Stropy Kleina

2018-03-06 8:26
Strop Kleina
Autor: Andrzej Szandomirski Strop Kleina - obecnie praktycznie się go nie stosuje

Strop belkowy Kleina wynaleziono na początku XX w. Konstrukcja stropu Kleina to belki stalowe dwuteowe - mogą one mieć stopki skośne albo w kształcie prostokąta (kiedyś stosowano również zużyte szyny kolejowe), płyty płaskie międzybelkowe wykonywane z cegły, zbrojone prętami stalowymi lub płaskownikami. Zastosowanie stropów Kleina w budownictwie należy już do rzadkości.

Strop Kleina - budowa

Dwuteowe belki stalowe dostępne są w różnych wysokościach od 80 do 550 mm oraz długościach od 3 do 15 m. Płyty ceramiczne w stropie Kleina opiera się na dolnych stopkach belek stalowych. Sposób oparcia belek na murze zależny jest od konstrukcji ściany i wytrzymałości materiałów użytych do jej wykonania.

Belki stropowe można opierać:

  • bezpośrednio na murze wyrównanym zaprawą cementową (1:3), gdy ściana wykonana jest z cegły lub kamienia;
  • na poduszce betonowej lub czterech warstwach cegły wyrównanych zaprawą cementową (1:3), w przypadku gdy ściana wykonana jest z pustaków betonowych, cegły kratówki lub dziurawki;
  • na wieńcu żelbetowym, gdy ściana została wykonana z materiałów o niskiej wytrzymałości na ściskanie lub gdy jest wykonana jako ściana szczelinowa lub wielowarstwowa z materiałów o różnej wytrzymałości na ściskanie. W takim przypadku wieniec żelbetowy wzmacnia konstrukcję ścian i umożliwia przeniesienie siły skupionej od parcia końca belki na większą płaszczyznę muru.

Strop Kleina - płyta stropowa

Płytę stropową wykonuje się na deskowaniach podwieszonych do dolnej stopki belek. Cegły w płycie powinny być układane (długością) prostopadle do belek - spoiny poprzeczne, w stosunku do warstw sąsiednich, muszą być przesunięte o pół długości. Płyty stropowe można zbroić bednarką o przekroju poprzecznym od 1/20 do 2/30 mm lub prętami stalowymi. Średnice i rozstaw zbrojenia w płycie zależne są od obciążenia stropu i rozpiętości płyty między dwiema belkami. Szerokość spoin powinna wynosić: 2 cm - gdy w spoinie znajduje się zbrojenie, 1,5 cm - dla spoin podłużnych niezbrojonych i 1 cm - dla spoin poprzecznych. Cegły w płycie powinny być ułożone na zaprawie cementowej (1:3) - uplastycznionej. Na wierzch stropu należy wylać rzadką zaprawę cementową (1:3) - starannie wypełniając spoiny i nierówności. Spód płyty ceglanej powinien być obniżony o 1 cm od spodu belek. Taki efekt można uzyskać przez obniżenie deskowania i przycięcie końców cegieł opartych na stopce belki.

Strop Kleina
Autor: Mariusz Sawicki Stalowo-ceramiczny strop Kleina w remontowanym budynku

Długość oparcia belki na murze powinna wynosić połowę wysokości belki powiększonej o 15 cm, jednak nie powinna być mniejsza niż 15 cm.
Przy oparciu obu końców belek na wewnętrznej ścianie grubości 1 cegły (25 cm), ich oparcie może wynosić 12 cm pod warunkiem ułożenia ich na podkładce stalowej o wymiarach 25/25 cm (grubości 8-10 mm) oraz wymurowania i wyrównania powierzchni ostatnich 4 warstw cegły zaprawą cementową (1:3). Końce belek obsadzone w murze i ich część wystająca ponad płytę stropową powinny być zabezpieczone przed rdzewieniem. Dolną stopkę każdej belki należy owinąć siatką drucianą i obrzucić zaprawą cementową (1:3). Końce belek muszą być zakotwione w murze.

Do wypełniania pól pomiędzy belkami można przystąpić dopiero po zakotwieniu i omurowaniu końców belek oraz podparciu ich (na środku długości) stemplami. W stropach płaskich przestrzenie pomiędzy belkami wypełnia się z cegłą pełną lub dziurawką. W stropach tego typu występują naprężenia zginające w dolnej warstwie płyty stropowej, którą należy dodatkowo wzmocnić prętami stalowymi lub bednarką.

W zależności od rozstawu belek i wielkości obciążeń, można wykonać płyty międzybelkowe typu:
- lekkiego (1/4 cegły) - ciężar 117 kg/m²,
- półciężkiego (grubość 1/4 cegły plus żeberka wzmacniające z cegieł ustawionych na rąb) - ciężar 194 kg/m² lub
- ciężkiego (1/2 cegły) - ciężar 216 kg/m². W stropie Kleina rozstaw belek wynosi 1,0-1,6 m.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej