Program Mój Prąd. Rząd rozdaje 1 mld zł na instalacje fotowoltaiczne. Trwa nabór wniosków

2019-10-24 11:38 Monika Czechowska
program mój prąd
Autor: gettyimages W ciągu niespełna dwóch miesięcy funkcjonowania programu Mój Prąd zweryfikowano już 3812 wniosków, a wstępnie zakwalifikowano do dofinansowania 3076 wniosków na ponad 15 mln zł

Program Mój Prąd ma zachęcić Polaków do produkcji własnej energii poprzez inwestycje w fotowoltaikę. Na czym polega program Mój Prąd? Jak i do kiedy można składać wnioski? Nowa e-usługa programu Mój Prąd.

Program Mój Prąd to kolejny, wspólny program Ministerstw Środowiska i Energii, który ma wspomagać rozwój odnawialnych źródeł energii. Ma być uzupełnieniem programu Czyste Powietrze. Oby przedsięwzięcia rządowe dały efekt, bo na tle innych krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o OZE, wypadamy słabo, zwłaszcza promując węgiel jako źródło energii.  

Co oferuje program Mój Prąd

Program Mój Prąd ma zwiększyć liczbę mikroinstalacji fotowoltaicznych i zachęcić polskie gospodarstwa domowe (szczególnie te znajdujące się na terenach słabiej zurbanizowanych) do produkcji własnej energii. Budżet na program Mój Prąd ma wynieść 1 mld zł. Będzie można dzięki programowi uzyskać dofinansowanie do 50% kosztów instalacji, jednak nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program Mój Prąd powinien uczestniczyć w dofinansowaniu 200 tys. instalacji fotowoltaicznych. Minister energii, Krzysztof Tchórzewski twierdzi, że średni koszt instalacji to 15 000 -18 000 zł, a zatem dofinansowanie w wysokości 5000 zł jest atrakcyjne.

Nabór wniosków ruszył 30 sierpnia 2019 r. Zakończy się 20 grudnia 2019 r. Kolejny nabór planowany jest na początku 2020 roku.

Program Mój Prąd - jak składać wnioski?
  • osobiście, w siedzibie NFOŚiGW, wydrukowaną i wypełnioną wersję wniosku,
  • pocztą lub kurierem na adres Funduszu,
  • online na stronie gov.pl - opcja dostępna od 21 października.

Program Mój Prąd, z budżetem 1 mld zł, ma dofinansować 200 000 instalacji fotowoltaicznych, które pozwolą wygenerować nawet 1 TWh zielonej energii.

Program Mój Prąd - jak złożyć wniosek online?

Aby online złożyć wniosek o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w programie mój Prąd, potrzebujemy profilu zaufanego lub e-dowodu. Trzeba pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego. Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl. Przed złożeniem wniosku musimy przygotować:

  • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
  • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
  • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku, gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

O ewentualnych brakach lub błędach we wniosku poinformuje e-mail wysłany na adres wskazany we wniosku.

Statystki programu Mój Prąd

Od uruchomienia programu fundusz wypłacił już 2320 dotacji na łączną kwotę ponad 11 mln zł. Łączna moc wspartych instalacji to 13 076,70 kW, pozyskana zielona energia to 13 076,70 MWh/rok, co pozwala na redukcję CO2 w wysokości 10 461,3 ton/rok.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej