Program Moja Woda z dopłatami do zbierania deszczówki. Czy opłaca się zbierać deszczówkę?

2020-07-10 10:15 Monika Czechowska
Deszczówka
Autor: archiwum muratorodom Ruszył Program Moja Woda, bezzwrotnych dotacji do instalacji zatrzymujących deszczówkę i wody roztopowe na terenie posesji z domem jednorodzinnym

Program Moja Woda ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji (zatrzymania wody) na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej deszczówki i wody roztopowej. Program zaplanowano na lata 2020-2024, a wnioski o dotacje można składać od 1 lipca 2020. Warto się spieszyć, bo budżet programu Moja Woda szybko topnieje - jest dużo chętnych.

Za realizację programu Moja Woda odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Program Moja Woda ma służyć zmniejszeniu ilości wody opadowej i roztopowej odprowadzanej do kanalizacji, rowów odwadniających, na sąsiednie tereny czy ulice.

Zmiany klimatu mają niekorzystny wpływ na warunki hydrologiczne. Wprawdzie roczne sumy opadów nie ulegają zasadniczym zmianom, jednak ich charakter staje się bardziej nierównomierny – dłuższe okresy suszy przerywane gwałtownymi i nawalnymi opadami. Według ekspertów od zmian klimatu, w perspektywie do 2050 roku poziom wód gruntowych będzie się obniżał, co będzie miało wpływ m.in. na naturalne zbiorniki wodne. Nasili się proces ewaporacji (niekontrolowane parowanie wody). W efekcie mówi się o zmniejszeniu zasobów wodnych kraju i zagrożeniu suszą.

W powyższym kontekście należy pozytywnie ocenić wprowadzenie programu Moja Woda.

Już ponad 6 tys. wniosków w programie Moja Woda

Ministerstwo Klimatu poinformowało, że w ciągu pierwszego tygodnia obowiązywania programu Moja woda beneficjenci zawnioskowali o blisko 30% środków z puli wynoszącej 100 mln zł. Od 1 lipca złożono ponad 6 tys. wniosków o dofinansowanie instalacji przydomowej retencji na łączną wartość 27 mln zł. Tak duże zainteresowanie programem Moja Woda wskazuje na świadomość korzyści z magazynowania deszczówki.

Dzięki programowi będzie możliwe sfinansowanie przynajmniej 20 tys. instalacji przydomowej retencji, które pozwolą na zatrzymanie 1 mln m³ wody opadowej rocznie na prywatnych działkach.

Dla kogo dotacje z programu Moja Woda?

O dotacje na zbieranie deszczówki mogą występować osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się dom jednorodzinny. Beneficjenci programu mają zrealizować instalację zatrzymania i zagospodarowania wody deszczowej lub roztopowej (zakup, montaż, budowa, uruchomienie).

A zatem dotacjami mogą być objęte zakup, montaż, budowa, uruchomienie instalacji, takich jak:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
  • instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny, oczko wodne;
  • instalacje do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Warunkiem otrzymania bezzwrotnego dofinansowania jest sprawne działanie instalacji przez 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez beneficjenta i wykonawcę przedsięwzięcia.

WAŻNE

O dofinansowanie nie możemy ubiegać się, jeśli zatrzymaną wodę deszczową planujemy wykorzystać do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu prawa unijnego (przy czym tu działalność gospodarcza rozumiana jest szerzej niż w prawie krajowym; nie wymaga się, aby działalność miała charakter zarobkowy, czy była prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły), jak również działalności rolniczej.

Jakie dopłaty na zbieranie deszczówki?

Budżet na realizację programu Moja Woda w postaci bezzwrotnych dotacji wynosi do 100 mln zł. Wnioski na dotacje będą przyjmowane i obsługiwane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), które będą zawierać umowy z osobami fizycznymi. 

Z programu Moja Woda można będzie uzyskać dofinansowanie do 80% kosztów poniesionych przez inwestora po 1 czerwca 2020, ale nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie. Cały program zakłada sfinansowanie nawet 20 tys. przydomowych instalacji.

Od kiedy można składać wnioski?

WFOŚiGW będą prowadzić nabór wniosków w trybie ciągłym. Wnioski można składać od 1 lipca 2020. Termin końcowy podpisywania umów z beneficjentami został ustalony na 3 czerwca 2024, zaś na wypłaty dofinansowania przez WFOŚiGW na 31 grudnia 2024.

Gdzie składać wnioski w programie Moja Woda?

Wnioski o dotację należy składać do wojewódzkich oddziałów funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

W wersji elektronicznej na formularzu, który będzie dostępny wraz z instrukcją jego wypełniania w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Potrzebne jest założenie konta i podpis elektroniczny. Po zalogowaniu na stronie internetowej NFOŚiGW, wypełniamy wniosek, który potwierdzamy przy użyciu podpisu elektronicznego.

Osoby nieposiadające podpisu elektronicznego powinny dostarczyć wypełniony formularz wniosku do odpowiedniego WFOŚiGW. Wniosek w wersji papierowej powinien być wygenerowany z GWD – zawierać na pierwszej stronie kod kreskowy.

Dlaczego warto zbierać deszczówkę?

Obliczono, że kilkuminutowy deszcz z niewielkiego dachu (do 100 m2) może dostarczyć ponad 70 l wody opadowej. To dużo, a zatem i duża oszczędność wody z wodociągów. Inwestycja w instalacje do zbierania i gromadzenia deszczówki może przynieść nawet 50-procentową oszczędność wody pobieranej z wodociągów, a to już nie tylko ekologiczne gospodarowanie zasobami naturalnymi Ziemi, ale także oszczędność pieniędzy, bo koszty zużycia wody są wysokie i zapewne będą jeszcze wyższe. Deszczówkę można wykorzystać nie tylko do podlewania roślin, może ona również być wykorzystana w instalacjach domowych. Warto zatem rozważyć taką inwestycję, a dopłaty z programu Moja Woda powinny ułatwić decyzję. 

WAŻNE

Deszczówka nie nadaje się do picia. Podobno tylko 3% wody zużywanej codziennie przeznacza się do picia i przygotowywania posiłków, a pozostałą jej część do innych czynności, czyli nie musi to być woda pitna. I właśnie tę ilość wody pobieranej z wodociągów może zastąpić deszczówka.

Jak zbierać i gromadzić deszczówkę?

Zbieranie wody deszczowej (lub wody pochodzącej z topniejącego śniegu lub lodu) nie jest trudne. Dodatkowo w większości przypadków nie wymaga też wykonania kosztownych instalacji, bo przecież systemy orynnowania mają wszystkie budynki i domy jednorodzinne. Najprostsza metoda to zbiornik na deszczówkę ustawiony obok rury spustowej i element przekierowujący wodę opadową. Są też zbiorniki podziemne i mogą one mieć nawet pojemność 5000 l. Można też budować niecki filtracyjne, które zgromadzą jeszcze więcej wody. Na rynku są dostępne także bardziej zaawansowane instalacje, np. studnie chłonne lub skrzynki rozsączające, które będą same nawadniać grunt zgromadzoną wcześniej wodą.

Jeśli chcemy użyć deszczówki do zasilania urządzeń w instalacjach domowych, wówczas trzeba zainwestować także w pompy filtrujące oraz odpowiednie urządzenia doprowadzające wodę do budynku.

Warto pamiętać, że wodę deszczową można zbierać także z powierzchni utwardzonych – z wykorzystaniem odpływów liniowych.

Prosty system zbierania deszczówki można zainstalować samodzielnie, w przypadku tych bardziej zaawansowanych lepiej skorzystać z porady i wykonawstwa fachowców.

Do czego można wykorzystać deszczówkę i wody roztopowe?

Utarło się powszechnie, że deszczówkę zbiera się do podlewania roślin ogrodowych i trawników (fakt, rośliny bardzo „lubią” lekko kwaśny odczyn deszczówki ubogiej w wapń, z odpowiednią pompą i filtrem deszczówka może zasilać system automatycznego nawadniania). Ale to tylko jedna z opcji zagospodarowania deszczówki. Trzeba tu wspomnieć o właściwościach deszczówki – to woda miękka, czyli korzystna w przypadku mycia różnych powierzchni (samochodu, posadzek). Deszczówkę można też zbierać do domowych instalacji, np. kierujących wodę do pralki (instalacja taka wymaga pompy i filtra). Wówczas oszczędności na bieżące użytkowanie domu będą jeszcze większe, bo miękka woda pozwala na zmniejszenie ilości proszku do prania i płynów zmiękczających, obniżamy też ryzyko awarii pralki, bo nie osadza się kamień. Deszczówka może też być kierowana do spłuczek.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej