Wózki widłowe. Uprawnienia i kursy na wózki widłowe. Ile trwają, ile kosztują?

Widlak
Autor: gettyimages Wózki widłowe - jest wiele ich rodzajów. Wybór wózka widłowego i jego parametrów zależy od specyfikacji pracy jaką ma wykonywać, rodzaju transportowanych materiałów

Wózki widłowe są obowiązkowym wyposażeniem każdego składu budowlanego, magazynu, hurtowni. Jest wiele rodzajów wózków widłowych, a ich wybór powinien być uwarunkowany specyfiką pracy. Aby pracować wózkiem widłowym, należy mieć stosowne uprawnienia, które zdobywa się na specjalnych kursach właśnie na wózki widłowe.

W artykule:

Wózki widłowe - rodzaje

Wózki widłowe, lub po prostu widlaki, to zwyczajowa nazwa wózków jezdniowych podnośnikowych, czyli kołowych pojazdów mechanicznych o napędzie silnikowym. To rodzaj wózków transportowych stosowanych w transporcie bliskim, które wykorzystuje się do przewozu materiałów o ciężarze nawet kilkudziesięciu ton, najczęściej umieszczonych na paletach.

Wózki widłowe można podzielić ze względu na napęd. I tutaj wyróżnia się:

  • wózki widłowe spalinowe: napędzane są olejem, jak i gazem LPG. Ponieważ emitują spaliny, powinny być używane na otwartych przestrzeniach. Tego typu wózki widłowe można stosować w pomieszczeniach pod warunkiem wyposażenia ich w specjalne filtry;
  • wózki widłowe gazowe: napędzane gazem, polecane do otwartych przestrzeni;
  • wózki widłowe elektryczne: zwane też akumulatorowymi. Znajdują zastosowanie tam, gdzie nie można stosować wózków spalinowych i gazowych ze względu na emisję spalin. Pracują cicho, wydajne baterie wystarczają nawet na 8 godzin pracy.

Wózki widłowe dzieli się także ze względu na funkcje. Mamy tu:

  • wózki widłowe boczne, inaczej też wózki bocznego załadunku. Polecane są do transportu materiałów o nietypowych kształtach;
  • wózki widłowe terenowe - sprawdzają się najczęściej na placach budowy, w miejscach trudno dostępnych;
  • wózki widłowe podnośnikowe, zwane też teleskopowymi. Charakteryzują się dalekim zasięgiem w górę i w przód, a także możliwością podnoszenia masywnych ładunków;
  • wózki widłowe wysokiego składowania - wyróżnia je wysuwany maszt, dzięki czemu mają szeroki zakres manewrowania;
  • wózki widłowe skrętne - wyposażone w skrętny maszt, przystosowane do ciasnych i krętych korytarzy;
  • wózki widłowe wielokierunkowe - wyposażone w niezależnie skrętne kółka przednie i tylne oraz wysuwany maszt. Sprawdzają się w wąskich pomieszczeniach.

Wózki widłowe uprawnienia

Do obsługi wózków widłowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i ma uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych, uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

W 2018 zmianie uległa podstawa prawna w zakresie organizowania przez pracodawców szkoleń dla operatorów wózków oraz wydawania imiennych zezwoleń na pracę wózkami widłowymi. Zezwolenia takie, poprzedzone szkoleniami organizowanymi przez pracodawców, zgodnie z nowym rozporządzeniem zastąpione zostają zaświadczeniami o ukończeniu, oczywiście z wynikiem pozytywnym, odpowiedniego szkolenia przeprowadzonego według programu opracowanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Dodatkowe kwalifikacje muszą mieć natomiast operatorzy wózków zasilanych gazem - muszą odbyć szkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany.

Wózki widłowe - zmiany w uprawnieniach 2018

W 2018 weszły nowe przepisy regulujące uprawnienia do pracy na wózkach widłowych. Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, które 10 sierpnia 2018 zastąpiło wcześniej obowiązujące przepisy regulujące zasady bhp przy obsłudze takich wózków. Nowe przepisy

Kursy na wózki widłowe

Na rynku działa wiele firm szkoleniowych specjalizujących się w kursach na wózki widłowe. Dobre ośrodki szkoleniowe wyposażone są w zazwyczaj kilka rodzajów nowoczesnych wózków widłowych, które udostępniane są kursantom. Dni oraz godziny szkoleń często można ustalić według własnych preferencji.

Kursy na wózki widłowe odbywają się w specjalnych ośrodkach szkoleniowych, w halach treningowych lub też w miejscach wskazanych przez kursantów (np. zakład pracy).

Trzeba wiedzieć, że ukończenie kursu na wózki widłowe nie jest jeszcze podstawą do uzyskania uprawnień na wózki widłowe. Zdobycie stosownych uprawnień zapewnia tylko i wyłącznie zdany egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Raz zdany egzamin i tym samym zdobyte uprawnienia na wózki widłowe obowiązują bezterminowo i nie trzeba ich odnawiać.

Niektóre firmy szkoleniowe wydają potwierdzenie zdobytych uprawnień np. w języku angielskim, niemieckim czy norweskim, które zazwyczaj akceptowane są przez pracodawców na terenie UE. Jest to znaczne ułatwienie dla operatorów wózków widłowych starających się o pracę za granicą.

Uprawnienia na wózki widłowe

Uprawnienia na obsługę wózków widłowych (WJO - Wózki Jezdne Obsługa) dzieli się na 3 kategorie:

I WJO  - uprawnienia na najwyższą kategorię wózków podnośnikowych zwanych ładowarkami teleskopowymi. Do tej kategorii należą również wózki widłowe z podnoszoną kabiną operatora. Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu. Obejmuje swoim zakresem wózki kategorii III WJO i II WJO.

II WJO - uprawnienia na wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem tzw. specjalizowanych. Szkolenie uprawnia do pracy wózkami widłowymi z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu. Obejmuje też wózki kategorii III WJO. Ograniczenie dotyczy tu obsługi wózków ze zmiennym wysięgiem i specjalizowanych. 

III WJO - uprawnienia na wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane. Kurs uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia. Warunkiem jest sterowanie operatora spoza wózka.

Kurs na wózki widłowe: cena

Przykładowy koszt kursu na uprawnienia na wózki widłowe I WJO to około 900 zł. Uprawnienia te obowiązują jednocześnie na wózki niższych kategorii II WJO oraz III WJO. Program szkolenia to minimum 2 dni teorii (po 8 godzin każdego dnia) i w sumie 15 godzin praktyki. Czasem też czas trwania szkolenia dostosowany jest do liczebności grupy lub po prostu potrzeb kursantów.
Z kolei przykładowa cena za kurs na wózki widłowe II kategorii (II WJO) wynosi 700 zł. W cenę szkoleń wliczony jest egzamin UDT - państwowy egzamin Urzędu Dozoru Technicznego.

Wózek widłowy
Autor: gettyimages Aby ubiegać sie o uprawnienia na wózki widłowe, trzeba mieć ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe oraz ogólnie dobry stan zdrowia, potwierdzony badaniami lekarskimi

Egzamin na wózki widłowe - jak wygląda?

Egzamin na wózki widłowe składa się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej każdy losuje 5 pytań (mniej lub bardziej szczegółowych) na temat wózków kategorii, z której zdawany jest egzamin. Aby zdać tę część egzaminu, trzeba odpowiedzieć poprawnie na minimum 3 pytania. Zdany egzamin z teorii kwalifikuje do drugiego etapu - egzaminu z części praktycznej.

W części praktycznej egzaminatorzy UDT sprawdzają umiejętności jazdy i manewrowania wózkiem widłowym, z jednoczesnym przestrzeganiem zasad BHP.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej