Trasa S10 z dofinansowaniem. Droga ekspresowa z Warszawy do Szczecina. Kiedy powstanie S10?

2020-06-18 14:20 Marzena Sarniewicz
Trasa S10
Autor: GDDKiA Droga ekspresowa S10

Trasa S10 czyli kolejna planowana droga ekspresowa w Polsce. Ma przebiegać przez cztery województwa, a finalnie połączyć Szczecin i Warszawę. W czerwcu 2020 Rząd przyjął uchwałę o zwiększeniu finansów na Program Dróg Krajowych o ponad 21 mld zł, z czego 2,8 mld zł zasili budowę drogi ekspresowej S10 na odcinku Toruń – Bydgoszcz. Na jakim etapie są planowane odcinki drogi? Czy uda się wybudować trasę S10 do 2025 roku?

Spis treści

 1. Trasa S10 - podstawowe informacje
 2. Trasa S10 - mapa
 3. S10 z dofinansowaniem dla odcinka Toruń - Bydgoszcz
 4. Trasa S10 - drogi w budowie
 5. Trasa S10 - planowane odcinki

Trasa S10 - podstawowe informacje

Droga ekspresowa S10 połączy Szczecin (od autostrady A6), Bydgoszcz i Toruń oraz Warszawę. Będzie przebiegać przez cztery województwa - od zachodniopomorskiego, przez wielkopolskie, kujawsko-pomorskie aż do mazowieckiego. Droga ta połączy jednocześnie teren północnych Niemczech ze stolicą Polski i będzie alternatywą dla autostrady A2 w transporcie międzynarodowym.

Inwestycja w większości będzie realizowana w ramach zadań ujętych w programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku. Niestety prognozy dotyczące powstania trasy Warszawa - Szczecin w ciągu najbliższych 5 lat nie są optymistyczne. Mówi się nawet o dwukrotnym wydłużeniu czasu budowy drogi. Fakty są takie, że na wielu odcinkach trasy S10 wciąż nie ma opracowań projektowych i decyzji środowiskowych. W czerwcu 2020 Rząd przeznaczył 2,8 mld zł na budowę drogi ekspresowej S10, ale czy to przyśpieszy bydowę trasy? Docelowo S10 ma mieć około 460 km.

Trasa S10 - mapa

Trasa S10
Autor: GDDKiA Trasa S10 - mapa

S10 z dofinansowaniem dla odcinka Toruń - Bydgoszcz

2,8 mld zł przeznaczone zostanie na budowę drogi ekspresowej S10 na odcinku Toruń – Bydgoszcz, wraz z węzłem Toruń Południe długości 50,4 km. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na 2023 rok. Wcześniej trasa miała powstać w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Trasa S10
Autor: GDDKiA Trasa S10 - w planach budowa odcinka pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem

Trasa S10 - drogi w budowie

Aktualnie w budowie jest druga jezdnia obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa (6,5 km) oraz obwodnica Wałcza (17,8 km). Wartość tych umów to prawie 490 mln złotych. Inwestycje te mają się zakończyć w 2020 roku.

Trasa S10 - planowane odcinki

 • S10 Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo (woj. zachodniopomorskie) - umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 13 marca 2018. Odcinek ma długość około 6 km. Dokumentację wykona firma Transprojekt Gdański za kwotę 2,292 mln zł. W październiku 2019 przewiduje się złożenie wnioseku o wydanie decyzji środowiskowej dla tego odcinka.
 • S10 Stargard - Piła (woj. zachodniopomorskie) - umowę na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej podpisano 29 marca 2018. Odcinek ma długość 108 km. Aktualnie trwają końcowe prace nad dokumentacją, w drugiej połowie września 2019 powinien zostać złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.
 • S10 Piła - Wyrzysk (woj. wielkopolskie) - umowę na wykonanie opracowań projektowych drogi ekspresowej z wykonawcą AECOM Polska podpisano 7 września 2018. Odcinek ma długość 31 km. Zakres umowy obejmuje Studium Korytarzowe, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) oraz Koncepcję Programową (KP). Zakończenie etapu KP planowane jest na II kwartał 2022 roku.
 • S10 obwodnica Piły i Ujścia (woj. wielkopolskie) - aktualnie inwestycja na etapie opracowania projektowego w ciągu drogi ekspresowej S10 i S11. W zależności od wybranego wariantu przewidywana długość nowego fragmentu drogi wyniesie od 23 do 25,4 km. W październiku 2011 zorganizowane zostały spotkania informacyjne (etap STEŚ), następnie w maju 2017 dokonano wyboru preferowanego wariantu przebiegu drogi, a w czerwcu 2018 złożono wniosek o DŚU.
 • S10 Wyrzysk - Bydgoszcz (woj. kujawsko - pomorskie) - 26 czerwca 2018 podpisano umowę na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej. Dla tego odcinka przygotowano do tej pory Studium Korytarzowe, będące elementem wyjściowym do opracowania STEŚ. Długość projektowanego odcinka to około 40 km. Planowany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to II połowa 2020.
 • S10 Bydgoszcz - Toruń (woj. kujawsko - pomorskie) - 28 listopada 2016 podpisano umowę z wykonawcą na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej. Długość projektowanego odcinka to 50 km. Planowany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przełom 2019 i 2020.
 • S10 Bydgoszcz - Toruń - odcinek w 2018 roku decyzją Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, jako jeden z czterech projektów drogowych, został skierowany do szczegółowych analiz pod kątem możliwości jego realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Umowa z partnerem prywatnym będzie umową długoterminową, zawartą na okres 30 lat. Partner prywatny zostanie wybrany na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie dialogu konkurencyjnego.
 • S10 Toruń - Warszawa (woj. mazowieckie) - dotychczas przedstawiono wypracowane warianty korytarzy przebiegu nowej trasy S10 łączącej się z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Rozważane są zaś różne warianty przebiegu nowej drogi. Droga ekspresowa S10 ma się połączyć się z nową obwodnicą aglomeracji warszawskiej (OAW). Według przyjętego kalendarium projektowanie i roboty budowlane odbędą się z latach 2026-2029.
Trasa S10
Autor: GDDKiA Różne warianty przebiegu trasy S10 na odcinku Toruń-Warszawa
 • S10 Wyrzysk - Bydgoszcz (woj. kujawsko - pomorskie) - 26 czerwca 2018 roku podpisano umowę na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej. Dla tego odcinka przygotowano do tej pory Studium Korytarzowe. Długość projektowanego odcinka to 40 km. Planowany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to II połowa 2020.
 • S10 Bydgoszcz - Toruń (woj. kujawsko - pomorskie) - 28 listopada 2016 podpisano umowę z wykonawcą na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej. Długość odcinka to 50 km. Planowany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przełom 2019 i 2020 r. Odcinek został skierowany do szczegółowych analiz pod kątem możliwości jego realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej