Układanie przewodów elektrycznych norma i przepisy

2022-08-02 10:23
Układanie przewodów elektrycznych norma i przepisy
Autor: Gettyimages Niezależnie od sposobu realizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym obowiązują przepisy, normy i pewne uniwersalne zasady dotyczące jej układania

Najważniejszą regulacją określającą zasady układania instalacji elektrycznej jest ustawa Prawo budowlane oraz akt wykonawczy do niej - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy dotyczą każdego sposoby realizacji instalacji elektrycznej. Przepisy istotne są ze względów bezpieczeństwa, funkcjonalności i trwałości instalacji.

We wspomnianym rozporządzeniu zamieszczono szereg podstawowych i szczegółowych wymagań, które należy uwzględnić na etapie projektowania i budowy instalacji elektrycznych niskiego napięcia, dotyczących: lokalizacji złącza instalacji, jej układu sieciowego w budynku oraz podstawowych elementów wyposażenia i sposobu prowadzenia (uziomów, łączników, tras przewodów, przekrojów i materiałów przewodów, urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej, liczników energii, oprzewodowania, podziału instalacji na obwody itp.).

Przepisy dotyczą zarówno budynków mieszkalnymi jedno- jak i  wielorodzinnych.

Układanie przewodów elektrycznych - przepisy

W świetle obowiązujących przepisów w instalacjach elektrycznych w obiektach należy stosować:

  • oddzielny przewód ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,
  • połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
  • zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów,
  • przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2.

Ponadto w warunkach technicznych określono, że przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

Dopuszczono też możliwość stosowania rozwiązań wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm.

Dodatkowo określono szereg wymagań dotyczących budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

  • pionowe ciągi należy prowadzić poza mieszkaniami i pomieszczeniami użytkowymi, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie,
  • obwody odbiorcze trzeba prowadzić w obrębie każdego mieszkania oraz stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, w łazience oraz do urządzeń odbiorczych w kuchni, a także odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia, przy czym pomieszczenia należy wyposażać w wypusty oświetleniowe oraz w niezbędną liczbę odpowiednio rozmieszczonych gniazd wtyczkowych,
  • oświetlenie i odbiorniki w pomieszczeniach komunikacji ogólnej oraz technicznych i gospodarczych powinny być zasilane z tablic administracyjnych.

Instalacja elektryczna jest jedną z wielu, które stanowią wyposażenie budynku mieszkalnego, dlatego należy ją lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania, a odległość w stosunku do innych powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych.

Według warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie prowadzenie instalacji elektrycznej i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku musi zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania oraz uwzględniać warunki określone dla instalacji gazowej (jej poziome odcinki powinny być umiejscowione w odległości co najmniej 10 cm powyżej innych przewodów instalacyjnych (np. elektrycznych), jeżeli gęstość gazu jest większa od powietrza – poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących, a w przypadku krzyżowania się powinny być oddalone o co najmniej 2 cm).

Układanie przewodów elektrycznych - norma

Normą, która obejmuje wytyczne na temat instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych jest norma PN–HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych oraz jej poszczególne części.

Norma dotyczy właściwego wykonania i dobrania odpowiednich parametrów instalacji. Norma określa także środki zapewniające bezpieczeństwo jej użytkowania. Instalacja musi być wydajna, nie mogą występować przepięcia. Należy odpowiednio zabezpieczyć instalację elektryczną na wypadek pożaru, w taki sposób, aby do pożaru nie doszło lub aby się nie mógł rozprzestrzeniać.

Może Cię zainteresuje także:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej