Kotły na biomasę a emisja CO2. Jak używanie kotłów na biomasę wpływa na środowisko?

2019-01-15 9:11
kotły na biomasę
Autor: gettyimages Nowoczesne kotły na biomasę spełniają wymagania najwyższej – 5. klasy jakości środowiskowej i sprawności energetycznej według normy PN-EN 303-5:2012

Nowoczesne kotły na biomasę mają wysoki współczynnik sprawności i charakteryzują się oszczędnym zużyciem. Co więcej, decyzja o zakupie kotła centralnego ogrzewania na biomasę przekłada się na dbałość o środowisko i przyczynia się do poprawy bilansu CO2 w atmosferze.

Kotły na biomasę i CO2 – uboczny produkt spalania

Dwutlenek węgla jest produktem spalania i oddychania. Tworzy się przy utlenianiu oraz fermentacji substancji organicznych, jest wykorzystywany przez rośliny w procesie fotosyntezy do produkcji cukrów prostych. Gdyby ilość CO2, uwalniana do atmosfery podczas spalania i oddychania, była równa ilości pochłanianej przez rośliny podczas fotosyntezy, wówczas stężenie tego gazu byłoby niezmienne. Jednak w wyniku przemian cywilizacyjnych ta równowaga została zachwiana i stężenie CO2 w atmosferze ziemskiej systematycznie rośnie.

Dla porównania w 2011 r. wynosiło średnio ok. 392 ppm, podczas gdy w 1959 r., kiedy naukowcy rozpoczęli pomiary, osiągało wartość 316 ppm. Zaliczany do gazów cieplarnianych dwutlenek węgla przyczynia się do stałego wzrostu temperatury na Ziemi, co może rodzić negatywne konsekwencje dla życia na naszej planecie (zmiany klimatyczne czy topnienie lodowców, a nawet wymieranie gatunków).

Kotły - spalanie biomasy

Przyjmuje się, że podczas spalania biomasy (np. peletu w kotle c.o.) bilans CO2 jest zerowy. Wynika to z naukowo udowodnionej prawidłowości, że ilość CO2 pobrana z atmosfery podczas procesu fotosyntezy zostaje na powrót uwolniona podczas spalania. W przypadku wieloletnich roślin energetycznych ilość pochłanianego przez nie CO2 może nawet przewyższyć ilość jego emisji. Pokazuje to korzystny wpływ procesów energetycznych z użyciem biomasy na redukcję efektu cieplarnianego. Inaczej jest, gdy spalamy paliwa kopalne, np. węgiel. Przyczynia się to bowiem do zwiększenia nie tylko stężenia CO2 w atmosferze, lecz także innych zanieczyszczeń występujących w popiele.

Podczas spalania biomasy powstaje ok. 1% popiołu, zaś węgla – aż 22%. Naukowcy wyliczyli, że efekt ekologiczny zamiany paliwa kopalnianego na biomasę, w gospodarstwie domowym o rocznym zużyciu węgla w wysokości 8 ton, będzie polegał na redukcji emisji zanieczyszczeń o następujące wartości: CO – o 92%, SO2 – o 97%, NO2 – o 80%, TOC (ogólny węgiel organiczny) – o 77%, CO2 – o 100%, WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) – o 99,9%, B(a)P (benzopireny) – o 99,9%.

Kotły na biomasę - konsekwencje spalania nieodpowiednich paliw

Palenie odpadów w przydomowych kotłowniach ma bardzo niekorzystny wpływ na bilans CO2 w atmosferze i jest źródłem szkodliwych zanieczyszczeń. Podczas ogrzewania domów odpadami, takimi jak: plastikowe opakowania, ubrania, lakierowane meble, powstają m.in.: dwutlenek siarki (SO2), powodujący trudności w oddychaniu, tlenek węgla (CO), który wiąże czerwone krwinki i utrudnia transport tlenu w organizmie czy tlenki azotu (NOx), przyczyniające się do uszkodzenia płuc. Szczególnie niebezpieczne są jednak dioksyny i furany – jedne z najbardziej trujących i rakotwórczych substancji – uszkadzają nerki, płuca i wątrobę oraz zwiększają ryzyko powstawania nowotworów.

opinia na temat spalania plastikowych butelek i foliowych opakowań w domowych piecach grzewczych
Autor: ciekaweliczby.pl Wyniki badania opinii społecznej na temat spalania plastikowych butelek i foliowych opakowań w domowych kotłach grzewczych. Badanie przeprowadzone dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna metodą CAWI, listopad 2019
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej