Kleje do płytek. Klasy klejów do płytek - czym się kierować przy wyborze?

2020-05-27 7:35
Płytki ceramiczne
Autor: gettyimages Właściwy klej do płytek oraz fachowe wykonawstwo - tylko takie połączenie zapewni estetyczne i trwałe wykończenie podłogi czy ściany

Jak z oferty klejów do płytek wybrać ten właściwy? Zwłaszcza że kryteriów wyboru jest kilka. Kleje do płytek dobiera się w zależności od rodzaju podłoża, miejsca zastosowania, także rodzaju samych płytek.

Rodzaje klejów do płytek

Kleje do płytek produkowane są przeważnie w postaci suchych mieszanek, które na budowie miesza się z wodą. Występują także w postaci gotowych do użycia zapraw lub jako materiały dwuskładnikowe, które trzeba wymieszać przed samym użyciem. 

Ze względu na skład kleje do płytek dzieli się na:

 • kleje cementowe (symbol C) – w składzie mają cement (szary lub szlachetniejszy, biały), wypełniacze mineralne (umożliwiają układanie zaprawy grubszą warstwą), polimery (nadają elastyczność) i środki modyfikujące (decydują o szybkości wiązania). Kleje cementowe miesza się z wodą lub ciekłym składnikiem bezpośrednio przed użyciem;

 • kleje dyspersyjne (symbol D) – mieszanina spoiw organicznych w postaci wodnej dyspersji polimerowej dodatków organicznych oraz wypełniaczy mineralnych. Kleje te są bardzo elastyczne, dzięki czemu nadają się na odkształcalne podłoża. Występują w postaci gotowej do użycia;

 • kleje żywiczne (symbol R) – epoksydowe i poliuretanowe – są wodoszczelne, wyróżnia je też dobra przyczepność. Tego rodzaju kleje do płytek przeznaczone są na trudne podłoża narażone na działanie wody i środków chemicznych. Dostępne w postaci jedno- i wieloskładnikowej.

Klasy klejów do płytek i ich symbole

C1 - klej do płytek normalnie wiążący,
C2 - klej do płytek o podwyższonych parametrach,,
F - klej szybkowiążący,
T - klej o zmniejszonym spływie (polecany na ściany),
E - klej o wydłużonym czasie otwartym (polecany do układania płytek wielkoformatowych,
S1 - klej odkształcalny (polecany m.in. na balkony i tarasy),
S2 – klej wysoce odkształcalny.
W opisie danego kleju do płytek symbole te są ze sobą zestawiane, dając pełen opis właściwości produktu. Przykładowo: klej typu C1 TE – klej normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie oraz wydłużonym czasie otwartym.

Kiedy kleje elastyczne do płytek?

Podłoża odkształcalne - ścianki działowe, ogrzewane podłogi, elementy podlegające drganiom i dużym wahaniom temperatury (na przykład na elewacjach) - wymagają zastosowania klejów elastycznych, czyli klejów lub zapraw o zwiększonej zawartości polimerów. Uelastycznionych klejów do płytek należy używać wtedy, gdy układa się płytki o dużych wymiarach (30x40 cm i większych), mocuje się płyty na elewacjach lub na podłożach krytycznych, czyli powierzchniach o gorszej przyczepności, na przykład na powłokach malarskich, starych okładzinach ceramicznych, szkle, płytach drewnopochodnych.

Jakie kleje na podłoża gipsowe?

W przypadku podłoży gipsowych konieczne jest stosowanie warstw uniemożliwiających kontakt kleju z gipsem. Cement zawarty w klejach cementowych, wchodząc w reakcję z gipsem, zwiększa swoją objętość nawet dziesięciokrotnie i powoduje odpadanie płytek ceramicznych. Płyty gipsowo-kartonowe chłoną wodę z kleju, uniemożliwiając tym samym prawidłowe jego związanie. Zarówno podłoża gipsowe, jak i te z płyt gipsowo-kartonowych należy zagruntować.

Dobór kleju w zależności od rodzaju płytek

Najważniejszą właściwością płytek jest ich nasiąkliwość. O ile do typowych płytek z glazury lub terakoty mogą być stosowane zarówno zaprawy klejowe, jak i kleje, o tyle płytki o nasiąkliwości poniżej 1%, np. gresowe, zaleca się mocować materiałami o podwyższonej przyczepności. Znaczenie ma także wielkość płytek. Duże płyty posadzkowe należy mocować zaprawami klejącymi o ciekłoplastycznej konsystencji, zapewniającej całkowity rozpływ pod powierzchnią płyt. Użycie gęściejszych materiałów doprowadziłoby do nierównomiernego podparcia, a w konsekwencji do pękania płyt pod wpływem obciążenia.

Jak wybierać kleje do płytek - 6 podstawowych zasad

1. Do klejenia gresu, płytek wielkoformatowych i marmuru wybieraj klej o większej przyczepności
2. Do klejenia białego marmuru - klej na bazie białego cementu
3. Do klejenia płytek na zewnątrz - klej mrozoodporny
4. Do klejenia płytek ściennych - klej o zmniejszonym spływie
5. Do klejenia płytek na ogrzewaniu - klej elastyczny
6. Gdy chcemy przyspieszyć prace - klej szybkowiążący

Zaprawy szybko wiążące umożliwiają ruch pieszy i spoinowanie płytek już po kilku godzinach od ułożenia. W miejscach stale mokrych, takich jak łaźnie, myjnie i baseny, należy oprócz wodoszczelnych spoin stosować wodoszczelne kleje. Aby móc użyć zapraw klejących, trzeba wcześniej zabezpieczyć podłoże, stosując wodoszczelne zaprawy lub przepony. Zdarza się, że w zakładach przemysłowych do mocowania i spoinowania płytek trzeba zastosować materiały odporne chemicznie.

W przypadku podłoży betonowych nie ma ścisłych wytycznych dotyczących wilgotności. Na pewno musi być ono związane. Bardziej rygorystyczne wymagania są w przypadku podłoży gipsowych. Wilgotność powinna wynosić od 0,5 do 2%. Dopiero wtedy można rozpocząć układanie płytek. Prace glazurnicze wykonuje się w temperaturze od +5 do +25ºC.

Kleje do płytek: wydajność

Jednym z ważniejszych czynników wpływającym na zużycie kleju jest format płytek. Płytki o większej powierzchni, a zatem i cięższe, wymagają grubszej warstwy kleju. Dlatego też wydajność kleju przeznaczonego do płytek większego formatu będzie większa niż do płytek mniejszych. Do wielkości płytek dobiera się również pacę z odpowiednio długimi ząbkami, którą rozprowadzamy klej na podłożu i spodzie płytki, profilując go na odpowiednią grubość. I tak:

 • jeśli bok płytek nie jest dłuższy niż 10 cm używamy pacy o ząbkach długości 6 mm,
 • przy płytkach o boku 10-20 cm używamy pacy o ząbkach długości 6 mm,
 • przy płytkach o boku 20-30 cm używamy pacy o ząbkach długości 10 mm,
 • przy płytkach o boku dłuższym niż 30 cm uzębienie pacy powinno wynosić 12-15 mm.

Przykładowa wydajność kleju gotowego do użycia (w kg/m²) to około 1,5 kg przy grubości warstwy 1-2 mm.

klejenie płytek
Autor: gettyimages Przy klejeniu płytek zaleca się tzw. metodę kombinowaną – klej nakłada się zarówno na podłoże (powierzchnię nie większą niż ok. 1 m²), jak i spód płytki. Nakłada się tyle kleju, aby po dociśnięciu płytki wyszedł on jej bokami
Nakładanie kleju na podłoże
Autor: Mariusz Bykowski Klej nanosi się na podłoże i profiluje pacą zębatą
Nakładanie kleju na płytkę
Autor: Mariusz Bykowski Klej nanosi się też na spód płytki

Kleje do płytek - najczęstsze błędy wykonawców

 • dodanie większej, niż zalecana, ilości wody - zaprawa rozpływa się bez używania packi, zmniejsza się wytrzymałość połączenia, płytki są zasysane i utrudniona jest korekcja klejenia,
 • dodanie cementu - szybciej następuje początek wiązania, zaprawa ma większy skurcz, może pękać,
 • dodanie piasku - zmniejsza się zużycie gotowej zaprawy, ale i wytrzymałość spoiny,
 • użycie ciepłej wody do rozrobienia zaprawy - zaprawa zbyt szybko tężeje,
 • układanie płytek na plackach zaprawy - podparcie jest nierównomierne, w pustkach gromadzą się nieczystości i rozwija się flora bakteryjna,
 • nakładanie zbyt grubej warstwy kleju - woda nie odparowuje ze spoiny, zaprawa traci właściwości klejące, płytki mogą odpadać,
 • niedokładne oczyszczenie podłoża - płytki mogą odpadać razem z przyklejoną zaprawą,
 • zbyt szybkie fugowanie - utrudnia wysychanie zaprawy klejącej. Przestrzeganie czasu spoinowania jest szczególnie istotne przy stosowaniu niektórych modyfikatorów polimerowych. Producenci podają czas spoinowania każdego rodzaju zaprawy.
Uwaga na podłoże!

Układanie płytek zaczynamy zawsze od zbadania nośności podłoża, np. zarysowując je ostrym narzędziem (podłoża mineralne), sprawdzając poprzez opukanie, czy jest na stale związane z podkładem, kontrolując stabilność, ugięcie, itp. Każde podłoże, na którym będą układane płytki, musi być oczyszczone z brudu, kurzu i luźnych pozostałości farb, lakierów, olejów, wosku i środków antyadhezyjnych. Ważne jest także wyrównanie podłoża z wymaganymi spadkami i dylatacjami. Dobrze jest też podłoże zagruntować.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej