Testy na uprawnienia budowlane: ochrona przeciwpożarowa – odpowiedzi na przykładowe pytania egzaminacyjne

2018-04-20 15:34
Egzamin na uprawnienia budowlane
Autor: PIIB Test pisemny, czyli pierwszy etap egzaminu na uprawnienia budowlane

Ochrona przeciwpożarowa to jeden z obszarów tematycznych testu egzaminu na uprawnienia budowlane. Jest to bardzo trudny dział, który jest regulowany przez wiele aktów prawnych. Poniżej odpowiedzi na pytania naszego testu egzaminacyjnego na uprawnienia budowlane z zakresu: ochrona przeciwpożarowa... 

1. Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych?

A. właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca z obiektu.

[Ustawa o ochronie przeciwpożarowej, art.3 ust.2]

2. Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej powinien wynosić co najmniej:

B. 11 m

[Rozporządzenie MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, par.12 ust.11]

3. Na obszarach wiejskich droga pożarowa powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej:

50 kN (kiloniutonów)

[Rozporządzenie MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, par.13 ust.3]

4. Jakie wymagania klas odporności ogniowej elementów konstrukcji nośnej stawia się budynkowi o klasie odporności pożarowej E?

C. Nie stawia się wymagań

[Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  par.216 ust.1 tabela, Dział – Bezpieczeństwo pożarowe]

Polecamy również przykładowe zestawy pytań testu egzaminu na uprawnienia budowlane (na podstawie pytań przygotowanych przez PIIB) w zakresie:

 

5.  Elementy oddzielenia przeciwpożarowego (ściana, strop) mogą być wykonane:

C. z otworami o ograniczonej powierzchni i zabezpieczonymi zamknięciami przeciwpożarowymi o odpowiedniej odporności ogniowej.

[Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  par.232 ust.1, Dział – Bezpieczeństwo pożarowe]

6. Wymagana klasa odporności ogniowej dla drzwi przeciwpożarowych w budynkach o klasie odporności pożarowej B i C wynosi:

A. EI 60

[Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, par. 232 ust. 4, Dział – Bezpieczeństwo pożarowe]

 

7. Jakiego rodzaju drzwi z dodatkowymi uwarunkowaniami dopuszcza się stosować na drogach ewakuacyjnych?

C. rozsuwane

[Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, par.240 ust.3 i 4, Dział – Bezpieczeństwo pożarowe]

8. Ściany wewnętrzne i stropy w budynku o odporności pożarowej B lub C, stanowiące obudowę klatki schodowej, powinny mieć klasę odporności ogniowej:

B. REI 60

[Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, par.249 ust.3 pkt 1, Dział – Bezpieczeństwo pożarowe]

9. W budynkach tymczasowych ściana oddzielenia przeciwpożarowego powinna być wysunięta poza lico ścian zewnętrznych co najmniej o:

C. 0,60 m

[Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, par.286 ust.4, Dział – Bezpieczeństwo pożarowe]

 

10. Czy centrala sygnalizacji pożarowej powinna zapewniać możliwość wydruku historii zdarzeń?

A. tak

[Rozporządzenie MSWiA w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, zał.10.1.2.2]

 

 

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej