepłowniczego, od grupowego węzła ciepłowniczego lub od kotłowni ...
 • Część wspornikowa budynku Cosmopolitan z widocznym wieszakiem

  Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział V

  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Dział V.  BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI

  § 203. Budynki i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:1) zniszczenia całości lub części budynku,2) przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,3) uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku ...
 • Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział VI

  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Dział VI. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

  Rozdział 1. Zasady ogólne § 207. 1. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:1) nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia,2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki,4) możliwość ewakuacji ludzi ...
 • Schody drewniane Aira

  Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział VII

  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Dział VII. BEZPIECZEŃŚTWO UŻYTKOWANIA

  § 291. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób niestwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania, w szczególności przez uwzględnienie przepisów niniejszego działu.§ 292. 1. Wejścia do budynku o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych, mającego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, należy ochraniać daszkiem lub podcieniem ...
 • Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział VIII

  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Dział VIII. HIGIENA I ZDROWIE

  Rozdział 1. Wymagania ogólne § 309.  Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów, w szczególności w wyniku:1) wydzielania się gazów toksycznych,2) obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,3) niebezpiecznego promieniowania ...
 • Hałas i jego źródła

  Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział IX

  Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Dział IX. OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI

  § 323. 1. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach ...
 • Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział X

  Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Dział X . OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA

  W poprzednich rozdziałach naszego cyklu o nowych warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zmiany zaznaczone zostały kolorem – Dział X otrzymał w całości nowe brzmienie, dlatego publikujemy go bez wyróżnień. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2014. § 328.  1. Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne ...
 • Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział XI

  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Dział XI. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

  § 330.  Przepisów rozporządzenia nie stosuje się, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 i § 207 ust. 2, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów,2) zostało dokonane zgłoszenie ...

Nowe produkty i technologie

Dylatacje bez błędów

Prawidłowe wykonanie dylatacji przy pomocy elastycznych kitów uszczelniających

Podczas tworzenia konstrukcji budowlanych na styku różnego rodzaju elementów powstają szczeliny, które wymagają wypełnienia i trwałego scalenia obu fragmentów. Problem pojawia się najczęściej wtedy, gdy konieczne jest połączenie części zbudowanych z tego samego materiału i generujących dużą ilość naprężeń. Aby spoiny w takich miejscach właściwie spełniały swoją funkcję i nie stały się źródłem problemów podczas eksploatacji, trzeba odpowiednio zaplanować i wykonać tzw. szczeliny dylatacyjne.

PRACE W ŁAZIENCE

Wilgoć w łazience. Jak zabezpieczyć przed wilgocią ściany i podłogi w łazience?

Wilgoć oraz wysoka temperatura - to środowisko sprzyjające rozwojowi grzybów i pleśni, powstawaniu wykwitów, a takie właśnie panuje w łazience. Wilgoć w łazience szkodliwie działa też na trwałość materiałów wykończeniowych. Przy wykańczaniu łazienki powinno się stosować specjalistyczną chemię budowlaną, zabezpieczającą przed wilgocią ściany i podłogi. Takie działanie mają folia w płynie, elastyczna fuga do płytek oraz silikon sanitarny.

Wideo

Od jakości użytego do mieszanki betonowej cementu zależy jakość i bezpieczeństwo wykonywanej z niego konstrukcji. Na rynku znajduje się jednak również cement, który nie spełnia norm. Stowarzyszenie Producentów Cementu zbadało jakość workowanego cementu, który sprzedawany jest w hurtowniach i marketach budowlanych. To trzeba zobaczyć! play

Jakość cementu: worek workowi nierówny. FILM

Od jakości użytego do mieszanki betonowej cementu zależy jakość i bezpieczeństwo wykonywanej z ...

Zobacz wszystkie

Fotogalerie

Zobacz wszystkie

Architektura

Zmarł architekt Wojciech Leśnikowski, autor projektów współczesnej architektury w Polsce i zagranicą

Zmarł architekt Wojciech Leśnikowski, autor projektów współczesnej architektury w Polsce i zagranicą

17 kwietnia 2014 zmarł Wojciech Leśnikowski - architekt, wykładowca, autor wielu książek teoretycznych oraz projektów współczesnej architektury w Polsce, Francji i Stanach Zjednoczonych. Przypominamy rozmowę z architektem, opublikowaną na łamach miesięcznika „Architektura-murator" nr 8/2012

O tym się mówi

Badanie znajomości właściwości stali zbrojeniowej. Wypełnij ankietę!

Badanie znajomości właściwości stali zbrojeniowej. Wypełnij ankietę!

EPSTAL jest znakiem jakości nadawanym na zasadach dobrowolnej certyfikacji na stal zbrojeniową o wysokiej ciągliwości gatunku B500SP. Znak EPSTAL oznacza, że stal została poddana badaniom zgodnie z wymaganiami odpowiednich polskich norm, certyfikowana przez uprawnioną jednostkę badawczą oraz ma wszystkie certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne wymagane w Polsce. Propagowaniem stali ze znakiem EPSTAL zajmuje się Centrum Promocji Jakości Stali. Wypełnij ankietę na temat pozycji stali EPSTAL na rynku polskim. Twój głos będzie cenny w badaniach tego rynku!

Wszystkich zainteresowanych nowościami z dziedziny nowych technologii budowlanych zapraszamy do działu Technika. Uda ci się znaleźć tam informacje dotyczące wszelkich nowinek pojawiających się obecnie na rynku. Jeśli frapują cię techniki projektowania bądź w wolnej chwili wyszukujesz wiadomości na temat innowacyjnych rozwiązań budowlanych czy konstrukcyjnych, nie mogłeś lepiej trafić. W dziale Technika możesz znaleźć newsy dotyczące drukarek 3D czy organizowanych w najbliższym czasie szkoleń. 

 

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody MURATOR S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody MURATOR S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
W serwisie:
Murator S.A:
Serwisy internetowe:
Dom i ogród:
Styl życia:
Rozrywka, informacja:
Rodzina:
Hobby i wypoczynek:
Architektura i budownictwo:
Zakupy:
Wideo:
Miesięcznik: