Egzamin na uprawnienia budowlane: ochrona przeciwpożarowa – przykładowe pytania egzaminacyjne

2018-05-09 15:33
pożar, ogień,
Autor: KM PSP Warszawa

Pierwszy etap egzaminu na uprawnienia budowlane to test pisemny składający się kilkudziesięciu pytań. Mają one sprawdzić wiedzę z wielu przepisów prawnych, z którymi ma styczność osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Pytania do testu są wybierane losowo do każdej sesji egzaminacyjnej z puli kilku tysięcy zestawów. Sprawdź, czy poradzisz sobie z pytaniami egzaminacyjnymi na uprawnienia budowlane z ochrony przeciwpożarowej.

Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeń pożarowych regulowane są nie tylko w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w dziale VI – Bezpieczeństwo pożarowe. W przykładowych pytaniach opracowanych przez ekspertów PIIB (właściwie przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa) pojawiły się również zagadnienia z innych obowiązujących aktów prawnych. Podczas egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane nie można używać żadnych pomocy naukowych, sprawdź, czy sobie poradzisz...

Przykładowe pytania egzaminacyjne – ochrona przeciwpożarowa

1. Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych?

A. właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca z obiektu.
B. Państwowa Straż Pożarna.
C. dowolny przechodzień

2. Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej powinien wynosić co najmniej:

A. 6 m
B. 11 m
C. 18 m

3. Na obszarach wiejskich droga pożarowa powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej:

A. 50 kN (kiloniutonów)
B. 75 kN
C. 100 kN

Polecamy również pytania egzaminacyjne na uprawnienia z działów:
Prawo budowlane >>
Warunki techniczne >>
Bhp na budowie >>

4. Jakie wymagania klas odporności ogniowej elementów konstrukcji nośnej stawia się budynkowi o klasie odporności pożarowej E?

A. R60
B. R30
C. nie stawia się wymagań

5. Elementy oddzielenia przeciwpożarowego (ściana, strop) mogą być wykonane:

A. wyłącznie jako pełne (bez żadnych otworów technologicznych).
B. z dowolnymi otworami technologicznymi.
C. z otworami o ograniczonej powierzchni i zabezpieczonymi zamknięciami przeciwpożarowymi o odpowiedniej odporności ogniowej.

6. Wymagana klasa odporności ogniowej dla drzwi przeciwpożarowych w budynkach o klasie odporności pożarowej B i C wynosi:

A. EI 120
B. EI 100
C. EI 60

7. Jakiego rodzaju drzwi z dodatkowymi uwarunkowaniami dopuszcza się stosować na drogach ewakuacyjnych?

A. podnoszone
B. obrotowe
C. rozsuwane

8. Ściany wewnętrzne i stropy w budynku o odporności pożarowej B lub C, stanowiące obudowę klatki schodowej, powinny mieć klasę odporności ogniowej:

A. REI 30
B. REI 60
C. REI 120

9. W budynkach tymczasowych ściana oddzielenia przeciwpożarowego powinna być wysunięta poza lico ścian zewnętrznych co najmniej o:

A. 0,15 m
B. 0,30 m
C. 0,60 m

10. Czy centrala sygnalizacji pożarowej powinna zapewniać możliwość wydruku historii zdarzeń?

A. tak, zawsze
B. nie
C. tak, w zależności od rodzaju obiektu

Tu znajdują się prawidłowe odpowiedzi wraz ze wskazaniem na odpowiedni akt prawny >>

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej