Polski Ład. Oto szczegóły programu Polski Ład. Jest korekta pakietu podatkowego

2021-09-08 15:25
Polski Ład
Autor: Polski Ład / PiS Polski Ład ma być kompleksową strategią rządzących na przezwyciężenie skutków pandemii

Polski Ład to plan rządzących na rzeczywistość kraju i społeczeństwa po pandemii koronawirusa. W Polskim Ładzie przedstawiono propozycje z wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego, niektóre z nich ‒ nie zawsze znajdujące akceptację ekspertów ‒ już znajdują odzwierciedlenie w tworzonych ustawach. Jakie rozwiązania proponuje Polski Ład? Jakie zmiany w podatkach wprowadzi rząd?

Spis treści

 1. Polski Ład – podatki
 2. Polski Ład ‒ składka zdrowotna
 3. Korekta pakietu podatkowego Polskiego Ładu
 4. Polski Ład – dom bez pozwolenia
 5. Polski Ład – mieszkanie bez wkładu własnego
 6. Polski Ład – emerytury
 7. Polski Ład – inwestycje i rozwój
 8. Polski Ład – od kiedy będzie wdrażany?

Polski Ład jest bazą dla Krajowego Planu Odbudowy, który będą zatwierdzać organy Unii Europejskiej i który ma być podstawą przyznania Polsce funduszy. Polska może otrzymać z budżetu unijnego na lata 2021-2027 oraz z Funduszu Odbudowy ok. 136,4 mld euro dotacji i ok. 34,2 mld euro pożyczekczyli ok. 770 mld zł. W lipcu 2021 Polska była jedynym krajem, którego Plan Odbudowy nie został jeszcze zaakceptowany przez UE.

Poniżej szczegóły wybranych obszarów Polskiego Ładu, które niezależnie od tego programu, są istotne dla życia Polaków jako obywateli i jako przedsiębiorców.

Polski Ład. Nowa kwota wolna od podatku, wyższe emerytury i zmiany w składce zdrowotnej. Kto na nim zyska, a kto straci? Sprawdź!

Polski Ład – podatki

Polski Ład zapowiada obniżkę podatków dla 18 mln Polaków, szczególnie dla osób o niskich i średnich dochodach. Ma zostać podniesiona kwota wolna od podatku do poziomu 30 000 zł. Aby zagwarantować wyższe dochody systemu ochrony zdrowia, zmiany obejmą także wprowadzenie takich samych zasad opłacania składki zdrowotnej dla działalności gospodarczej jak w przypadku umów o pracę (proporcjonalnie do dochodu). Ma zostać podniesiony próg podatkowy z 85 000 do 120 000 zł dla stawki podatkowej 32%, dla dochodów poniżej pozostaje 17% stawka podatku.

W Polskim Ładzie jest zapowiedź ulgi w PIT (bez szczegółów na czym ma ona polegać) dla osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale 70 000-130 000 zł. Dzięki uldze reforma podatkowa ma być neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z dochodem od 6000 do 10 000 zł miesięcznie.

Zachętą dla Polaków powracających po emigracji do kraju ma być możliwość wskazania w zeznaniach podatkowych za rok 2022 i 2023 kwotę do opodatkowania niższą o 50 000 zł.

Podatki wiążą się z wynagrodzeniami. Wśród zapowiedzi Polskiego Ładu jest ograniczenie korzystania z umów cywilnoprawnych, m.in. poprzez pełne oskładkowanie umów zlecenia z perspektywą wprowadzenia jednego kontraktu na pracę. Mowa jest też o zrównaniu wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. Duże firmy mają zostać zobligowane do tego, by na żądanie pracownika w ciągu 30 dni uzasadnić powód wypłacania określonego wynagrodzenia. Zatrudnieni będą mogli też zażądać informacji o przeciętnych zarobkach osób płci przeciwnej wykonujących takie same lub podobne obowiązki.

Polski Ład ‒ składka zdrowotna

Polski Ład zakłada przeznaczenie 7% PKB na zdrowie, a dojście do tego poziomu miałoby nastąpić w ciągu 6 lat. 

Środki na zdrowie mają być przeznaczone na:

 • wyższe wynagrodzenia kadr medycznych (począwszy od wzrostu wynagrodzenia minimalnego),
 • kadry medyczne (m.in. szybka ścieżka wejścia do zawodu dla pielęgniarek, atrakcyjne kredyty na start dla medyków po egzaminie specjalizacyjnym lub powrocie z zagranicy, zwiększenie liczby lekarzy specjalistów),
 • Fundusz Modernizacji Szpitali i Fundusz Medyczny (samorządy otrzymają środki na inwestycje w placówkach opieki zdrowotnej, tj. na remonty i dostosowywanie infrastruktury w przychodniach medycyny rodzinnej i poradniach specjalistycznych; Fundusz Medyczny ma finansować drogie terapie, onkologię i badania nad nowymi terapiami), 
 • Krajowa Sieć Kardiologiczna (program, który ma umożliwić nielimitowany dostęp dla pacjentów kardiologicznych do diagnostyki i terapii),
 • Agencja Rozwoju Szpitali (to będzie nowy podmiot odpowiedzialny za opracowanie programów optymalizacyjnych i modernizacyjnych), 
 • drugi etap reformy sieci szpitali (wprowadzenie obowiązkowego monitorowania jakości klinicznej obsługi pacjenta i efektywności zarządzania), 
 • Ustawa o jakości (ma pozwolić na kontrolę usług medycznych na każdym poziomie systemu ochrony zdrowia),
 • PROFILAKTYKA 40+ (program już działa, a każdy Polak, który ma 40 lat lub więcej może otrzymać jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych),
 • Krajowa Sieć Onkologiczna (funkcjonuje już w ramach pilotażu, ma usprawnić dostęp do lekarza i niezbędnych badań), 
 • rozwój nowoczesnych technologii w służbie zdrowia (ma powstać Centrum Obsługi Pacjenta – pacjent.gov.pl, poprawa komunikacji z pacjentem),
 • usprawniona nocna pomoc lekarska (szpitale będą działać w trzech etapach kontaktu z pacjentem w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej; I – wstępna diagnostyka i e-rejestracja pacjenta, II – sieć powiatowych ambulatoriów całodobowych, III – interwencja karetki ratownictwa medycznego i transport do szpitalnego oddziału ratunkowego),
 • program badawczy nad COVID-19 (zespoły badawcze nad lekami i szczepionkami chroniącymi przed kolejnymi mutacjami wirusa z najlepszych polskich uczelni i szpitali otrzymają wsparcie finansowe, wsparcie dla chorych wymagających pomocy w rekonwalescencji postcovidowej),
 • zniesienie limitów u specjalistów we wszystkich dziedzinach medycyny dla dorosłych i dzieci.   

W projekcie ustawy wprowadzającej szerokie zmiany w ustawach podatkowych i ubezpieczeniowych zapowiadanych w Polskim Ładzie, wprowadza się m.in. obowiązek opłacania składek zdrowotnych od wynagrodzeń osób powoływanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (dotychczas takie wynagrodzenia nie podlegały obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej). 

Korekta pakietu podatkowego Polskiego Ładu

Oficjalną korektę pakietu podatkowego rząd ogłosił 8 września 2021. Wysokość składki zdrowotnej dla osób rozliczających się na skali podatkowej nie ulegnie zmianie. Będzie to 9% od dochodu, bez możliwości odliczenia jej części od podatku. Zmieni się wysokość składki dla firm rozliczających się w sposób uproszczony, czyli tych, które wybiorą podatek liniowy 19%, ryczałt lub kartę podatkową.

Wysokość składki zdrowotnej od „liniowców” od 2022 wynosić będzie 4,9%. Ministerstwo Finansów podało przykładowe wyliczenie: od zarobków 6 tys. zł będzie płacone miesięcznie nie 443 zł składki, a 270 zł, składka przedsiębiorcy z zarobkami 12 tys. zł wyniesie nie 983 zł, a 535 zł, franczyzobiorca sieci handlowej z zarobkami 15 tys. zł zapłaci 682 zł zamiast 1253 zł. 

Dla „ryczałtowców" o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia, dla przychodów do 300 tys. zł 100% przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyższych 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Dla osób rozliczających się kartą podatkową podstawą obliczenia 9% składki będzie nie wysokość średniego wynagrodzenia, a wysokość minimalnego wynagrodzenia. 

Ujednolicone będą terminy rozliczenia składek zdrowotnych i społecznych. Dotychczas były one płacone przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe do 5., przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników do 10., a przez przedsiębiorców którzy zatrudniają pracowników do 15. dnia kolejnego miesiąca. Teraz termin zostanie przedłużony do 20.

Zostanie wprowadzony podatek od dużych korporacji. Regulacja dotyczyć będzie spółek kapitałowych, których udział dochodów w przychodach wynosić będzie mniej niż 1%. Dotyczyć będzie tylko dochodów i przychodów z działalności operacyjnej. Wynosić będzie 0,4% osiąganych przez firmy przychodów plus 10% nadmiarowych płatności biernych.

Polski Ład – dom bez pozwolenia

A dokładnie chodzi o budowę – bez formalności, kierownika budowy i dziennika budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia – domu do 70 m². W założeniu Polskiego Ładu skróci to proces budowlany nawet do kilku tygodni i da inwestorowi oszczędności co najmniej kilku tysięcy złotych. 

Ten pomysł jest konsultowany z architektami i inżynierami budownictwa, stąd znanych jest więcej szczegółów, o których Polski Ład nie wspomina. Przedmiotem zgłoszenia, do którego dołączyć trzeba będzie projekt budowlany, ma być budynek o powierzchni zabudowy do 70 m² z poddaszem, o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m². Obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymogów bezpieczeństwa. Dopuszcza się jednak, aby były one dwukondygnacyjne, bowiem zgodnie z definicją zawartą w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Polski Ład – mieszkanie bez wkładu własnego

Ten program ma ułatwić finansowanie własnego mieszkania bez wkładu własnego trzem grupom obywateli, czyli tym, którzy:

 • chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego,
 • szukają go na rynku wtórnym, społecznym,
 • chcą wybudować dom.

Generalnie chodzi o pomoc tym, którzy nie mogą sami zgromadzić wkładu własnego na nieruchomość. Wkład własny w tym programie będzie gwarantowany, zapewniany lub spłacany przez państwo. Państwo będzie gwarantować maksymalnie 100 tys. zł wkładu własnego dla biorących kredyt lub oferować dofinansowanie w wysokości do 160 tys. zł dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego czy też rodzin wielodzietnych (im więcej dzieci tym większa pomoc). Łącznie z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” będzie mogło skorzystać około 80 tys. rodzin rocznie, w wieku od 20. do 40. roku życia. Dopłaty do mieszkań będą  uzależnione od liczby dzieci w rodzinie – 20 tys. zł w przypadku drugiego dziecka, 60 tys. zł – trzeciego, 20 tys. zł – dla każdego kolejnego. 

Do skorzystania z programu niezbędna jest jednak zdolność kredytowa do zaciągnięcia kredytu hipotecznego. BGK udziela gwarancji wkładu własnego do 100 tys. zł (maksymalnie do 40% wartości kredytu) do spłaty przez 15 lat. Gwarancje to nie wszystko, przewidziano też bony mieszkaniowe, które mają premiować duże rodziny. Maksymalnie będzie można dostać nawet 145 tys. zł.

Polski Ład – emerytury

Na pierwszy plan wysuwa się obietnica emerytur do 2500 zł bez podatku. W praktyce ma to oznaczać, że  w ramach systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł

Kolejny pomysł to zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego, co ma wydłużyć aktywność zawodową seniorów. Pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny 60/65 lat i nie przejdą na emeryturę, nie zapłacą podatku dochodowego (do poziomu progu podatkowego), co zwiększy ich pensję netto i  powiększy wysokość przyszłej emerytury.

W ramach wydłużenia okresu aktywności zawodowej jest propozycja dla osób w wieku przedemerytalnym 55+  zmniejszenia wymiaru czasu pracy. Dzięki temu senior osiągający wiek emerytalny nie będzie stawał przed wyborem albo praca w pełnym wymiarze godzin albo emerytura. 

Będzie kontynuowany program DARMOWE LEKI 70+, ale również dla osób młodszych, w niektórych kategoriach leków nawet dla grupy 60+.

Polski Ład – inwestycje i rozwój

Polski Ład obiecuje stworzenie 500 tys. nowych miejsc pracy. Dzięki emisji obligacji rozwojowych możliwe będzie uruchomienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego funduszu, który po ustaniu pandemii sfinansuje odbudowę i modernizację kraju, przy wsparciu 770 mld zł w ramach Polityki Spójności i Funduszu Odbudowy. Fundusz Polski Ład ma dać nie tylko impuls rozwojowy, ale także realnie zmienić jakość życia mieszkańców miast bez względu na ich wielkość. W tym obszarze Polski Ład wymienia wiele rodzajów inwestycji, z tym że powołuje się w wielu kwestiach na realizowane już programy. 

 • Nowoczesna infrastruktura – rozbudowa sieci autostrad i dróg ekspresowych, rozwój i remont dróg lokalnych, inwestycje w drogi kolejowe, budowa obwodnic, likwidacja niebezpiecznych miejsc, ponad 2 tys. km nowych dróg ekspresowych i autostrad, ponad 100 mostów i obwodnic, przebudowa 50 tys. km dróg, wielu kilometrów chodników lub ścieżek rowerowych, remont lokalnych mostów, tysiące bezpiecznych przejść dla pieszych, nowe i ekologiczne tabory, rozbudowa kolei aglomeracyjnej, inwestycje w porty i centra logistyczne, tysiące nowych nisko- i zeroemisyjnych autobusów, 15 tys. km zmodernizowanych dróg kolejowych.
 • Dostępne usługi społeczne – remont i doposażenie 700 małych oddziałów szpitalnych rocznie i 200 większych, setki nowych pracowni specjalistycznych (tomografów, rezonansów), budowa żłobków dla 10 tys. dzieci, setki przedszkoli, ponad 4 tys. świetlic oraz remonty w prawie 4 tys. szkół, setki świetlic wiejskich, domów seniora, centrów integracji i domów pomocy, setki działań z zakresu zazieleniania miast, wsparcie dla modernizacji 3,6 tys. boisk, centrów sportowych czy ogólnodostępnej infrastruktury fitness, zwiększenie do 80% dofinansowania na budowę blisko 300 sal gimnastycznych i 100 basenów w gminach, które nie mają takich obiektów, rewitalizacja lub unowocześnienie co najmniej 300 obiektów infrastruktury kulturalnej i turystycznej.
 • Cyfrowa Polska czyli walka z wykluczeniem cyfrowym 5G we wszystkich obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych do 2025 r., ucyfrowienie wszystkich chętnych samorządów i lokalnych usług publicznych, setki kilometrów światłowodów umożliwiających szybką transmisję danych, ponad milion kolejnych gospodarstw domowych mających szerokopasmowy dostęp do internetu.
 • Inwestycje w Twój dom – rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa lokalnych oczyszczalni, program wymiany źródeł ciepła, fotowoltaika, mała retencja, tysiące kilometrów nowoczesnej sieci wodno-kanalizacyjnej i kilkaset nowych oczyszczalni, blisko milion budynków z nowym, ekologicznym źródłem ciepła dzięki programowi Czyste Powietrze, setki tysięcy domów z dofinansowaną instalacją fotowoltaiczną w ramach programu Mój Prąd, setki tysięcy domów z instalacją retencji wody w ramach programu Moja Woda.
 • Czysta energia, czyli rozbudowa sieci energetycznej, rozwój technologii OZE, modernizacja ciepłowni, w tym setki kilometrów nowoczesnej infrastruktury energetyczne, 500 mln euro na inwestycje w farmy wiatrowe oraz infrastrukturę towarzyszącą, 120 nowych lub zmodernizowanych ciepłowni.
Inwestycje Polski Ład
Autor: Polski Ład / PiS Na co przede wszystkim przeznaczone będą pieniądze z Polskiego Ładu

Polski Ład zapowiada wsparcie dla instytucji publicznych i samorządów, by mogły zrealizować plany inwestycyjne bez zwiększania zadłużenia. Wsparcie inwestycyjne ma być też impulsem rozwojowym dla całego kraju, który pomoże utrzymać miejsca pracy i złagodzi skutki dekoniunktury wywołanej przez pandemię, a polskie firmy – główni wykonawcy zadań inwestycyjnych – będą mogły utrzymać i tworzyć nowe miejsca pracy. Wśród tych inwestycji ze wsparciem Polski Ład wymienia m.in.:

 • wielkie programy infrastrukturalne jak. np. Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica, rozbudowa Portu Gdańskiego, przekop Mierzei Wiślanej
 • inwestycje kolejowe – w ciągu 5 lat ma być zbudowanych lub zmodernizowanych 15 tys. km torów kolejowych w całej Polsce, program przystankowy umożliwi lokalny rozwój kolei również w mniejszych miejscowościach,
 • inwestycje w koleje aglomeracyjne, by rozwiązać problemy komunikacji zbiorowej w dużych miastach,
 • Centralny Port Komunikacyjny, którego potencjał pozwoli na stworzenie ponad 150 tys. miejsc pracy, budowa CPK ma podnieść polski PKB szacunkowo nawet o 3,2%,
 • inwestycje portowe – budowa Portu Centralnego w Gdańsku, utworzenie dwóch terminali kontenerowych, terminalu off-shore, gazu LNG, przestrzeni dla stoczni i statków pasażerskich, rozbudowa portów w Szczecinie i Świnoujściu, zdolności przeładunkowe portów poprawi również budowa szerokiego toru do portów Trójmiasta,
 • podwojenie liczby dróg szybkiego ruchu do 2025 r.,
 • pełne połączenie miast wojewódzkich siecią szybkich dróg – do 2030 r. Polski ład zakłada dokończenie budowy całej sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce, a następnie będą uzupełniane kolejne odcinki wskazane przez lokalne społeczności; mowa np. o dokończeniu autostrady A1 oraz drogi S19 między Lublinem a Rzeszowem, ukończenie budowy wschodniego odcinka autostrady A2, trasy S10 łączącej Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń i Warszawę, a także drogi S8 między Wrocławiem a Kłodzkiem, rozpocznie się budowa S19 między Lublinem a Białymstokiem, wybudowana zachodnia obwodnica Szczecina,
 • połączenie małych miast z infrastrukturą kolejową – w tym celu w kolejnych latach ma być przeznaczone 70 mln zł rocznie na świadczenie usług transportu między funkcjonującymi stacjami kolejowymi a miejscowościami w ich okolicy,
 • polonizacja zamówień publicznych – pod tym hasłem kryje się zamysł, aby rynek zamówień publicznych mocniej otwierał się na rodzime MŚP, w tym celu zostanie stworzona Polityka Zakupowa Państwa, ponadto wprowadzone zostaną przepisy tworzące polski system certyfikacji wykonawców zamówień publicznych by ograniczyć obowiązki formalne związane z udziałem w postępowaniach oraz przyspieszy procedury zakupowe; będzie kontynuowany kierunek obrany w nowym Prawie zamówień publicznych, które weszło w życie 1 stycznia 2021 w tym roku, dla wzmocnienia pozycji MŚP, m.in. dzięki wprowadzeniu katalogu klauzul obowiązkowych i zakazanych, ograniczeniu wysokości i zakresu kar umownych czy wprowadzeniu obowiązku częściowych płatności i zaliczek w dłuższych umowach.

Polski Ład – od kiedy będzie wdrażany?

Przedstawiony wyżej Polski Ład na Polskę po pandemii jest w dużej mierze oparty na ogólnych założeniach, bez szczegółów i analiz finansowych (wyłączając już funkcjonujące programy i założone budżety na inwestycje). Propozycje Polskiego Ładu wymagają zmian ogromnego pakietu ustaw, czemu powinny towarzyszyć konsultacje eksperckie i społeczne. To wymaga czasu, jednak przyjęto, że szczegóły w kształcie projektów nowelizacji przepisów zostaną przyjęte przez Radę Ministrów w III kwartale 2021. Projekty muszą jeszcze przejść ścieżkę legislacyjną w Sejmie i Senacie. W zależności od tempa tych prac (a bywa szybko) i przyjętego mechanizmu wchodzenia w życie nowych przepisów, Polski Ład w poszczególnych obszarach może zacząć obowiązywać z dniem publikacji w Dzienniku Ustaw lub np. od 1 stycznia 2022.     

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej