Na jakie kotły można dostać dofinansowanie w 2024? Sprawdź, żeby dostać dotację!

2024-04-08 9:04
Kotły do programu czyste powietrze
Autor: Gettyimages Kotły c.o. kwalifikujące się do programu Czyste Powietrze muszą spełniać odpowiednie warunki techniczne

Jednym z ważniejszych założeń programu Czyste Powietrze jest wymiana starych kotłów c.o. na te, spełniające unijne normy emisyjne. Na jakie kotły można dostać dofinansowanie w 2024 z Czystego Powietrza? Jak uzyskać dotację na wymianę urządzenia grzewczego? Ile wynosi dofinansowanie?

Spis treści

 1. Na czym polega program Czyste Powietrze?
 2. Na jakie kotły można dostać dofinansowanie?
 3. Ile można dostać na nowy kocioł?
Szkoła Budowania Lekcja 7 - Nowoczesna kotłownia

Na czym polega program Czyste Powietrze?

Czyste Powietrze to ogólnopolski program dopłat, którego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i walka ze smogiem. W ramach programu można otrzymać wsparcie finansowe przede wszystkim na wymianę starego pieca (kotła na paliwo stale) na nowe źródło ciepła, takie jak:

 • pompa ciepła;
 • kocioł gazowy;
 • kocioł na biomasę;
 • kocioł olejowy;
 • ogrzewanie elektryczne.

 Dofinansowanie obejmuje również:

 • podłączenie do sieci ciepłowniczej;
 • docieplenie budynku;
 • audyt energetyczny;
 • wymianę okien i drzwi;
 • nowe instalacje c.o. i c.w.u.;
 • mikroinstalację fotowoltaiczną;
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła (rekuperację).

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w domach jednorodzinnych (z oddzielną księgą wieczystą); a także do osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie w formie dotacji, dotacji z prefinansowaniem oraz dotacji na częściową spłatę kredytu kapitału bankowego.  

Co istotne, środki można otrzymać nie tylko na planowane inwestycje, ale również te zakończone oraz będące w trakcie realizacji. Należy jednak przestrzegać określonych terminów wyszczególnionych na stronie programu Czyste Powietrze oraz w dokumentach programowych. Przykładowo – koszty za konkretny projekt można rozliczyć tylko wtedy, gdy były poniesienie nie wcześniej niż 6 m-cy przed złożeniem wniosku. Trzeba również zwrócić uwagę na czas realizacji projektu. W zależności od rodzaju finansowania, prace należy ukończyć w okresie 18-36 m-cy, licząc od daty złożenia wniosku.

Dokumenty można składać na stronie gov.pl, w urzędach oraz w wybranych bankach. Wysokość dofinansowania zależy od dochodów beneficjenta – im niższe zarobki tym wyższa kwota dofinansowania. Zgodnie z aktualnymi zasadami (stan na 03.2024 r.) – zakończenie programu Czyste Powietrze, planowane jest na rok 2029 r., jednak umowy o dofinansowanie będzie można podpisywać do 31.12.2027 r.

Przeczytaj także:

Na jakie kotły można dostać dofinansowanie?

W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie zakupu i montażu jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Wyjątkiem jest ogrzewanie elektryczne, na które może się składać kilka urządzeń tworzących system grzewczy budynku bądź lokalu mieszkalnego. Szczegółowe wytyczne dotyczące zakresu kosztów kwalifikowanych i poziomu dofinansowania znajdują się w Załączniku nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnym na stronie: gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze.  

Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku, urządzenia i materiały powinny:

 • być fabrycznie nowe;
 • być dopuszczone do obrotu;
 • mieć deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa.

Na cele wymiany źródła ciepła do kosztów kwalifikowanych zalicza się następujące rodzaje kotłów c.o.:

 • kocioł gazowy kondensacyjny;
 • kocioł olejowy kondensacyjny;
 • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie;
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie.

W przypadku budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu, dofinansowanie może obejmować również wykonanie przyłącza gazowego wraz z kosztem opłaty przyłączeniowej. Oprócz zakupu kotła, do kosztów kwalifikowanych zalicza się usługę montażu – obejmuje ona również koszty demontażu i transportu. Uwzględniany jest też koszt wykonania dokumentacji projektowej. Nie wlicza się natomiast podatku od towarów i usług (VAT). 

Kotły c.o. kwalifikujące się do programu Czyste Powietrze muszą spełniać odpowiednie warunki techniczne. Oto najważniejsze wymagania dotyczące poszczególnych urządzeń:

Kocioł gazowy kondensacyjny

 • wymagana klasa efektywności energetycznej minimum A (na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej).

Kocioł olejowy kondensacyjny

 • wymagana klasa efektywności energetycznej minimum A (na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej).

Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie

 • konieczność posiadania certyfikatu/świadectwa Ecodesign;
 • wymagana obniżona emisyjność cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m³;
 • wymagana klasa efektywności energetycznej minimum A+, (na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej);
 • przeznaczenie wyłącznie do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego lub pelletu drzewnego;
 • wymagany automatyczny podajnik pelletu drzewnego;
 • brak kwalifikowania urządzeń wielopaliwowych oraz urządzeń z rusztem awaryjnym i przedpaleniskiem;
 • wymagana współpraca kotła ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/c.w.u. o minimalnej bezpiecznej pojemności określonej w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

 • konieczność posiadania certyfikatu/świadectwa Ecodesign;
 • wymagana obniżona emisyjność cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m³;
 • wymagana klasa efektywności energetycznej minimum A+, (na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej);
 • przeznaczenie wyłącznie do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego;
 • wymagany automatyczny podajnik paliwa;
 • brak kwalifikowania urządzeń wielopaliwowych oraz urządzeń z rusztem awaryjnym i przedpaleniskiem.

Dofinansowanie zakupu i montażu kotła c.o. obejmuje również niezbędny sprzęt i instalację prowadzącą od przyłącza kotła, sterowanie, armaturę zabezpieczającą i regulującą, układ doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiorniki akumulacyjne i buforowe, zbiorniki c.w.u. wraz z osprzętem itp.

Czym jest Dyrektywa Ecodesign?

Kotły Ecodesign to pojęcie odnoszące się do nowoczesnych kotłów grzewczych spełniających rygorystyczne normy emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej. Dyrektywa Ecodesign (Ekoprojekt), czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego, weszła w życie 1 stycznia 2020 r. Określa ona minimalne wymagania dotyczące ekologiczności i efektywności energetycznej dla różnych grup urządzeń, w tym kotłów grzewczych. Tym samym wszystkie nowe kotły na paliwa stałe wprowadzone do obrotu na terenie UE muszą spełniać wymagania Ecodesign. Dotyczą one:

 • sezonowej efektywności energetycznej;
 • emisji cząstek stałych (PM);
 • emisji organicznych związków gazowych (OGG);
 • emisji tlenku węgla (CO);
 • emisji tlenków azotu (NOx).

Użytkowanie kotłów Ecodesign jest istotne z uwagi na aspekty środowiskowe, jak również ekonomiczne. Dzięki wysokiej efektywności takich kotłów (ponad 90%), umożliwiają one wypracowanie sporych oszczędności energii, średnio ok. 15-25% w skali roku. 

Ile można dostać na nowy kocioł?

Wysokość dofinansowania zakupu kotła w programie „Czyste Powietrze” w 2024 r. zależy od kilku czynników:

 • dochodów (grupy dochodowej),
 • rodzaju kotła;
 • wariantu finansowania (związane z montażem instalacji PV i termomodernizacją). 

Maksymalne kwoty dotacji dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego i najwyższego poziomu dofinansowania wynoszą odpowiednio:

 • kocioł gazowy kondensacyjny: 6 100/15 300 zł;
 • kotłownia gazowa: 8 300/18 500 zł;
 • kocioł olejowy kondensacyjny: 7 400/18 500 zł;
 • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie: 9 000/20 400 zł;
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie: 9 100/20 400 zł. 

Przy czym należy pamiętać, że podane wyżej kwoty są maksymalnymi dofinansowaniami w najniższej i najwyższej grupie dochodowej. Dokładna wysokość dofinansowania zależy od konkretnego przedsięwzięcia i każdorazowo jest ustalana indywidualnie na podstawie złożonych wniosków.

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej