Droga ekspresowa S61 jako pierwsza w nowej formule przetargu

2017-02-06 17:26
Przetarg na S61
Autor: MIiB Ogłaszanie przetrgu na S61: minister Andrzej Adamczyk, wiceminister Jerzy Szmit oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk i wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski

Dopiero co Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało nowe standardy zawierania umów i ogłaszania przetargów na roboty drogowe, a już owe zasady wchodzą w życie. Minister Andrzej Adamczyk osobiście ogłosił 6 lutego 2017 przetarg na projekt i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S61 Kolno – Szczuczyn w woj. podlaskim.

Przetarg obejmuje odcinki drogi ekspresowej S61 na północ od Łomży: od węzła Kolno do Stawisk (16,4 km) i od Stawisk do Szczuczyna (18 km). W ramach tego zadania ma powstać węzeł w Kolnie, do którego zostanie podłączona planowana obwodnica Łomży, a także druga jezdnia istniejącej obwodnicy Stawisk. Trwa przetarg na budowę drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna.

Przetarg na S61 Kolno - Szczuczyn
Autor: MIiB Przetarg na S61 Kolno - Szczuczyn

Droga ekspresowa S61 jest częścią trasy Via Baltica, czyli jest fragmentem drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. To najważniejsze połączenie drogowe pomiędzy krajami bałtyckimi. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego.

Dodajmy, że w lutym 2016 skierowano już do realizacji odcinek Szczuczyn – granica państwa (z wyłączeniem odcinka obejmującego obwodnicę Augustowa i Suwałk). - Dziś kierujemy do przetargu ważne dla Polski Wschodniej inwestycje. To kolejny dowód na to, że rząd realizuje złożone obietnice - powiedział podczas konferencji prasowej minister Andrzej Adamczyk.

Droga ekpsresowa S61 na odcinku Kolno – Szczuczyn zostanie wybudowana jako droga dwujezdniowa. Ma być dostosowana do nośności 115 kN/oś i prędkości projektowej 110 km/h. W ramach inwestycji powstanie infrastruktura towarzysząca – obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Droga ekspresowa S61 w nowej formule przetargów

To, że zostały opracowane nowe standardy przetargowe i nowe wzory umów z wykonawcami, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz GDDKiA poinformowały na konferencji prasowej 2 lutego 2017. Można powiedzieć, że ogłoszony właśnie przetarg na S61 będzie przecierał szlak wprowadzonym zmianom.

A najważniejszą z nich jest to, że przy ocenie ofert kryteria pozacenowe będą uwzględniane w tak dużej skali – za ich spełnienie wykonawcy będą mogli otrzymać 40 punktów na 100 możliwych. Został sporządzony katalog kryteriów pozacenowych (efekt współpracy z działającą przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa Radą Ekspertów) i po raz pierwszy zamawiający (czyli GDDKiA) stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
· kryterium jakościowe (właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, równość podłużna nawierzchni),
· kryterium organizacyjne (personel wykonawcy, termin realizacji kontraktu),
· kryterium środowiskowe (zagospodarowanie gruntu rodzimego).

W przypadku przetargi na S61 GDDKiA stawia wymagania, aby prace projektowe i roboty budowlane (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy. Jednocześnie zamawiający ustalił minimalny termin realizacji, który wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zawarcie umów z wykonawcami jest planowane na koniec 2017 r. Rozpoczęcie prac budowlanych jest przewidywane w 2019 roku. Roboty potrwają do połowy 2021 r.

Droga ekspresowa S61 na odcinku Kolno – Szczuczyn będzie realizowana w systemie „Projektuj i Buduj”. Zadaniem wykonawców będzie przygotowanie stosownej dokumentacji technicznej i uzyskanie od wojewody decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Dodajmy, że równolegle trwa budowy trasy Via Carpatia, która ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025).

Funkcjom na budowach są przypisane kolory kasków. Czy wiesz kto jest kim na budowie?

Pytanie 1 z 7
Czerwony kask oznacza, że nosząca go osoba jest:
Zdjęcie
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej