W połowie sierpnia kierowcy pojadą kolejnym odcinkiem Via Baltica

2023-07-25 22:50
W połowie sierpnia kierowcy pojadą kolejnym odcinkiem Via Baltica
Autor: GDDKiA Odcinek Ełk Południe - Wysokie jest jednym z trzech odcinków drogi ekspresowej S61

GDDKiA w połowie sierpnia udostępni kierowcom ostatni z odcinków Via Baltica w woj. warmińsko-mazurskim. Trasa od węzła Ełk Południe do miejscowości Wysokie ma 23 km. Via Baltica to ważny fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Trasa na obszarze Polski jest realizowana w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Kiedy będziemy mogli przejechać całą drogą Via Baltica?

Spis treści

 1. Via Baltica w Polsce
 2. Via Baltica – aktualności z budowy
 3. Jak postępuje budowa na poszczególnych odcinkach Via Baltica?
 4. Via Baltica odcinki oddane do użytku i w budowie
 5. Przebieg trasy Via Baltica poza granicami Polski
 6. Via Baltica w granicach Estonii
 7. Via Baltica w granicach Łotwy
 8. Via Baltica w granicach Litwy
 9. Trasa Via Carpatia

Przypomnijmy, że Via Baltica to jedna z najważniejszych tras, nie tylko z punktu widzenia układu komunikacyjnego Polski, ale i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiegnie drogą ekspresową S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej nową drogą ekspresową S61 przez Łomżę, Szczuczyn, Ełk i Suwałki do granicy państwa w Budzisku.

Via Baltica w Polsce

Z roku na rok na szlaku rośnie natężenie ruchu pojazdów, w tym dużych ciężarówek przewożących towary z północy na zachód Europy. Do końca roku 2018 kraje leżące wzdłuż trasy Via Baltica przede wszystkim wzmocniły nawierzchnie istniejących dróg, zbudowały krótkie odcinki obwodnic (często tylko jednojezdniowe – Łotwa), a teraz realizują lub planują nowe inwestycje już w układzie docelowym. W Polsce Via Baltica buduje się najszybciej. Mamy najwięcej kilometrów istniejących, a także realizowanych odcinków trasy. Całą trasą od Warszawy do granicy z Litwą mieliśmy pojechać już w 2021 roku. Do Tallina nową drogą dojedziemy dopiero w 2035 roku. Na Łotwie będą jeszcze odcinki jednojezdniowe ale omijające tereny zabudowane.

Via Baltica – aktualności z budowy

Z ponad 311 km przyszłej Via Baltica, kierowcy mają już do dyspozycji już ponad 200 km.

W połowie sierpnia udostępnimy do ruchu ostatni z trzech fragmentów Via Baltica w woj. warmińsko-mazurskim. To odcinek od węzła Ełk Południe do miejscowości Wysokie (węzeł Kalinowo) o długości około 23 km. Oddanie do ruchu uzależnione jest od zakończenia prac poprawkowych, poinformowała GDDKiA w Olsztynie. Wykonawcą blisko 23-kilometrowego fragmentu trasy od węzła Ełk Południe do miejscowości Wysokie, o wartości 685,9 mln zł, jest konsorcjum firm Trakcja PRKiI Warszawa (lider), Mostostal Warszawa oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Białystok.

W grudniu 2022  został oddany do użytku 24-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej Via Baltica z Suwałk do Budziska, prowadzący do granicy z Litwą. Nowa droga została wytyczona wzdłuż starej, ale omija m.in. miejscowość Szypliszki.

Via Baltica
Autor: GDDKiA Via Baltica przebieg Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Jak postępuje budowa na poszczególnych odcinkach Via Baltica?

Przyjrzyjmy się jak wygląda sytuacja na poszczególnych odcinkach trasy Via Baltica.

Odcinek Podborze - Śniadowo

Odcinek realizowany od węzła Podborze koło Ostrowi Mazowieckiej, do węzła Śniadowo. Budowa obejmuje ok. 19,5 km drogi ekspresowej S61 i przebudowę 3 km drogi ekspresowej S8. Jest to jeden z dwóch odcinków S61, gdzie zaistniała konieczność wyłonienia nowych wykonawców, a terminy uległy przesunięciu. Po przeprowadzeniu nowego przetargu, 21 listopada 2019 roku został wyłoniony nowy wykonawca, firma Polaqua. Z końcem 2021 wydano decyzję o zezwolen,iu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka S61 Podborze - Śniadoworoku. Według raportu wykonawcy zaawansowanie robót drogowych jest na poziomie 70,4%; robót mostowych - 81%, robót branżowych - 72% (stan na 30.06.2023). Zakończenie budowy było planowane na drugą połowę 2023 roku.

Odcinek Śniadowo - Łomża Południe

To fragment długości 16,99 km od węzła Śniadowo do węzła Łomża Południe był realizowany od 9 lutego 2018 roku, czyli od chwili podpisania umowy z wykonawcą (Polaqua) w systemie „Projektuj i buduj”. Decyzja ZRID została wydana 12 sierpnia 2019 roku. Wkrótce potem ruszyły prace. Te 17 km dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni udostępnione zostały już 13 lipca 2021. W ramach inwestycji wybudowano węzeł Śniadowo na połączeniu z drogą wojewódzką nr 677 oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) - Chomentowo Zachód i Chomentowo Wschód.

Odcinek Łomża Południe - Łomża Zachód

To dwujezdniowa droga ekspresowa z nawierzchnią betonową długości 7,18 km, realizowana od węzła Łomża Południe do węzła Łomża Zachód. W ramach zadania realizowane jest także „przełożenie” drogi krajowej nr 63, której nowy odcinek (nawierzchnia bitumiczna) będzie miał prawie 9 km. Prace ruszyły wkrótce po wydaniu decyzji ZRID, 19 lutego 2020 roku. Realizacja prowadzona jest w systemie „Projektuj i buduj”, a wykonawcą jest firma Mota-Engil Central Europe. Wartość kontraktu budowlanego wynosi 218 mln zł. Cała trasa, o łącznej długości ok. 7,2 km, była gotowa jesienią 2021. 

Odcinek Łomża Zachód - węzeł Kolno 

Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: od węzła Łomża Zachód (z węzłem) do węzła Kolno (bez węzła) na długości około 12,922 km [S61] + DK64 6,963 km. W ramach inwestycji powstanie blisko 13 km drogi ekspresowej S61 na odcinku od węzła Łomża Zachód do istniejącego już węzła Kolno. To ostatni z realizowanych odcinków S61 pomiędzy Ostrowią Mazowiecką, a granicą z Litwą w Budzisku, domykający przebieg szlaku Via Baltica w Polsce. Wraz z budową odcinka S61 Łomża Zachód – Kolno powstanie blisko 7 km nowego przebiegu DK64 zapewniającego dojazd do węzła Łomża Północ na połączeniu z drogą ekspresową. Wykonawcą jest INTERCOR Sp. z o.o. Zakończenie wszystkich prac przewidywane na 2025 rok.

Węzeł Kolno - Stawiski

To fragment trasy realizowany od węzła Kolno do węzła Stawiski długości 16,43 km. Wykonawca firma Strabag uzyskała ZRID 26 września 2019 roku i wkrótce potem rozpoczęła prace. Kontrakt o wartości 288,32 mln zł ma zostać zrealizowany w III kwartale 2021 roku. Dotychczas powstał nowy odcinek DK63 o długości ponad 2,2 km, przebudowano też fragment drogi powiatowej nr 1903B na długości ponad 1,1 km.

Odcinek Stawiski - Szczuczyn

Odcinek realizowany od węzła Stawiski do początku obwodnicy Szczuczyna długości 18 km. Decyzja ZRID wydana została 30 sierpnia 2019 r. W sierpniu 2021 r., nastąpiło uroczyste otwarcie drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, o długości ok. 18 km. Wykonawcą jest firma Budimex, a wartość kontraktu budowlanego to 342,1 mln zł. Dotychczas na blisko 1,6 km obwodnicy Stawisk dobudowano drugą jezdnię. Nowa trasa biegnie wzdłuż obecnej DK61. Wybudowano na niej węzeł Grabowo.

Odcinek Suwałki - Budzisko

Odcinek ma długość ponad 24 km. W grudniu 2022 otwarto 24-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej Via Baltica z Suwałk do granicy z Litwą w Budzisku. Odcinek S61 Suwałki - Budzisko był realizowany w systemie Projektuj i buduj przez firmę Budimex. Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”. Koszt inwestycji to 1,4 mld zł.

Odcinek Szczuczyn - Ełk Południe

Odcinek długości ok. 23,3 km jest w budowie od marca 2020 roku. Wartość umowy w formule „Projektuj i buduj” to niemal 700 mln zł. 13 września 2022 r. ten odcinek został oddany do ruchu. Wykonawcą trasy od miejscowości Szczuczyn do węzła Ełk Południe o wartości 700 mln zł było konsorcjum firm Porr i Unibep.

Odcinek Ełk Południe - Wysokie

Długość odcinka to ok. 22,9 km (w tym połączenie z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o długości ok. 4 km). Wartość umowy w formule „Projektuj i buduj” to 686 mln zł. Pod koniec września 2020 uzyskano dla tego zadania decyzję ZRID. Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 2020. GDDKiA poinformowała, że kierowcy pojadą tym odcinkiem w połowie sierpnia 2023.

Odcinek Wysokie - Raczki

Ponad 20-kilometrowy odcinek jest w budowie od października 2019 roku. Wartość umowy w formule „Projektuj i buduj” to 484 mln zł. Trasa oddana do ruchu 3 stycznia 2022. Wykonawcą był Budimex.

Obwodnica Szczuczyna, Raczki - Suwałki i obwodnica Suwałk - oddane do ruchu

W woj. podlaskim kierowcy korzystają już z trzech odcinków S61 o łącznej długości ok. 33,5 km. Jako pierwszy, w listopadzie 2014 r., został oddany odcinek Raczki - Suwałki Południe długości ok. 12,7 km, zbudowany w ramach realizacji obwodnicy Augustowa. Od kwietnia 2019 roku kierowcy mogą korzystać z kolejnych 12,8 km, czyli obwodnicy Suwałk, a od 15 maja 2020 roku z drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna długości ok. 8 km. Dzięki tej ostatniej inwestycji obwodnica Szczuczyna stała się dwujezdniową „eską”.

Via Baltica odcinki oddane do użytku i w budowie

Umowa na projekt i budowę blisko 13-kilometrowej obwodnicy Łomży oznacza, że w realizacji jest ponad 200 km drogi ekspresowej S61. Wartość prac budowlanych w ramach S61 przekracza 5 mld zł. Dodajmy, że budowa S61 została podzielona na 13 odcinków:

1. Podborze – Śniadowo, długość ok. 19,5 km • w realizacji, wykonawca: Rubau Polska i Construcciones Rubau Hiszpania, • wartość ok. 479 mln zł, umowa zawarta 30.01.2018 r., rozpoczęcie prac w II połowie 2021, oddanie planowane w II połowie 2023.

2. Śniadowo – Łomża Południe, ok. 17 km • zrealizowane, wykonawca: Polaqua • wartość ok. 380 mln zł, umowa zawarta 9.02.2018 r., oddanie 13 lipca 2021.

3. Łomża Południe – Łomża Zachód, ok. 7,2 km • w realizacji, wykonawca: Mota Engil Central Europe • wartość ok. 218 mln zł, umowa zawarta 21.12.2017 r., oddanie jesienią 2021.

4. Łomża Zachód – Kolno, ok. 13 km • w realizacji, wykonawca: TOTO • wartość ok. 525,6 mln zł, oddanie planowane pod koniec 2022.

5.Kolno – Stawiski, ok. 16,5 km • w realizacji, wykonawca: Strabag, • wartość ok. 288 mln zł, umowa zawarta 31.10.2017 r., oddanie planowane w III kwartale 2021.

6. Stawiski – Szczuczyn, ok. 18 km • w realizacji, wykonawca: Budimex • wartość ok. 342 mln zł, umowa zawarta 31.10.2017 r., oddanie planowane w III kwartale 2021.

7. Obwodnica Szczuczyna II jezdnia, ok. 6,6 km • zrealizowana • wykonawca: Polaqua • wartość ok. 75 mln zł, umowa zawarta 26.05.2017 r., oddana 15 maja 2020.

8. Szczuczyn – Ełk Południe, ok. 23,3 km • oddane do użytku, wykonawca konsorcjum Porr SA, Porr Bau GmbH, UNIBEP SA • wartość ok. 700 mln zł, oddana 13 września 2022.

9. Ełk Południe - Wysokie, ok. 23 km (wraz z S16 do Ełku) • w realizacji, wykonawca: konsorcjum Trakcja PRKI, Mostostal Warszawa, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Białystok • wartość ok. 686 mln zł, umowa zawarta 19.07.2018 r. oddanie planowane sierpień 2023.

10. Wysokie – Raczki, ok. 20 km • oddane do ruchu 3 stycznia 2022 • wykonawca: Budimex • wartość 484 mln zł.

11. Raczki – obwodnica Suwałk, ok. 13 km • w użytkowaniu  • wykonawca: Budimex, realizacja łącznie z obw. Augustowa, • wartość 659 mln zł, oddana w 2014 r.

12. Obwodnica Suwałk, ok. 12,8 km • w użytkowaniu, wykonawca: Budimex • wartość ok. 300 mln zł, umowa zawarta 29.09.2015 r., oddana w II kw. 2019 r.

13. Suwałki – Budzisko, ok. 24,2 km • w realizacji, wykonawca: Impresa Pizzarotti • wartość ok. 605 mln zł, umowa zawarta 6.06.2017 r., oddanie planowane jesienią 2022.

Via Baltica
Autor: GDDKIA Przebieg Via Baltica w granicach Polski Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Przebieg trasy Via Baltica poza granicami Polski

Via Baltica w granicach Estonii

 • długość trasy 192 km
 • aktualnie ukończone 10% trasy (dane grudzień 2018)
 • 33% trasy ma być ukończone w 2022, pomiędzy Tallinem a Parnawą (łącznie ok. 60 km)
 • cała trasa ma być gotowa w 2030 roku
Via Baltica
Autor: GDDKIA Przebieg trasy Via Baltica w granicach Estonii Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Via Baltica w granicach Łotwy

 • długość trasy 198 km
 • w planach budowa fragmentu obwodnicy Rygi pomiędzy Baltezers, a Saulkalne (ok. 20 km). Realizacja w formule PPP planowana w latach 2023-2026. Przebudowa istniejącej drogi do układu 2+2
 • obwodnica Lecavy - realizacja planowana w latach 2023-2030 (ok. 20 km); droga po nowym śladzie w układzie 1+1
 • obwodnica Bauska - realizacja planowana w latach 2023-2030 (ok. 18 km); droga po nowym śladzie w układzie 1+1
Via Baltica
Autor: Gdd Przebieg trasy Via Baltica w granicach Łotwy Link: Kliknij i powiększ zdjęcie
Via Baltica
Autor: GDDKIA Przebieg trasy Via Baltica w granicach Litwy Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Via Baltica w granicach Litwy

 • długość trasy 268 km
 • 40-km odcinek Mariampol – Kowno oddany do użytku z końcem listopada 2018 (układ 2+2)
 • przebudowywana obwodnica Poniewieża (ok. 22 km) ma być oddana do ruchu przed końcem 2019
 • 40-km odcinek od granicy z Polską do Mariampolu ma być oddany do ruchu przed końcem 2023(układ 2+2)
 • przebudowa węzłów: Akademia (do 2019), Giraite (2020) i Sargenai (2020)
 • 80-km odcinek Sitkunai – Poniewież z obejściem Ramygalos ma być ukończony do końca 2035
 • 57-km odcinek od granicy z Łotwą do Poniewieża ma być oddany do ruchu przed końcem 2030 roku

Polski odcinek Via Baltica to również blisko 105 km drogi ekspresowej S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Ministerstwo zapewnia, że w 2018 r. kierowcy pojadą brakującymi odcinkami trasy od Wyszkowa do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Łączny koszt budowy S8 Warszawa - Ostrów Mazowiecka to ok. 4 mld zł. Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. Szczuczyn – Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF).

Trasa Via Carpatia

Dodajmy, że równolegle trwa budowy trasy Via Carpatia, która ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej