Via Baltica – droga ekspresowa S61. Obwodnica Szczuczyna już przejezdna

2020-05-15 11:12 Marzena Sarniewicz
Via Baltica
Autor: GDDKiA Polaqua i Budimex wybudują kolejne odcinki trasy Via Baltica

Via Baltica to ważny fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Trasa na obszarze Polski zostanie zrealizowana w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. A kiedy będziemy mogli przejechać całą drogą Via Baltica? Zobacz przebieg trasy w granicach Litwy, Łotwy i Estonii. Dowiedz się na jakim etapie jest budowa szlaku w Polsce i poza naszymi granicami.


W artykule:


Przypomnijmy, że Via Baltica to jedna z najważniejszych tras, nie tylko z punktu widzenia układu komunikacyjnego Polski, ale i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiegnie drogą ekspresową S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej nową drogą ekspresową S61 przez Łomżę, Szczuczyn, Ełk i Suwałki do granicy państwa w Budzisku.

Via Baltica w Polsce

Via Baltica pomiędzy stolicami Polski i Estonii ma długość niemal 1000 km. Z roku na rok na szlaku rośnie natężenie ruchu pojazdów, w tym dużych ciężarówek przewożących towary z północy na zachód Europy. Do końca roku 2018 kraje leżące wzdłuż trasy Via Baltica przede wszystkim wzmocniły nawierzchnie istniejących dróg, zbudowały krótkie odcinki obwodnic (często tylko jednojezdniowe – Łotwa), a teraz realizują lub planują nowe inwestycje już w układzie docelowym. W Polsce Via Baltica buduje się najszybciej. Mamy najwięcej kilometrów istniejących, a także realizowanych odcinków trasy. Przypomnijmy, że kierowcy korzystają już z 88 km dróg ekspresowych leżących w szlaku Via Baltica, a kolejne 256 km jest w budowie. Całą trasą od Warszawy do granicy z Litwą pojedziemy w 2021 roku. Do Tallina nową drogą dojedziemy dopiero w 2035 roku. Na Łotwie będą jeszcze odcinki jednojezdniowe ale omijające tereny zabudowane.

Via Baltica – aktualności z budowy

Od 15 maja 2020 kierowcy mogą pojechać drugą jezdnią obwodnicy Szczuczyna, która tym samym stanie się dwujezdniową drogą ekspresową S61 na całej długości 8 kilometrów. Budowa II jezdni obwodnicy Szczuczyna jest współfinansowana przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Via Baltica
Autor: GDDKiA Via Baltica - obwodnica Szczuczyna Link: Kliknij i powiększ

Kolejny odcinek Via Baltica, od końca obwodnicy Suwałk do Budziska, z obwodnicą Szypliszek, wybuduje Budimex. W ramach kontraktu generalny wykonawca zbuduje ok. 24 km dwujezdniowej drogi ekspresowej. Koszt inwestycji to 1 mld 37 mln zł. Droga ma powstać w ciągu 32 miesięcy (włączając okresy zimowe) czyli do października 2022. Budimex został wyłoniony w przetargu ogłoszonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w roku 2019, po rozwiązaniu umowy z wcześniejszym wykonawcą.

Kolejny odcinek S61, od węzła Podborze (z węzłem) do węzła Śniadowo (bez węzła), dł. prawie 19,5 km wybuduje Polaqua. Inwestycja obejmie dodatkowo przebudowę ok. 3 km istniejącej S8. Wartość inwestycji to prawie 750 mln zł. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na III kwartał 2023. Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przypomnijmy, że oferty firm Polaqua i Budimex zostały wybrane jako najkorzystniejsze w powtórnych przetargach na zaprojektowanie i wybudowanie dwóch odcinków S61, odpowiednio: Podborze - Śniadowo (749 mln. zł) i Suwałki - Budzisko (1,037 mld zł).

Trwają też prace budowlane na odcinku przyszłej drogi ekspresowej S61, pomiędzy węzłami Śniadowo i Łomża Południe, dł. 17 km. W ramach budowy powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa, z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym w każdym kierunku. Nawierzchnia wykonana zostanie z betonu cementowego. Wybudowany zostanie węzeł Śniadowo łączący S61 z drogą wojewódzką nr 677 Ostów Mazowiecka - Łomża oraz powstaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) - Chomentowo Wschód (MOP kategorii II) i Chomentowo Zachód (MOP kategorii III). Wykonawcą prac jest firma POLAQUA. Wartość kontraktu to 380,3 mln zł. Zakończenie budowy planowane jest na I kwartał 2021.

Przypomnijmy, że kierowcy korzystają już z dwóch odcinków S61 - od Raczek k. Augustowa do końca obwodnicy Suwałk. Jednocześnie w budowie jest jedenaście kolejnych odcinków trasy. Roboty budowlane prowadzone są na drugiej nitce obwodnicy Szczuczyna i na odcinku od węzła Śniadowo do węzła Łomża Południe.

GDDKiA ogłosiła też ponowny przetarg na wyłonienie wykonawcy drogi S61 na odcinku Podborze (na połączeniu z S8) - Śniadowo (długość ok. 19,5 km). Na odcinku od węzła Śniadowo do węzła Łomża Południe trwają roboty budowlane.

Trwa również procedura zmierzająca do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla czterech odcinków S61 w woj. podlaskim:

 • Łomża Południe - Łomża Zachód - 7,2 km
 • Łomża Zachód - Kolno - 12,9 km
 • Kolno - Stawiski - 16,4 km
 • Stawiski - obwodnica Szczuczyna - 18 km

W województwie warmińsko-mazurskim wnioski o decyzję ZRID zostały złożone dla trzech odcinków:

 • Szczuczyn - Ełk Południe - 23,3 km
 • Ełk Południe - Wysokie - 22,9 km
 • Wysokie - Raczki - 20,2 km

Dla odcinka Suwałki - Budzisko (24,5 km) wydana została decyzja ZRID i niedawno ogłoszono przetarg.

Via Baltica w liczbach

 • długość trasy 344 km
 • 88 km już oddanych (S8 Warszawa – Ostrów Mazowiecka oraz S61 Raczki - Suwałki ); dane z grudnia 2018
 • 256 km w budowie (grudzień 2018), z czego wiosną 2019 pojedziemy obwodnicą Suwałk (12,8 km), w 2020 planowane zakończenie kolejnych siedmiu odcinków, a w 2021 pozostałych czterech. Na całej trasie będą po dwie jezdnie z dwoma lub trzema pasami ruchu
 • Łączny koszt ok. 8,1 mld zł (1,9 mld euro)
Via Baltica - mapa
Autor: Ministerstwo Infrastruktury Via Baltica będzie gotowa w 2021 r. - zapewnia Ministerstwo Infrastruktury. Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Via Baltica odcinki oddane do użytku i w budowie

Umowa na projekt i budowę blisko 13-kilometrowej obwodnicy Łomży oznacza, że w realizacji jest ponad 200 km drogi ekspresowej S61. Wartość prac budowlanych w ramach S61 przekracza 5 mld zł. Dodajmy, że budowa S61 została podzielona na 13 odcinków:

1. Podborze – Śniadowo, długość ok. 19,5 km • w realizacji, wykonawca: Rubau Polska i Construcciones Rubau Hiszpania, • wartość ok. 479 mln zł, umowa zawarta 30.01.2018 r., oddanie planowane w IV kw. 2020 r.

2. Śniadowo – Łomża Południe, ok. 17 km • w realizacji, wykonawca: Polaqua, • wartość ok. 380 mln zł, umowa zawarta 9.02.2018 r., oddanie planowane w IV kw. 2020 r.

3. Łomża Południe – Łomża Zachód, ok. 7,2 km • w realizacji, wykonawca: Mota Engil Central Europe, • wartość ok. 218 mln zł, umowa zawarta 21.12.2017 r., oddanie planowane w IV kw. 2020 r.

4. Łomża Zachód – Kolno, ok. 13 km • wykonawca: TOTO, • wartość ok. 525,6 mln zł, oddanie planowane w IV kw. 2021 r.

5.Kolno – Stawiski, ok. 16,5 km • w realizacji, wykonawca: Strabag, • wartość ok. 288 mln zł, umowa zawarta 31.10.2017 r., oddanie planowane w IV kw. 2020 r.

6. Stawiski – Szczuczyn, ok. 18 km • w realizacji, wykonawca: Budimex, • wartość ok. 342 mln zł, umowa zawarta 31.10.2017 r., oddanie planowane w IV kw. 2020 r.

7. obwodnica Szczuczyna II jezdnia, ok. 6,6 km • w realizacji, wykonawca: Polaqua, • wartość ok. 75 mln zł, umowa zawarta 26.05.2017 r., oddana 15 maja 2020.

8. Szczuczyn – Ełk Południe, ok. 23,3 km • w przetargu wybrano konsorcjum Porr SA, Porr Bau GmbH, UNIBEP SA (umowa jeszcze nie podpisana), • wartość ok. 700 mln zł, oddanie planowane w III kw. 2021 r.

9. Ełk Południe - Wysokie, ok. 23 km (wraz z S16 do Ełku) • w realizacji, wykonawca: konsorcjum Trakcja PRKI, Mostostal Warszawa, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Białystok, • wartość ok. 686 mln zł, umowa zawarta 19.07.2018 r. oddanie planowane w III kw. 2021 r.

10. Wysokie – Raczki, ok. 20 km • w realizacji, wykonawca: Budimex, • wartość 484 mln zł, umowa zawarta 4.07.2018 r., oddanie planowane w poł. 2021 r.

11. Raczki – obwodnica Suwałk, ok. 13 km • w użytkowaniu, wykonawca: Budimex, realizacja łącznie z obw. Augustowa, • wartość 659 mln zł, oddana w 2014 r.

12. Obwodnica Suwałk, ok. 12,8 km • w realizacji, wykonawca: Budimex, • wartość ok. 300 mln zł, umowa zawarta 29.09.2015 r., oddana w II kw. 2019 r.

13. Suwałki – Budzisko, ok. 24,2 km • w realizacji, wykonawca: Impresa Pizzarotti, • wartość ok. 605 mln zł, umowa zawarta 6.06.2017 r., oddanie planowane w połowie 2020 r.

Via Baltica
Autor: GDDKIA Przebieg Via Baltica w granicach Polski Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Przebieg trasy Via Baltica poza granicami Polski

Via Baltica w granicach Estonii

 • długość trasy 192 km
 • aktualnie ukończone 10% trasy (dane grudzień 2018)
 • 33% trasy ma być ukończone w 2022, pomiędzy Tallinem a Parnawą (łącznie ok. 60 km)
 • cała trasa ma być gotowa w 2030 roku
Via Baltica
Autor: GDDKIA Przebieg trasy Via Baltica w granicach Estonii Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Via Baltica w granicach Łotwy

 • długość trasy 198 km
 • w planach budowa fragmentu obwodnicy Rygi pomiędzy Baltezers, a Saulkalne (ok. 20 km). Realizacja w formule PPP planowana w latach 2023-2026. Przebudowa istniejącej drogi do układu 2+2
 • obwodnica Lecavy - realizacja planowana w latach 2023-2030 (ok. 20 km); droga po nowym śladzie w układzie 1+1
 • obwodnica Bauska - realizacja planowana w latach 2023-2030 (ok. 18 km); droga po nowym śladzie w układzie 1+1
Via Baltica
Autor: Gdd Przebieg trasy Via Baltica w granicach Łotwy Link: Kliknij i powiększ zdjęcie
Via Baltica
Autor: GDDKIA Przebieg trasy Via Baltica w granicach Litwy Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Via Baltica w granicach Litwy

 • długość trasy 268 km
 • 40-km odcinek Mariampol – Kowno oddany do użytku z końcem listopada 2018 (układ 2+2)
 • przebudowywana obwodnica Poniewieża (ok. 22 km) ma być oddana do ruchu przed końcem 2019
 • 40-km odcinek od granicy z Polską do Mariampolu ma być oddany do ruchu przed końcem 2023(układ 2+2)
 • przebudowa węzłów: Akademia (do 2019), Giraite (2020) i Sargenai (2020)
 • 80-km odcinek Sitkunai – Poniewież z obejściem Ramygalos ma być ukończony do końca 2035
 • 57-km odcinek od granicy z Łotwą do Poniewieża ma być oddany do ruchu przed końcem 2030 roku

Polski odcinek Via Baltica to również blisko 105 km drogi ekspresowej S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Ministerstwo zapewnia, że w 2018 r. kierowcy pojadą brakującymi odcinkami trasy od Wyszkowa do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Łączny koszt budowy S8 Warszawa - Ostrów Mazowiecka to ok. 4 mld zł. Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. Szczuczyn – Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF).

Trasa Via Carpatia

Dodajmy, że równolegle trwa budowy trasy Via Carpatia, która ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej