Budowlane Centrum Edukacji

BUDOWLANE CENTRUM EDUKACJI - BCE - to nowoczesna platforma, która pomaga w podnoszeniu kwalifikacji profesjonalistów z branży budowlanej. BCE, to kursy szkoleniowe, które przeprowadzają wykonawców przez technologie budowlane. Pozwalają im zapoznać się z konkretnymi rozwiązaniami proponowanymi przez producentów i nauczyć się je wykorzystywać w praktyce. Znajdziecie tu artykuły, webinary, filmy instruktażowe na tematy związane z budową, instalacjami, wykończeniem wnętrz, a także zrównoważonym rozwojem.