Budowa domu od 2021. Jakie wymogi dla domów budowanych od 2021 roku?

2020-12-30 16:08
nowe warunki techniczne
Autor: brak danych Od 1 stycznia 2021 obowiązują zaostrzone przepisy dla zmniejszenia zapotrzebowania budynków na energię cieplną

Budowa domu od 2021 roku odbywa się już nie tylko zgodnie z przepisami znowelizowanego Prawa budowlanego. Od 1 stycznia 2021 obowiązują też nowe przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczące energooszczędności budynków.

Budowa domu od 1 stycznia 2021

Budowa domu po tej dacie wiąże się ze stosowaniem nowych, zaostrzonych warunków technicznych. Tylko inwestorzy, którzy do końca 2020 roku uzyskali pozwolenie na budowę lub też zdążyli złożyć wniosek o wydanie pozwolenia mogą budować dom na podstawie wskaźników dotyczących energooszczędności (energii pierwotnej EP) obowiązujących od 1 stycznia 2017. Po tej dacie w WT 2021 obowiązują już inne standardy energetyczne budynku.

Budowa domu od 2021 wg nowych norm dla EP 

Nowe przepisy Prawa budowanego związane są ze zmniejszeniem zapotrzebowania budynków na energię cieplną. Maleje dopuszczalny próg zużycia energii pierwotnej (EP), który określa roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną stosowaną na potrzeby ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i podgrzewania wody użytkowej. Zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię musi być wsparte odnawialnymi źródłami energii (OZE), do których zalicza się kotły na biomasę, montaż paneli fotowoltaicznych, kolektory słoneczne czy pompy ciepła. Do oceny wykorzystania różnych urządzeń do produkcji ciepła i ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji lub klimatyzacji służy współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi, który jest różny zależnie od źródła energii.

Dopuszczalne wartości EP dla budynków

Rodzaj konstrukcji    Maksymalna wartości wskaźnika EP budynków [kWh/(m²)] w skali roku
od 1 stycznia 2017 od 1 stycznia 2021
budynek jednorodzinny 95 70
budynek wielorodzinny 95 65
budynek zamieszkania zbiorowego 85 75
budynek gospodarczy, produkcyjny i magazynowy 90 70

Budowa domu od 2021 ze zmniejszonym współczynnikiem przenikania ciepła obiektów (U)

Nowe warunki techniczne obniżają również wartość współczynnika przenikania ciepła (U) dla poszczególnych przegród budowlanych: ścian, dachów, stropów i stropodachów wszystkich konstrukcji. Niższa wartość tego współczynnika oznacza lepszą termoizolację.

Nowa wartość współczynnika przenikania ciepła dla przegród 

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu   Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m²*K)]
  1 stycznia 2017  1 stycznia 2021
Ściany zewnętrzne  
przy ti ≥ 16°C 0,23 0,20
przy 8°C ≤ ti< 16°C 0,45 0,45
przy ti < 8°C 0,90 0,90
Ściany wewnętrzne  
przy Δti ≥ 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy 1,00    1,00
przy Δti < 8°C    bez wymagań bez wymagań
oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,30 0,30
Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych  
  bez wymagań    bez wymagań
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami
przy ti ≥ 16°C 0,18   0,15
przy 8°C ≤ ti< 16°C 0,30   0,30
przy ti < 8°C   0,70   0,70
Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi
przy ti ≥ 16°C  0,25   0,25
przy 8°C ≤ ti< 16°C  0,30   0,30
przy ti < 8°C   1,00    1,00
Podłogi na gruncie  
przy ti ≥ 16°C   0,30     0,30  
przy 8°C ≤ ti < 16°C    1,20        1,20   
przy ti < 8°C  1,50  1,50

Budowa domu od 2021 z nowymi wymaganiami dla okien i drzwi

Nowe wymagania dla izolacyjności termicznej okien i drzwi dotyczą współczynnika przenikania ciepła – Uw. Do końca roku 2020 jego maksymalna, dopuszczalna wartość została obniżona względem wymogów obowiązujących wcześniej o około 13-15%. Dla okien fasadowych i drzwi nie może przekraczać 1,1 W/m²K, a dla okien dachowych 1,3 W/m²K. Od 2021 roku dopuszczalny wskaźnik izolacyjności ulega kolejnemu zaostrzeniu do 0,9 W/m²K dla okien fasadowych i drzwi oraz 1,1 W/m²K dla okien dachowych, taj jak pokazuje to tabela niżej. 

Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m²∗K)]
od 1 stycznia 2017 od 1 stycznia 2021

Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:

a) przy ti ≥16°C

b) przy ti < 16°C

1,1

1,6

0,9

1,4

Okna połaciowe:

a) przy ti ≥ 16°C

b) przy ti < 16°C

1,3

1,6

1,1

1,4

Okna w ścianach wewnętrznych:

a) przy Δti ≥ 8°C

b) przy Δti < 8°C

c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego

1,3

bez wymagań

1,3

1,1

bez wymagań

1,1

Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi 1,5 1,3
Okna i drzwi zewnętrzne w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych bez wymagań bez wymagań
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej