Konfiskata samochodu za alkohol 2024 - od 14 marca konfiskata samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu! Komu grozi konfiskata samochodu w 2024?

2024-03-14 12:26
konfiskata samochodu za alkohol
Autor: gettyimages Konfiskata samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu to kara grożąca kierowcom od 14 marca 2024 r.

Konfiskata samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu to kara, jaka może spotkać kierowcę od 14 marca 2024 r. Nowelizacja Kodeksu karnego pozwala także, w określonych przypadkach, ukarać kierowcę nakazem zapłaty równowartości samochodu. Ministerstwo Sprawiedliwości już jednak zakłada złagodzenie przepisów.

8. Pokrycia dachowe. Szkoła budowania

Spis treści

  1. Konfiskata samochodu po alkoholu – od kiedy?
  2. 3 przypadki konfiskaty samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu
  3. Kiedy kierowca zapłaci równowartość samochodu?
  4. Kiedy kierowca nie straci samochodu? Jeden wyjątek
  5. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada złagodzenie przepisów

Konfiskata samochodu lub jego równowartości to jedna ze zmian nowego Kodeksu karnego wprowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Chodzi o konfiskatę samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu, która ma być karą dla kierowcy.

Konfiskata samochodu po alkoholu – od kiedy?

Przepisy wprowadzające w życie konfiskatę samochodu po alkoholu zaczęły obowiązywać od 1 marca 2024. Pierwotnie przepisy miały wejść w życie jeszcze w 2023, ale było do nich sporo zastrzeżeń, stąd korekty i nowy termin.

Podobne przepisy, a nawet ostrzejsze, obowiązują już w innych krajach unijnych. Konfiskata samochodu jest tam możliwa także w przypadku braku ubezpieczenia OC, czy jak np. w Austrii w przypadku podwójnego przekroczenia limitu prędkości na danym odcinku.

Aktualnie jazda samochodem po spożyciu alkoholu, czyli, gdy kierowca ma od 0,2 do 0,5 promila we krwi jest wykroczeniem. Dopiero prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, czyli powyżej 0,5 promila, jest przestępstwem. Nowy Kodeks karny zdecydowanie zaostrzył przepisy dla kierowców.

3 przypadki konfiskaty samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu

Nowe przepisy zakładają konfiskatę samochodu – tzw. przepadek samochodu na rzecz skarbu państwa – w trzech przypadkach:

  1. kierowca będzie prowadził samochód, mając co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi,
  2. kierowca spowoduje wypadek, mając minimum 1 promil alkoholu we krwi,
  3. kierowca jest recydywistą i po raz kolejny zostanie zatrzymany, mając co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi.

W szczególnych przypadkach sąd może zdecydować o rezygnacji z konfiskaty samochodu, ale mają to być rozpatrywane indywidualnie wyjątki od reguły. Co ważne, za prowadzenie pod wpływem narkotyków również można stracić pojazd.

Po spełnieniu któregoś z powyższych warunków policja tymczasowo zabezpieczy pojazd na 7 dni, po czym przejdzie on w ręce prokuratury, a w ostatnim kroku sąd zadecyduje o przepadku auta. Skonfiskowane pojazdy trafią na licytację komorniczą.

Warto pamiętać, że kara konfiskaty auta obowiązuje tylko w przypadku przestępstw popełnionych od 14 marca 2024 r. (o ile postępowanie zakończy się prawomocnie przed kolejną, planowaną już zmianą przepisów, o czym piszemy dalej). Jeśli ktoś popełnił czyn zabroniony wcześniej i już toczy się przeciwko niemu postępowanie, nowe przepisy nie mają zastosowania.

Kiedy kierowca zapłaci równowartość samochodu?

Przepisy zakładają przepadek równowartości samochodu w sytuacji, gdy kierowca prowadzący samochód nie jest jego wyłącznym właścicielem. Będzie tak np. w przypadku współwłasności auta, pożyczenia od kogoś samochodu czy auta w leasingu albo w najmie.

Drugi przypadek przewidziany przez przepisy to sytuacja, gdy pojazd został zniszczony, znacznie uszkodzony, zaginął lub został sprzedany. Wówczas również konsekwencją będzie przepadek równowartości auta. Nie można będzie zatem uniknąć kary, np. pozbywając się samochodu.

Za równowartość samochodu uznaje się wartość określoną w polisie ubezpieczeniowej obowiązującej w roku popełnienia przestępstwa, a w przypadku braku polisy będzie to średnia wartość rynkowa.

Kiedy kierowca nie straci samochodu? Jeden wyjątek

Kierowca nie będzie musiał oddać samochodu w przypadku prowadzenia po alkoholu samochodu służbowego podczas wykonywania czynności zawodowych polegających na prowadzeniu pojazdu. Sąd będzie wówczas orzekał nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Warto podkreślić, że aby uniknąć konfiskaty samochodu, należy spełniać oba warunki. Innymi słowy, prowadzenie po alkoholu samochodu służbowego niezwiązane z wykonywaniem obowiązków zawodowych może skutkować konfiskatą auta.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada złagodzenie przepisów

Warto dodać, że nowe, zaostrzone przepisy o konfiskacie samochodu 2024 mają obowiązywać dość krótko. Jak bowiem dowiedział się tvn24.pl, przepisy zostaną złagodzone najprawdopodobniej w najbliższych miesiącach. Rząd planuje następujące zmiany:

  • konfiskata pojazdu przestanie być obowiązkowa – sąd będzie mógł ją zarządzić za jazdę po alkoholu czy spowodowanie wypadku, ale będzie to tylko jedna z wielu możliwych kar,
  • wprowadzony zostanie nowy możliwy rodzaj kary pieniężnej za jazdę pod wpływem – nawiązka na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Termin wejścia tych zmian w życie nie jest obecnie pewny. Do tego czasu obowiązują nowe, zaostrzone przepisy dotyczące konfiskaty samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej