Via Baltica – droga ekspresowa S61. Na jakim etapie jest budowa szlaku w Polsce na poszczególnych odcinkach?

Via Baltica
Autor: GDDKiA Via Baltica to ważny fragment drogi międzynarodowej E67

Via Baltica to ważny fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Trasa na obszarze Polski zostanie zrealizowana w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. A kiedy będziemy mogli przejechać całą drogą Via Baltica? Zobacz przebieg trasy w granicach Litwy, Łotwy i Estonii. Dowiedz się na jakim etapie jest budowa szlaku w Polsce i poza naszymi granicami.

Spis treści

 1. Via Baltica w Polsce
 2. Via Baltica – aktualności z budowy
 3. Jak postępuje budowa na poszczególnych odcinkach Via Baltica?
 4. Via Baltica w liczbach
 5. Via Baltica odcinki oddane do użytku i w budowie
 6. Przebieg trasy Via Baltica poza granicami Polski
 7. Via Baltica w granicach Estonii
 8. Via Baltica w granicach Łotwy
 9. Via Baltica w granicach Litwy
 10. Trasa Via Carpatia

Przypomnijmy, że Via Baltica to jedna z najważniejszych tras, nie tylko z punktu widzenia układu komunikacyjnego Polski, ale i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiegnie drogą ekspresową S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej nową drogą ekspresową S61 przez Łomżę, Szczuczyn, Ełk i Suwałki do granicy państwa w Budzisku.

Via Baltica w Polsce

Via Baltica pomiędzy stolicami Polski i Estonii ma długość niemal 1000 km. Z roku na rok na szlaku rośnie natężenie ruchu pojazdów, w tym dużych ciężarówek przewożących towary z północy na zachód Europy. Do końca roku 2018 kraje leżące wzdłuż trasy Via Baltica przede wszystkim wzmocniły nawierzchnie istniejących dróg, zbudowały krótkie odcinki obwodnic (często tylko jednojezdniowe – Łotwa), a teraz realizują lub planują nowe inwestycje już w układzie docelowym. W Polsce Via Baltica buduje się najszybciej. Mamy najwięcej kilometrów istniejących, a także realizowanych odcinków trasy. Przypomnijmy, że kierowcy korzystają już z 88 km dróg ekspresowych leżących w szlaku Via Baltica, a kolejne 256 km jest w budowie. Całą trasą od Warszawy do granicy z Litwą pojedziemy w 2021 roku. Do Tallina nową drogą dojedziemy dopiero w 2035 roku. Na Łotwie będą jeszcze odcinki jednojezdniowe ale omijające tereny zabudowane.

Via Baltica – aktualności z budowy

14 października uszyły prace na budowie odcinka drogi ekspresowej S61 Ełk Południe - Wysokie. Po wydaniu 22 września br. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawca odcinka rozpoczął prace przygotowawcze i odhumusowanie terenu.

Jest też pozwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla fragmentu przyszłego międzynarodowego szlaku Via Baltica. Dotyczy ona odcinka drogi ekspresowej S61 Ełk Południe - Wysokie. Budowa obejmie odcinek drogi ekspresowej S61 wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o łącznej długości około 23 km.

Wcześniej decyzję ZRID uzyskały odcinki S61 Wysokie - Raczki (ok. 20,2 km) oraz Szczuczyn - Ełk Południe (ok. 23,3 km). Na obu odcinkach trwają już prace budowlane.  

Przypomnijmy, że od 15 maja 2020 kierowcy mogą pojechać drugą jezdnią obwodnicy Szczuczyna, która tym samym stanie się dwujezdniową drogą ekspresową S61 na całej długości 8 kilometrów. Budowa II jezdni obwodnicy Szczuczyna jest współfinansowana przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Via Baltica
Autor: GDDKiA Via Baltica - obwodnica Szczuczyna Link: Kliknij i powiększ
Via Baltica
Autor: GDDKiA Via Baltica przebieg Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Jak postępuje budowa na poszczególnych odcinkach Via Baltica?

Dane z października 2020 donoszą o zaawansowaniu rzeczowym kontraktu ok. 54%. Przyjrzyjmy się jak wygląda sytuacja na poszczególnych odcinkach trasy Via Baltica w październiku 2020.

Odcinek Podborze - Śniadowo Odcinek realizowany od węzła Podborze koło Ostrowi Mazowieckiej, do węzła Śniadowo. Budowa obejmuje ok. 19,5 km drogi ekspresowej S61 i przebudowę 3 km drogi ekspresowej S8. Jest to jeden z dwóch odcinków S61, gdzie zaistniała konieczność wyłonienia nowych wykonawców, a terminy uległy przesunięciu. Pierwsza umowa z poprzednim wykonawcą, firmą Rubau została rozwiązana w maju ubiegłego roku. Po przeprowadzeniu nowego przetargu, 21 listopada 2019 roku został wyłoniony nowy wykonawca, firma Polaqua. Zakładany aktualnie termin budowy tego odcinka to lata 2021-2023.

Odcinek Śniadowo - Łomża Południe To fragment długości 16,99 km od węzła Śniadowo do węzła Łomża Południe realizowany od 9 lutego 2018 roku, czyli od chwili podpisania umowy z wykonawcą (Polaqua) w systemie „Projektuj i buduj”. Decyzja ZRID została wydana 12 sierpnia 2019 roku. Wkrótce potem ruszyły prace. Aktualnie poziom ich zaawansowania rzeczowego przekracza 60 %. Gotowe są już fragmenty jezdni z betonu cementowego, trwają prace przy obiektach inżynierskich, w tym budowa wiaduktu nad torami kolejowymi. Zgodnie z harmonogramem realizacja tego kontraktu (o wartości 380,33 mln zł) powinna zakończyć się w czerwcu 2021 roku.

Odcinek Łomża Południe - Łomża Zachód To dwujezdniowa droga ekspresowa z nawierzchnią betonową długości 7,18 km, realizowana od węzła Łomża Południe do węzła Łomża Zachód. W ramach zadania realizowane jest także „przełożenie” drogi krajowej nr 63, której nowy odcinek (nawierzchnia bitumiczna) będzie miał prawie 9 km. Prace ruszyły wkrótce po wydaniu decyzji ZRID, 19 lutego 2020 roku. Realizacja prowadzona jest w systemie „Projektuj i buduj”, a wykonawcą jest firma Mota-Engil Central Europe. Zaawansowanie rzeczowe prac przekracza 25%. Powstały już pierwsze odcinki próbne. Wartość kontraktu budowlanego wynosi 218 mln zł, a jego zakończenie planowane jest na IV kwartał 2021 roku.

Odcinek Łomża Zachód - węzeł Kolno  Jest to odcinek będący częścią obwodnicy Łomży. Realizowany jest od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno na długości 12,92 km (S61) wraz z przebudową DK64 kategorii GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości 6,96 km. Wykonawcą jest firma TOTO S.p.A., która złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRID 12 sierpnia 2019 roku. Ze względów formalno-prawych wydanie ZRID spodziewane jest na koniec października 2020. W związku z tym realizacja kontraktu wartego 525,6 mln zł potrwa do końca 2022 roku.

Węzeł Kolno - Stawiski To fragment trasy realizowany od węzła Kolno do węzła Stawiski długości 16,43 km. Wykonawca firma Strabag uzyskała ZRID 26 września 2019 roku i wkrótce potem rozpoczęła prace. Zaawansowanie rzeczowe robót sięga obecnie 43%. Trwają tam m.in. roboty ziemne, na obiektach prace zbrojarskie wraz z betonowaniem, powstały też odcinki próbne nawierzchni. Kontrakt o wartości 288,32 mln zł ma zostać zrealizowany w III kwartale 2021 roku.

Odcinek Stawiski - SzczuczynOdcinek realizowany od węzła Stawiski do początku obwodnicy Szczuczyna długości 18 km. Decyzja ZRID wydana została 30 sierpnia 2019 r. Obecnie zaawansowanie rzeczowe robót sięga 56,4%. Trwa wykonywanie poszczególnych warstw jezdni z betonu cementowego oraz prace przy obiektach inżynierskich. Planowane oddanie do użytkowania tego odcinka to III kwartał 2021 r. Wykonawcą jest firma Budimex, a wartość kontraktu budowlanego to 342,1 mln zł.

Odcinek Suwałki - Budzisko Odcinek ma długość ponad 24 km, a zaawansowanie prac to około 24%. Aktualnie trwa odhumusowanie (zdejmowanie żyznej warstwy ziemi), wymiana gruntów słabonośnych, wykoywane są wykopy, nasypy i wzmocniane podłoże kolumnami. Przy robotach mostowych prowadzone są prace wzmacniające oraz zbrojeniowe. Wartość obecnego kontraktu to przeszło miliard złotych. Wykonawcą jest firma Budimex. Zakończenie robót planowane jest na jesień 2022 roku. Poprzedni wykonawca, Impresa Pizzarotti, po uzyskaniu decyzji ZRID (maj 2019 r.) nie przystąpił do prowadzenia robót. Podjęliśmy odpowiedzialną decyzję o odstąpieniu od umowy ze względu na brak mobilizacji i faktycznych przygotowań wykonawcy do rozpoczęcia robót (m.in. nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty).

Odcinek Szczuczyn - Ełk Południe Odcinek długości ok. 23,3 km jest w budowie od marca 2020 roku. Wartość umowy w formule „Projektuj i buduj” to niemal 700 mln zł. Roboty ziemne są na poziomie 50% zaawansowania. Trwają prace na 17 z 19 obiektów inżynierskich. Został wykonany odcinek próbny na 500 m każdej jezdni w nawierzchni betonowej. W tym roku wykonawca planuje ułożyć do 10 km nawierzchni na każdej z jezdni. Ogółem zaawansowanie rzeczowe wszystkich prac na kontrakcie przekroczyło 30%.

Odcinek Ełk Południe - Wysokie Długość odcinka to ok. 22,9 km (w tym połączenie z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o długości ok. 4 km). Wartość umowy w formule „Projektuj i buduj” to 686 mln zł. Pod koniec września 2020 uzyskano dla tego zadania decyzję ZRID. Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 2020.

Odcinek Wysokie - Raczki Ponad 20-kilometrowy odcinek jest w budowie od października 2019 roku. Wartość umowy w formule „Projektuj i buduj” to 484 mln zł. Aktualnie prowadzone są roboty drogowe na trasie głównej i drogach dojazdowych. Rozpoczęte zostały już roboty bitumiczno-asfaltowe. Trwają intensywne prace na wszystkich 19 obiektach mostowych, z czego na sześciu z nich zaawansowanie przekroczyło 90%.

Obwodnica Szczuczyna, Raczki - Suwałki i obwodnica Suwałk - oddane do ruchu W woj. podlaskim kierowcy korzystają już z trzech odcinków S61 o łącznej długości ok. 33,5 km. Jako pierwszy, w listopadzie 2014 r., został oddany odcinek Raczki - Suwałki Południe o długości ok. 12,7 km, zbudowany w ramach realizacji obwodnicy Augustowa. Od kwietnia 2019 roku kierowcy mogą korzystać z kolejnych 12,8 km, czyli obwodnicy Suwałk, a od 15 maja 2020 roku z drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna długości ok. 8 km. Dzięki tej ostatniej inwestycji obwodnica Szczuczyna stała się dwujezdniową „eską”.

Via Baltica w liczbach

 • długość trasy 344 km
 • 88 km już oddanych (S8 Warszawa – Ostrów Mazowiecka oraz S61 Raczki - Suwałki ); dane z grudnia 2018
 • 256 km w budowie (grudzień 2018), z czego wiosną 2019 pojedziemy obwodnicą Suwałk (12,8 km), w 2020 planowane zakończenie kolejnych siedmiu odcinków, a w 2021 pozostałych czterech. Na całej trasie będą po dwie jezdnie z dwoma lub trzema pasami ruchu
 • Łączny koszt ok. 8,1 mld zł (1,9 mld euro)

Via Baltica odcinki oddane do użytku i w budowie

Umowa na projekt i budowę blisko 13-kilometrowej obwodnicy Łomży oznacza, że w realizacji jest ponad 200 km drogi ekspresowej S61. Wartość prac budowlanych w ramach S61 przekracza 5 mld zł. Dodajmy, że budowa S61 została podzielona na 13 odcinków:

1. Podborze – Śniadowo, długość ok. 19,5 km • w realizacji, wykonawca: Rubau Polska i Construcciones Rubau Hiszpania, • wartość ok. 479 mln zł, umowa zawarta 30.01.2018 r., oddanie planowane w IV kw. 2020 r.

2. Śniadowo – Łomża Południe, ok. 17 km • w realizacji, wykonawca: Polaqua, • wartość ok. 380 mln zł, umowa zawarta 9.02.2018 r., oddanie planowane w IV kw. 2020 r.

3. Łomża Południe – Łomża Zachód, ok. 7,2 km • w realizacji, wykonawca: Mota Engil Central Europe, • wartość ok. 218 mln zł, umowa zawarta 21.12.2017 r., oddanie planowane w IV kw. 2020 r.

4. Łomża Zachód – Kolno, ok. 13 km • wykonawca: TOTO, • wartość ok. 525,6 mln zł, oddanie planowane w IV kw. 2021 r.

5.Kolno – Stawiski, ok. 16,5 km • w realizacji, wykonawca: Strabag, • wartość ok. 288 mln zł, umowa zawarta 31.10.2017 r., oddanie planowane w IV kw. 2020 r.

6. Stawiski – Szczuczyn, ok. 18 km • w realizacji, wykonawca: Budimex, • wartość ok. 342 mln zł, umowa zawarta 31.10.2017 r., oddanie planowane w IV kw. 2020 r.

7. obwodnica Szczuczyna II jezdnia, ok. 6,6 km • w realizacji, wykonawca: Polaqua, • wartość ok. 75 mln zł, umowa zawarta 26.05.2017 r., oddana 15 maja 2020.

8. Szczuczyn – Ełk Południe, ok. 23,3 km • w przetargu wybrano konsorcjum Porr SA, Porr Bau GmbH, UNIBEP SA (umowa jeszcze nie podpisana), • wartość ok. 700 mln zł, oddanie planowane w III kw. 2021 r.

9. Ełk Południe - Wysokie, ok. 23 km (wraz z S16 do Ełku) • w realizacji, wykonawca: konsorcjum Trakcja PRKI, Mostostal Warszawa, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Białystok, • wartość ok. 686 mln zł, umowa zawarta 19.07.2018 r. oddanie planowane w III kw. 2021 r.

10. Wysokie – Raczki, ok. 20 km • w realizacji, wykonawca: Budimex, • wartość 484 mln zł, umowa zawarta 4.07.2018 r., oddanie planowane w poł. 2021 r.

11. Raczki – obwodnica Suwałk, ok. 13 km • w użytkowaniu, wykonawca: Budimex, realizacja łącznie z obw. Augustowa, • wartość 659 mln zł, oddana w 2014 r.

12. Obwodnica Suwałk, ok. 12,8 km • w realizacji, wykonawca: Budimex, • wartość ok. 300 mln zł, umowa zawarta 29.09.2015 r., oddana w II kw. 2019 r.

13. Suwałki – Budzisko, ok. 24,2 km • w realizacji, wykonawca: Impresa Pizzarotti, • wartość ok. 605 mln zł, umowa zawarta 6.06.2017 r., oddanie planowane w połowie 2020 r.

Via Baltica
Autor: GDDKIA Przebieg Via Baltica w granicach Polski Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Przebieg trasy Via Baltica poza granicami Polski

Via Baltica w granicach Estonii

 • długość trasy 192 km
 • aktualnie ukończone 10% trasy (dane grudzień 2018)
 • 33% trasy ma być ukończone w 2022, pomiędzy Tallinem a Parnawą (łącznie ok. 60 km)
 • cała trasa ma być gotowa w 2030 roku
Via Baltica
Autor: GDDKIA Przebieg trasy Via Baltica w granicach Estonii Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Via Baltica w granicach Łotwy

 • długość trasy 198 km
 • w planach budowa fragmentu obwodnicy Rygi pomiędzy Baltezers, a Saulkalne (ok. 20 km). Realizacja w formule PPP planowana w latach 2023-2026. Przebudowa istniejącej drogi do układu 2+2
 • obwodnica Lecavy - realizacja planowana w latach 2023-2030 (ok. 20 km); droga po nowym śladzie w układzie 1+1
 • obwodnica Bauska - realizacja planowana w latach 2023-2030 (ok. 18 km); droga po nowym śladzie w układzie 1+1
Via Baltica
Autor: Gdd Przebieg trasy Via Baltica w granicach Łotwy Link: Kliknij i powiększ zdjęcie
Via Baltica
Autor: GDDKIA Przebieg trasy Via Baltica w granicach Litwy Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Via Baltica w granicach Litwy

 • długość trasy 268 km
 • 40-km odcinek Mariampol – Kowno oddany do użytku z końcem listopada 2018 (układ 2+2)
 • przebudowywana obwodnica Poniewieża (ok. 22 km) ma być oddana do ruchu przed końcem 2019
 • 40-km odcinek od granicy z Polską do Mariampolu ma być oddany do ruchu przed końcem 2023(układ 2+2)
 • przebudowa węzłów: Akademia (do 2019), Giraite (2020) i Sargenai (2020)
 • 80-km odcinek Sitkunai – Poniewież z obejściem Ramygalos ma być ukończony do końca 2035
 • 57-km odcinek od granicy z Łotwą do Poniewieża ma być oddany do ruchu przed końcem 2030 roku

Polski odcinek Via Baltica to również blisko 105 km drogi ekspresowej S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Ministerstwo zapewnia, że w 2018 r. kierowcy pojadą brakującymi odcinkami trasy od Wyszkowa do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Łączny koszt budowy S8 Warszawa - Ostrów Mazowiecka to ok. 4 mld zł. Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. Szczuczyn – Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF).

Trasa Via Carpatia

Dodajmy, że równolegle trwa budowy trasy Via Carpatia, która ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej