Trasa S10 - są umowy na budowę S10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń. Kiedy powstanie S10?

2022-05-06 15:15
Trasa S10
Autor: GDDKiA Droga ekspresowa S10

Trasa S10 czyli kolejna planowana droga ekspresowa w Polsce. Ma przebiegać przez cztery województwa, a finalnie połączyć Szczecin i Warszawę. Aktualnie GDDKiA podpisała umowy na projekt i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń. Na jakim etapie są planowane odcinki drogi? Czy uda się wybudować trasę S10 do 2025 roku?

Spis treści

 1. Trasa S10 - podstawowe informacje
 2. Trasa S10 - mapa
 3. Dwie umowy na budowę S10 Bydgoszcz - Toruń
 4. Możliwy przebieg S10 na odcinku autostrada A1
 5. S10 z dofinansowaniem dla odcinka Toruń - Bydgoszcz
 6. Trasa S10 - planowane odcinki
 7. Trasa S10 - drogi w budowie

Trasa S10 - podstawowe informacje

Droga ekspresowa S10 połączy Warszawę ze Szczecinem, łącząc liczne trasy szybkiego ruchu (m.in. A1, A6, S3, S5, S6, S11). Wpłynie tym samym na stworzenie nowych możliwości dotarcia do południowej granicy Polski i portów w Szczecinie i Świnoujściu (przez autostradę A6 i drogę ekspresową S3), aglomeracji poznańskiej i konurbacji górnośląskiej (przez drogę ekspresową S11). Dzięki inwestycji powstanie również dogodne połączenie z północną, centralną i południowo-zachodnią częścią Polski (przez drogę ekspresową S5) oraz z aglomeracją łódzką i portami morskimi w Gdańsku i Gdyni (przez autostradę A1).

Inwestycja w większości będzie realizowana w ramach zadań ujętych w programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku. Niestety prognozy dotyczące powstania trasy Warszawa - Szczecin w ciągu najbliższych 5 lat nie są optymistyczne. Mówi się nawet o dwukrotnym wydłużeniu czasu budowy drogi. Fakty są takie, że na wielu odcinkach trasy S10 wciąż nie ma opracowań projektowych i decyzji środowiskowych. W czerwcu 2020 Rząd przeznaczył 2,8 mld zł na budowę drogi ekspresowej S10, ale czy to przyśpieszy bydowę trasy? Docelowo S10 ma mieć około 460 km.

Trasa S10 - mapa

Duża Obwodnica Warszawy
Autor: GDDKiA Cztery warianty przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej Link: Kliknij i powiększ

Dwie umowy na budowę S10 Bydgoszcz - Toruń

Chodzi o odcinki:

 • Solec - Toruń Zachód (21,2 km) - wykonawca konsorcjum firm Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner),
 • Bydgoszcz Południe - Emilianowo (9 km) - Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor.

Wartość obu umów to w sumie ponad 836 mln zł.

Wkrótce zostanie podpisana umowa na projekt i budowę S10 na 12-kilometrowym odcinku Toruń Zachód - Toruń Południe.

Trasa S10
Autor: GDDKiA Link: Kliknij i powiększ

Możliwy przebieg S10 na odcinku autostrada A1

Możliwe są 4 następujące warianty przebiegu drogi:

Wariant korytarza 1 (czerwony)

 • Długość: 119 km
 • Szacowana liczba węzłów: 9
 • Początek korytarza na autostradzie A1 w nowym węźle na obwodnicy Torunia (bez nowego mostu na Wiśle)
 • Koniec korytarza na planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu S50 w węźle Nacpolsk
 • Powiaty objęte inwestycją: Toruń, toruński, lipnowski, sierpecki, płocki, płoński
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 5,8 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 48,6 mln zł/km
 • Prognoza ruchu: średnio 37 116 pojazdów na dobę przy 18,7 proc. pojazdów ciężkich

Wariant korytarza 2 (niebieski)

 • Długość: 128 km
 • Szacowana liczba węzłów: 11
 • Początek korytarza na autostradzie A1 w istniejącym węźle Lubicz (bez nowego mostu na Wiśle)
 • Koniec korytarza na planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu S50 w węźle Kobylniki
 • Powiaty objęte inwestycją: Toruń, toruński, lipnowski, sierpecki, płocki, Płock, płoński
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 6,1 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 47,6 mln zł/km
 • Prognoza ruchu: średnio 34 055 pojazdów na dobę przy 20,2 proc. pojazdów ciężkich

Wariant korytarza 3 (zielony)

 • Długość: 100 km
 • Szacowana liczba węzłów: 8
 • Początek korytarza na autostradzie A1 w istniejącym węźle Włocławek Północ (konieczny nowy most na Wiśle)
 • Koniec korytarza na planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu S50 w węźle Nacpolsk
 • Powiaty objęte inwestycją: włocławski, Włocławek, lipnowski, płocki, sierpecki, płoński
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 4,7 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 47,3 mln zł/km
 • Prognoza ruchu: średnio 34 213 pojazdów na dobę przy 18,8 proc. pojazdów ciężkich

Wariant korytarza 4 (fioletowy)

 • Długość: 112 km
 • Szacowana liczba węzłów: 8
 • Początek korytarza na autostradzie A1 w nowym węźle na obwodnicy w sąsiedztwie m. Waganiec (konieczny nowy most na Wiśle)
 • Koniec na planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu S50 w węźle Nacpolsk
 • Powiaty objęte inwestycją: aleksandrowski, lipnowski, włocławski, płocki, Płock, sierpecki, płoński
 • Szacowany koszt całkowity inwestycji: 5,4 mld zł
 • Koszt jednostkowy: 47,8 mln zł/km
 • Prognoza ruchu: średnio 33 397 pojazdów na dobę przy 21,8 proc. pojazdów ciężkich

Przewiduje się, że pierwsze odcinki drogi ekspresowej S10 mogłyby być gotowe w 2027, a całość w 2030 roku.

S10 z dofinansowaniem dla odcinka Toruń - Bydgoszcz

2,8 mld zł przeznaczone zostanie na budowę drogi ekspresowej S10 na odcinku Toruń – Bydgoszcz, wraz z węzłem Toruń Południe długości 50,4 km. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na 2023 rok. Wcześniej trasa miała powstać w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Trasa S10
Autor: GDDKiA Trasa S10 - w planach budowa odcinka pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem

Trasa S10 - planowane odcinki

 • S10 Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo (woj. zachodniopomorskie) - umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 13 marca 2018. Odcinek ma długość około 6 km. Dokumentację wykona firma Transprojekt Gdański za kwotę 2,292 mln zł. W październiku 2019 przewiduje się złożenie wnioseku o wydanie decyzji środowiskowej dla tego odcinka.
 • S10 Stargard - Piła (woj. zachodniopomorskie) - umowę na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej podpisano 29 marca 2018. Odcinek ma długość 108 km. Aktualnie trwają końcowe prace nad dokumentacją, w drugiej połowie września 2019 powinien zostać złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.
 • S10 Piła - Wyrzysk (woj. wielkopolskie) - umowę na wykonanie opracowań projektowych drogi ekspresowej z wykonawcą AECOM Polska podpisano 7 września 2018. Odcinek ma długość 31 km. Zakres umowy obejmuje Studium Korytarzowe, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) oraz Koncepcję Programową (KP). Zakończenie etapu KP planowane jest na II kwartał 2022 roku.
 • S10 obwodnica Piły i Ujścia (woj. wielkopolskie) - aktualnie inwestycja na etapie opracowania projektowego w ciągu drogi ekspresowej S10 i S11. W zależności od wybranego wariantu przewidywana długość nowego fragmentu drogi wyniesie od 23 do 25,4 km. W październiku 2011 zorganizowane zostały spotkania informacyjne (etap STEŚ), następnie w maju 2017 dokonano wyboru preferowanego wariantu przebiegu drogi, a w czerwcu 2018 złożono wniosek o DŚU.
 • S10 Wyrzysk - Bydgoszcz (woj. kujawsko - pomorskie) - 26 czerwca 2018 podpisano umowę na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej. Dla tego odcinka przygotowano do tej pory Studium Korytarzowe, będące elementem wyjściowym do opracowania STEŚ. Długość projektowanego odcinka to około 40 km. Planowany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to II połowa 2020.
 • S10 Bydgoszcz - Toruń (woj. kujawsko - pomorskie) - 28 listopada 2016 podpisano umowę z wykonawcą na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej. Długość projektowanego odcinka to 50 km. Planowany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przełom 2019 i 2020.
 • S10 Bydgoszcz - Toruń - odcinek w 2018 roku decyzją Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, jako jeden z czterech projektów drogowych, został skierowany do szczegółowych analiz pod kątem możliwości jego realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Umowa z partnerem prywatnym będzie umową długoterminową, zawartą na okres 30 lat. Partner prywatny zostanie wybrany na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie dialogu konkurencyjnego.
 • S10 Toruń - Warszawa (woj. mazowieckie) - dotychczas przedstawiono wypracowane warianty korytarzy przebiegu nowej trasy S10 łączącej się z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Rozważane są zaś różne warianty przebiegu nowej drogi. Droga ekspresowa S10 ma się połączyć się z nową obwodnicą aglomeracji warszawskiej (OAW). Według przyjętego kalendarium projektowanie i roboty budowlane odbędą się z latach 2026-2029.
Trasa S10
Autor: GDDKiA Różne warianty przebiegu trasy S10 na odcinku Toruń-Warszawa

Trasa S10 - drogi w budowie

Aktualnie w budowie jest druga jezdnia obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa (6,5 km) oraz obwodnica Wałcza (17,8 km). Wartość tych umów to prawie 490 mln złotych. Inwestycje te mają się zakończyć w 2020 roku.

 • S10 Wyrzysk - Bydgoszcz (woj. kujawsko - pomorskie) - 26 czerwca 2018 roku podpisano umowę na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej. Dla tego odcinka przygotowano do tej pory Studium Korytarzowe. Długość projektowanego odcinka to 40 km. Planowany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to II połowa 2020.
 • S10 Bydgoszcz - Toruń (woj. kujawsko - pomorskie) - 28 listopada 2016 podpisano umowę z wykonawcą na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej. Długość odcinka to 50 km. Planowany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przełom 2019 i 2020 r. Odcinek został skierowany do szczegółowych analiz pod kątem możliwości jego realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej