Egzaminy na uprawnienia budowlane w roku 2019. Rozwiąż testy

2019-01-24 16:03 cz
Egzamin na uprawnienia budowlane
Autor: PIIB I część egzaminu na uprawnienia budowlane – test pisemny

Egzaminy na uprawnienia budowlane odbywają się dwa razy do roku, w sesjach wiosennej i jesiennej. Pierwszy etap egzaminów to test pisemny, do którego kandydaci na uprawnienia budowlane przystępują w tym samym dniu, o tej samej godzinie. Sprawdź terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w roku 2019 oraz swoją wiedzę w przykładowych testach egzaminacyjnych.

Wiosenna, XXXIII sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane wystartuje 17 maja 2019. Sesja jesienna – XXXIV – rozpocznie się 22 listopada 2019. W tych dniach wszyscy kandydaci, o tej samej godzinie, rozpoczną część pisemną egzaminu (test), w zakresie swoich specjalności i zakresu uprawnień. Po pozytywnym zaliczeniu testu pisemnego rozpoczną się egzaminy ustne na uprawnienia budowlane, terminy wyznaczają indywidualnie Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa – oddziały PIIB. Przypominamy, że chęć przystąpienia do egzaminu na uprawnienia trzeba zgłosić odpowiednio wcześniej do swojej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wypełniać formularz i dokonać opłat.
Opłaty  są następujące:
- z tytułu kwalifikowania 800 zł,
- z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800 zł,
- z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450 zł. 

Egzaminy pisemne na uprawnienia budowlane

Czas trwania egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane jest uzależniony od zakresu uprawnień. W przypadku:

  • uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi, test ma 90 pytań, egzamin trwa 135 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 68;
  • uprawnienia bez ograniczeń – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi, test ma75 pytań, czas trwania egzaminu 115 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 57;
  • uprawnienia w ograniczonym zakresie – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi: 60 pytań, czas trwania egzaminu 90 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 45;
  • uprawnienia w ograniczonym zakresie – odrębnie do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi: 45 pytań, czas trwania egzaminu 70 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 34;
  • uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób z tytułem mistrza: 45 pytań, czas trwania egzaminu 70 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 34.

Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane

Egzaminy ustne często rozpoczynają się już następnego dnia po egzaminie pisemnym. Zdający podczas egzaminu ustnego odpowiadają na pytania przygotowane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne w formie zestawu pytań. Okręgowa komisja kwalifikacyjna zestawy pytań przygotowuje odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień budowlanych i każdej specjalności z obowiązującego zakresu przepisów regulujących proces budowlany. W zestawach, zależnie od zakresu uprawnień, jest od 5-10 pytań.

Więcej informacji o organizacji egzaminu na uprawnienia budowlane, z zakresem pytań włącznie >>

Uprawnienia budowlane w zakresie...

PIIB nadaje uprawnienia budowlane w dziewięciu specjalnościach:
• konstrukcyjno-budowlanej
• inżynieryjnej drogowej
• inżynieryjnej mostowej
• inżynieryjnej kolejowej (w specjalności inżynieryjnej kolejowej nadaje się uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym)
• inżynieryjnej hydrotechnicznej
• inżynieryjnej wyburzeniowej
• instalacyjnej sanitarnej
• instalacyjnej elektrycznej
• instalacyjnej telekomunikacyjnej

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej