Zbiornik na gaz płynny - formalności. Jakie koszty ogrzewania domu gazem ze zbiornika?

2023-01-11 19:27
zbiornik naziemny na gaz płynny
Autor: Getty Images Naziemny zbiornik na gaz płynny

Instalacja zbiornika na gaz płynny to dobre rozwiązanie wszędzie tam, gdzie dostęp do innych paliw, zwłaszcza sieci gazu ziemnego, jest utrudniony. Gdzie można instalować zbiornik na gaz płynny, jak wyglądają formalności i sama instalacja? Jakie są koszty instalacji grzewczej ze zbiornikiem na gaz płynny?

Spis treści

 1. Zbiornik na gaz płynny
 2. Instalacja zbiornika na gaz płynny - formalności krok po kroku
 3. Jaki zbiornik na gaz płynny?
 4. Ogrzewanie domu gazem ze zbiornika koszty
 5. Rozliczenie za gaz płynny ze zbiornika

Zbiornik na gaz płynny

Ogrzewanie ze zbiornika na gaz płynny ma wiele zalet. Taką instalację zbiornikową instaluje się dość łatwo i szybko. LPG nie wymaga osobnego pomieszczenia do składowania paliwa, system ogrzewania gazem płynnym jest bezobsługowy, a jego instalacja w pełni bezpieczna. Ponadto gaz płynny jest uniwersalny i może zasilać wszystkie gazowe urządzenia w domu, jak: kocioł centralnego ogrzewania w tym przygotowanie c.w.u. czy kuchenkę. Zbiornik na gaz płynny może być zainstalowany na powierzchni ziemi lub całkowicie zakopany. O wyborze rozwiązania decydują m.in. powierzchnia działki i poziom wód gruntowych. 

Warto wiedzieć, że firmy specjalizujące się w instalacjach zbiornikowych na gaz płynny zapewniają kompleksową obsługę w tym zakresie m.in. budynków rekreacji indywidualnej, budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obiektów rolniczych, obiektów przemysłowych. Obejmuje ona najczęściej:

 • opracowanie projektu instalacji dopasowanej do indywidualnych potrzeb,
 • wykonanie instalacji gazowej na zewnątrz budynku wraz z pracami ziemnymi,
 • posadowienie i instalację zbiornika lub zbiorników,
 • wykonanie instalacji gazowej wewnątrz domu,
 • dostawy gazu,
 • serwis instalacji,
 • dostarczenie urządzeń grzewczych: kotłów, pomp ciepła czy kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania wody użytkowej.
Uwaga na rodzaj gazu!

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na rodzaj gazu od dostawcy. Do ogrzewania domu powinien być to czysty propan - propan techniczny. Tylko ten rodzaj gazu zapewni prawidłową, bezawaryjną pracę instalacji, ponieważ zachowuje swoje właściwości (odparowuje) nawet w bardzo niskich temperaturach (do -40ºC). Zbiornik z propanem można zatem spokojnie zainstalować na powierzchni. Inaczej jest natomiast z mieszaniną propanu i butanu. W przypadku butanu ta granica jest dużo mniejsza, bo wynosi -0,5°C. Propan wykazuje co prawda mniejszą wartość opałową w porównaniu do butanu, ale uzyskany dzięki niemu płomień osiąga wyższą temperaturę, co wpływa na efektywność ogrzewania. Mieszanina propanu i butanu polecana jest do zasilania urządzeń o niewielkim poborze gazu, np. kuchenek gazowych.

Instalacja zbiornika na gaz płynny - formalności krok po kroku

1. Projekt techniczny instalacji. Przygotowuje go uprawniony projektant. Na mapie do celów projektowych zaznacza lokalizację zbiornika na gaz płynny i przyłącza gazowego. Do jego obowiązków należy również uzyskanie wszelkich wymaganych przez Prawo budowlane uzgodnień, m.in. zatwierdzenie zbiornika przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

2. Zgłoszenie. Dla zbiornika na gaz płynny pojemności do 7 m³ (na potrzeby domu o powierzchni użytkowej do 150 m² zwykle wykorzystywane są zbiorniki o pojemności 2700 l czyli 2,7 m³) nie jest wymagane pozwolenie na budowę, a jedynie zgłoszenie do Starostwa Powiatowego. Zgłoszenie budowy instalacji powinno zawierać:

 • wniosek zgłoszenia,
 • projekt techniczny wykonany przez uprawnionego projektanta, uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ochrony ppoż.,
 • kopię uprawnień projektanta i kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.

Najczęściej jednak instalacja ze zbiornikiem na gaz płynny jest częścią nowej inwestycji - budowy domu - i uwzględniana jest w pozwoleniu.

3. Odbiór. Po wykonaniu instalacji zbiornikowej (wykopu pod instalację i fundamentu pod zbiornik na gaz płynny, montażu zbiornika wraz z uziemieniem i wykonaniem instalacji zewnętrznej oraz pierwszym tankowaniu zbiornika na gaz płynny) należy ją zgłosić do odbioru końcowego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Ważne odległości od zbiornika na gaz

Dopuszczalne odległości zbiornika od budynków i innych obiektów użyteczności publicznej określono w §179 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. i wynoszą one odpowiednio:

 • 3 m przy pojemności 2700 l (zbiornik naziemny) oraz 1 m (podziemny),
 • 5 m przy pojemności 4850 l (naziemny) oraz 2,5 m (podziemny),
 • 7,5 m przy pojemności 6700 l (naziemny) oraz 3 m (podziemny).

Minimalne odległości zbiornika z gazem płynnym od granicy działki budowlanej z tymi zbiornikami powinna wynosić: 

 • 1,5 m przy pojemności 2700 l (naziemny) oraz 0,5 m (podziemny),
 • 2,5 m przy pojemności 4850 l (naziemny) oraz 1,25 m (podziemny),
 • 3,75 metra przy pojemności 6700 l (naziemny) oraz 1,5 m (podziemny)

Niezależnie od wielkości i rodzaju zbiornika powinny być one w odległości:

 • 5 m od studzienek np. kanalizacyjnych, teletechnicznych i zagłębień terenu,
 • 3 m przy napięciu linii energetycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV,
 • 15 m przy napięciu linii energetycznej lub sieci trakcyjnej równiej lub większej 1 kV. 
montaż zbiornika na gaz płynny
Autor: Mariusz Bykowski Montaż podziemnego zbiornika na gaz płynny

Jaki zbiornik na gaz płynny?

Zbiorniki na gaz płynny LPG oferowane są w dwóch wariantach, w zależności miejsca instalacji. Dostępne są:

 • zbiorniki na gaz płynny naziemne - szybkie w montażu, polecane przy wysokim poziomie wód gruntowych.
 • zbiorniki podziemne - polecane przy mniejszych działkach, ciaśniejszej zabudowie. Ponieważ są niewidoczne, nie ingerują w architekturę terenu.

Przy doborze zbiornika na gaz płynny brane są pod uwagę:

 • zapotrzebowanie na gaz, wyrażane w kg/h wynikające z mocy zasilanych gazem urządzeń. Punktem odniesienia jest tu zdolność odparowania gazu ze zbiornika/ów. Zależy ona od wielkości zbiornika, zawartości i temperatury otoczenia;
 • możliwości lokalizacji określonej wielkości zbiornika/ów – wynikające ze spełnienia warunków zachowania odległości przy zadanej wielkości działki i warunkach zabudowy;
 • częstotliwości tankowania – w zależności od zużycia gazu.

Zbiornik na gaz płynny można kupić na własność lub wydzierżawić od dostawcy gazu. Dzierżawa zbiornika to dobre rozwiązanie w przypadku spodziewanego w ciągu kilku lat przyłączenia do sieci gazowej. Przykładowe pojemności zbiorników: 2700 l (nadający do współpracy z odbiornikami gazu o mocy grzewczej do 50 kW), 4850 l, 6400 l.

Trzeba wiedzieć

Duże firmy, specjalizujące się w dostarczaniu gazu płynnego, wprowadzają korzystne dla klientów rozwiązania. Jest to np. dzierżawa zbiornika na gaz płynny za symboliczną opłatę, czasowe zwolnienie z opłat za dzierżawę czy gwarancja stałej ceny gazu. Warto zatem, przed wyborem dostawcy gazu, prześledzić oferty firm, aby wybrać tę najkorzystniejszą.

Ogrzewanie domu gazem ze zbiornika koszty

Przykładowe ceny samych nowych zbiorników na gaz płynny (można też kupić dużo taniej zbiorniki używane):

 • zbiornik naziemny pojemności 2700 l - 6200 zł, zbiornik podziemny tej samej pojemności - 7950 zł,
 • zbiornik naziemny pojemności 4850 l - 8600 zł, zbiornik podziemny tej samej pojemności - 10 200 zł.

Przykładowy koszt całej instalacji dla budynku jednorodzinnego o powierzchni ok. 140 m², ze zbiornikiem dzierżawionym, kotłem kondensacyjnym z zasobnikiem 120 l to 10 000 - 17 000 zł. Średni roczny koszt użytkowania instalacji w tym przypadku wynosi około 3000 zł.

Rozliczenie za gaz płynny ze zbiornika

Dostawcy gazu płynnego proponują dwa rodzaje rozliczeń:

 • miesięczne - płatność za ilość zużytego gazu wykazaną przez gazomierz – często system telemetryczny,
 • rozliczenie za jednorazową dostawę gazu płynnego – płatność za dostawę gazu w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury lub w comiesięcznych ratach.​
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej