Testy na uprawnienia budowlane: bhp na budowie – odpowiedzi na przykładowe pytania egzaminacyjne

2018-04-10 12:58
Egzamin na uprawnienia budowlane
Autor: PIIB Test pisemny, czyli pierwszy etap egzaminu na uprawnienia budowlane

Bhp to nie tylko zasady bezpiecznego wykonywania pracy, to dzisiaj również odrębna, ale międzydyscyplinarna dziedzina wiedzy o właściwych warunkach pracy. Od osób starających się o uprawnienia budowlane na egzaminie wymaga się dużej wiedzy o bhp na budowie, jak i przepisach ogólnych, określonych przez Kodeks pracy. Poniżej odpowiedzi na pytania naszego testu egzaminacyjnego na uprawnienia budowlane z zakresu: bhp na budowie...

1. Kto ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy?

C. pracodawca
[Kodeks pracy, art.207 par.1]

2. Bezpieczne dojście do stanowisk pracy powinno mieć na całej długości wysokość w świetle nie mniejszą niż:

C. 2,00 m
[Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, par.47 ust.1]

3. W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do metody pracy i wysiłku fizycznego pracownika, lecz nie niższą niż:

B. 14°C
[Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, par.30]

4. Prace eksploatacyjne, stwarzające możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia

B. należy wykonywać na podstawie polecenia pisemnego
[Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, par.28 ust.1]

Polecamy również zestawy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane zainspirowane pytaniami opracowanymi przez PIIB w następujących dziedzinach:

Prawo budowlane >>
Warunki techniczne >>
Ochrona przeciwpożarowa >>

5. Czy do prac eksploatacyjnych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia zalicza się prace przy nieosłoniętych urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem?

C. tak
[Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, par.28 ust.2 pkt 6]

6. Wysokość ogrodzenia wokół terenu budowy powinna wynosić co najmniej:

B. 1,5 m
[Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, par.10]

7. Na rusztowaniach od strony ściany należy zastosować balustrady, jeżeli rusztowanie to jest odsunięte od ściany na odległość ponad:

A. 0,2 m
[Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, par.115 ust.4]

8. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych za pracę na wysokości uważa się prace wykonywane na wysokości nad poziom terenu

C. co najmniej 1,0 m
[Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, par.133 ust.1]

9. Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości:

B. 3,0 m
[Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, par.194]

10. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadaniem z wysokości przedmiotów, ogradza się:

A. balustradami
[Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, par.21 ust.1]

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej