Via Baltica gotowa w 2021 r.? W Polsce w budowie ostatni odcinek trasy Via Baltica

2019-02-14 11:56 MS
Budowa autostrady
Autor: ThinkstockPhotos Via Baltica będzie gotowa w 2021 r. - zapewnia Ministerstwo Infrastruktury.

Via Baltica to ważny fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. 24 października 2016 rząd zobowiązał się, że polski fragment Via Baltica powstanie w latach 2018-2021. A kiedy będziemy mogli przejechać całą trasą Via Baltica? Zobacz przebieg trasy w granicach Litwy, Łotwy i Estonii. Dowiedz się na jakim etapie jest budowa szlaku w Polsce i poza naszymi granicami.


W artykule:

11 października 2018 r. została podpisana umowa na ostatni odcinek trasy Via Baltica. W obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) powierzyła firmie TOTO zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S61 Łomża Zachód – Kolno.

– Całą trasą Via Baltica, od Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą w Budzisku, powinniśmy pojechać przed końcem 2021 r. – zapowiedział minister Adamczyk.

Przypomnijmy, że Via Baltica to jedna z najważniejszych tras, nie tylko z punktu widzenia układu komunikacyjnego Polski, ale i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiegnie drogą ekspresową S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej nową drogą ekspresową S61 przez Łomżę, Szczuczyn, Ełk i Suwałki do granicy państwa w Budzisku.

Najdłuższy odcinek Via Baltica powstał w Polsce

Via Baltica pomiędzy stolicami Polski i Estonii ma długość niemal 1000 km. Z roku na rok na szlaku rośnie natężenie ruchu pojazdów, w tym dużych ciężarówek przewożących towary z północy na zachód Europy. Do końca roku 2018 kraje leżące wzdłuż trasy Via Baltica przede wszystkim wzmocniły nawierzchnie istniejących dróg, zbudowały krótkie odcinki obwodnic (często tylko jednojezdniowe - Łotwa), a teraz realizują lub planują nowe inwestycje już w układzie docelowym. W Polsce Via Baltica buduje się najszybciej. Mamy najwięcej kilometrów istniejących, a także realizowanych odcinków trasy. Przypomnijmy, że kierowcy korzystają już z 88 km dróg ekspresowych leżących w szlaku Via Baltica, a kolejne 256 km jest w budowie. Całą trasą od Warszawy do granicy z Litwą pojedziemy w 2021 roku. Do Tallina nową drogą dojedziemy dopiero w 2035 roku. Na Łotwie będą jeszcze odcinki jednojezdniowe ale omijające tereny zabudowane.

Budowa ostatniego odcinka Via Baltica

Na ukończenie ostatniego odcinka trasy Via Baltica firma TOTO ma 31 miesięcy od podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Oddanie do ruchu obwodnicy Łomży jest planowane w ostatnim kwartale 2021 r.

W ramach budowy S61 o długości blisko 13 kilometrów powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę i odporną na koleinowanie nawierzchnią z betonu cementowego (za wyjątkiem obiektów mostowych i istniejących już obwodnic).

Na S61 Łomża Zachód – Kolno zostaną wybudowane trzy węzły drogowe: Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ oraz nowy, 1200-metrowy most nad Narwią. Dzięki budowie obwodnicy zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego i komfort życia mieszkańców Łomży, przez której centrum dzisiaj prowadzi cały ruch tranzytowy w kierunku państw bałtyckich i Rosji.

Via Baltica w liczbach

 • długość trasy 344 km
 • 88 km już oddanych (S8 Warszawa – Ostrów Mazowiecka oraz S61 Raczki - Suwałki ); dane z grudnia 2018
 • 256 km w budowie (grudzień 2018), z czego wiosną 2019 pojedziemy obwodnicą Suwałk (12,8 km), w 2020 planowane zakończenie kolejnych siedmiu odcinków, a w 2021 pozostałych czterech. Na całej trasie będą po dwie jezdnie z dwoma lub trzema pasami ruchu
 • Łączny koszt ok. 8,1 mld zł (1,9 mld euro)
Via Baltica - mapa
Autor: Ministerstwo Infrastruktury Via Baltica będzie gotowa w 2021 r. - zapewnia Ministerstwo Infrastruktury. Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Via Baltica w realizacji

Umowa na projekt i budowę blisko 13-kilometrowej obwodnicy Łomży oznacza, że w realizacji jest ponad 200 km drogi ekspresowej S61. Wartość prac budowlanych w ramach S61 przekracza 5 mld zł. Dodajmy, że budowa S61 została podzielona na 13 odcinków:

1. Podborze – Śniadowo, długość ok. 19,5 km • w realizacji, wykonawca: Rubau Polska i Construcciones Rubau Hiszpania, • wartość ok. 479 mln zł, umowa zawarta 30.01.2018 r., oddanie planowane w IV kw. 2020 r.

2. Śniadowo – Łomża Południe, ok. 17 km • w realizacji, wykonawca: Polaqua, • wartość ok. 380 mln zł, umowa zawarta 9.02.2018 r., oddanie planowane w IV kw. 2020 r.

3. Łomża Południe – Łomża Zachód, ok. 7,2 km • w realizacji, wykonawca: Mota Engil Central Europe, • wartość ok. 218 mln zł, umowa zawarta 21.12.2017 r., oddanie planowane w IV kw. 2020 r.

4. Łomża Zachód – Kolno, ok. 13 km • wykonawca: TOTO, • wartość ok. 525,6 mln zł, oddanie planowane w IV kw. 2021 r.

5.Kolno – Stawiski, ok. 16,5 km • w realizacji, wykonawca: Strabag, • wartość ok. 288 mln zł, umowa zawarta 31.10.2017 r., oddanie planowane w IV kw. 2020 r.

6. Stawiski – Szczuczyn, ok. 18 km • w realizacji, wykonawca: Budimex, • wartość ok. 342 mln zł, umowa zawarta 31.10.2017 r., oddanie planowane w IV kw. 2020 r.

7. obwodnica Szczuczyna II jezdnia, ok. 6,6 km • w realizacji, wykonawca: Polaqua, • wartość ok. 75 mln zł, umowa zawarta 26.05.2017 r., oddanie planowane wiosną 2020 r.

8. Szczuczyn – Ełk Południe, ok. 23,3 km • w przetargu wybrano konsorcjum Porr SA, Porr Bau GmbH, UNIBEP SA (umowa jeszcze nie podpisana), • wartość ok. 700 mln zł, oddanie planowane w III kw. 2021 r.

9. Ełk Południe - Wysokie, ok. 23 km (wraz z S16 do Ełku) • w realizacji, wykonawca: konsorcjum Trakcja PRKI, Mostostal Warszawa, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Białystok, • wartość ok. 686 mln zł, umowa zawarta 19.07.2018 r. oddanie planowane w III kw. 2021 r.

10. Wysokie – Raczki, ok. 20 km • w realizacji, wykonawca: Budimex, • wartość 484 mln zł, umowa zawarta 4.07.2018 r., oddanie planowane w poł. 2021 r.

11. Raczki – obwodnica Suwałk, ok. 13 km • w użytkowaniu, wykonawca: Budimex, realizacja łącznie z obw. Augustowa, • wartość 659 mln zł, oddana 2014 r.

12. Obwodnica Suwałk, ok. 12,8 km • w realizacji, wykonawca: Budimex, • wartość ok. 300 mln zł, umowa zawarta 29.09.2015 r., oddanie planowane w II kw. 2019 r.

13. Suwałki – Budzisko, ok. 24,2 km • w realizacji, wykonawca: Impresa Pizzarotti, • wartość ok. 605 mln zł, umowa zawarta 6.06.2017 r., oddanie planowane w połowie 2020 r.

Via Baltica
Autor: GDDKIA Przebieg Via Baltica w granicach Polski Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Przebieg trasy Via Baltica poza granicami Polski

Via Baltica w granicach Estonii

 • długość trasy 192 km
 • aktualnie ukończone 10% trasy (dane grudzień 2018)
 • 33% trasy ma być ukończone w 2022, pomiędzy Tallinem a Parnawą (łącznie ok. 60 km)
 • cała trasa ma być gotowa w 2030 roku
Via Baltica
Autor: GDDKIA Przebieg trasy Via Baltica w granicach Estonii Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Via Baltica w granicach Łotwy

 • długość trasy 198 km
 • w planach budowa fragmentu obwodnicy Rygi pomiędzy Baltezers, a Saulkalne (ok. 20 km). Realizacja w formule PPP planowana w latach 2023-2026. Przebudowa istniejącej drogi do układu 2+2
 • obwodnica Lecavy - realizacja planowana w latach 2023-2030 (ok. 20 km); droga po nowym śladzie w układzie 1+1
 • obwodnica Bauska - realizacja planowana w latach 2023-2030 (ok. 18 km); droga po nowym śladzie w układzie 1+1
Via Baltica
Autor: Gdd Przebieg trasy Via Baltica w granicach Łotwy Link: Kliknij i powiększ zdjęcie
Via Baltica
Autor: GDDKIA Przebieg trasy Via Baltica w granicach Litwy Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Via Baltica w granicach Litwy

 • długość trasy 268 km
 • 40-km odcinek Mariampol – Kowno oddany do użytku z końcem listopada 2018 (układ 2+2)
 • przebudowywana obwodnica Poniewieża (ok. 22 km) ma być oddana do ruchu przed końcem 2019
 • 40-km odcinek od granicy z Polską do Mariampolu ma być oddany do ruchu przed końcem 2023(układ 2+2)
 • przebudowa węzłów: Akademia (do 2019), Giraite (2020) i Sargenai (2020)
 • 80-km odcinek Sitkunai – Poniewież z obejściem Ramygalos ma być ukończony do końca 2035
 • 57-km odcinek od granicy z Łotwą do Poniewieża ma być oddany do ruchu przed końcem 2030 roku

Polski odcinek Via Baltica to również blisko 105 km drogi ekspresowej S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Ministerstwo zapewnia, że w 2018 r. kierowcy pojadą brakującymi odcinkami trasy od Wyszkowa do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Łączny koszt budowy S8 Warszawa - Ostrów Mazowiecka to ok. 4 mld zł. Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. Szczuczyn – Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF).

Trasa Via Carpatia

Dodajmy, że równolegle trwa budowy trasy Via Carpatia, która ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej