Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Stan prawny na 1 stycznia 2020

2020-01-20 14:23
Prawo_budowlane
Autor: MMaszner

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jako pakiet przepisów regulujących projektowanie, stawianie, przebudowy i remonty budynków, dużą nowelizację przeszły w 2018 roku. W międzyczasie różne akty prawne mogły mieć wpływ na treść niektórych przepisów. Upewnij się, że posługujesz się obowiązującymi przepisami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w roku 2020.

W warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, szczególną uwagę należy zwrócić, w jakiej odległości od granic działki i sąsiadujących obiektów można budować nowe budynki (o czym traktują przede wszystkim Dział II Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej oraz Dział VI Bezpieczeństwo pożarowe, § 271 i 272). Przypominamy też projektantom i inwestorom, że tylko do końca grudnia 2020 obowiązują dotychczasowe wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię (wskaźnik EP), od roku 2021 zaczynają obowiązywać obniżone wskaźniki.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065]

Dział I. Przepisy ogólne

(§ 1–§ 9)

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej

(§ 10–§ 43)

Rozdział 1. Usytuowanie budynku
Rozdział 2. Dojścia i dojazdy
Rozdział 3. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych
Rozdział 4. Miejsca gromadzenia odpadów stałych
Rozdział 5. Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych
Rozdział 6. Studnie
Rozdział 7. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe
Rozdział 8. Zieleń i urządzenia rekreacyjne
Rozdział 9. Ogrodzenia

Dział III. Budynki i pomieszczenia

(§ 44–§ 112)

Rozdział 1. Wymagania ogólne
Rozdział 2. Oświetlenie i nasłonecznienie
Rozdział 3. Wejścia do budynków i mieszkań
Rozdział 4. Schody i pochylnie
Rozdział 5. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
Rozdział 6. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Rozdział 7. Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych
Rozdział 8. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze
Rozdział 9. Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych
Rozdział 10. Garaże dla samochodów osobowych
Rozdział 11. Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich

Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków

(§ 113–§ 202)

Rozdział 1. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody
Rozdział 2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa
Rozdział 3. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych
Rozdział 4. Instalacje ogrzewcze
Rozdział 5. Przewody kominowe
Rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja
Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe
Rozdział 8. Instalacja elektryczna
Rozdział 8a. Instalacja telekomunikacyjna
Zobacz porównanie instalacji w technologii IP vs analogowej
Rozdział 9. Urządzenia dźwigowe

Dział V. Bezpieczeństwo konstrukcji

(§ 203–§ 206)

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe

(§ 207–§ 290)

Rozdział 1. Zasady ogólne
Rozdział 2. Odporność pożarowa budynków
Rozdział 3. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe
Rozdział 4. Drogi ewakuacyjne
Rozdział 5. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego
Rozdział 6. Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji
Rozdział 7. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
Rozdział 8. Wymagania przeciwpożarowe dla garaży
Rozdział 9. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich
Rozdział 10. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych

Dział VII. Bezpieczeństwo użytkowania

(§ 291–§ 308)

Dział VIII. Higiena i zdrowie

(§ 309–§ 322)

Rozdział 1. Wymagania ogólne
Rozdział 2. Ochrona czystości powietrza
Rozdział 3. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi
Rozdział 4. Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną

Dział IX. Ochrona przed hałasem i drganiami

(§ 323–§ 327)

Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna

(§ 328–§ 329)

Dział XI. Przepisy przejściowe i końcowe

(§ 330–§ 332)

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w pytaniach na egzamin na uprawnienia budowlane

Osoba, która pełni lub chce pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie powinna bezbłędnie znać warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Sprawdź, czy poradzisz sobie z testem na egzaminy na uprawnienia budowlane.

Sprawdź też swoją wiedzę:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej