Egzamin na uprawnienia budowlane: warunki techniczne – przykładowe pytania egzaminacyjne

2018-04-06 13:51
Warunki techniczne
Autor: thinkstockphotos.com

Test pisemny egzaminu na uprawnienia budowlane może zawierać od 45 do 90 pytań, w zależności od zakresu uprawnień. Podczas tej części egzaminu na uprawnienia budowlane nie można korzystać z żadnych pomocy. Sprawdź swoją wiedzę z warunków technicznych na przykładowym zestawie pytań.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie to ponad trzysta paragrafów oraz dwa ważne załączniki, w których zawarte są niezwykle ważne przepisy budowlane. Osoba, która pełni lub chce pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie powinna je znać bezbłędnie.   

Polecamy również pytania egzaminacyjne na uprawnienia z działów:
Prawo budowlane >>

Ochrona przeciwpożarowa >>
Bhp na budowie >>

Przykładowe pytania egzaminacyjne - warunki techniczne

1. Wprowadzenie przewodów wentylujących piony kanalizacyjne do kanałów wentylacyjnych pomieszczeń jest:

A. zalecane

B. dopuszczalne

C. zabronione

2. Ciąg pieszo-jezdny zapewniający dojazd i dojście do działki budowlanej powinien mieć szerokość nie mniejszą niż:

A. 3,0 m

B. 4,5 m

C. 5,0 m


3.  Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzonego do mieszkań, przyjmowany w projekcie budowlanym na osobę przewidywaną na pobyt stały, nie powinien być mniejszy niż:

A. 15 m3/h

B. 20 m3/h

C. 25 m3/h

4. Przewody instalacji gazowej, krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi, powinny być od nich oddalone o co najmniej:

A. 0,01 m

B. 0,02 m

C. 0,03 m

5. Wymiary stanowisk postojowych dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych w przypadku usytuowania wzdłuż jezdni powinny wynosić co najmniej:

A. długość 5,0 m, szerokość 2,5 m

B. długość 5,0 m, szerokość 3,6 m

C. długość 5,5 m, szerokość 3,6 m

6. Jakie wymagania klas odporności ogniowej elementów konstrukcji nośnej stawia się budynkowi o klasie odporności pożarowej "E"?

A. R60

B. R30

C. Nie stawia się wymagań

7. Usytuowanie studni wspólnej na granicy dwóch działek, dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej ustanowienia strefy ochrony sanitarnej jest możliwe, jeżeli:

A. studnia ma niewielką wydajność.

B. studnia wykonana jest w formie odwiertu.

C. zachowane są odpowiednie odległości od źródeł zanieczyszczeń na obydwu działkach, zgodnie z przepisami.

8. Dopuszcza się niewykonywanie rynien i rur spustowych z dachów dla budynków:

A. niskich (N)

B. średniowysokich (SW)

C. wolno stojących o wysokości do 4,5 m i powierzchni dachu do 100 m2

9.  W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej:

A. 1:8

B. 1:10

C. 1:12

10. Minimalne nasłonecznienie placyku zabaw dla dzieci, poza zabudową śródmiejską, powinno wynosić:

A. 2 godziny

B. 3 godziny

C. 4 godziny

Sprawdź odpowiedzi na pytania do egzaminu na uprawnienia budowlane z zakresu: warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Na podstawie pytań egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane opracowanych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej