Via Baltica – droga ekspresowa S61. Komplet decyzji ZRID na warmińsko-mazurskich odcinkach S61 

2020-09-25 10:28 Marzena Sarniewicz
Via Baltica
Autor: GDDKiA Polaqua i Budimex wybudują kolejne odcinki trasy Via Baltica

Via Baltica to ważny fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Trasa na obszarze Polski zostanie zrealizowana w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. A kiedy będziemy mogli przejechać całą drogą Via Baltica? Zobacz przebieg trasy w granicach Litwy, Łotwy i Estonii. Dowiedz się na jakim etapie jest budowa szlaku w Polsce i poza naszymi granicami.

W artykule:

Przypomnijmy, że Via Baltica to jedna z najważniejszych tras, nie tylko z punktu widzenia układu komunikacyjnego Polski, ale i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiegnie drogą ekspresową S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej nową drogą ekspresową S61 przez Łomżę, Szczuczyn, Ełk i Suwałki do granicy państwa w Budzisku.

Via Baltica w Polsce

Via Baltica pomiędzy stolicami Polski i Estonii ma długość niemal 1000 km. Z roku na rok na szlaku rośnie natężenie ruchu pojazdów, w tym dużych ciężarówek przewożących towary z północy na zachód Europy. Do końca roku 2018 kraje leżące wzdłuż trasy Via Baltica przede wszystkim wzmocniły nawierzchnie istniejących dróg, zbudowały krótkie odcinki obwodnic (często tylko jednojezdniowe – Łotwa), a teraz realizują lub planują nowe inwestycje już w układzie docelowym. W Polsce Via Baltica buduje się najszybciej. Mamy najwięcej kilometrów istniejących, a także realizowanych odcinków trasy. Przypomnijmy, że kierowcy korzystają już z 88 km dróg ekspresowych leżących w szlaku Via Baltica, a kolejne 256 km jest w budowie. Całą trasą od Warszawy do granicy z Litwą pojedziemy w 2021 roku. Do Tallina nową drogą dojedziemy dopiero w 2035 roku. Na Łotwie będą jeszcze odcinki jednojezdniowe ale omijające tereny zabudowane.

Via Baltica – aktualności z budowy

Jest pozwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla fragmentu przyszłego międzynarodowego szlaku Via Baltica. Dotyczy ona odcinka drogi ekspresowej S61 Ełk Południe - Wysokie. Budowa obejmie odcinek drogi ekspresowej S61 wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o łącznej długości około 23 km.

Wcześniej decyzję ZRID uzyskały odcinki S61 Wysokie - Raczki (ok. 20,2 km) oraz Szczuczyn - Ełk Południe (ok. 23,3 km). Na obu odcinkach trwają już prace budowlane.  

Przypomnijmy, że od 15 maja 2020 kierowcy mogą pojechać drugą jezdnią obwodnicy Szczuczyna, która tym samym stanie się dwujezdniową drogą ekspresową S61 na całej długości 8 kilometrów. Budowa II jezdni obwodnicy Szczuczyna jest współfinansowana przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Via Baltica
Autor: GDDKiA Via Baltica - obwodnica Szczuczyna Link: Kliknij i powiększ

Kolejny odcinek Via Baltica, od końca obwodnicy Suwałk do Budziska, z obwodnicą Szypliszek, wybuduje Budimex. W ramach kontraktu generalny wykonawca zbuduje ok. 24 km dwujezdniowej drogi ekspresowej. Koszt inwestycji to 1 mld 37 mln zł. Droga ma powstać w ciągu 32 miesięcy (włączając okresy zimowe) czyli do października 2022. Budimex został wyłoniony w przetargu ogłoszonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w roku 2019, po rozwiązaniu umowy z wcześniejszym wykonawcą.

Kolejny odcinek S61, od węzła Podborze (z węzłem) do węzła Śniadowo (bez węzła), dł. prawie 19,5 km wybuduje Polaqua. Inwestycja obejmie dodatkowo przebudowę ok. 3 km istniejącej S8. Wartość inwestycji to prawie 750 mln zł. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na III kwartał 2023. Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przypomnijmy, że oferty firm Polaqua i Budimex zostały wybrane jako najkorzystniejsze w powtórnych przetargach na zaprojektowanie i wybudowanie dwóch odcinków S61, odpowiednio: Podborze - Śniadowo (749 mln. zł) i Suwałki - Budzisko (1,037 mld zł).

Trwają też prace budowlane na odcinku przyszłej drogi ekspresowej S61, pomiędzy węzłami Śniadowo i Łomża Południe, dł. 17 km. W ramach budowy powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa, z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym w każdym kierunku. Nawierzchnia wykonana zostanie z betonu cementowego. Wybudowany zostanie węzeł Śniadowo łączący S61 z drogą wojewódzką nr 677 Ostów Mazowiecka - Łomża oraz powstaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) - Chomentowo Wschód (MOP kategorii II) i Chomentowo Zachód (MOP kategorii III). Wykonawcą prac jest firma POLAQUA. Wartość kontraktu to 380,3 mln zł. Zakończenie budowy planowane jest na I kwartał 2021.Przypomnijmy, że kierowcy korzystają już z dwóch odcinków S61 - od Raczek k. Augustowa do końca obwodnicy Suwałk. Jednocześnie w budowie jest jedenaście kolejnych odcinków trasy. Roboty budowlane prowadzone są na drugiej nitce obwodnicy Szczuczyna i na odcinku od węzła Śniadowo do węzła Łomża Południe.GDDKiA ogłosiła też ponowny przetarg na wyłonienie wykonawcy drogi S61 na odcinku Podborze (na połączeniu z S8) - Śniadowo (długość ok. 19,5 km). Na odcinku od węzła Śniadowo do węzła Łomża Południe trwają roboty budowlane.Trwa również procedura zmierzająca do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla czterech odcinków S61 w woj. podlaskim:

 • Łomża Południe - Łomża Zachód - 7,2 km
 • Łomża Zachód - Kolno - 12,9 km
 • Kolno - Stawiski - 16,4 km
 • Stawiski - obwodnica Szczuczyna - 18 km

W województwie warmińsko-mazurskim wnioski o decyzję ZRID zostały złożone dla trzech odcinków:

 • Szczuczyn - Ełk Południe - 23,3 km
 • Ełk Południe - Wysokie - 22,9 km
 • Wysokie - Raczki - 20,2 km

Dla odcinka Suwałki - Budzisko (24,5 km) wydana została decyzja ZRID i niedawno ogłoszono przetarg.

Via Baltica w liczbach

 • długość trasy 344 km
 • 88 km już oddanych (S8 Warszawa – Ostrów Mazowiecka oraz S61 Raczki - Suwałki ); dane z grudnia 2018
 • 256 km w budowie (grudzień 2018), z czego wiosną 2019 pojedziemy obwodnicą Suwałk (12,8 km), w 2020 planowane zakończenie kolejnych siedmiu odcinków, a w 2021 pozostałych czterech. Na całej trasie będą po dwie jezdnie z dwoma lub trzema pasami ruchu
 • Łączny koszt ok. 8,1 mld zł (1,9 mld euro)
Via Baltica - mapa
Autor: Ministerstwo Infrastruktury Via Baltica będzie gotowa w 2021 r. - zapewnia Ministerstwo Infrastruktury. Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Via Baltica odcinki oddane do użytku i w budowie

Umowa na projekt i budowę blisko 13-kilometrowej obwodnicy Łomży oznacza, że w realizacji jest ponad 200 km drogi ekspresowej S61. Wartość prac budowlanych w ramach S61 przekracza 5 mld zł. Dodajmy, że budowa S61 została podzielona na 13 odcinków:

1. Podborze – Śniadowo, długość ok. 19,5 km • w realizacji, wykonawca: Rubau Polska i Construcciones Rubau Hiszpania, • wartość ok. 479 mln zł, umowa zawarta 30.01.2018 r., oddanie planowane w IV kw. 2020 r.

2. Śniadowo – Łomża Południe, ok. 17 km • w realizacji, wykonawca: Polaqua, • wartość ok. 380 mln zł, umowa zawarta 9.02.2018 r., oddanie planowane w IV kw. 2020 r.

3. Łomża Południe – Łomża Zachód, ok. 7,2 km • w realizacji, wykonawca: Mota Engil Central Europe, • wartość ok. 218 mln zł, umowa zawarta 21.12.2017 r., oddanie planowane w IV kw. 2020 r.

4. Łomża Zachód – Kolno, ok. 13 km • wykonawca: TOTO, • wartość ok. 525,6 mln zł, oddanie planowane w IV kw. 2021 r.

5.Kolno – Stawiski, ok. 16,5 km • w realizacji, wykonawca: Strabag, • wartość ok. 288 mln zł, umowa zawarta 31.10.2017 r., oddanie planowane w IV kw. 2020 r.

6. Stawiski – Szczuczyn, ok. 18 km • w realizacji, wykonawca: Budimex, • wartość ok. 342 mln zł, umowa zawarta 31.10.2017 r., oddanie planowane w IV kw. 2020 r.

7. obwodnica Szczuczyna II jezdnia, ok. 6,6 km • w realizacji, wykonawca: Polaqua, • wartość ok. 75 mln zł, umowa zawarta 26.05.2017 r., oddana 15 maja 2020.

8. Szczuczyn – Ełk Południe, ok. 23,3 km • w przetargu wybrano konsorcjum Porr SA, Porr Bau GmbH, UNIBEP SA (umowa jeszcze nie podpisana), • wartość ok. 700 mln zł, oddanie planowane w III kw. 2021 r.

9. Ełk Południe - Wysokie, ok. 23 km (wraz z S16 do Ełku) • w realizacji, wykonawca: konsorcjum Trakcja PRKI, Mostostal Warszawa, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Białystok, • wartość ok. 686 mln zł, umowa zawarta 19.07.2018 r. oddanie planowane w III kw. 2021 r.

10. Wysokie – Raczki, ok. 20 km • w realizacji, wykonawca: Budimex, • wartość 484 mln zł, umowa zawarta 4.07.2018 r., oddanie planowane w poł. 2021 r.

11. Raczki – obwodnica Suwałk, ok. 13 km • w użytkowaniu, wykonawca: Budimex, realizacja łącznie z obw. Augustowa, • wartość 659 mln zł, oddana w 2014 r.

12. Obwodnica Suwałk, ok. 12,8 km • w realizacji, wykonawca: Budimex, • wartość ok. 300 mln zł, umowa zawarta 29.09.2015 r., oddana w II kw. 2019 r.

13. Suwałki – Budzisko, ok. 24,2 km • w realizacji, wykonawca: Impresa Pizzarotti, • wartość ok. 605 mln zł, umowa zawarta 6.06.2017 r., oddanie planowane w połowie 2020 r.

Via Baltica
Autor: GDDKIA Przebieg Via Baltica w granicach Polski Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Przebieg trasy Via Baltica poza granicami Polski

Via Baltica w granicach Estonii

 • długość trasy 192 km
 • aktualnie ukończone 10% trasy (dane grudzień 2018)
 • 33% trasy ma być ukończone w 2022, pomiędzy Tallinem a Parnawą (łącznie ok. 60 km)
 • cała trasa ma być gotowa w 2030 roku
Via Baltica
Autor: GDDKIA Przebieg trasy Via Baltica w granicach Estonii Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Via Baltica w granicach Łotwy

 • długość trasy 198 km
 • w planach budowa fragmentu obwodnicy Rygi pomiędzy Baltezers, a Saulkalne (ok. 20 km). Realizacja w formule PPP planowana w latach 2023-2026. Przebudowa istniejącej drogi do układu 2+2
 • obwodnica Lecavy - realizacja planowana w latach 2023-2030 (ok. 20 km); droga po nowym śladzie w układzie 1+1
 • obwodnica Bauska - realizacja planowana w latach 2023-2030 (ok. 18 km); droga po nowym śladzie w układzie 1+1
Via Baltica
Autor: Gdd Przebieg trasy Via Baltica w granicach Łotwy Link: Kliknij i powiększ zdjęcie
Via Baltica
Autor: GDDKIA Przebieg trasy Via Baltica w granicach Litwy Link: Kliknij i powiększ zdjęcie

Via Baltica w granicach Litwy

 • długość trasy 268 km
 • 40-km odcinek Mariampol – Kowno oddany do użytku z końcem listopada 2018 (układ 2+2)
 • przebudowywana obwodnica Poniewieża (ok. 22 km) ma być oddana do ruchu przed końcem 2019
 • 40-km odcinek od granicy z Polską do Mariampolu ma być oddany do ruchu przed końcem 2023(układ 2+2)
 • przebudowa węzłów: Akademia (do 2019), Giraite (2020) i Sargenai (2020)
 • 80-km odcinek Sitkunai – Poniewież z obejściem Ramygalos ma być ukończony do końca 2035
 • 57-km odcinek od granicy z Łotwą do Poniewieża ma być oddany do ruchu przed końcem 2030 roku

Polski odcinek Via Baltica to również blisko 105 km drogi ekspresowej S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Ministerstwo zapewnia, że w 2018 r. kierowcy pojadą brakującymi odcinkami trasy od Wyszkowa do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Łączny koszt budowy S8 Warszawa - Ostrów Mazowiecka to ok. 4 mld zł. Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. Szczuczyn – Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF).

Trasa Via Carpatia

Dodajmy, że równolegle trwa budowy trasy Via Carpatia, która ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej