Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021. Szykuje się kolejna zmiana przepisów w 2022

2021-12-20 10:36
Prawo_budowlane
Autor: MMaszner Nowe warunki techniczne od 2021. To duże zmiany dla projektantów, wykonawców, inwestorów, także producentów materiałów budowlanych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie to pakiet przepisów regulujących projektowanie, wznoszenie, przebudowy i remonty budynków. Przypomnijmy, że nowe warunki techniczne obowiązują od 1 stycznia 2021 roku. Tymczasem w połowie listopada 2021 Ministerstwo Rozwoju i Technologii udostępniło do konsultacji publicznych kolejny projekt nowelizacji rozporządzenia. Jakie zmiany proponowane są w warunkach technicznych?

Ważne

Od połowy listopada 2021 konsultowany jest nowy projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji. To ostatnio jeden z najczęściej nowelizowanych obszarów w polskiej legislacji. Przepisy mogą wejść w życie jesienią 2022.

Link do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie TUTAJ.

Warunki techniczne obowiązujące od stycznia 2021

Od stycznia 2021 obowiązują nowe warunki techniczne, a w związku z tym obniżone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię (wskaźnik EP).

W warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uwagę należy też zwrócić, w jakiej odległości od granic działki i sąsiadujących obiektów można się budować (o czym traktują przede wszystkim Dział II Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej oraz Dział VI Bezpieczeństwo pożarowe, § 271 i 272).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065]

Dział I. Przepisy ogólne

(§ 1–§ 9)

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej

(§ 10–§ 43)

Rozdział 1. Usytuowanie budynku Rozdział 2. Dojścia i dojazdy Rozdział 3. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych Rozdział 4. Miejsca gromadzenia odpadów stałych Rozdział 5. Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych Rozdział 6. Studnie Rozdział 7. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe Rozdział 8. Zieleń i urządzenia rekreacyjne Rozdział 9. Ogrodzenia

Dział III. Budynki i pomieszczenia

(§ 44–§ 112)

Rozdział 1. Wymagania ogólne. Rozdział 2. Oświetlenie i nasłonecznienie. Rozdział 3. Wejścia do budynków i mieszkań. Rozdział 4. Schody i pochylnie. Rozdział 5. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. Rozdział 6. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Rozdział 7. Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Rozdział 8. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Rozdział 9. Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych. Rozdział 10. Garaże dla samochodów osobowych. Rozdział 11. Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich.

Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków

(§ 113–§ 202)

Rozdział 1. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody Rozdział 2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa Rozdział 3. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych Rozdział 4. Instalacje ogrzewcze Rozdział 5. Przewody kominowe Rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe Rozdział 8. Instalacja elektryczna Rozdział 8a. Instalacja telekomunikacyjna Rozdział 9. Urządzenia dźwigowe

Dział V. Bezpieczeństwo konstrukcji

(§ 203–§ 206)

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe

(§ 207–§ 290)

Rozdział 1. Zasady ogólne Rozdział 2. Odporność pożarowa budynków Rozdział 3. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe Rozdział 4. Drogi ewakuacyjne Rozdział 5. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego Rozdział 6. Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji Rozdział 7. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 8. Wymagania przeciwpożarowe dla garaży Rozdział 9. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich Rozdział 10. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych

Dział VII. Bezpieczeństwo użytkowania

(§ 291–§ 308)

Dział VIII. Higiena i zdrowie

(§ 309–§ 322)

Rozdział 1. Wymagania ogólne Rozdział 2. Ochrona czystości powietrza Rozdział 3. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi Rozdział 4. Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną

Dział IX. Ochrona przed hałasem i drganiami

(§ 323–§ 327)

Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

(§ 328–§ 329)

Dział XI. Przepisy przejściowe i końcowe

(§ 330–§ 332)

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w pytaniach na egzamin na uprawnienia budowlane

Osoba, która pełni lub chce pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie powinna bezbłędnie znać warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Sprawdź, czy poradzisz sobie z testem na egzaminy na uprawnienia budowlane.

Sprawdź też swoją wiedzę:

Test. Egzaminy na uprawnienia budowlane 2018 - warunki techniczne

Pytanie 1 z 10
Wprowadzenie przewodów wentylujących piony kanalizacyjne do kanałów wentylacyjnych pomieszczeń jest:
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej