Program Mój Prąd – 6 grudnia 2020 zakończył się nabór wniosków. Będzie nowa edycja

program mój prąd
Autor: gettyimages Mój Prąd z miliardowym budżetem to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby

Program Mój Prąd faktycznie zachęcił Polaków do inwestycji w fotowoltaikę. Jak podaje NFOŚiGW, 6 listopada wpłynął 200-tysięczny wniosek, który wyczerpał miliardowy budżet Mojego Prądu. NFOŚiGW nie zamyka jednak naboru, a dokłada 100 mln zł, co powinno wystarczyć dla kolejnych 20 tys. osób. Pierwotnie zakładano, że wnioski będzie można składać do 18 grudnia, ale termin został skrócony. Dowiedz się więcej...

Spis treści

 1. Co oferuje program Mój Prąd
 2. Dla kogo dotacja z programu Mój Prąd?
 3. Program Mój Prąd - jak złożyć wniosek online?
 4. Pełnomocnik w programie Mój Prąd
UWAGA! Skrócono termin składania wniosków

Z powodu wykorzystania podwyższonej alokacji w programie, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW zamknęły 7 grudnia 2020 nabór wniosków. Wnioski można było składać przez formularz zgłoszeniowy na stronie gov.pl do 6 grudnia  włącznie.

Niedawno fundusz programu został zasilony dodatkowymi 100 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zwiększony budżet programu do 1,1 mld zł odpowiada 220 tys. wniosków przy maksymalnej kwocie dofinansowania 5 tys. zł. W ostatnim czasie liczba składanych wniosków dochodziła nawet do 2 tys. dziennie, dlatego budżet wyczerpał się, a nabór zakończył o północy 6 grudnia 2020. 

Przy tej liczbie złożonych wniosków ich ocena i wypłata dotacji potrwa do połowy 2021 r. Jeśli zarejestrowane wnioski przekroczą zakładane 1,1 mld zł, to zostanie wypracowane takie rozwiązanie, które uwzględni oczekiwania i potrzeby potencjalnych beneficjentów. O szczegółach na swoich stronach informować będzie informować Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Resort i NFOŚiGW jednocześnie zapowiadają nową odsłonę „Mojego Prądu”, który ma być rozszerzony o dotacje m.in. na punkty ładowania dla samochodów elektrycznych. 

Program Mój Prąd to kolejny ma wspomagać rozwój odnawialnych źródeł energii. Ma być uzupełnieniem programu Czyste Powietrze. Oby przedsięwzięcia rządowe dały efekt, bo na tle innych krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o OZE, wypadamy słabo, zwłaszcza promując węgiel jako źródło energii.  

Co oferuje program Mój Prąd

Program Mój Prąd ma zwiększyć liczbę mikroinstalacji fotowoltaicznych i zachęcić polskie gospodarstwa domowe (szczególnie te znajdujące się na terenach słabiej zurbanizowanych) do produkcji własnej energii. I to się udaje. Jest ogromne zainteresowanie fotowoltaiką i lawina wniosków o dotacje do 5 tys. zł. Budżet na program Mój Prąd wynosił 1 mld zł. Okazało się jednak, że już 6 listopada wpłynął 200-tysięczny wniosek wyczerpujący plan finansowy Mojego Prądu.

NFOŚiGW wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska podjął decyzje o zwiększeniu puli dostępnych środków w Moim Prądzie o dodatkowe 100 mln zł, które są szansą na własną instalację fotowoltaiczną dla kolejnych 20 tys. osób.

Korzystanie z własnego prądu, produkowanego ze słońca, przekłada się na oszczędności, ale są to też wymierne korzyści dla środowiska. Inwestycje w odnawialne źródło energii w ramach Mojego Prądu przyczynią się do redukcji CO2 aż o 1 000 000 000 kg/rok.

Przypominamy: pierwszy nabór wniosków ruszył 30 sierpnia 2019, a zakończył się 20 grudnia 2019. Drugi nabór wystartował 13 stycznia 2020. Od 31 marca 2020 przyjmowane były tylko wnioski elektroniczne. Nabór był planowany do 18 grudnia 2020, ale program Mój Prąd w tej edycji został zamknięty już 6 grudnia z powodu wyczerpania się środków.

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT. Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Dla kogo dotacja z programu Mój Prąd?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dofinansowanie może być przyznane w przypadku:

 • gotowej instalacji fotowoltaicznej podłączonej już do sieci elektroenergetycznej,
 • instalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 kW, przeznaczonej na cele mieszkaniowe,
 • wydatków na instalację poniesionych po 23 lipca 2019 i nie ukończonej przed tą datą,
 • inwestycji, która nie jest rozbudową istniejącej już fotowoltaiki.

Program Mój Prąd - jak złożyć wniosek online?

Aby wniosek o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w programie Mój Prąd złożyć online, potrzebujemy profilu zaufanego lub e-dowodu. Trzeba pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego. Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl. Przed złożeniem wniosku musimy przygotować:

 • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
 • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku, gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

O ewentualnych brakach lub błędach we wniosku poinformuje e-mail wysłany na adres wskazany we wniosku.

program mój prąd
Autor: NFOŚiGW

Pełnomocnik w programie Mój Prąd

Dla wszystkich, którzy nie mają profilu zaufanego czy e-dowodu, a chcą skorzystać z 5000 zł dotacji na domową elektrownię słoneczną, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministrem Cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki przygotował kolejne ułatwienie w programie Mój Prąd. To możliwość składnia elektronicznych wniosków na gov.pl przez pełnomocnika.

Możliwość ta ma maksymalnie ułatwić składanie elektronicznych wniosków o dotacje. Rozstając się z końcem marca z papierowymi wnioskami w programie Mój Prąd było deklarowane uruchomienie prac nad kolejną cyfrową usługą, umożliwiającą składanie wniosków przez pełnomocnika. I właśnie udało się drożyć tę usługę. Od teraz pełnomocnik, czyli osoba upoważniona, może szybko i łatwo wyręczyć potencjalnych wnioskodawców w internetowym aplikowaniu o dotację.

Wzór pełnomocnictwa do złożenia wniosku w ramach programu Mój Prąd znajduje się na stronie mojprad.gov.pl (zakładka „Złóż wniosek”) i obowiązuje od 22 maja 2020 r. Należy go pobrać, wydrukować, podpisać a następnie załączyć w formie skanu do elektronicznego formularza na gov.pl.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej