Gaz płynny. Instalacja gazowa LPG: niezbędne formalności, porównanie kosztów ogrzewania, zalety i wady

2021-07-01 5:47

Gaz płynny jest wykorzystywany wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci gazu ziemnego lub jego jakość nie odpowiada wymaganiom technologicznym. Gaz płynny ma wiele zalet, służy zarówno do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody użytkowej oraz gotowania. Gaz płynny można stosować zarówno w osiedlach domów jednorodzinnych, jak i zabudowie szeregowej i wielorodzinnej.

Gaz płynny jest wygodnym źródłem ogrzewania dla inwestycji, które nie mają dostępu do gazu ziemnego: osiedli domów jednorodzinnych, z zabudową szeregową, z zabudową wielorodzinną. Służy zarówno do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody użytkowej oraz gotowania.

Dla kogo gaz płynny?

Deweloperzy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także gminy oraz samorządy lokalne realizujące inwestycje na działkach bez możliwości podłączenia do sieci gazu ziemnego powinni rozważyć budowę lokalnej sieci gazowej LPG. Jakie zalety ma taka sieć?

Gaz płynny jest paliwem wygodniejszym niż paliwo stałe, tańszym niż energia elektryczna i bardziej ekologicznym niż olej opałowy. Podczas spalania LPG nie powstają szkodliwe substancje tworzące smog i nie ma efektu zadymienia w sezonie grzewczym.

Gaz płynny dostarczany jest do zbiorników. Zbiornik na gaz płynny lub park zbiornikowy, w którym magazynuje się gaz, jest zlokalizowany poza budynkiem, na terenie osiedla. Nie ma zatem konieczności budowy dodatkowego pomieszczenia na kotłownię. Sieć gazowa może być zasilana ze zbiorników naziemnych lub podziemnych (stosowane w przypadku małych działek). Wszystkie budynki w przypadku osiedla są zasilane z jednego parku zbiorników, a każdy lokal jest rozliczany oddzielnie za zużycie paliwa wg zdalnych wskazań gazomierza.

Zazwyczaj klient otrzymuje fakturę za zużyty gaz i rozlicza się bezpośrednio z dostawcą w cyklach miesięcznych. Firma sama zdalnie monitoruje poziom gazu w zbiorniku i dba o dostawy. Dodatkowo odbiorca może mieć zagwarantowaną stałą cenę gazu.

Warto sprawdzić, czy sieć na gaz płynny jest zaawansowana technologicznie na tyle, że można ją traktować jako sieć pregazyfikacyjną. Co to oznacza? W momencie uzyskania dostępu do gazu ziemnego (w 2022 ma to dotyczyć 90% Polaków) instalacja nadal będzie działać. Zmieni się jedynie wykorzystywane w niej paliwo. Inwestorzy i użytkownicy nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem instalacji do gazu ziemnego.

Korzyści z zastosowania LPG:
  • bezobsługowa instalacja;
  • możliwość zastosowania w przypadku braku dostępu do gazu ziemnego;
  • możliwość wielu zastosowań – w przeciwieństwie do oleju opałowego;
  • brak strat przesyłowych;
  • indywidualne rozliczenia dostawcy z każdym z mieszkańców;
  • ekologiczne paliwo o niskich wskaźnikach emisyjności;
  • możliwość dofinansowania inwestycji.

Sieć gazowa zasilana gazem płynnym - niezbędne formalności

Warto wiedzieć, że firmy specjalizujące się w instalacjach zbiornikowych na gaz płynny zapewniają kompleksową obsługę. Budowę sieci gazowej LPG zaczyna się od projektu technicznego. Projekt przygotowuje uprawniony projektant. Na mapie dołączonej do projektu projektant zaznacza lokalizację zbiornika na gaz płynny i przyłącza gazowego. Do jego obowiązków należy również uzyskanie wszelkich wymaganych przez Prawo budowlane uzgodnień, m.in. zatwierdzenie zbiornika przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Dla zbiornika na gaz płynny pojemności do 7 m³ nie jest wymagane pozwolenie na budowę, a jedynie zgłoszenie do Starostwa Powiatowego. Zgłoszenie budowy instalacji powinno zawierać: wniosek zgłoszenia, projekt techniczny wykonany przez uprawnionego projektanta, uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ochrony ppoż., kopię uprawnień projektanta i kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa, jak również oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.

Po wykonaniu instalacji zbiornikowej (wykopu pod instalację i fundament pod zbiorniki na gaz płynny, montażu zbiorników wraz z uziemieniem i wykonaniem instalacji zewnętrznej oraz pierwszym tankowaniu zbiorników na gaz płynny) należy ją zgłosić do odbioru końcowego przez Urząd Dozoru Technicznego.

zbiorniki podziemne na gaz płynny
Autor: Gaspol Gaz płynny do zasilania instalacji jest magazynowany w naziemnych lub podziemnych zbiornikach zlokalizowanych poza budynkiem.

Porównanie kosztów ogrzewania

Ceny gazu płynnego, podobnie jak innych paliw uzyskiwanych z ropy naftowej, są wolnorynkowe, więc podlegają ciągłym wahaniom i oczywiście różnią się u poszczególnych dystrybutorów. Na cenę ogrzewania gazem płynnym duży wpływ mają warunki umów zawieranych z dystrybutorami – możliwe są zarówno rabaty za wielkość zakupów, jak i dodatkowe opłaty.

Porównanie kosztów ogrzewania gazem płynnym i ekogroszkiem

porównanie kosztów ogrzewania LPG i ekogroszkiem
Autor: Gaspol Link: Powiększ grafikę
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej