Egzamin na uprawnienia budowlane: bhp na budowie – przykładowe pytania egzaminacyjne

2018-05-10 12:02
praca na wysokości bhp
Autor: Honeywell

BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy na budowie to wciąż ciemna strona budownictwa. Wypadków na budowach jest dużo, w tym śmiertelnych i ciężkich. Większość takich zdarzeń to efekt błędów ludzkich wynikających z niewiedzy lub świadomego ignorowania wymogów bezpieczeństwa. Podczas pisemnej części egzaminu na uprawnienia budowlane trzeba się wykazać znajomością bhp na budowie. Sprawdź, czy poradzisz sobie z przykładowymi pytaniami egzaminu na uprawnienia budowlane z dziedziny bhp.  

Bhp na budowie jest lekceważone tak przez pracowników (jako niepotrzebne wymagania) jak i pracodawców (jako nadmierne wydatki), ale tylko do czasu gdy dochodzi do wypadku. Zakres wiedzy z dziedziny bhp wymaganej przez PIIB na egzaminie na uprawnienia budowlane jest kompendium wielu aktów prawnych, począwszy od Kodeksu pracy po rozporządzenia szczegółowo regulujące bezpieczeństwo pracy podczas wykonywania różnych prac budowlanych. A podczas egzaminu można się potknąć na najprostszych pytaniach.

Przykładowe pytania egzaminacyjne – bhp na budowie


1. Kto ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy?

A. osoba kierująca pracownikami
B. zakładowy inspektor bhp
C. pracodawca

2. Bezpieczne dojście do stanowisk pracy powinno mieć na całej długości wysokość w świetle nie mniejszą niż:

A. 1,70 m
B. 2,50 m
C. 2,00 m

3. W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do metody pracy i wysiłku fizycznego pracownika, lecz nie niższą niż:

A. 16ºC
B. 14ºC
C. 12ºC

4. Prace eksploatacyjne, stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia

A. można wykonywać na polecenie ustne pod nadzorem dopuszczającego
B. należy wykonywać na podstawie polecenia pisemnego
C. można wykonywać przez minimum dwie osoby

Polecamy również pytania egzaminacyjne na uprawnienia zainspirowane opracowaniami PIIB w następujących dziedzinach:

Prawo budowlane >>
Warunki techniczne >>
Ochrona przeciwpożarowa >>

5. Czy do prac eksploatacyjnych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia zalicza się prace przy nieosłoniętych urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem?

A. nie
B. w niektórych przypadkach
C. tak

6. Wysokość ogrodzenia wokół terenu budowy powinna wynosić co najmniej:

A. 2,0 m
B. 1,5 m
C. 1,0 m

7. Na rusztowaniach od strony ściany należy zastosować balustrady, jeżeli rusztowanie to jest odsunięte od ściany na odległość ponad:

A. 0,2 m
B. 0,3 m
C. 0,4 m

8. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych za pracę na wysokości uważa się prace wykonywane na wysokości nad poziom terenu

A. ponad 3 m
B. co najmniej 2 m
C. co najmniej 1 m

9. Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości:

A. 2,5 m
B. 3,0 m
C. 4,0 m

10. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadaniem z wysokości przedmiotów, ogradza się:

A. balustradami
B. szczelną obudową
C. siatką ogrodzeniową

Tu prawidłowe odpowiedzi wraz ze wskazaniem na przepis prawny >>

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej