Program Mój Prąd. Ruszył drugi nabór wniosków w programie Mój Prąd. Wypłata do 5000 zł

2020-01-14 13:46 Monika Czechowska
program mój prąd
Autor: gettyimages W ciągu niespełna dwóch miesięcy funkcjonowania programu Mój Prąd zweryfikowano już 3812 wniosków, a wstępnie zakwalifikowano do dofinansowania 3076 wniosków na ponad 15 mln zł

Program Mój Prąd ma zachęcić Polaków do produkcji własnej energii poprzez inwestycje w fotowoltaikę - można uzyskać do 5000 zł. Od 13 stycznia 2020 ruszył drugi nabór wniosków. Wnioski o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej można składać online. Kto może ubiegać się o dotację?

Program Mój Prąd to kolejny ma wspomagać rozwój odnawialnych źródeł energii. Ma być uzupełnieniem programu Czyste Powietrze. Oby przedsięwzięcia rządowe dały efekt, bo na tle innych krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o OZE, wypadamy słabo, zwłaszcza promując węgiel jako źródło energii.  

Co oferuje program Mój Prąd

Program Mój Prąd ma zwiększyć liczbę mikroinstalacji fotowoltaicznych i zachęcić polskie gospodarstwa domowe (szczególnie te znajdujące się na terenach słabiej zurbanizowanych) do produkcji własnej energii. Budżet na program Mój Prąd ma wynieść 1 mld zł. Będzie można dzięki programowi uzyskać dofinansowanie do 50% kosztów instalacji, jednak nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program Mój Prąd powinien uczestniczyć w dofinansowaniu 200 tys. instalacji fotowoltaicznych. Minister energii, Krzysztof Tchórzewski twierdzi, że średni koszt instalacji to 15 000 -18 000 zł, a zatem dofinansowanie w wysokości 5000 zł jest atrakcyjne.

Pierwszy nabór wniosków ruszył 30 sierpnia 2019 r., a zakończył się 20 grudnia 2019. Drugi nabór wystartował 13 stycznia 2020.

Program Mój Prąd - jak składać wnioski?
 • osobiście, w siedzibie NFOŚiGW, wydrukowaną i wypełnioną wersję wniosku,
 • pocztą lub kurierem na adres Funduszu,
 • online na stronie gov.pl

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT. Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Dla kogo dotacja z programu Mój Prąd?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dofinansowanie może być przyznane w przypadku:

 • gotowej instalacji fotowoltaicznej podłączonej już do sieci elektroenergetycznej,
 • instalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 kW, przeznaczonej na cele mieszkaniowe,
 • wydatków na instalację poniesionych po 23 lipca 2019 i nie ukończonej przed tą datą,
 • inwestycji, która nie jest rozbudową istniejącej już fotowoltaiki.

Program Mój Prąd - jak złożyć wniosek online?

Aby wniosek o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w programie Mój Prąd złożyć online, potrzebujemy profilu zaufanego lub e-dowodu. Trzeba pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego. Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl. Przed złożeniem wniosku musimy przygotować:

 • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
 • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku, gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

O ewentualnych brakach lub błędach we wniosku poinformuje e-mail wysłany na adres wskazany we wniosku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej