Polski Ład. Zmiany w podatkach od stycznia 2022. Oto szczegóły Polskiego Ładu

2021-11-26 12:42
Polski Ład
Autor: Polski Ład / PiS Polski Ład ma być kompleksową strategią rządzących na przezwyciężenie skutków pandemii

Polski Ład opublikowany w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że większość przepisów podatkowych Polskiego Ładu zacznie obowiązywać już od stycznia 2022 roku. W komentarzach przedsiębiorców nie widać optymizmu. Jakie rozwiązania wciela Polski Ład? Jakie zmiany w podatkach nas czekają?

Spis treści

 1. Polski Ład – zmiany w podatkach
 2. Polski Ład ‒ składka zdrowotna
 3. Korekta pakietu podatkowego Polskiego Ładu
 4. Polski Ład – dom bez pozwolenia
 5. Polski Ład – mieszkanie bez wkładu własnego
 6. Polski Ład – emerytury
 7. Polski Ład – inwestycje i rozwój
 8. Polski Ład – od kiedy będzie wdrażany?

Polski Ład jest bazą dla Krajowego Planu Odbudowy, który będą zatwierdzać organy Unii Europejskiej i który ma być podstawą przyznania Polsce funduszy. Polska może otrzymać z budżetu unijnego na lata 2021-2027 oraz z Funduszu Odbudowy ok. 136,4 mld euro dotacji i ok. 34,2 mld euro pożyczekczyli ok. 770 mld zł.

Poniżej szczegóły wybranych obszarów Polskiego Ładu, które niezależnie od tego programu, są istotne dla życia Polaków jako obywateli i jako przedsiębiorców.

Polski Ład. Nowa kwota wolna od podatku, wyższe emerytury i zmiany w składce zdrowotnej. Kto na nim zyska, a kto straci? Sprawdź!

Polski Ład – zmiany w podatkach

Ustawa Polski Ład wprowadza zmiany aż w 26 ustawach, m.in.: ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Polski Ład promuje obniżkę podatków dla 18 mln Polaków, szczególnie dla osób o niskich i średnich dochodach, wyższą kwotę wolna od podatku do poziomu 30 000 zł. Aby zagwarantować wyższe dochody systemu ochrony zdrowia, zmiany obejmą także wprowadzenie takich samych zasad opłacania składki zdrowotnej dla działalności gospodarczej jak w przypadku umów o pracę (proporcjonalnie do dochodu). Podniesiono próg podatkowy z 85 000 do 120 000 zł dla stawki podatkowej 32%, dla dochodów poniżej pozostaje 17% stawka podatku.

Polski Ład wprowadza ulgę dla klasy średniej. Z ulgi skorzystać będą mogły osoby zatrudnione na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale ok. 70 000-130 000 zł. Dzięki uldze reforma podatkowa ma być neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z dochodem od 6000 do 10 000 zł miesięcznie.

Zachętą dla Polaków powracających po emigracji do kraju ma być tzw. ulga na powrót.

Podatki wiążą się z wynagrodzeniami. Wśród zapowiadanych zmian, które miał wprowadzić Polski Ład było ograniczenie korzystania z umów cywilnoprawnych, m.in. poprzez pełne oskładkowanie umów zlecenia z perspektywą wprowadzenia jednego kontraktu na pracę. Polski Ład jednak nie likwiduje umów cywilnoprawnych. A ich rozliczenie podatkowe będzie zależało od wielu czynników. W dużym uproszczeniu wygląda na to, że jeśli ktoś zarabia na umowie cywilnoprawnej relatywnie mało, na zmianach skorzysta, a ktoś o średnich lub wysokich zarobkach straci. Z uwagi na różne typy umów cywilnoprawnych sprawa jest jednak bardziej skomplikowana.

Polski Ład ‒ składka zdrowotna

Polski Ład zakłada przeznaczenie 7% PKB na zdrowie, a dojście do tego poziomu miałoby nastąpić w ciągu 6 lat.

Zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej dotknie każdą formę opodatkowania działalności gospodarczej. W zależności od tego, którą z form wybierze przedsiębiorca – zapłaci składkę zdrowotną w różnej wysokości. Nadal będzie wynosiła ona 9%. Zmieni się jednak podstawa wymiaru tej składki, co wpłynie ostatecznie na jej wysokość. Koszty przedsiębiorców na pokrycie składek ZUS wzrosną również za sprawą likwidacji dotychczasowej możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku. 

Korekta pakietu podatkowego Polskiego Ładu

Oficjalną korektę pakietu podatkowego rząd ogłosił 8 września 2021. Wysokość składki zdrowotnej dla osób rozliczających się na skali podatkowej nie ulegnie zmianie. Będzie to 9% od dochodu, bez możliwości odliczenia jej części od podatku. Zmieni się wysokość składki dla firm rozliczających się w sposób uproszczony, czyli tych, które wybiorą podatek liniowy 19%, ryczałt lub kartę podatkową.

Wysokość składki zdrowotnej od „liniowców” od 2022 wynosić będzie 4,9%. Ministerstwo Finansów podało przykładowe wyliczenie: od zarobków 6 tys. zł będzie płacone miesięcznie nie 443 zł składki, a 270 zł, składka przedsiębiorcy z zarobkami 12 tys. zł wyniesie nie 983 zł, a 535 zł, franczyzobiorca sieci handlowej z zarobkami 15 tys. zł zapłaci 682 zł zamiast 1253 zł. 

Dla „ryczałtowców" o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia, dla przychodów do 300 tys. zł 100% przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyższych 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Dodatkowo Ustawa Polski Ład spowoduje obniżenie stawek ryczałtu dla niektórych branż. Z niższej stawki ryczałtu ewidencjonowanego skorzystają:

 • lekarze, dentyści, stomatolodzy, pielęgniarki i położne – w ich przypadku stawka ryczałtu spadnie z 17% do 14%,
 • informatycy, programiści oraz pozostałe zawody z branży IT – w ich przypadku stawka ryczałtu spadnie z 15% do 12%,
 • usługi inżynieryjne i architektoniczne – w ich przypadku stawka ryczałtu spadnie z 17-15% do 14%.

Dla osób rozliczających się kartą podatkową podstawą obliczenia 9% składki będzie nie wysokość średniego wynagrodzenia, a wysokość minimalnego wynagrodzenia 1 stycznia roku składkowego.

Ujednolicone będą terminy rozliczenia składek zdrowotnych i społecznych. Dotychczas były one płacone przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe do 5., przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników do 10., a przez przedsiębiorców którzy zatrudniają pracowników do 15. dnia kolejnego miesiąca. Teraz termin zostanie przedłużony do 20.

Zostanie wprowadzony podatek od dużych korporacji. Regulacja dotyczyć będzie spółek kapitałowych, których udział dochodów w przychodach wynosić będzie mniej niż 1%. Dotyczyć będzie tylko dochodów i przychodów z działalności operacyjnej. Wynosić będzie 0,4% osiąganych przez firmy przychodów plus 10% nadmiarowych płatności biernych.

Polski Ład – dom bez pozwolenia

Ustawa o budowie domów jednorodzinnych do 70 m² bez pozwolenia i nadzoru kierownika budowy, z projektem za 1 zł, mimo ostrej krytyki, została podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Ustawa wchodzi w życie 2 stycznia 2022.

Budowa domów jednorodzinnych do 70 m² dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych będzie podlegała obowiązkowi (art. 41 i 43 Prawa budowlanego):

 • zawiadomienia organów nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • geodezyjnego wyznaczenia terenu, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonanie ww. obowiązków należy do inwestora. Do zgłoszenia budowy domu trzeba będzie dołączyć:

 • projekt zagospodarowania działki
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • oświadczenie o budowie domu dla własnych potrzeb mieszkaniowych
 • oświadczenie, że przyjmuje się odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy.

Polski Ład – mieszkanie bez wkładu własnego

Prezydent podpisał też ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, która również jest częścią Polskiego Ładu.

Ten program ma ułatwić finansowanie własnego mieszkania bez wkładu własnego trzem grupom obywateli, czyli tym, którzy:

 • chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego,
 • szukają go na rynku wtórnym, społecznym,
 • chcą wybudować dom.

Generalnie chodzi o pomoc tym, którzy nie mogą sami zgromadzić wkładu własnego na nieruchomość. Wkład własny w tym programie będzie gwarantowany, zapewniany lub spłacany przez państwo. Państwo będzie gwarantować maksymalnie 100 tys. zł wkładu własnego dla biorących kredyt lub oferować dofinansowanie w wysokości do 160 tys. zł dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego czy też rodzin wielodzietnych (im więcej dzieci tym większa pomoc). Łącznie z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” będzie mogło skorzystać około 80 tys. rodzin rocznie, w wieku od 20. do 40. roku życia. Dopłaty do mieszkań będą  uzależnione od liczby dzieci w rodzinie – 20 tys. zł w przypadku drugiego dziecka, 60 tys. zł – trzeciego, 20 tys. zł – dla każdego kolejnego. 

Do skorzystania z programu niezbędna jest jednak zdolność kredytowa do zaciągnięcia kredytu hipotecznego. BGK udziela gwarancji wkładu własnego do 100 tys. zł (maksymalnie do 40% wartości kredytu) do spłaty przez 15 lat. Gwarancje to nie wszystko, przewidziano też bony mieszkaniowe, które mają premiować duże rodziny. Maksymalnie będzie można dostać nawet 145 tys. zł.

Polski Ład – emerytury

Na pierwszy plan wysuwa się obietnica emerytur do 2500 zł bez podatku. Od świadczeń do tej wysokości nie będzie odprowadzany podatek dochodowy. Z kolei emeryci i renciści o wyższych emeryturach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2500 zł.

Kolejny pomysł to zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego, co ma wydłużyć aktywność zawodową seniorów. Pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny 60/65 lat i nie przejdą na emeryturę, nie zapłacą podatku dochodowego (do poziomu progu podatkowego), co zwiększy ich pensję netto i  powiększy wysokość przyszłej emerytury.

W ramach wydłużenia okresu aktywności zawodowej jest propozycja dla osób w wieku przedemerytalnym 55+  zmniejszenia wymiaru czasu pracy. Dzięki temu senior osiągający wiek emerytalny nie będzie stawał przed wyborem albo praca w pełnym wymiarze godzin albo emerytura. 

Będzie kontynuowany program DARMOWE LEKI 70+, ale również dla osób młodszych, w niektórych kategoriach leków nawet dla grupy 60+.

Polski Ład – inwestycje i rozwój

Polski Ład obiecuje stworzenie 500 tys. nowych miejsc pracy. Dzięki emisji obligacji rozwojowych możliwe będzie uruchomienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego funduszu, który po ustaniu pandemii sfinansuje odbudowę i modernizację kraju, przy wsparciu 770 mld zł w ramach Polityki Spójności i Funduszu Odbudowy. Fundusz Polski Ład ma dać nie tylko impuls rozwojowy, ale także realnie zmienić jakość życia mieszkańców miast bez względu na ich wielkość. W tym obszarze Polski Ład wymienia wiele rodzajów inwestycji, z tym że powołuje się w wielu kwestiach na realizowane już programy. 

 • Nowoczesna infrastruktura – rozbudowa sieci autostrad i dróg ekspresowych, rozwój i remont dróg lokalnych, inwestycje w drogi kolejowe, budowa obwodnic, likwidacja niebezpiecznych miejsc, ponad 2 tys. km nowych dróg ekspresowych i autostrad, ponad 100 mostów i obwodnic, przebudowa 50 tys. km dróg, wielu kilometrów chodników lub ścieżek rowerowych, remont lokalnych mostów, tysiące bezpiecznych przejść dla pieszych, nowe i ekologiczne tabory, rozbudowa kolei aglomeracyjnej, inwestycje w porty i centra logistyczne, tysiące nowych nisko- i zeroemisyjnych autobusów, 15 tys. km zmodernizowanych dróg kolejowych.
 • Dostępne usługi społeczne – remont i doposażenie 700 małych oddziałów szpitalnych rocznie i 200 większych, setki nowych pracowni specjalistycznych (tomografów, rezonansów), budowa żłobków dla 10 tys. dzieci, setki przedszkoli, ponad 4 tys. świetlic oraz remonty w prawie 4 tys. szkół, setki świetlic wiejskich, domów seniora, centrów integracji i domów pomocy, setki działań z zakresu zazieleniania miast, wsparcie dla modernizacji 3,6 tys. boisk, centrów sportowych czy ogólnodostępnej infrastruktury fitness, zwiększenie do 80% dofinansowania na budowę blisko 300 sal gimnastycznych i 100 basenów w gminach, które nie mają takich obiektów, rewitalizacja lub unowocześnienie co najmniej 300 obiektów infrastruktury kulturalnej i turystycznej.
 • Cyfrowa Polska czyli walka z wykluczeniem cyfrowym 5G we wszystkich obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych do 2025 r., ucyfrowienie wszystkich chętnych samorządów i lokalnych usług publicznych, setki kilometrów światłowodów umożliwiających szybką transmisję danych, ponad milion kolejnych gospodarstw domowych mających szerokopasmowy dostęp do internetu.
 • Inwestycje w Twój dom – rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa lokalnych oczyszczalni, program wymiany źródeł ciepła, fotowoltaika, mała retencja, tysiące kilometrów nowoczesnej sieci wodno-kanalizacyjnej i kilkaset nowych oczyszczalni, blisko milion budynków z nowym, ekologicznym źródłem ciepła dzięki programowi Czyste Powietrze, setki tysięcy domów z dofinansowaną instalacją fotowoltaiczną w ramach programu Mój Prąd, setki tysięcy domów z instalacją retencji wody w ramach programu Moja Woda.
 • Czysta energia, czyli rozbudowa sieci energetycznej, rozwój technologii OZE, modernizacja ciepłowni, w tym setki kilometrów nowoczesnej infrastruktury energetyczne, 500 mln euro na inwestycje w farmy wiatrowe oraz infrastrukturę towarzyszącą, 120 nowych lub zmodernizowanych ciepłowni.
Inwestycje Polski Ład
Autor: Polski Ład / PiS Na co przede wszystkim przeznaczone będą pieniądze z Polskiego Ładu

Polski Ład zapowiada wsparcie dla instytucji publicznych i samorządów, by mogły zrealizować plany inwestycyjne bez zwiększania zadłużenia. Wsparcie inwestycyjne ma być też impulsem rozwojowym dla całego kraju, który pomoże utrzymać miejsca pracy i złagodzi skutki dekoniunktury wywołanej przez pandemię, a polskie firmy – główni wykonawcy zadań inwestycyjnych – będą mogły utrzymać i tworzyć nowe miejsca pracy. Wśród tych inwestycji ze wsparciem Polski Ład wymienia m.in.:

 • wielkie programy infrastrukturalne jak. np. Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica, rozbudowa Portu Gdańskiego, przekop Mierzei Wiślanej
 • inwestycje kolejowe – w ciągu 5 lat ma być zbudowanych lub zmodernizowanych 15 tys. km torów kolejowych w całej Polsce, program przystankowy umożliwi lokalny rozwój kolei również w mniejszych miejscowościach,
 • inwestycje w koleje aglomeracyjne, by rozwiązać problemy komunikacji zbiorowej w dużych miastach,
 • Centralny Port Komunikacyjny, którego potencjał pozwoli na stworzenie ponad 150 tys. miejsc pracy, budowa CPK ma podnieść polski PKB szacunkowo nawet o 3,2%,
 • inwestycje portowe – budowa Portu Centralnego w Gdańsku, utworzenie dwóch terminali kontenerowych, terminalu off-shore, gazu LNG, przestrzeni dla stoczni i statków pasażerskich, rozbudowa portów w Szczecinie i Świnoujściu, zdolności przeładunkowe portów poprawi również budowa szerokiego toru do portów Trójmiasta,
 • podwojenie liczby dróg szybkiego ruchu do 2025 r.,
 • pełne połączenie miast wojewódzkich siecią szybkich dróg – do 2030 r. Polski ład zakłada dokończenie budowy całej sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce, a następnie będą uzupełniane kolejne odcinki wskazane przez lokalne społeczności; mowa np. o dokończeniu autostrady A1 oraz drogi S19 między Lublinem a Rzeszowem, ukończenie budowy wschodniego odcinka autostrady A2, trasy S10 łączącej Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń i Warszawę, a także drogi S8 między Wrocławiem a Kłodzkiem, rozpocznie się budowa S19 między Lublinem a Białymstokiem, wybudowana zachodnia obwodnica Szczecina,
 • połączenie małych miast z infrastrukturą kolejową – w tym celu w kolejnych latach ma być przeznaczone 70 mln zł rocznie na świadczenie usług transportu między funkcjonującymi stacjami kolejowymi a miejscowościami w ich okolicy,
 • polonizacja zamówień publicznych – pod tym hasłem kryje się zamysł, aby rynek zamówień publicznych mocniej otwierał się na rodzime MŚP, w tym celu zostanie stworzona Polityka Zakupowa Państwa, ponadto wprowadzone zostaną przepisy tworzące polski system certyfikacji wykonawców zamówień publicznych by ograniczyć obowiązki formalne związane z udziałem w postępowaniach oraz przyspieszy procedury zakupowe; będzie kontynuowany kierunek obrany w nowym Prawie zamówień publicznych, które weszło w życie 1 stycznia 2021 w tym roku, dla wzmocnienia pozycji MŚP, m.in. dzięki wprowadzeniu katalogu klauzul obowiązkowych i zakazanych, ograniczeniu wysokości i zakresu kar umownych czy wprowadzeniu obowiązku częściowych płatności i zaliczek w dłuższych umowach.

Polski Ład – od kiedy będzie wdrażany?

16 listopada 2021 Prezydent podpisał Ustawę Polski Ład. 23 listopada została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Oznacza to tylko tyle, że rewolucja podatkowa stała się faktem. Zmiany zaczną obowiązywać od stycznia 2022. 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej