Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokują reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz Adblock, następnie Odśwież stronę
Przejdź do serwisu
adb_popup_graphic

Konstrukcje

Stropy Ackermana

Tagi:
strop
,
strop Ackermana
,
stropy
,
stropy gęstożebrowe
,
stropy monolityczne

Strop Ackermana jest najczęściej stosowanym w polskim budownictwie stropem monolitycznym o trwałym i sztywnym wypełnieniu. Do wypełnienia stropów stosuje się pustaki ceramiczne o wysokości 18 lub 20 cm, w zależności od żądanej wytrzymałości stropu. Rozstaw osiowy żeber stropu wynosi 31 cm, obliczeniowa szerokość żebra 7 cm, grubość górnej płyty betonowej 3 lub 4 cm, zależnie od wartości i rodzaju obciążenia zmiennego.

Przekroju ścianki pustaka stropu Ackermana nie wlicza się do przekroju nośnego żebra. Ciężar 1 m2 stropu z 3-centymetrową betonową płytą górną wynosi przy stosowaniu pustaków o wysokości 18,0 cm - 2,65 kN/m2; 20,0 cm - 2,95 kN/m2.

Strop Ackermana bez płyty górnej

W przypadku, gdy obciążenie użytkowe nie przekracza 1,5 kN/m2, stropy Ackermana mogą być też wykonywane bez górnej płyty betonowej.

Strop Ackermana o zwiększonej wytrzymałości

Gdy potrzebna jest większa wysokość stropu, na pustakach ceramicznych można ułożyć cegłę dziurawkę, przy czym w trakcie betonowania należy zachować szczególną ostrożność, aby nie strącić dziurawki z pustaka.

Stropy Ackermana stosowane są też jako płyty prefabrykowane. Pustak o długości 20 cm powinien wytrzymać w pozycji odpowiadającej jego ułożeniu w stropie obciążenie równomiernie rozłożone o wartości 3,0 kN.
Wartości te należy rozumieć jako średnie z serii składającej się z co najmniej z trzech badań, przy czym żaden z wyników tych badań nie może być niższy od wartości średniej o więcej niż 20%. Pustaki powinny być ułożone przemiennie.

 

Wykonanie stropu Ackermana

Po doprowadzeniu ścian do poziomu ułożenia stropu i ich spoziomowaniu przystępuje się do postawienia rusztowania i deskowania dla pustaków Ackermana. Stosuje się stemple z okrąglaków o średnicy nie mniejszej niż 14 cm. Układa się na nich poprzecznie rygle z desek grubości co najmniej 38 mm. Stemple powinny być stężone deskami o grubości 24-32 mm, przybitymi do nich na krzyż.

Na ryglach układa się deskowanie z prześwitami, rozmieszczonymi w taki sposób, aby pod żebrem wypadała deska. Poziom deskowania reguluje się przez podbijanie lub luzowanie klinów pod stemplami. Gdy parter nie jest podpiwniczony, stemple powinny być ustawione na podkładzie z deski o grubości 38 mm. Pod stemple ustawione na wykonanym już stropie niższej kondygnacji można nie stosować podkładek z desek.


Zalecane rozpiętości stropu Ackermana

Wieniec żelbetowy

Wykonywany jest dookoła budynku na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych nośnych. Przyczynia się to do usztywnienia ścian budynku i zmniejszenia ugięć stropu. Zbrojony jest czterema prętami o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Strzemiona w wieńcach wykonane są z prętów okrągłych o średnicy 4,5-6 mm. Co drugi pręt żebra zbrojenia dolnego jest w odległości około 1/5 rozpiętości stropu odgięty do góry i zakotwiony za skrajne zbrojenie wieńca. Strzemiona wykonane są z prętów okrągłych o średnicy 4,5-6 mm, i rozmieszczone co 30 cm. Zagęszcza się je przy podporach, jeśli jest to potrzebne ze względu na siły poprzeczne. Przy niewielkich obciążeniach (np. w budynkachw mieszkalnych) i przy starannym wykonaniu konstrukcji można nie stosować strzemion w części środkowej przęsła (na około 0,6 rozpiętości).

Zaleca się, aby wysokość konstrukcji stropu Ackermana była nie mniejsza niż:

 • 1/30 rozpiętości stropu w stropach ciągłych i częściowo zamocowanych,
 • 1/25 rozpiętości stropów wolno podpartych.

Zbrojenie żeber głównych stropu Ackermana

Jako zbrojenie główne żeber należy stosować pręty o średnicy nie mniejszej niż 10 mm.

Stosowane średnice prętów (stal żebrowana klasy A-III gat. 34GS) w zależności od rozpiętości stropu wynoszą:

 • od 3,00 m 10 mm,
 • od 3,00 do 4,00 m 12 mm,
 • od 4,00 do 5,00 m 14 mm,
 • od 5,00 do 6,00 m 16 mm.


Na strzemiona i pręty rozdzielcze stosować należy pręty o średnicy nie mniejszej niż 4,5 mm.

Strzemion można nie wykonywać w żebrach o rozpiętości nie większej niż 5,5 m (pod warunkiem odpowiedniego otulenia betonem prętów zbrojenia oraz nie wymagane jest obliczeniowo zbrojenie na ścinanie).
Strzemiona są wymagane przy rozpiętości większej niż 5,5 m (co najmniej 4 strzemiona przy podporach w odstępach nie większych niż 33 cm).
Zbrojenie przęsłowe żeber głównych wprowadzać należy poza krawędź podpory - zgodnie z PN-B-03264:2002 w przypadku gdy:

 • żebra nie wymagają obliczeniowo zbrojenia strzemionami na długość co najmniej 5 średnic zbrojenia przęsłowego,
 • żebra wymagają obliczeniowo zbrojenia strzemionami na długość co najmniej 10 średnic oraz na długość 15 średnic, jeżeli powierzchnia przekroju prętów doprowadzonych do podpory jest mniejsza niż 2/3 powierzchni przekroju zbrojenia w środku przęsła. Ten przypadek może mieć miejsce, gdy ze względu na oszczędność stali nie wszystkie pręty zbrojenia przęsłowego doprowadzone są do podpory.
 • żebra wymagają obliczeniowo zbrojenia strzemionami na długość co najmniej 10 średnic oraz na długość 15 średnic, jeżeli powierzchnia przekroju prętów doprowadzonych do podpory jest mniejsza niż 2/3 powierzchni przekroju zbrojenia w środku przęsła. Ten przypadek może mieć miejsce, gdy ze względu na oszczędność stali nie wszystkie pręty zbrojenia przęsłowego doprowadzone są do podpory.

Wzmocnienie żebra głównego

W stropach monolitycznych z wypełnieniem sztywnym i trwałym wzmocnione żebra główne, przejmujące większe obciążenie równoległe do kierunku rozpięcia stropu, wykonuje się przez rozsuniecie elementów wypełniających i zwiększenie przekroju zbrojenia, odpowiednio do wyników obliczeń.

Żebra rozdzielcze 

Wymaga się, aby rozstaw żeber rozdzielczych w stropach gęstożebrowych był nie większy niż podano w tabeli.
Żeber rozdzielczych można nie wykonywać, gdy obciążenie użytkowe stropu jest nie większe niż 2,0 kN/m2, a grubość płytki międzyżebrowej w najcieńszym miejscu jest nie mniejsza niż 1/10 rozstawu żeber i nie mniejsza niż 30 mm, względnie obciążenie użytkowe jest mniejsze niż 3,0 kN/m2 , a płytka o wspomnianej grubości jest zbrojona poprzecznie.
W stropach z wypełnieniem sztywnym bez płytki górnej żebra rozdzielcze zaleca się dawać już przy rozpiętości przekraczającej 4,0 m.

Wymagany rozstaw żeber rozdzielczych

Zamocowanie przez połączenie z sąsiednim przęsłem 

Połączenie konstrukcyjne żeber stropu z przęsłem sąsiednim uzyskuje się przez przepuszczenie górnego zbrojenia żebra do sąsiedniego przęsła, analogicznie jak stosuje się to zwykle przy zbrojeniu belek ciągłych, lub gdy żebra sąsiednich przęseł nie leżą w jednej osi - przez zakotwienie zbrojenia górnego w podciągu lub w wieńcu leżącym na ścianie nośnej.

Schematem obliczeniowym stropu przy zamocowaniu żeber przez połączenie konstrukcyjne z sąsiednim przęsłem może być wieloprzęsłowa belka ciągła lub jednoprzęsłowa belka częściowo zamocowana.
Jeżeli schematem obliczeniowym jest wieloprzęsłowa belka ciągła, maksymalny moment dodatni nie może być:

 • w przęśle pośrednim - mniejszy niż moment przęsłowy w belce całkowicie zamocowanej na obu podporach (co nie eliminuje jednak potrzeby, jeśli wynika to z obliczeń, zbrojenia górnego na całej długości belki),
 • w przęśle skrajnym - mniejszy niż moment przęsłowy w belce całkowicie zamocowanej na jednej podporze.

Podpory żeber stanowiących belki ciągłe w stropie Ackermana

Oblicza się to następująco:

 • jeżeli wyobrażalne skosy wyprowadzone ze spadkiem 1:3 do poziomu dolnej krawędzi przecięcia się żebra z betonem podciągu lub ławy, przecinają się w obrębie tego betonu, przekrój sprawdza się w licu podpory na moment podporowy, zredukowany według wykresu momentów. Jednakże ten zredukowany moment nie powinien być mniejszy niż 3/4 momentu podporowego, obliczonego dla przęsła całkowicie obustronnie zamocowanego,Przykład przecięcia się skosów żebra w obrębie betonu
podciągu lub wieńca podporowego

 • jeżeli wyobrażalne skosy wyprowadzone ze spadkiem 1:3 do poziomu dolnej krawędzi przecięcia się żebra z podporą, przecinają się poniżej betonu konstrukcyjnego podpory, przekrój sprawdza się jak wcześniej i oprócz tego w środku podpory. Szerokość żebra b (przyjęta w linii dolnego zbrojenia) zwiększa się w tym przypadku dwustronnie do b*, prowadząc od krawędzi podpory wyobrażalne skosy poziome z nachyleniem 1:3 do ścian pionowych żebra; wysokość h przyjmuje się równą wymiarowi podciągu lub ławy.


Przykład zwiększania szerokości obliczeniowej żebra na podciągu lub wieńcu podporowym

Izolacja termiczna stropu Ackermana 

Strop Ackermana od strony poddasza nieużytkowego (strychu) należy docieplić styropianem układanym warstwą grubości 13 cm w przypadku pustaków wysokości 18 cm i grubości 12 cm w przypadku pustaków wysokości 20 cm, nakrytym wylewką cementową grubości 4 cm. Przy takim dociepleniu współczynnik przenikania ciepła U = 0,296 W/(m2K).

Zestawienie materiałów niezbędnych do wykonania 1 m2 stropu Ackermana

Czytaj dalej:
 • 1
 • 2
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
W serwisie:
ZPR Media S.A.:
Serwisy internetowe:
Dom i ogród:
Architektura i budownictwo:
Styl życia:
Rozrywka, informacja:
Hobby i wypoczynek:
Wideo:
Zakupy:
Miesięcznik: