Płyty stropowe - szybki montaż stropu bez błędów wykonawczych

2018-03-01 10:13
Montaż stropu Smart
Autor: Konbet Poznań Montaż lekkiego stropu panelowego typu Smart

Gotowe płyty stropowe dają możliwość szybkiego montażu stropu i uniknięcia wielu błędów popełnianych podczas wykonywania stropów monolitycznych czy stropów gęstożebrowych. Prefabrykowane płyty stropowe nie kojarzą się jeszcze niektórym za dobrze, a szkoda. Nowe systemy stropowe mają bardzo dobre parametry techniczne i użytkowe.

Płyty stropowe - stropy z kanałowych płyt prefabrykowanych:

Wyróżnia się dwa rodzaje prefabrykowanych stropów płytowych: z płyt kanałowych żelbetowych oraz strunobetonowych, które częściowo wytwarza się w fabrykach. Rozwiązania te mają główną i niepodważalną zaletę – stropy z płyt kanałowych wykonuje się zdecydowanie szybciej niż przy użyciu innych systemów.

Patrz też: Prefabrykaty - co o nich wiemy?

Płyty stropowe - żelbetowe płyty kanałowe

W latach 70. i 80. ubiegłego stulecia w polskim budownictwie mieszkaniowym szczególnie popularne były kanałowe płyty stropowe, żelbetowe typu A oraz Ż, a później także S. Mowa tu o tzw. wielkiej płycie. Największym problemem tej technologii była niska jakość wyprodukowanych elementów. Ich montaż również pozostawiał wiele do życzenia. Efektem tych błędów były często spotykane pęknięcia na łączeniach płyt, które uwidaczniały się na ścianach mieszkań w postaci nieestetycznych rys. Minęły dziesięciolecia i choć rozwiązania tego typu nadal są obecne na polskim rynku, zauważalny jest schyłek tej technologii. Mimo poprawy możliwości produkcyjnych geometria stropowych płyt kanałowych, żelbetowych nadal nie jest zadowalająca. Sytuacji nie polepszają zamki, które podczas montażu trzeba wypełnić betonem – sprzyja to bowiem późniejszemu klawiszowaniu stropu. Na pozycję rynkową tego rodzaju rozwiązania niekorzystnie wpływają też wysokie koszty produkcji i relatywnie niskie rozpiętości. W Polsce dostępne są głównie okrągłootworowe płyty stropowe żelbetowe wysokości 0,24 m, szerokości 1,19 m oraz długości od 2,4 do 6 m.

Płyty stropowe dużych rozpiętości

Ten rodzaj płyt stropowych wyróżnia się szybkością wykonania, ekonomiką i rozpiętością. To systemy stropowe, które zyskały dużą popularność w państwach zachodniej Europy. Także w Polsce mają coraz więcej zwolenników, ale nadal nie są rozwiązaniami pierwszego wyboru. Tymczasem szacuje się, że rocznie wykonuje się w całej Europie ok. 20 mln m² tego rodzaju stropów – przede wszystkim w budownictwie kubaturowym.

Ten system stropowy nie jest jednak tak „młody”, jak się powszechnie uważa. Pierwsze tego rodzaju stropy pojawiły się w Polsce już na początku lat 70. XX wieku. W odróżnieniu od kanałowych, strunobetonowych płyt żelbetowych nie produkuje się w formach, lecz na zasadzie ekstruzji (metodą wytłaczania betonowej „wstęgi”). Dzięki temu możliwe jest nadawanie zamkom kształtu pozwalającego na ich lepsze połączenie w sztywną tarczę.

Wymiary płyt stropowych

Płyty strunobetonowe zazwyczaj mają szerokość 1,2 m oraz wysokość: 0,15; 0,16; 0,20 i 0,32 m. Te o wysokości 32 cm pozwalają na wykonanie stropu o rozpiętości do ok. 15 m, a pr zy 40 i 50 cm – nawet do 18 i 21 m. Największą zaletą tej technologii są właśnie duże rozpiętości uzyskiwane przy stosunkowo niewielkiej grubości stropu, co pozwala na przekrycie nim bardzo dużych przestrzeni bez konieczności stosowania ścianek działowych oraz podpór.

Wyróżnia ją też szybki montaż i możliwość kontynuowania prac budowlanych niemal natychmiast po ułożeniu stropu. Po dokładnym obliczeniu całkowitego kosztu prac okazuje się, że finalnie wersja z płyt strunobetonowych jest jedną z najtańszych opcji. Technologia sprężonego betonu w płytach kanałowych zapewnia także sporo udogodnień konstrukcyjnych, m.in. wyeliminowane zostały dodatkowe belki, słupy, podciągi, nie ma też konieczności stemplowania i szalowania, a projektant budynku ma większą swobodę, aby rozmieścić ściany działowe.

Trzeba jednak pamiętać, że stropy z płyt strunobetonowych wymagają wynajęcia ciężkiego dźwigu, który musi mieć możliwość wjazdu na budowę, co powoduje, że część inwestorów rezygnuje z tego rozwiązania.

Lekkie płyty stropowe Smart
Autor: Konbet Poznań Lekkie płyty stropowe Smart przygotowane do zabetonowania zamków (szczelin między płytami)

Lekki strop panelowy typu Smart

Pojawił się na rynku kilka lat temu i dzięki swojej modułowości nie wymaga stosowania ciężkiego sprzętu. Do jego montażu wystarczy samochód wyposażony w lekki dźwig typu HDS. Strop Smart układa się z płyt strunobetonowych szerokości 60 cm, bez konieczności tworzenia deskowania ani podpierania. Beton wylewa się między ułożone płyty (w tzw. zamki), a następnie wykonuje dodatkowe elementy zbrojeń – głównie wymiany i wieńce. Te czynności kończą montaż. Dzięki swojej prostocie rozwiązanie to umożliwia ułożenie stropu w zaledwie kilka godzin, a po jego zakończeniu można prowadzić dalsze prace budowlane.

Płyty stropowe zespolone:

Alternatywą dla żmudnego układania stropów gęstożebrowych miały stać się zespolone stropy, które oferują znacznie wyższą izolacyjność akustyczną niż popularny strop Teriva (która nie spełnia nawet minimalnej normy 51 dB), są lżejsze i szybsze w montażu. Ich czołowym przedstawicielem przez lata był strop Filigran.

Strop płytowy zespolony typu Filigran

Jest bardzo popularny na terenie Niemiec, daje bowiem możliwość ukrycia instalacji (elektrycznej, wentylacyjnej), co szczególnie cenią nasi zachodni sąsiedzi. Właśnie stamtąd rozwiązanie to trafiło do Polski. Podstawę Filigrana stanowi zbrojona płyta prefabrykowana o grubości od 5 do 7 cm (tzw. szalunku traconego). Jest to kompletny system ze zbrojeniami dodatkowymi oraz warstwą nadbetonu wylewanego na budowie do wysokości całkowitej, przewidzianej w projekcie. Strop ten nie wymaga deskowania, a jedynie zastosowania podpór montażowych. Bardzo istotne jest jednak dokładne wypoziomowanie płyt. Stropy płytowe typu Filigran są relatywnie lekkie (ich ciężar własny wynosi od ok. 125 do 145 kg ), można je układać na ścianach, słupach, podciągach, a także podwieszać na sąsiednich płytach. Nie jest to jednak rozwiązanie pozbawione wad. Jedną z głównych przeszkód dla inwestorów stanowi długi czas oczekiwania na realizację zamówienia u producenta, co wynika z braku unifikacji i konieczności projektowania płyt dla każdego obiektu oddzielnie.

Do zamontowania stropu konieczni są także wykwalifikowani fachowcy, a ryzyko popełniania błędów wykonawczych jest dość wysokie. Problem pojawia się też przy większych rozpiętościach – powyżej 7 m znacząco wzrasta grubość stropu, a z ekonomicznego punktu widzenia nie opłaca się wybierać Filigrana o rozpiętości większej niż 7,5 m.

Montaż stropu Vector
Autor: Konbet Poznań Montaż płyt stropowych, zespolonych typu Vector

Zespolony strop gęstożebrowy typu Vector

Stropem, który łączy zalety rozwiązań belkowo-pustakowych oraz płyt typu Filigran, jest stosunkowo nowe rozwiązanie na rynku – zespolony strop gęstożebrowy. Jego konstrukcję stanowi cienka prefabrykowana płyta żelbetowa grubości 40 mm z zabetonowanymi częściowo stalowymi kratownicami przestrzennymi i zbrojeniem głównym równoległym do kierunku kratownic.

Płyty stropowe można układać na wypoziomowanych podporach montażowych i stałych. Po ich zamontowaniu należy przygotować zbrojenie dodatkowe części nadbetonu. Istotne jest, by jego wylewanie odbywało się łącznie z betonowaniem wieńców stropu. Ten rodzaj stropu wyróżnia prostota i szybkość montażu. Aby go wykonać, nie trzeba angażować ciężkiego sprzętu, z uwagi na bardzo niską masę własną elementów (ok. 70 kg/m) wystarczy dźwig typu HDS. Modułowość umożliwia szybką adaptację do istniejących projektów, a standaryzacja eliminuje konieczność przeprowadzania wielu obliczeń konstrukcyjnych oraz skraca czas oczekiwania na projekt i produkt. Ten rodzaj stropu płytowego wyróżnia również izolacja akustyczna, której bardzo dobre parametry zostały potwierdzone badaniami dra inż. Leszka Dulaka z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Gotowe płyty stropowe - podsumowanie

Niemłoda już technologia prefabrykacji jest przyszłością rozwiązań stropowych. Innowacje, rozwój produktów w kierunku oczekiwań współczesnych inwestorów to główny cel producentów płytowych systemów stropowych. Kluczowym czynnikiem staje się tu przede wszystkim czas, a rozwiązania, które umożliwiają skrócenie realizacji inwestycji, będą zyskiwały na znaczeniu.

Informator Budowlany
Autor:
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej