Program Mój Prąd. W programie Mój Prąd e-wnioski tylko do 18 grudnia 2020

2020-09-15 14:34 Monika Czechowska
program mój prąd
Autor: gettyimages Mój Prąd z miliardowym budżetem to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby

Program Mój Prąd ma zachęcić Polaków do produkcji własnej energii poprzez inwestycje w fotowoltaikę – można uzyskać do 5000 zł. Drugi i ostatni przewidziany w tym programie nabór wniosków ruszył 31 stycznia i potrwa do 18 grudnia 2020. Ze względu na pandemię, wnioski o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej można składać tylko online.

Program Mój Prąd to kolejny ma wspomagać rozwój odnawialnych źródeł energii. Ma być uzupełnieniem programu Czyste Powietrze. Oby przedsięwzięcia rządowe dały efekt, bo na tle innych krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o OZE, wypadamy słabo, zwłaszcza promując węgiel jako źródło energii.  

Co oferuje program Mój Prąd

Program Mój Prąd ma zwiększyć liczbę mikroinstalacji fotowoltaicznych i zachęcić polskie gospodarstwa domowe (szczególnie te znajdujące się na terenach słabiej zurbanizowanych) do produkcji własnej energii. Budżet na program Mój Prąd ma wynieść 1 mld zł. Będzie można dzięki programowi uzyskać dofinansowanie do 50% kosztów instalacji, jednak nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program Mój Prąd powinien uczestniczyć w dofinansowaniu 200 tys. instalacji fotowoltaicznych. Minister energii, Krzysztof Tchórzewski twierdzi, że średni koszt instalacji to 15 000–18 000 zł, a zatem dofinansowanie w wysokości 5000 zł jest atrakcyjne.

Przypominamy: pierwszy nabór wniosków ruszył 30 sierpnia 2019, a zakończył się 20 grudnia 2019. Drugi nabór wystartował 13 stycznia 2020. Od 31 marca 2020 przyjmowane są tylko wnioski elektroniczne.

Początkowo wnioski można było składać wyłącznie w wersji papierowej, ale 21 października NFOŚiGW udostępnił rozwiązanie online na rządowej platformie gov.pl. Z tej opcji skorzystało już w sumie 40 tys. wnioskodawców, co oznacza, że jest efektywniejsza. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach programu Mój Prąd, w maju 2020 takich wniosków złożono niemal 11 tys., a w czerwcu – ponad 4 tys. Nabór potrwa do 18 grudnia 2020.

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT. Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Dla kogo dotacja z programu Mój Prąd?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Dofinansowanie może być przyznane w przypadku:

  • gotowej instalacji fotowoltaicznej podłączonej już do sieci elektroenergetycznej,
  • instalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 kW, przeznaczonej na cele mieszkaniowe,
  • wydatków na instalację poniesionych po 23 lipca 2019 i nie ukończonej przed tą datą,
  • inwestycji, która nie jest rozbudową istniejącej już fotowoltaiki.

Program Mój Prąd - jak złożyć wniosek online?

Aby wniosek o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w programie Mój Prąd złożyć online, potrzebujemy profilu zaufanego lub e-dowodu. Trzeba pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego. Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl. Przed złożeniem wniosku musimy przygotować:

  • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
  • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
  • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku, gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

O ewentualnych brakach lub błędach we wniosku poinformuje e-mail wysłany na adres wskazany we wniosku.

program mój prąd
Autor: NFOŚiGW

Pełnomocnik - nowość w programie Mój Prąd

Dla wszystkich, którzy nie mają profilu zaufanego czy e-dowodu, a chcą skorzystać z 5000 zł dotacji na domową elektrownię słoneczną, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministrem Cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki przygotował kolejne ułatwienie w programie Mój Prąd. To możliwość składnia elektronicznych wniosków na gov.pl przez pełnomocnika.

Możliwość ta ma maksymalnie ułatwić składanie elektronicznych wniosków o dotacje. Rozstając się z końcem marca z papierowymi wnioskami w programie Mój Prąd było deklarowane uruchomienie prac nad kolejną cyfrową usługą, umożliwiającą składanie wniosków przez pełnomocnika. I własnie udało się drożyć tę usługę. Od teraz pełnomocnik, czyli osoba upoważniona, może szybko i łatwo wyręczyć potencjalnych wnioskodawców w internetowym aplikowaniu o dotację.

Wzór pełnomocnictwa do złożenia wniosku w ramach programu Mój Prąd znajduje się na stronie mojprad.gov.pl (zakładka „Złóż wniosek”) i obowiązuje od 22 maja 2020 r. Należy go pobrać, wydrukować, podpisać a następnie załączyć w formie skanu do elektronicznego formularza na gov.pl.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej