W połowie sierpnia kierowcy pojadą kolejnym odcinkiem Via Baltica

2023-07-25 22:50
W połowie sierpnia kierowcy pojadą kolejnym odcinkiem Via Baltica
Autor: GDDKiA Odcinek Ełk Południe - Wysokie jest jednym z trzech odcinków drogi ekspresowej S61

GDDKiA w połowie sierpnia udostępni kierowcom ostatni z odcinków Via Baltica w woj. warmińsko-mazurskim. Trasa od węzła Ełk Południe do miejscowości Wysokie ma 23 km. Via Baltica to ważny fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Trasa na obszarze Polski jest realizowana w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Kiedy będziemy mogli przejechać całą drogą Via Baltica?

Spis treści

 1. Via Baltica w Polsce
 2. Via Baltica – aktualności z budowy
 3. Jak postępuje budowa na poszczególnych odcinkach Via Baltica?
 4. Via Baltica odcinki oddane do użytku i w budowie
 5. Przebieg trasy Via Baltica poza granicami Polski
 6. Via Baltica w granicach Estonii
 7. Via Baltica w granicach Łotwy
 8. Via Baltica w granicach Litwy
 9. Trasa Via Carpatia

Przypomnijmy, że Via Baltica to jedna z najważniejszych tras, nie tylko z punktu widzenia układu komunikacyjnego Polski, ale i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiegnie drogą ekspresową S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej nową drogą ekspresową S61 przez Łomżę, Szczuczyn, Ełk i Suwałki do granicy państwa w Budzisku.

Via Baltica w Polsce

Z roku na rok na szlaku rośnie natężenie ruchu pojazdów, w tym dużych ciężarówek przewożących towary z północy na zachód Europy. Do końca roku 2018 kraje leżące wzdłuż trasy Via Baltica przede wszystkim wzmocniły nawierzchnie istniejących dróg, zbudowały krótkie odcinki obwodnic (często tylko jednojezdniowe – Łotwa), a teraz realizują lub planują nowe inwestycje już w układzie docelowym. W Polsce Via Baltica buduje się najszybciej. Mamy najwięcej kilometrów istniejących, a także realizowanych odcinków trasy. Całą trasą od Warszawy do granicy z Litwą mieliśmy pojechać już w 2021 roku. Do Tallina nową drogą dojedziemy dopiero w 2035 roku. Na Łotwie będą jeszcze odcinki jednojezdniowe ale omijające tereny zabudowane.

Via Baltica – aktualności z budowy

Z ponad 311 km przyszłej Via Baltica, kierowcy mają już do dyspozycji już ponad 200 km.

W połowie sierpnia udostępnimy do ruchu ostatni z trzech fragmentów Via Baltica w woj. warmińsko-mazurskim. To odcinek od węzła Ełk Południe do miejscowości Wysokie (węzeł Kalinowo) o długości około 23 km. Oddanie do ruchu uzależnione jest od zakończenia prac poprawkowych, poinformowała GDDKiA w Olsztynie. Wykonawcą blisko 23-kilometrowego fragmentu trasy od węzła Ełk Południe do miejscowości Wysokie, o wartości 685,9 mln zł, jest konsorcjum firm Trakcja PRKiI Warszawa (lider), Mostostal Warszawa oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Białystok.

W grudniu 2022  został oddany do użytku 24-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej Via Baltica z Suwałk do Budziska, prowadzący do granicy z Litwą. Nowa droga została wytyczona wzdłuż starej, ale omija m.in. miejscowość Szypliszki.

Via Baltica
Autor: GDDKiA Via Baltica przebieg Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Jak postępuje budowa na poszczególnych odcinkach Via Baltica?

Przyjrzyjmy się jak wygląda sytuacja na poszczególnych odcinkach trasy Via Baltica.

Odcinek Podborze - Śniadowo

Odcinek realizowany od węzła Podborze koło Ostrowi Mazowieckiej, do węzła Śniadowo. Budowa obejmuje ok. 19,5 km drogi ekspresowej S61 i przebudowę 3 km drogi ekspresowej S8. Jest to jeden z dwóch odcinków S61, gdzie zaistniała konieczność wyłonienia nowych wykonawców, a terminy uległy przesunięciu. Po przeprowadzeniu nowego przetargu, 21 listopada 2019 roku został wyłoniony nowy wykonawca, firma Polaqua. Z końcem 2021 wydano decyzję o zezwolen,iu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka S61 Podborze - Śniadoworoku. Według raportu wykonawcy zaawansowanie robót drogowych jest na poziomie 70,4%; robót mostowych - 81%, robót branżowych - 72% (stan na 30.06.2023). Zakończenie budowy było planowane na drugą połowę 2023 roku.

Odcinek Śniadowo - Łomża Południe

To fragment długości 16,99 km od węzła Śniadowo do węzła Łomża Południe był realizowany od 9 lutego 2018 roku, czyli od chwili podpisania umowy z wykonawcą (Polaqua) w systemie „Projektuj i buduj”. Decyzja ZRID została wydana 12 sierpnia 2019 roku. Wkrótce potem ruszyły prace. Te 17 km dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni udostępnione zostały już 13 lipca 2021. W ramach inwestycji wybudowano węzeł Śniadowo na połączeniu z drogą wojewódzką nr 677 oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) - Chomentowo Zachód i Chomentowo Wschód.

Odcinek Łomża Południe - Łomża Zachód

To dwujezdniowa droga ekspresowa z nawierzchnią betonową długości 7,18 km, realizowana od węzła Łomża Południe do węzła Łomża Zachód. W ramach zadania realizowane jest także „przełożenie” drogi krajowej nr 63, której nowy odcinek (nawierzchnia bitumiczna) będzie miał prawie 9 km. Prace ruszyły wkrótce po wydaniu decyzji ZRID, 19 lutego 2020 roku. Realizacja prowadzona jest w systemie „Projektuj i buduj”, a wykonawcą jest firma Mota-Engil Central Europe. Wartość kontraktu budowlanego wynosi 218 mln zł. Cała trasa, o łącznej długości ok. 7,2 km, była gotowa jesienią 2021. 

Odcinek Łomża Zachód - węzeł Kolno 

Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: od węzła Łomża Zachód (z węzłem) do węzła Kolno (bez węzła) na długości około 12,922 km [S61] + DK64 6,963 km. W ramach inwestycji powstanie blisko 13 km drogi ekspresowej S61 na odcinku od węzła Łomża Zachód do istniejącego już węzła Kolno. To ostatni z realizowanych odcinków S61 pomiędzy Ostrowią Mazowiecką, a granicą z Litwą w Budzisku, domykający przebieg szlaku Via Baltica w Polsce. Wraz z budową odcinka S61 Łomża Zachód – Kolno powstanie blisko 7 km nowego przebiegu DK64 zapewniającego dojazd do węzła Łomża Północ na połączeniu z drogą ekspresową. Wykonawcą jest INTERCOR Sp. z o.o. Zakończenie wszystkich prac przewidywane na 2025 rok.

Węzeł Kolno - Stawiski

To fragment trasy realizowany od węzła Kolno do węzła Stawiski długości 16,43 km. Wykonawca firma Strabag uzyskała ZRID 26 września 2019 roku i wkrótce potem rozpoczęła prace. Kontrakt o wartości 288,32 mln zł ma zostać zrealizowany w III kwartale 2021 roku. Dotychczas powstał nowy odcinek DK63 o długości ponad 2,2 km, przebudowano też fragment drogi powiatowej nr 1903B na długości ponad 1,1 km.

Odcinek Stawiski - Szczuczyn

Odcinek realizowany od węzła Stawiski do początku obwodnicy Szczuczyna długości 18 km. Decyzja ZRID wydana została 30 sierpnia 2019 r. W sierpniu 2021 r., nastąpiło uroczyste otwarcie drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, o długości ok. 18 km. Wykonawcą jest firma Budimex, a wartość kontraktu budowlanego to 342,1 mln zł. Dotychczas na blisko 1,6 km obwodnicy Stawisk dobudowano drugą jezdnię. Nowa trasa biegnie wzdłuż obecnej DK61. Wybudowano na niej węzeł Grabowo.

Odcinek Suwałki - Budzisko

Odcinek ma długość ponad 24 km. W grudniu 2022 otwarto 24-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej Via Baltica z Suwałk do granicy z Litwą w Budzisku. Odcinek S61 Suwałki - Budzisko był realizowany w systemie Projektuj i buduj przez firmę Budimex. Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”. Koszt inwestycji to 1,4 mld zł.

Odcinek Szczuczyn - Ełk Południe

Odcinek długości ok. 23,3 km jest w budowie od marca 2020 roku. Wartość umowy w formule „Projektuj i buduj” to niemal 700 mln zł. 13 września 2022 r. ten odcinek został oddany do ruchu. Wykonawcą trasy od miejscowości Szczuczyn do węzła Ełk Południe o wartości 700 mln zł było konsorcjum firm Porr i Unibep.

Odcinek Ełk Południe - Wysokie

Długość odcinka to ok. 22,9 km (w tym połączenie z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o długości ok. 4 km). Wartość umowy w formule „Projektuj i buduj” to 686 mln zł. Pod koniec września 2020 uzyskano dla tego zadania decyzję ZRID. Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 2020. GDDKiA poinformowała, że kierowcy pojadą tym odcinkiem w połowie sierpnia 2023.

Odcinek Wysokie - Raczki

Ponad 20-kilometrowy odcinek jest w budowie od października 2019 roku. Wartość umowy w formule „Projektuj i buduj” to 484 mln zł. Trasa oddana do ruchu 3 stycznia 2022. Wykonawcą był Budimex.

Obwodnica Szczuczyna, Raczki - Suwałki i obwodnica Suwałk - oddane do ruchu

W woj. podlaskim kierowcy korzystają już z trzech odcinków S61 o łącznej długości ok. 33,5 km. Jako pierwszy, w listopadzie 2014 r., został oddany odcinek Raczki - Suwałki Południe długości ok. 12,7 km, zbudowany w ramach realizacji obwodnicy Augustowa. Od kwietnia 2019 roku kierowcy mogą korzystać z kolejnych 12,8 km, czyli obwodnicy Suwałk, a od 15 maja 2020 roku z drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna długości ok. 8 km. Dzięki tej ostatniej inwestycji obwodnica Szczuczyna stała się dwujezdniową „eską”.

Via Baltica odcinki oddane do użytku i w budowie

Umowa na projekt i budowę blisko 13-kilometrowej obwodnicy Łomży oznacza, że w realizacji jest ponad 200 km drogi ekspresowej S61. Wartość prac budowlanych w ramach S61 przekracza 5 mld zł. Dodajmy, że budowa S61 została podzielona na 13 odcinków:

1. Podborze – Śniadowo, długość ok. 19,5 km • w realizacji, wykonawca: Rubau Polska i Construcciones Rubau Hiszpania, • wartość ok. 479 mln zł, umowa zawarta 30.01.2018 r., rozpoczęcie prac w II połowie 2021, oddanie planowane w II połowie 2023.

2. Śniadowo – Łomża Południe, ok. 17 km • zrealizowane, wykonawca: Polaqua • wartość ok. 380 mln zł, umowa zawarta 9.02.2018 r., oddanie 13 lipca 2021.

3. Łomża Południe – Łomża Zachód, ok. 7,2 km • w realizacji, wykonawca: Mota Engil Central Europe • wartość ok. 218 mln zł, umowa zawarta 21.12.2017 r., oddanie jesienią 2021.

4. Łomża Zachód – Kolno, ok. 13 km • w realizacji, wykonawca: TOTO • wartość ok. 525,6 mln zł, oddanie planowane pod koniec 2022.

5.Kolno – Stawiski, ok. 16,5 km • w realizacji, wykonawca: Strabag, • wartość ok. 288 mln zł, umowa zawarta 31.10.2017 r., oddanie planowane w III kwartale 2021.

6. Stawiski – Szczuczyn, ok. 18 km • w realizacji, wykonawca: Budimex • wartość ok. 342 mln zł, umowa zawarta 31.10.2017 r., oddanie planowane w III kwartale 2021.

7. Obwodnica Szczuczyna II jezdnia, ok. 6,6 km • zrealizowana • wykonawca: Polaqua • wartość ok. 75 mln zł, umowa zawarta 26.05.2017 r., oddana 15 maja 2020.

8. Szczuczyn – Ełk Południe, ok. 23,3 km • oddane do użytku, wykonawca konsorcjum Porr SA, Porr Bau GmbH, UNIBEP SA • wartość ok. 700 mln zł, oddana 13 września 2022.

9. Ełk Południe - Wysokie, ok. 23 km (wraz z S16 do Ełku) • w realizacji, wykonawca: konsorcjum Trakcja PRKI, Mostostal Warszawa, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Białystok • wartość ok. 686 mln zł, umowa zawarta 19.07.2018 r. oddanie planowane sierpień 2023.

10. Wysokie – Raczki, ok. 20 km • oddane do ruchu 3 stycznia 2022 • wykonawca: Budimex • wartość 484 mln zł.

11. Raczki – obwodnica Suwałk, ok. 13 km • w użytkowaniu  • wykonawca: Budimex, realizacja łącznie z obw. Augustowa, • wartość 659 mln zł, oddana w 2014 r.

12. Obwodnica Suwałk, ok. 12,8 km • w użytkowaniu, wykonawca: Budimex • wartość ok. 300 mln zł, umowa zawarta 29.09.2015 r., oddana w II kw. 2019 r.

13. Suwałki – Budzisko, ok. 24,2 km • w realizacji, wykonawca: Impresa Pizzarotti • wartość ok. 605 mln zł, umowa zawarta 6.06.2017 r., oddanie planowane jesienią 2022.

Via Baltica
Autor: GDDKIA Przebieg Via Baltica w granicach Polski Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Przebieg trasy Via Baltica poza granicami Polski

Via Baltica w granicach Estonii

 • długość trasy 192 km
 • aktualnie ukończone 10% trasy (dane grudzień 2018)
 • 33% trasy ma być ukończone w 2022, pomiędzy Tallinem a Parnawą (łącznie ok. 60 km)
 • cała trasa ma być gotowa w 2030 roku
Via Baltica
Autor: GDDKIA Przebieg trasy Via Baltica w granicach Estonii Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Via Baltica w granicach Łotwy

 • długość trasy 198 km
 • w planach budowa fragmentu obwodnicy Rygi pomiędzy Baltezers, a Saulkalne (ok. 20 km). Realizacja w formule PPP planowana w latach 2023-2026. Przebudowa istniejącej drogi do układu 2+2
 • obwodnica Lecavy - realizacja planowana w latach 2023-2030 (ok. 20 km); droga po nowym śladzie w układzie 1+1
 • obwodnica Bauska - realizacja planowana w latach 2023-2030 (ok. 18 km); droga po nowym śladzie w układzie 1+1
Via Baltica
Autor: Gdd Przebieg trasy Via Baltica w granicach Łotwy Link: Kliknij i powiększ zdjęcie
Via Baltica
Autor: GDDKIA Przebieg trasy Via Baltica w granicach Litwy Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Via Baltica w granicach Litwy

 • długość trasy 268 km
 • 40-km odcinek Mariampol – Kowno oddany do użytku z końcem listopada 2018 (układ 2+2)
 • przebudowywana obwodnica Poniewieża (ok. 22 km) ma być oddana do ruchu przed końcem 2019
 • 40-km odcinek od granicy z Polską do Mariampolu ma być oddany do ruchu przed końcem 2023(układ 2+2)
 • przebudowa węzłów: Akademia (do 2019), Giraite (2020) i Sargenai (2020)
 • 80-km odcinek Sitkunai – Poniewież z obejściem Ramygalos ma być ukończony do końca 2035
 • 57-km odcinek od granicy z Łotwą do Poniewieża ma być oddany do ruchu przed końcem 2030 roku

Polski odcinek Via Baltica to również blisko 105 km drogi ekspresowej S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Ministerstwo zapewnia, że w 2018 r. kierowcy pojadą brakującymi odcinkami trasy od Wyszkowa do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Łączny koszt budowy S8 Warszawa - Ostrów Mazowiecka to ok. 4 mld zł. Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. Szczuczyn – Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF).

Trasa Via Carpatia

Dodajmy, że równolegle trwa budowy trasy Via Carpatia, która ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025).

Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce

Pytanie 1 z 10
Ile jest autostrad w Polsce?
Zdjęcie
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej