Nowe WARUNKI TECHNICZNE 2019

2018-01-03 9:56
Prawo_budowlane
Autor: MMaszner

Warunki techniczne zmienione w 2018 roku obowiązują jako nowe również w roku 2019, do czasu ewentualnej nowelizacji. Upewnij się, że posługujesz się obowiązującymi przepisami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. U nas tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dział I. Przepisy ogólne

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej

Rozdział 1. Usytuowanie budynku
Rozdział 2. Dojścia i dojazdy
Rozdział 3. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych
Rozdział 4. Miejsca gromadzenia odpadów stałych
Rozdział 5. Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych
Rozdział 6. Studnie
Rozdział 7. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe
Rozdział 8. Zieleń i urządzenia rekreacyjne
Rozdział 9. Ogrodzenia

Dział III. Budynki i pomieszczenia

Rozdział 1. Wymagania ogólne
Rozdział 2. Oświetlenie i nasłonecznienie
Rozdział 3. Wejścia do budynków i mieszkań
Rozdział 4. Schody i pochylnie
Rozdział 5. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
Rozdział 6. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Rozdział 7. Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych
Rozdział 8. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze
Rozdział 9. Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych
Rozdział 10. Garaże dla samochodów osobowych
Rozdział 11. Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich

Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków

Rozdział 1. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody
Rozdział 2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa
Rozdział 3. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych
Rozdział 4. Instalacje ogrzewcze
Rozdział 5. Przewody kominowe
Rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja
Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe
Rozdział 8. Instalacja elektryczna
Rozdział 8a. Instalacja telekomunikacyjna
Zobacz porównanie instalacji w technologii IP vs analogowej
Rozdział 9. Urządzenia dźwigowe

Dział V. Bezpieczeństwo konstrukcji


Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe

Rozdział 1. Zasady ogólne
Rozdział 2. Odporność pożarowa budynków
Rozdział 3. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe
Rozdział 4. Drogi ewakuacyjne
Rozdział 5. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego
Rozdział 6. Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji
Rozdział 7. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
Rozdział 8. Wymagania przeciwpożarowe dla garaży
Rozdział 9. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich
Rozdział 10. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych

Dział VII. Bezpieczeństwo użytkowania


Dział VIII. Higiena i zdrowie

Rozdział 1. Wymagania ogólne
Rozdział 2. Ochrona czystości powietrza
Rozdział 3. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi
Rozdział 4. Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną

Dział IX. Ochrona przed hałasem i drganiami


Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna


Dział XI. Przepisy przejściowe i końcowe


Przepisy przejściowe do rozporządzenia >>


Link do rozporządzenia w Dz.U. (nie jest to tekst jednolity) oraz do bardzo ważnych załączników będących integralną częścią tego dokumentu >>


Patrz też:

- co się zmieni w Prawie budowlane w 2018 r.?>>

- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: zmiany groźne dla budownictwa mieszkaniowego?>>

- od stycznia 2018 r. zmienią się warunki zabudowy na obszarach zagrożonych powodzią>>

- warunki zabudowy: usytuowanie budynków bez… linijki słońca>>

- warunki zabudowy według nowych zasad. Ukrócą samowolę budowlaną?>>

Warunki techniczne w pytaniach na egzamin na uprawnienia budowlane 2018

Osoba, która pełni lub chce pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie powinna bezbłędnie znać warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Sprawdź czy poradzisz sobie z testem na egzaminy na uprawnienia budowlane.

Sprawdź też swoją wiedzę:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej