Program Mój Prąd. Jest data startu programu Mój Prąd 2021. Co się zmieni w tym roku?

program mój prąd
Autor: gettyimages Mój Prąd z miliardowym budżetem to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby

Program Mój Prąd, czyli program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych, cieszy się dużym zainteresowaniem. Za nami już dwie edycje programu Mój Prąd. W tej chwili trwa jeszcze procedowanie wniosków złożonych w II naborze programu Mój Prąd. Kiedy ruszy III edycja Mojego Prądu? Jakie będą obowiązywać zasady?

Spis treści

 1. Co oferuje program Mój Prąd
 2. Dla kogo dotacja z programu Mój Prąd?
 3. Program Mój Prąd - jak złożyć wniosek online?
 4. Pełnomocnik w programie Mój Prąd
 5. Program Mój Prąd 2021
 6. Program Mój Prąd a ulga termomodernizacyjna
II edycja Mojego Prądu zakończona

7 grudnia 2020 Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW zamknęły nabór wniosków do programu Mój Prąd z powodu wyczerpania budżetu. Wnioski można było składać przez formularz zgłoszeniowy na stronie gov.pl do 6 grudnia włącznie.

Zwiększony budżet programu do 1,1 mld zł odpowiadał 220 tys. wniosków przy maksymalnej kwocie dofinansowania 5 tys. zł. Liczba składanych wniosków dochodziła nawet do 2 tys. dziennie. Przy tej liczbie złożonych wniosków ich ocena i wypłata dotacji ma potrwać do połowy 2021 r.

Program Mój Prąd to kolejny ma wspomagać rozwój odnawialnych źródeł energii. Ma być uzupełnieniem programu Czyste Powietrze. Oby przedsięwzięcia rządowe dały efekt, bo na tle innych krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o OZE, wypadamy słabo, zwłaszcza promując węgiel jako źródło energii.  

Co oferuje program Mój Prąd

Program Mój Prąd ma zwiększyć liczbę mikroinstalacji fotowoltaicznych i zachęcić polskie gospodarstwa domowe (szczególnie te znajdujące się na terenach słabiej zurbanizowanych) do produkcji własnej energii. I to się udaje. Jest ogromne zainteresowanie fotowoltaiką i lawina wniosków o dotacje do 5 tys. zł. Budżet na program Mój Prąd wynosił 1 mld zł. Okazało się jednak, że już 6 listopada wpłynął 200-tysięczny wniosek wyczerpujący plan finansowy Mojego Prądu.

NFOŚiGW wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska podjął decyzje o zwiększeniu puli dostępnych środków w Moim Prądzie o dodatkowe 100 mln zł, które są szansą na własną instalację fotowoltaiczną dla kolejnych 20 tys. osób.

Korzystanie z własnego prądu, produkowanego ze słońca, przekłada się na oszczędności, ale są to też wymierne korzyści dla środowiska. Inwestycje w odnawialne źródło energii w ramach Mojego Prądu przyczynią się do redukcji CO2 aż o 1 000 000 000 kg/rok.

Przypominamy: pierwszy nabór wniosków ruszył 30 sierpnia 2019, a zakończył się 20 grudnia 2019. Drugi nabór wystartował 13 stycznia 2020. Od 31 marca 2020 przyjmowane były tylko wnioski elektroniczne. Nabór był planowany do 18 grudnia 2020, ale został zamknięty już 6 grudnia z powodu wyczerpania się środków.

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT. Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Dla kogo dotacja z programu Mój Prąd?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dofinansowanie może być przyznane w przypadku:

 • gotowej instalacji fotowoltaicznej podłączonej już do sieci elektroenergetycznej,
 • instalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 kW, przeznaczonej na cele mieszkaniowe,
 • wydatków na instalację poniesionych po 23 lipca 2019 i nie ukończonej przed tą datą,
 • inwestycji, która nie jest rozbudową istniejącej już fotowoltaiki.

Program Mój Prąd - jak złożyć wniosek online?

Aby wniosek o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w programie Mój Prąd złożyć online, potrzebujemy profilu zaufanego lub e-dowodu. Trzeba pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego. Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl. Przed złożeniem wniosku musimy przygotować:

 • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
 • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku, gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

O ewentualnych brakach lub błędach we wniosku poinformuje e-mail wysłany na adres wskazany we wniosku.

program mój prąd
Autor: NFOŚiGW

Pełnomocnik w programie Mój Prąd

Dla wszystkich, którzy nie mają profilu zaufanego czy e-dowodu, a chcą skorzystać z 5000 zł dotacji na domową elektrownię słoneczną, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministrem Cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki przygotował kolejne ułatwienie w programie Mój Prąd. To możliwość składnia elektronicznych wniosków na gov.pl przez pełnomocnika.

Możliwość ta ma maksymalnie ułatwić składanie elektronicznych wniosków o dotacje. Rozstając się z końcem marca z papierowymi wnioskami w programie Mój Prąd było deklarowane uruchomienie prac nad kolejną cyfrową usługą, umożliwiającą składanie wniosków przez pełnomocnika. I właśnie udało się drożyć tę usługę. Od teraz pełnomocnik, czyli osoba upoważniona, może szybko i łatwo wyręczyć potencjalnych wnioskodawców w internetowym aplikowaniu o dotację.

Wzór pełnomocnictwa do złożenia wniosku w ramach programu Mój Prąd znajduje się na stronie mojprad.gov.pl (zakładka „Złóż wniosek”) i obowiązuje od 22 maja 2020 r. Należy go pobrać, wydrukować, podpisać a następnie załączyć w formie skanu do elektronicznego formularza na gov.pl.

Program Mój Prąd 2021

Wytwarzanie i zużywanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby, przedział mocy 2-10 kW, inwestycje podłączone do sieci OSD, koszty kwalifikowane od 1 lutego 2020 oraz poziom dofinansowania zależny od zakresu rzeczowego inwestycji – to zasady, które będą obowiązywały w trzeciej odsłonie programu Mój Prąd – tak zapowiada wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Nowy program Mój Prąd – III edycja – ma wystartować 1 lipca 2021. Planowany termin zakończenia przyjmowania wniosków – 22.12.2021. 

Będzie finansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Zatem wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru – ale po 31.01.2020 r. – będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie. Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). Przedział mocy instalacji 2-10 kW w trzeciej edycji programu będzie utrzymany.

Na razie nie wiadomo, ile wyniesie budżet planowanej III tury naboru. Z planu budżetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika, że na program Mój Prąd w 2021 roku planowany jest wydatek przynajmniej 500 mln złotych (ok. 10% całkowitego budżetu), jednak pieniądze będą przeznaczone na pokrycie zapotrzebowania II edycji programu. Zapowiadane są też zmiany w programie Mój Prąd w 2021. Do tej pory Mój Prąd obejmował wyłącznie instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW. NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Klimatu planowało w 2021 rozszerzenie programu na:

 • przydomowe ładowarki do samochodów elektrycznych, które mogą stać się bodźcem do rozwoju elektromobilności w Polsce,
 • systemy zarządzania energią w domu,
 • rozwiązania z zakresu magazynowania ciepła lub chłodu,
 • lokalne magazyny energii.

Na razie jednak trwają prace koncepcyjne, zarówno nad poziomem dofinansowania, jak i zakresem inwestycji dofinansowywanych w ramach nowej odsłony programu wraz z uwzględnieniem możliwości rozszerzenia dotychczasowego zakresu programu. Szczegóły mają być podane wkrótce.

Program Mój Prąd a ulga termomodernizacyjna

Trzeba wyjaśnić, że podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, otrzymał zwrot odliczonych w ramach ulgi wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest zobowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. Oznacza to, że otrzymaną w 2021 r. dotację z programu Mój Prąd, w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym za 2021 r., składanym w przyszłym roku.

Kwota odliczenia, która nie ma pokrycia w rocznym dochodzie może być rozliczona w ciągu kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej określa art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej