Via Carpatia - kolejny odcinek z umową na budowę. Gdzie? Aktualny stan realizacji Via Carpatia

2022-07-27 18:34
Via Carpatia
Autor: GDDKiA W ciągu Via Carpatia powstał most nad Sanem, który ma 392 m długości i 30 m szerokości. Przęsło nurtowe wybudowane w technologii nawisowej jest pod względem długości trzecim w Polsce

Via Carpatia to szlak międzynarodowy, który powstaje wzdłuż wschodniej granicy Polski. W ciągu trasy S19 przybywa odcinków ukończonych i tych w budowie. Trasa Via Carpatia wydłuży się o kolejne 22 km, tym razem w województwie lubelskim - podpisano już umowę na projekt i budowę nowego odcinka. Na jakich etapach jest budowa trasy Via Carpatia w poszczególnych województwach.

Spis treści

 1. Polska Via Carpatia - którędy będzie przebiegać?
 2. Via Carpatia - aktualności
 3. Tunel w ciągu szlaku Via Carpatia na Podkarpaciu
 4. Via Carpatia w Polsce - stan realizacji lipiec 2022
 5. Przebieg szlaku Via Carpatia
 6. Długość szlaku Via Carpataia w poszczególnych państwach
 7. Kiedy będzie gotowa trasa Via Carpatia w Polsce?

Via Carpatia - szlak częściowo już dostępny, a częściowo realizowany i projektowany - to ważny korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Długość Via Carpatii na terenie Polski wyniesie docelowo ok. 770 km. W tej chwili kierowcy użytkują ponad 120 km. W trakcie budowy jest ok. 300 km trasy. 

Polska Via Carpatia - którędy będzie przebiegać?

Na terenie Polski w skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych: S61, S16, S19 pomiędzy miejscowościami Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Szlak będzie docelowo przebiegać przez teren 5 województw:

 • podlaskiego,
 • warmińsko-mazurskiego,
 • mazowieckiego,
 • lubelskiego,
 • podkarpackiego. 

W Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 (z perspektywą do 2025 r.) zabezpieczone zostały fundusze na całość realizacji polskiego odcinka trasy Via Carpatia.

Via Carpatia - aktualności

26 lipca podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę 22-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między Radzyniem Podlaskim (Lubelskie) a Międzyrzecem Podlaskim podpisano we wtorek przy obwodnicy Radzynia. Inwestycja za ok. 570 mln zł ma być gotowa w pierwszej połowie 2026 r.

1 lipca ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę dwóch nowych odcinków trasy S19 w województwie podkarpackim, która stanowi część trasy Via Carpatia. Odcinki Jawornik - Lutcza i Lutcza - Domaradz to łącznie około 12 kilometrów drogi, której 4 km pobiegnie w tunelach. Na wykonanie zadania przyszły wykonawca będzie miał 59 miesięcy od podpisania umowy na odcinku S19 Jawornik - Lutcza i 51 miesięcy na odcinku Lutcza - Domaradz. Oba odcinki leżą na trudnym geologicznie terenie. Narzuca to konieczność poprowadzenia trasy w tunelu i estakadami.

Rozpoczyna się też jedna z trudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych w Polsce. To ponad 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe - Babica. W ramach inwestycji wybudowany zostanie tunel o długości ok. 2,2 km. Wykonawcą tego fragmentu szlaku Via Carpatia jest konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construcción. Po zakończeniu budowy do zadań wykonawcy będzie należeć opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł, zakończenie prac zaplanowano w 2026 roku.

Tunel w ciągu szlaku Via Carpatia na Podkarpaciu

Tunel, który ma powstać w ciągu trasy S19 Rzeszów Południe - Babica to poważne wyzwanie inżynieryjne. Pagórkowate ukształtowanie terenu wymusza wykonanie wysokich estakad i tunelu zlokalizowanego do 100 m pod powierzchnią. Nie bez znaczenia są także skomplikowane i złożone warunki gruntowo-wodne (flisz karpacki) występujące w miejscu planowanej inwestycji.

Tunel o długości ponad 2 km będzie się składał z dwóch naw, połączonych 15 przejściami poprzecznymi oraz dodatkowym przejazdem awaryjnym. Każda z pojedynczych naw będzie miała 12,4 m średnicy. Powstanie  metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM (Tunnel Boring Machine). Jej tarcza wiercąca mierzy 15,2 m. Konstrukcja tunelu będzie zbudowana z pierścieni (tubingów), na które składają się prefabrykowane elementy żelbetowe. Łączna planowana ilość pierścieni wynosi ok. 22 tys. sztuk.

Via Carpatia w Polsce - stan realizacji lipiec 2022

Na terenie Polski w skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16, S19 pomiędzy miejscowościami Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Droga będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Dotychczas (kwiecień 2022) w ramach szlaku Via Carpatia w Polsce do użytkowania oddano 205,4 km: obwodnicę Suwałk i jej przedłużenie do węzła Raczki w ciągu S61 oraz jednojezdniowe obwodnice Kocka i Woli Skromowskiej oraz Międzyrzeca Podlaskiego (będą rozbudowane o drugą jezdnię) w ciągu drogi ekspresowej S19, zachodnią obwodnicę Lublina w ciągu S19, a także trasę Sokołów Małopolski - Stobierna - Rzeszów Południe (jednojezdniowy fragment będzie rozbudowany o drugą jezdnię).

Sukcesywnie budowane są kolejne odcinki - w realizacji obecnie jest 280,6 km. Zbliża się również na rozstrzygnięcie przetargów na realizację kolejnych zadań w ramach Via Carpatii o łącznej długości 93,4 km.

Intensywnie przygotowywana jest też realizacja pozostałych odcinków. Na etapie przygotowania jest 78,4 km drogi ekspresowej S16 w woj. podlaskim oraz 37,7 km drogi ekspresowej S19 w woj. mazowieckim i podkarpackim. Pozyskano ponad 326 mln euro ze środków CEF, zarządzanym przez Komisję Europejską, na dofinansowanie budowy transgranicznego połączenia drogowego na trasie Via Carpatia między Polską a Słowacją. Chodzi o odcinek drogi ekspresowej S19 Dukla - Barwinek - granica państwa (woj. podkarpackie). Beneficjentem zadania będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

województwo podlaskie:

 • w eksploatacji: 25,6 km
 • w realizacji: 142,7 km
 • w przygotowaniu: 78,4 km
 • Łącznie: 246,7 km

województwo warmińsko-mazurskie

 • w eksploatacji: 20,1 km
 • w realizacji: 22,9 km
 • Łącznie: 43 km

 województwo lubelskie i mazowieckie

 • w eksploatacji: 74,1 km
 • w realizacji: 64,5 km
 • w przetargu: 56,3 km
 • w przygotowaniu: 32,4 km
 • Łącznie: 227,3 km

 województwo podkarpackie

 • w eksploatacji: 85,6 km
 • w realizacji: 50,5 km
 • w przetargu: 37,1 km
 • w przygotowaniu: 5,3 km
 • Łącznie: 168,6 km
Trasa S19
Autor: GDDKiA Odcinek drogi ekspresowej S19 między Miejscem Piastowym a Duklą
Via Carpatia
Autor: GDDKiA Via Carpatia - przetarg na budowę S19 od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do Międzyrzeca Podlaskiego

Przebieg szlaku Via Carpatia

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Szlak Via Carpatia ma zatem połączyć systemy transportowe wielu krajów: Litwy, Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji, Chorwacji i Turcji. Przyczynić się do ich integracji i ułatwić podróżowanie między nimi.

Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025). Budowa szlaku to aktualnie priorytet inwestycyjny.

Przebieg międzynarodowego szlaku Via Carpatia - mapa
Autor: GDDKIA Przebieg międzynarodowego szlaku Via Carpatia Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Długość szlaku Via Carpataia w poszczególnych państwach

Całkowita długość szlaku Via Carpatia w Polsce wyniesie ok. 760 km. Trasa S19 na Podkarpaciu będzie miała ok. 170 km. Część Via Carpatii prowadząca przez Słowację od granicy z Polską w Barwinku do granicy z Węgrami (Milhorst) ma liczyć 127 km. Przez Węgry przebiegać będzie 230 km szlaku. Najdłuższa cześć trasy będzie biegła przez Rumunię. Będzie to aż 1566 km. W sumie Via Carpatia będzie liczyła kilka tysięcy kilometrów.

Kiedy będzie gotowa trasa Via Carpatia w Polsce?

Inicjatywa utworzenia szlaku Via Carpatia powstała w 2006 roku, a szczegóły związane z inwestycją ustalono w październiku 2006 w Łańcucie na międzynarodowej konferencji pt. „Jedna droga – cztery kraje”. Zgromadzeni na niej ministrowie transportu: Litwy, Polski, Słowacji i Węgier, popisali tzw. „Deklarację Łańcucką w sprawie rozszerzenia Transeuropejskiej Sieci Transportowej poprzez utworzenie najkrótszego szlaku drogowego na osi Północ-Południe, łączącego Litwę, Polskę, Słowację i Węgry”. W październiku 2010 r. do inicjatywy „Via Carpatia” przystąpiły Bułgaria, Rumunia oraz Grecja. W roku 2019 została podpisana Deklaracja Łańcucka III, dotycząca wzmocnienia współpracy w zakresie transportu w Europie Środkowej i Południowej.

Kiedy zakończy się budowa Via Carpatii w Polsce? Przewiduje się, że nastąpi to w 2024.

Dodajmy, że równolegle trwa budowa trasy Via Baltica, która przebiegnie drogą ekspresową S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej nową drogą ekspresową S61 przez Łomżę, Szczuczyn, Ełk i Suwałki do granicy państwa w Budzisku. Polski fragment Via Baltica ma być gotowy w 2021 r.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej