Program Mój Prąd 2023 tylko do 31 marca! Jak złożyć wniosk? Jakie dopłaty do fotowoltaiki?

2023-03-17 13:13

W programie Mój Prąd 2023 wniosek można złożyć tylko do 31 marca. Zostało już więc mało czasu, a dopłaty do fotowoltaiki w programie Mój Prąd 2023 są wyższe niż w latach ubiegłych. Ile wynoszą? Dla kogo Mój Prąd w 2023?

Spis treści

 1. Program Mój Prąd 2023 do 31 marca
 2. Jakie dopłaty do fotowoltaiki w programie Mój Prąd 2023?
 3. Dla kogo Mój Prąd 2023?
 4. Mój Prąd 2023 - jak złożyć wniosek online?

Program Mój Prąd 2023 do 31 marca

Celem programu Mój Prąd jest zachęta do inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne i zachęcenie gospodarstwa domowe (szczególnie te znajdujące się na terenach słabiej zurbanizowanych) do produkcji własnej energii. W 2022 program Mój Prąd został rozszerzony o dopłaty do domowych magazynów energii i domowych magazynów ciepła. Dofinansowywane są również systemy zarządzania energią, które mają optymalizować jej zużycie.

Przypominamy: pierwszy nabór wniosków ruszył 30 sierpnia 2019, a zakończył się 20 grudnia 2019. Drugi nabór wystartował 13 stycznia 2020. Od 31 marca 2020 przyjmowane były tylko wnioski elektroniczne. Nabór był planowany do 18 grudnia 2020, ale został zamknięty już 6 grudnia z powodu wyczerpania środków. Program Mój Prąd 2021 rozpoczął się 1 lipca, a zakończył się w październiku 2021 - również z powodu wyczerpania budżetu. Przyjmowanie wniosków do programu Mój Prąd 2022 ruszyło 15 kwietnia. Do najnowszej edycji - 15 grudnia 2022.

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1 Program Mój Prąd na lata 2021-2023 (MP4) trwający od dnia 15.04.2022 został przedłużony do 31.03.2023.

Jakie dopłaty do fotowoltaiki w programie Mój Prąd 2023?

Wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

 • 6000 zł w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV (do 50% kosztów kwalifikowanych) - w 2022 roku były to 4000 zł.

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wynosi:

 • 3000 zł do do systemu EMS / HEMS,
 • 5000 zł do magazynów ciepła,
 • 7000 zł do mikroinstalacji PV,
 • 16 000 zł do magazynu energii.

Dla kogo Mój Prąd 2023?

Program Mój Prąd przeznaczony jest dla prosumentów rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing oraz dla rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing.

Czytaj więcej:

Ważne!

Dla wnioskodawców, którzy złożyli wniosek tylko na mikroinstalacje PV będzie możliwość złożenia uzupełniającego wniosku o dofinansowanie na dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej bez konieczności wycofywania wniosku już złożonego.

Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dopłaty (zgodnie z formułą do 50% kosztów kwalifikowanych) wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

Mój Prąd 2023 - jak złożyć wniosek online?

Aby złożyć online wniosek o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w programie Mój Prąd, potrzebujemy profilu zaufanego lub e-dowodu. Trzeba pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego. Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl. Przed złożeniem wniosku musimy przygotować:

 • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
 • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku, gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Dokładny regulamin naboru wniosków

O ewentualnych brakach lub błędach we wniosku poinformuje e-mail wysłany na adres wskazany we wniosku.

Ważne

Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą ODRZUCANE! Nie będą także rozpatrywane wnioski wysłane drogą mailową lub ze skrzynki ePUAP.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej