Program Czyste Powietrze 2021 - zmiany! Sprawdzamy, czy program przynosi efekty

2021-08-04 12:04 Materiał partnerski
Program Czyste Powietrze
Autor: Getty Images W programie Czyste powietrze do 11 czerwca złożono ponad 260 tys. wniosków na kwotę dofinansowania blisko 4,6 mld zł

Program Czyste Powietrze ma na celu likwidację tzw. kopciuchów i zachęcenie do termomodernizacji domów. Od lipca w programie Czyste Powietrze obowiązują nowe zasady, m.in. przewidziano wyższe dotacje. Skorzystaj z kalkulatora dofinansowania.

Spis treści

 1. Program Czyste Powietrze w liczbach
 2. Zmiany w programie Czyste Powietrze 2021
 3. 3 nowości w programie Czyste Powietrze od 1 lipca 2021
 4. Kredyt Czyste Powietrze od 6 lipca 2021
 5. Czyste Powietrze - dla kogo, na co i ile dotacji?
 6. Czyste Powietrze - jak złożyć wniosek i zdobyć dofinansowanie?
 7. Kalkulator do wyliczania wysokości dofinansowania
 8. Lista ekologicznych urządzeń w programie Czyste Powietrze
 9. Program Czyste Powietrze - ogólnopolska infolinia
 10. Kto skorzysta z programu Czyste Powietrze?
 11. Warunki dofinansowania w programie Czyste Powietrze
 12. Dopłaty dla gmin w programie Czyste Powietrze
 13. Ulga podatkowa w programie Czyste Powietrze

Artykuł jest częścią akcji specjalnej TERMOMODERNIZACJA, w której przekonujemy, jak ważne jest kompleksowe do niej podejście.

Program Czyste Powietrze obowiązuje od 19 września 2018. Jego celem jest walka z największymi trucicielami powietrza, jakim są są domy jednorodzinne, a ściślej wykorzystywane do ich ogrzewania przestarzałe kotły na paliwa stałe i piece. Na Czyste Powietrze rząd zamierza przeznaczyć w ciągu 10 lat 103 mld zł.

Program Czyste Powietrze w liczbach

O skuteczności programów powiązanych z dotacjami najlepiej świadczą takie dane jak liczba złożonych wniosków i kwoty dofinansowania. Program Czyste Powietrze, choć możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę kopciuchów wydawałaby się atrakcyjna, miał trudne początki. Rok 2021 wskazuje jednak na większe zainteresowanie.    

Od uruchomienia programu Czyste Powietrze, do grudnia 2020 złożono 142 443 wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania. Natomiast od stycznia do czerwca włącznie roku 2021 liczba ta wynosi 72 098. Jeżeli tempo składania wniosków utrzyma się (a może nawet wzrośnie, bo od lipca 2021 zmieniły się zasady na bardziej korzystne, średnio tygodniowo w lipcu składano ok. 4 tys. wniosków), w jednym roku zdeklasowany zostanie poprzedni 2-letni wynik. Gdy dołożymy do tej statystyki dane z lipca (aktualizacja na 04.08.2021) program Czyste Powietrze osiągnął następujące wyniki:

 • złożone wnioski ‒ 287 856
 • dofinansowanie wynikające z wniosków ‒ 4 997 512 727 zł
 • podpisane umowy ‒ 224 382
 • dofinansowanie z umów ‒ 3 785 339 186 zł
 • wypłacone dofinansowanie ‒ 1 795 251 211 zł
 • pozostało w budżecie do zagospodarowania (stan na 4.08.21) ‒ 99 241 660 814 zł

Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 czerwca 2027. Zostało więc prawie 6 lat, ale jak wyliczyli eksperci z Instytutu Ekonomii Środowiska, w polskich domach jest jeszcze 3-4 mln kotłów na paliwa stałe, z czego 3 mln to tzw. kopciuchy, czyli kotły węglowe.  

Zmiany w programie Czyste Powietrze 2021

Wytyczne Komisji Europejskiej, zapisy Krajowego Planu Odbudowy, Polskiego Ładu, a także obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, nakazujące wymianę starych kotłów węglowych przyspieszyły zmiany w programie Czyste Powietrze. Data ich wprowadzenia to 1 lipca 2021 r.

3 nowości w programie Czyste Powietrze od 1 lipca 2021

1. Wyższe progi dochodowe

Nabór wniosków w drugiej części programu Czyste Powietrze, przygotowanej dla osób o niższych dochodach rozpoczął się 21 października 2020. Aby dostać wyższe dofinansowanie w programie Czyste Powietrze – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne jest zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę.

Do tej pory osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mieli szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł).

Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie o 229 zł niż obecnie, czyli do 2 189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy podwyższy się o 164 zł niż obecnie, czyli do 1564 zł na osobę.

Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów Czyste Powietrze i Stop Smog, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w Czystym Powietrzu”, czyli otrzyma bezzwrotną dotację wynoszącą do 37 tys. zł.

2. Koniec dotacji na kotły węglowe

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu Czyste Powietrze będzie możliwy tylko do końca 2021. Aby zatem otrzymać dotację, wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie na kocioł na węgiel, kupić i zamontować go. Potrzebna jest też faktura wystawiona do końca tego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.).

3. Wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyższonym standardzie

Od 1 lipca 2021 r. możliwe jest ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet. To szansa na dotacje do 9000 zł (nie więcej niż 45% poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 000 zł (nie więcej niż 60% kosztów).

Wnioski w ramach programu Czyste Powietrze można składać do 30 czerwca 2027 roku.

Może Cię zainteresować również:

Kredyt Czyste Powietrze od 6 lipca 2021

W połowie kwietnia br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowy z siedmioma bankami (Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank, SGB-Bank), które miały przygotować nowy instrument finansowy na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych - Kredyt Czyste Powietrze - przyznawany w ramach programu Czyste Powietrze.

Od 6 lipca kredyty, z których będzie można sfinansować termomodernizację budynku oraz wymianę źródła ciepła, uruchomiły Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska. Pozostałe banki jeszcze przygotowują oferty kredytowe.

Wysokość pożyczki to maksymalnie 100 tys. zł, na 10 lat w Aliorze i 12 lat w BOŚ.

program Czyste powietrze
Autor: Ministerstwo Klimatu i Środowiska W wakacje 2021 ruszyakcja kredytów antysmogowych połączonych z dotacją z programu Czyste Powietrze Link: Kliknij i powiększ

Czyste Powietrze - dla kogo, na co i ile dotacji?

Program Czyste Powietrze został podzielony na dwie części. Można składać wnioski o dofinansowanie na następujące przedsięwzięcia:

I. Część pierwsza programu Czyste Powietrze przeznaczona jest dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, czyli są to osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć 100 000 zł. Formy dofinansowania: dotacja lub dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

1. Opcja 1 – dofinansowanie w kwocie do 30 tys. zł można otrzymać na demontaż źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Dodatkowo można wykonać następujące przedsięwzięcia (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota w wysokości 30 tys. zł przysługuje tylko tym, którzy zainwestują w fotowoltaikę. Dla pozostałych maksymalny pułap dotacji wynosi 25 tys. zł.

2. Opcja 2 – dofinansowanie w kwocie do 32 tys. zł można otrzymać na demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej. Dodatkowo mogą być wykonane:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota w wysokości 25 tys. zł przysługuje tylko tym, którzy zainwestują w mikroinstalację fotowoltaiczną. Bez niej dofinansowanie nie może przekroczyć 20 tys. zł.

3. Opcja 3 – kwota maksymalnej dotacji to 10 tys. zł bez wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, ale realizujemy któreś z następujących przedsięwzięć lub nawet wszystkie:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

II. Część druga programu Czyste Powietrze przeznaczona jest dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w wysokości maksymalnie 32-37 tys. zł. Beneficjentami tej części programu są osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki: są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą; przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Formy dofinansowania to dotacja; pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów; dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

1. Opcja 1 na kwotę 32-37 tys. zł można liczyć, jeśli dokona się demontażu „kopciucha” oraz zakupu i montażu innego źródła ciepła do ogrzania domu i ogrzewania wody użytkowej i ewentualnie:

 • demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonania dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Wyższa kwota – do 37 tys. zł, przysługuje tylko tym, którzy zdecydują się na mikroinstalację fotowoltaiczną, bez niej maksymalna dotacja wynosi 32 tys. zł

2. Opcja 2 – maksymalna dotacja w kwocie 15 tys. zł jeśli decydujemy się jedynie na zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród lub wymianę stolarki zewnętrznej, zakup omówionej wcześniej dokumentacji, ale bez wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła.

W przypadku dokumentacji można liczyć na dofinansowanie dla:

 • audytu energetycznego w wysokości 100% w kwocie nieprzekraczającej 1000 zł,
 • dokumentacji projektowej w wysokości 30% w kwocie do 600 zł,
 • ekspertyz w wysokości 30% w kwocie do 150 zł.
Program Czyste Powietrze dofinansowanie
Autor: NFOŚiGW Dopłaty w Programie Czyste Powietrze na źródła ciepła, przyłącza, instalacje i wentylację Link: Kliknij i powiększ
Program Czyste Powietrze dofinansowanie
Autor: NFOŚiGW Dopłaty w Programie Czyste Powietrze na ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową Link: Kliknij i powiększ

Czyste Powietrze - jak złożyć wniosek i zdobyć dofinansowanie?

Wnioski należy składać do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW), który obejmuje swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek lub lokal mieszkalny. Aktualnie obowiązujące formularze wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są na stronach internetowych WFOŚiGW lub w serwisie gov.pl.

Wnioski na dofinansowanie w programie Czyste Powietrze składa się w postaci elektronicznej. Wnioskodawca przesyłający wniosek drogą elektroniczną zobowiązany jest również do wydrukowania i podpisania wniosku i dostarczenie go w postaci papierowej wraz z załącznikami do właściwego WFOŚiGW. W przypadku, gdy nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku w formie papierowej.

Przypomnijmy, że od wakacji 2021 wszystkie formalności, łącznie ze złożeniem wniosku, będzie można załatwić w banku, gdyż rusza akcja kredytów antysmogowych. Czytaj wyżej.

Kalkulator do wyliczania wysokości dofinansowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował też nowe udogodnienia: kalkulator dotacji. W celu obliczenia możliwej kwoty dofinansowania należy kliknąć w link i zaznaczyć elementy wchodzące w skład przedsięwzięcia. Nowe narzędzie jest intuicyjne i łatwe w obsłudze.

Kalkulator pomaga wyliczyć grubość izolacji termicznej domu przy ociepleniu wybranych przegród budowlanych – m.in. ścian, stropodachu, podłóg – oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych. Parametry zostały dobrane tak, aby użytkownik mógł wybrać odpowiedni rodzaj i grubość materiału izolacyjnego, mając pewność, że po przeprowadzeniu termomodernizacji wybranych przegród będą one spełniać obowiązujące i przyszłe wymagania (WT 2021), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 (zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).

Lista ekologicznych urządzeń w programie Czyste Powietrze

Żeby jeszcze bardziej zachęcić do udziału w programie Czyste Powietrze i ułatwić wypełnianie wniosków, NFOŚiGW wciąż rozszerza dotychczasową bazę danych urządzeń grzewczych na, tzw. zielonej liście.

 • Zielona lista programu Czyste Powietrze to lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest wdrażana od 15 maja 2020 roku. Nowe narzędzie ma zaoszczędzić czas zainteresowanych i przyspieszyć weryfikację wniosków w programie. Pod adresem lista-zum.ios.edu.pl znajdą się urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe i gazowe a także urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła). Nowością są dodatkowe segmenty, jak: materiały izolacyjne, stolarka okienna, drzwi zewnętrzne i garażowe. Baza powstaje w oparciu o przepisy budowlane i normy obowiązujące w Polsce. Katalog ZUM powstaje na bazie już funkcjonującej strony czyste-urzadzenia.ios.edu.pl, a jego treści są zgodne z programem, w szczególności z kategoriami kosztów kwalifikowanych oraz wymaganiami technicznymi. Katalog będzie aktualizowany aż do końca trwania programu w roku 2029.

NFOŚiGW wyjaśnia, że bazę nadal będą współtworzyć producenci i autoryzowani dystrybutorzy urządzeń grzewczych, zapewnia też, że będą z niej eliminowane przypadki nieuczciwej konkurencji ze strony firm producenckich. Żeby wpisać urządzenie/materiał na listę wymagana jest rejestracja na stronie. Zgłoszone urządzenia, dopiero po weryfikacji zostaną umieszczone w bazie. Baza ma charakter informacyjny i nie jest rankingiem czy informacją handlową, urządzenia są w niej uszeregowane losowo.

Polecany produkt

Pompa ciepła THERMA V R32 Split - realizuje 3 funkcje. Oprócz ogrzewania, zapewnia dużą moc chłodzenia wnętrz. Może pracować w temperaturach od -25℃ i nagrzewać wodę do 65℃. Urządzenie wyposażone jest w czynnik chłodniczy R32, zapewniając większą skuteczność grzania i sprawność.

Program Czyste Powietrze - ogólnopolska infolinia

Zainteresowani otrzymaniem dofinansowania mogą również skorzystać z ogólnopolskiej infolinii. Po porady należy dzwonić pod numer 22 340 40 80. Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Służą oni pomocą nie tylko wnioskodawcom czy beneficjentom programu, ale też wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej, bankom i innym partnerom programu w celu weryfikacji kwalifikowalności sprzętu i materiałów, które są objęte wsparciem w ramach Czystego Powietrza. Infolinia ma działać przez 2,5 roku.

Za realizację zadania, w tym administrację i aktualizację bazy, odpowiedzialny jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

10 zmian w programie Czyste Powietrze

Ponadto przypominamy, że od maja 2020 program Czyste Powietrze jest realizowany w nowej formie ze znacznie uproszczonymi procedurami:

 • Zastąpienie większości wymaganych dokumentów oświadczeniami.
 • Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków z 90 dni roboczych do 30 dni kalendarzowych, a gdy wniosek o dotację złożony zostanie w banku wtedy czas na rozpatrzenie wniosku będzie musiał zmieścić się w 14 dniach.
 • Uproszczenie wniosku o dotację: uzupełnienie wniosku nie powinno zająć dłużej niż 30 minut.
 • Możliwość finansowania przedsięwzięcia rozpoczętego do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (nie wcześniej niż przed 15 maja 2020 r.).
 • Dofinansowanie na prace dociepleniowe dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła.
 • Włączenie banków i gmin w dystrybucję dotacji.
 • Bonus za niskoemisyjność i odnawialność – promowanie pomp ciepła i fotowoltaiki.
 • Wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia z 24 do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 • Integracja z programem Mój Prąd.
 • Możliwość łączenia Programu z ulgą termomodernizacyjną, a także z programami gminnymi.

Kto skorzysta z programu Czyste Powietrze?

Uproszczenie zasad przyznawania dofinansowań w programie Czyste Powietrze polega również na odejściu od liczenia wysokości dochodu przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.

Mamy trzy grupy beneficjentów:

1. Pierwsza grupa to wnioskodawcy uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania, a ich kwota dochodu deklarowana będzie przez oświadczenie wnioskodawcy. Maksymalny roczny dochód w tej grupie beneficjentów to 100 000 zł.

2. Druga grupa obejmie wnioskodawców uprawnionych do podwyższonego dofinansowania w wysokości do 60 % wartości inwestycji. Gospodarstwa domowe osiągające dochód netto na osobę do 1400 zł miesięcznie (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł miesięcznie (gospodarstwa jednoosobowe) mogą liczyć na dofinansowanie do 32 tys. zł. Kwota dochodu będzie musiała być potwierdzona przez miejski lub gminny ośrodek pomocy społecznej.

3. Do trzeciej grupy należą wnioskodawcy uprawnieni do otrzymywania świadczeń z tytułu pomocy społecznej w ramach programu Stop Smog realizowanego we współpracy z gminami. Ci beneficjenci mogą uzyskać do 100% finansowania niezbędnego dla wymiany przestarzałego kotła/termomodernizacji domu jednorodzinnego w limicie do 53 tys. zł.

Zakres przedsięwzięcia może obejmować ocieplenie budynku i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej, czyli domowej elektrowni słonecznej. W przypadku domów, które dopiero powstaną, inwestorzy mogą starać o wsparcie na zakup i montaż źródła ciepła spełniającego powyższe wymagania programu.

Warunki dofinansowania w programie Czyste Powietrze

Forma i wysokość wsparcia termomodernizacji domu w programie zależą od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy (właściciela domu). Dodajmy, że – jak wyjaśnia Ministerstwo Środowiska – dochód ma być liczony zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie (w oparciu o zasady programu „Rodzina 500 plus”).

Najkorzystniejsza dla właścicieli domów jest bezzwrotna dotacja (rząd chce przeznaczyć na ten cel aż 63,3 mld zł). Jednak dopiero od 2019 nie jest ona traktowana jako dochód podlegający opodatkowaniu (zwolnienie z podatku znalazło się w ustawie, która wprowadziła podatkową  ulgę termomodernizacyjną). Program Czyste Powietrze zakłada, że wspierane dopłatą są przedsięwzięcia o wartości co najmniej 7000 zł. Dotacja nie może przekraczać 90% tzw. kosztów kwalifikowanych do 53 tys. zł. Jeśli ktoś wyda na termomodernizację budynku więcej, większej dotacji nie dostanie. Może natomiast starać się o preferencyjną pożyczkę na sfinansowanie dodatkowych kosztów.

Dodajmy, że maksymalną dotację (90%) dostaną gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 600 zł. Jednak wraz ze wzrostem dochodu dotacja topnieje. I tak, w przypadku dochodu powyżej 1600 zł na osobę sięgała ona już tylko 30% kosztów kwalifikowanych.

wymiana okien
Autor: A. Szandomirski Okna zamontowane w ramach programu „Czyste powietrze” powinny być fabrycznie nowe oraz spełniać wymogi określone w warunkach technicznych, co oznacza, że ich współczynnik przenikania ciepła w przegrodach zewnętrznych powinien wynosić nie więcej niż 0,9 W/(m2K).

Jaka dotacja w zależności od wysokości dochodu – dla tych, którzy nie mogą skorzystać z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, bo nie podlegają opodatkowaniu PIT lub budują domy jednorodzinne

grupa miesięczny dochód na osobę (w zł) dotacja (% kosztów kwalifikowanych )
I do 600 do 90%
II 601-800 do 80%
III 801-1000 do 70%
IV 1001-1200 do 60%
V 1201-1400 do 50%
VI 1401-1600 do 40%
VII powyżej 1600 do 30%

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Jaka dotacja w zależności od wysokości dochodu - dla tych, którzy skorzystają również z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej

grupa miesięczny dochód na osobę (w zł) dotacja (% kosztów kwalifikowanych ) roczny dochód wnioskodawcy
I do 600 do 90% nie dotyczy
II 601-800 do 80% nie dotyczy
III 801-1000 do 67% nie dotyczy
IV 1001-1200 do 55% nie dotyczy
V 1201-1400 do 43% nie dotyczy
VI 1401-1600 do 30% nie dotyczy
VII powyżej 1600 do 18% do 85528
VII powyżej 1600 do 15% od 85 529 do 125 528
VII powyżej 1600 0% powyżej 125 528

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Przykładowe maksymalne stawki jednostkowe innych pozycji, które obejmie wsparcie w programie Czyste Powietrze:

 • ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące do 150 zł za m²;
 • wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych do 700 zł za m²;
 • wymiana drzwi zewnętrznych i bram garażowych do 2 tys. za m²;
 • węzeł cieplny do 10 tys. zł za zestaw;
 • kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin do 20 tys. zł za zestaw;
 • kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin do 10 tys. zł za zestaw;
 • system ogrzewania elektrycznego do 10 tys. zł za zestaw;
 • kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej do 15 tys. zł za zestaw;
 • powietrzne pompy ciepła do 30 tys. zł za zestaw;
 • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody do 45 tys. zł za zestaw;
 • instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do 15 tys. zł za zestaw;
 • wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła do 10 tys. zł za zestaw;
 • kolektory słoneczne do 8 tys. zł za zestaw;
 • instalacja fotowoltaiczna do 30 tys. zł za zestaw;
 • przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa (tylko w przypadku podłączenia nowego źródła) do 5 tys. zł za zestaw;
 • przyłącze cieplne (z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej) do 10 tys. zł za zestaw;
 • instalacje wewnętrzne i przyłącze elektroenergetyczne (z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej) do 8 tys. zł za zestaw.

Pamiętajmy, że okres realizacji przedsięwzięcia nie może przekraczać 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie. Ponadto dofinansowaniu w programie Czyste powietrze podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie. Data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

Dopłaty dla gmin w programie Czyste Powietrze

W ramach programu rząd zaproponował także modyfikację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (zobacz treść ustawy), która zakłada dopłaty do termomodernizacji. Wcześniej ustawa przewidywała wyłącznie wypłatę specjalnej premii na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Taka premia refunduje jedną piątą kredytu zaciągniętego np. na ocieplenie budynku bądź modernizację instalacji grzewczej. Problem w tym, że o taką dopłatę ubiegają się głównie spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Rzadko korzystają z niej – ze względu na koszty projektu, audytu energetycznego i kredytu – właściciele domów jednorodzinnych.

Nowelizacja ustawy zakłada z kolei dopłaty dla gmin, które przeprowadzałyby termomodernizację wraz z wymianą kotłów grzewczych domów należących do osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. Według Instytutu Badań Strukturalnych, skala ubóstwa energetycznego w naszym kraju jest ogromna. Blisko 3,5 mln osób wchodzących w skład 1,3 mln gospodarstw domowych stoi przed dylematem: ciepły kaloryfer czy jedzenie lub leki.

Dodajmy, że Czyste Powietrze, to także wprowadzenie świadectw jakości paliw i określenie parametrów paliw stałych. Są to nowe rozwiązania w obowiązującej od 12 września 2018 r. w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Ponadto minister energii wydał rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (zobacz jego treść).

Trzeba też dodać, że najnowsza nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów powołała Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB). Ma to być narzędzie informatyczne do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym zostaną zebrane kluczowe informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym (są to najczęściej indywidualne gospodarstwa domowe, niewielkie, lokalne kotłownie, warsztaty i zakłady usługowe), które zostaną pozyskane w ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji. Budowa nowego systemu została powierzona GUNB. Docelowo system przyjmie postać elektronicznego rejestru, obsługiwanego przez aplikację dostępową w wersji mobilnej i webowej. Utworzenie ewidencji zostało skorelowane z wprowadzanymi zmianami w funkcjonującym programie „Stop Smog”. 

Ulga podatkowa w programie Czyste Powietrze

Trzecią formą wsparcia jest wspomniana podatkowa ulga termomodernizacyjna, adresowana głównie do właścicieli domów o dochodach powyżej 1600 zł na osobę. Obowiązująca od 2019 r. ulga obejmuje wyłącznie termomodernizację budynków jednorodzinnych, w tym wymianę kotłów na paliwo stałe. W ramach nowej ulgi można odliczyć od dochodu przez trzy lata nawet 53 tys. zł.

Co ważne, gospodarstwa domowe o dochodzie rocznym nie przekraczającym 125,5 tys. zł mogą skorzystać zarówno z dopłaty w programie Czyste Powietrze, jak i podatkowej ulgi termomodernizacyjnej (patrz tabela powyżej).

Przykład 1. Termomodernizacja domu wraz z wymianą kotła grzewczego miałaby kosztować 45 tys. zł. W tym roku właściciel domu występuje o dopłatę, która ze względu na bardzo niski dochód wynosi 90%. Z własnej kieszeni ów inwestor wydałby więc tylko 4,5 tys. zł (lub zaciągnął pożyczkę w tej wysokości). Pomyślał jednak, że jeszcze bardziej zmniejszy swój wydatek, jeśli skorzysta z ulgi podatkowej. W przypadku naszej przykładowej termomodernizacji inwestor mógłby więc pomniejszyć swoją podstawę obliczenia podatku o 4,5 tys. zł (różnica między kosztem termomodernizacji a dopłatą, którą uzyskał od NFOŚiGW). W efekcie nasz inwestor zaoszczędziłby na uldze termomodernizacyjnej dodatkowo 810 zł (rozlicza się według 18% stawki podatku).

Przykład 2. Dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi 1300 zł. W przypadku inwestycji o wartości 45 tys. zł, dopłata w programie Czyste Powietrze wyniesie 19 350 zł (43% od 45 tys. zł), zaś korzyść z ulgi podatkowej – ok. 4,6 tys. zł (18% od różnicy między kosztem termomodernizacji a dopłatą z NFOŚiGW).

REDAKCJA POLECA
termomodernizacja

Autor: Gettyimages

Artykuł jest częścią akcji specjalnej TERMOMODERNIZACJA, w której przekonujemy, jak ważne jest kompleksowe do niej podejście i jakie są obecnie możliwości finansowania takich przedsięwzięć.

Partnerzy
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej