Egzaminy na uprawnienia budowlane w toku. Sprawdź terminy w roku 2020. Przykładowe testy

2019-11-25 13:32 mczechowska
Egzamin na uprawnienia budowlane
Autor: PIIB I część egzaminu na uprawnienia budowlane – test pisemny

Egzaminy na uprawnienia budowlane odbywają się dwa razy do roku, w sesjach wiosennej i jesiennej. Pierwszy etap egzaminów to test pisemny, do którego kandydaci na uprawnienia budowlane przystępują w tym samym dniu, o tej samej godzinie. Egzaminy w sesji jesiennej rozpoczęły się 22 listopada 2019 testem pisemnym. Sprawdź swoją wiedzę w przykładowych pytaniach egzaminacyjnych.

Jesienna – XXXIV sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane – wystartowała 22 listopada 2019. W tym dniu wszyscy kandydaci, o tej samej godzinie, rozwiązali pisemny test w zakresie swoich specjalności i zakresu uprawnień. Po pozytywnym zaliczeniu testu pisemnego rozpoczną się egzaminy ustne na uprawnienia budowlane, terminy wyznaczają indywidualnie Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa – oddziały PIIB. Przypominamy, że chęć przystąpienia do egzaminu na uprawnienia trzeba zgłosić odpowiednio wcześniej do swojej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wypełniać formularz i dokonać opłat.
Opłaty  są następujące:
- z tytułu kwalifikowania 800 zł,
- z tytułu przeprowadzenia egzaminu 800 zł,
- z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450 zł. 

Egzaminy na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2019

Do egzaminów na uprawnienia w sesji jesiennej Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne dopuściły do testu 4271 kandydatów. PIIB zauważa, że po raz kolejny do egzaminów przystąpiła bardzo duża grupa kandydatów. Inżynierów budownictwa, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminów było 3250, natomiast ponad 1000 osób zdecydowało się na ustny egzamin poprawkowy (w tej grupie są również osoby, które z różnych powodów odroczyły swój egzamin w poprzednich sesjach).

Tradycyjnie najwięcej chętnych na zdobycie uprawnień budowlanych odnotowała mazowiecka izba PIIB (717), a także małopolska (475) i śląska (367). Do egzaminu ustnego zostaną dopuszczeni ci inżynierowie budownictwa, którzy w teście uzyskali minimum 75% poprawnych odpowiedzi oraz kandydaci, którzy w poprzedniej sesji zaliczyli test, a na egzaminie ustnym nie osiągnęli wymaganego poziomu

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w roku 2020

  • wiosenna XXXV sesja egzaminacyjna – 22 maja
  • jesienna XXXVI sesja egzaminacyjna – 20 listopada 2020

Egzaminy pisemne na uprawnienia budowlane

Czas trwania egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane jest uzależniony od zakresu uprawnień. W przypadku:

  • uprawnienia bez ograniczeń – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi, test ma 90 pytań, egzamin trwa 135 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 68;
  • uprawnienia bez ograniczeń – odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi, test ma75 pytań, czas trwania egzaminu 115 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 57;
  • uprawnienia w ograniczonym zakresie – łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi: 60 pytań, czas trwania egzaminu 90 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 45;
  • uprawnienia w ograniczonym zakresie – odrębnie do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi: 45 pytań, czas trwania egzaminu 70 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 34;
  • uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób z tytułem mistrza: 45 pytań, czas trwania egzaminu 70 minut, minimum poprawnych odpowiedzi 34.

Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane

Egzaminy ustne często rozpoczynają się już następnego dnia po egzaminie pisemnym. Zdający podczas egzaminu ustnego odpowiadają na pytania przygotowane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne w formie zestawu pytań. Okręgowa komisja kwalifikacyjna zestawy pytań przygotowuje odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień budowlanych i każdej specjalności z obowiązującego zakresu przepisów regulujących proces budowlany. W zestawach, zależnie od zakresu uprawnień, jest od 5-10 pytań.

Więcej informacji o organizacji egzaminu na uprawnienia budowlane, z zakresem pytań włącznie >>

Uprawnienia budowlane w zakresie...

PIIB nadaje uprawnienia budowlane w dziewięciu specjalnościach:
• konstrukcyjno-budowlanej
• inżynieryjnej drogowej
• inżynieryjnej mostowej
• inżynieryjnej kolejowej (w specjalności inżynieryjnej kolejowej nadaje się uprawnienia w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym)
• inżynieryjnej hydrotechnicznej
• inżynieryjnej wyburzeniowej
• instalacyjnej sanitarnej
• instalacyjnej elektrycznej
• instalacyjnej telekomunikacyjnej

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej