Wózki widłowe. Uprawnienia i kursy na wózki widłowe. Ile trwają, ile kosztują?

2020-12-16 10:13
Widlak
Autor: gettyimages Wózki widłowe - jest wiele ich rodzajów. Wybór wózka widłowego i jego parametrów zależy od specyfikacji pracy jaką ma wykonywać, rodzaju transportowanych materiałów i przede wszystkim masy podnoszonego ładunku

Wózki widłowe są obowiązkowym wyposażeniem każdego składu budowlanego, magazynu, hurtowni. Jest wiele rodzajów wózków widłowych, a ich wybór powinien być uwarunkowany specyfiką pracy. Aby pracować wózkiem widłowym, należy mieć stosowne uprawnienia, które zdobywa się na specjalnych kursach właśnie na wózki widłowe, zakończone państwowym egzaminem.

W artykule:

Wózki widłowe - rodzaje

Wózki widłowe, lub po prostu widlaki, to zwyczajowa nazwa wózków jezdniowych podnośnikowych, czyli kołowych pojazdów mechanicznych o napędzie silnikowym. To rodzaj wózków transportowych stosowanych w transporcie bliskim, które wykorzystuje się do przewozu i stertowania ładunków o ciężarze nawet do kilkudziesięciu ton, najczęściej umieszczonych na paletach.

Wózki widłowe można podzielić ze względu na napęd. I tutaj wyróżnia się:

 • wózki widłowe spalinowe: napędzane są olejem napędowym, benzynowe jak i gazem LPG lub nawet CNG Ponieważ emitują spaliny, powinny być używane na otwartych przestrzeniach. Tego typu wózki widłowe można stosować w pomieszczeniach pod warunkiem wyposażenia ich w specjalne filtry;
 • wózki widłowe gazowe: napędzane gazem, polecane do otwartych przestrzeni;
 • wózki widłowe elektryczne: zwane też akumulatorowymi. Znajdują zastosowanie tam, gdzie nie można stosować wózków spalinowych i gazowych ze względu na emisję spalin. Pracują cicho, wydajne baterie wystarczają nawet na 8 godzin pracy.

Wózki widłowe dzieli się także ze względu na funkcje. Mamy tu:

 • wózki widłowe boczne, inaczej też wózki bocznego załadunku, czyli takie, w których operator siedzi bokiem do kierunku jazdy;
 • wózki widłowe terenowe – sprawdzają się najczęściej na placach budowy, w miejscach trudno dostępnych, o nierównym i grząskim podłożu;
 • wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem, zwane też ładowarkami teleskopowymi. Charakteryzują się dalekim zasięgiem pracy z powodu zastosowania długiego wysięgnika teleskopowego;
 • wózki widłowe, z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem;
 • wózki widłowe z wysuwanym masztem;
 • wózki widłowe podnośnikowe sterowane z poziomu lub podestu roboczego, w których operator steruje wózkiem stojąc bezpośrednio na podeście lub chodząc przy wózku.
Wózki transportowe
Autor: A. Wojciechowski Napędzane wózki transportowe unoszące widłowe: prowadzony, podestowy, z fotelem dla operatora

Wózki widłowe uprawnienia

Do obsługi wózków widłowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i ma uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego Dozoru Technicznego, uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych lub ma uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych, lub książkę operatora maszyn roboczych z wpisem w zakresie obsługi wózków podnośnikowych.

W 2018 r. zmianie uległa podstawa prawna w zakresie imiennych zezwoleń wydawanych przez pracodawcę i uprawniających do obsługi wózków jezdniowych. Zezwolenie takie wydawane było oczywiście na podstawie ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym.

Zezwolenia imienne wydawane przez pracodawcę:

 • wystawione do dnia 31.12.2004 zachowują swoją ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2023 
 • wystawione do dnia 31.12.2014 zachowują swoją ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2026
 • wystawione do dnia 01.01.2015 zachowują swoją ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2027

Dodatkowe kwalifikacje muszą mieć natomiast operatorzy wózków zasilanych gazem – muszą odbyć szkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany.

Wózki widłowe - zmiany w uprawnieniach 2018

W 2018 weszły nowe przepisy regulujące uprawnienia do pracy na wózkach widłowych. Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, które 10 sierpnia 2018 zastąpiło wcześniej obowiązujące przepisy regulujące zasady bhp przy obsłudze takich wózków. Nowe przepisy

Kursy na wózki widłowe

Na rynku działa wiele firm szkoleniowych specjalizujących się w kursach na wózki widłowe. Dobre ośrodki szkoleniowe wyposażone są w zazwyczaj kilka rodzajów nowoczesnych wózków widłowych, które udostępniane są kursantom. Dni oraz godziny szkoleń często można ustalić według własnych preferencji.

Kursy na wózki widłowe odbywają się w specjalnych ośrodkach szkoleniowych, w halach treningowych lub też w miejscach wskazanych przez zleceniodawców szkoleń (np. w zakładach pracy).

Trzeba wiedzieć, że ukończenie kursu na wózki widłowe nie jest jeszcze podstawą do uzyskania uprawnień na wózki widłowe. Zdobycie stosownych uprawnień zapewnia tylko i wyłącznie zdany egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Dozoru Technicznego. Raz zdany egzamin, i tym samym zdobyte uprawnienia na wózki widłowe, są ważne terminowo i trzeba je odnawiać.

Uprawnienia na wózki widłowe

Uprawnienia na obsługę wózków widłowych dzieli się na 2 kategorie:

 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem: termin ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego 10 lat;
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia): termin ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego 5 lat.

Kurs na wózki widłowe: cena

Przykładowy koszt kursu na uprawnienia na wózki widłowe, w tym ze zmiennym wysięgiem oraz z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, wynosi około 970 zł. Uprawnienia te obowiązują jednocześnie na wózki niższych kategorii. Program szkolenia to minimum 35 godzin zajęć dydaktycznych. Czasem też czas trwania szkolenia dostosowany jest do liczebności grupy lub po prostu potrzeb kursantów. Z kolei przykładowa cena za kurs na wózki widłowe, z wyłączeniem wózków ze zmiennym wysięgiem i osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, wynosi około 620 zł. W cenę szkoleń wliczony jest egzamin przed Dozorem Technicznym UDT, TDT lub WDT.

Wózek widłowy
Autor: gettyimages Aby ubiegać się o uprawnienia na wózki widłowe, trzeba mieć ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe oraz ogólnie dobry stan zdrowia, potwierdzony badaniami lekarskimi

Egzamin na wózki widłowe – jak wygląda?

Egzamin na wózki widłowe składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej występuje aż 276 pytań na wózki ze zmiennym wysięgiem i z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, natomiast na wózki widłowe z wyłączeniem wózków ze zmiennym wysięgiem i z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem pytań jest 245. Aby zdać tę część teoretyczną egzaminu, trzeba odpowiedzieć poprawnie na minimum 11 pytań, które oczywiście losuje nam system komputerowy spośród wszystkich dostępnych. Zdany egzamin z teorii kwalifikuje do drugiego etapu – egzaminu praktycznego.

W części praktycznej egzaminatorzy Dozoru Technicznego sprawdzają umiejętności jazdy i manewrowania wózkiem widłowym, z jednoczesnym przestrzeganiem zasad BHP.

O konsultancie

Andrzej Kalemba - specjalista od maszyn i pojazdów budowlanych, prowadzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego, jest właścicielem firmy specjalizującej się w wynajmie maszyn. Kontakt z konsultantem

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej