Autostrada A2 - Autostrada Wolności. Jest umowa na ostatnie 32 kilometry autostrady A2

2021-09-08 11:35
Autostrada A2 w woj. wielkopolskim
Autor: Wikipedia Autostrada A2 w woj. wielkopolskim

Autostrada A2 to przedłużenie niemieckiej autostrady A12 z Berlina, a także fragment drogi międzynarodowej E30. To jedna z najważniejszych dróg szybkiego ruchu w Polsce. Autostrada A2 zwana też Autostradą Wolności docelowo ma mieć 657 km. GDDKiA podpisała umowę na projekt ostatniego 32-kilometrowego odcinka autostrady A2 pomiędzy Białą Podlaską a granicą państwa.

Spis treści

 1. Autostrada A2 - podstawowe informacje
 2. Autostrada A2 - aktualności
 3. Kiedy pojedziemy poszerzoną autostradą A2 z Łodzi do Warszawy?
 4. Jak przebiegają prace na A2?
 5. Odcinek A2 węzeł Lubelska-Mińsk Mazowiecki przejezdny
 6. Autostrada A2 - kiedy koniec budowy?
 7. Likwidacja bramek na A2 od 1 grudnia 2021
 8. Autostrada A2 - odcinki bezpłatne i płatne
 9. Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce. Co wiesz o drogach szybkiego ruchu?

Autostrada A2 - podstawowe informacje

Autostrada A2 ma mieć 657 km, aktualnie działa 475 km. W okolicach Strykowa pod Łodzią krzyżuje się z autostradą A1. Docelowo autostrada A2 przebiegać będzie od przejścia granicznego z Niemcami w Świecku przez Poznań, Łódź, Warszawę, Siedlce i Białą Podlaską, aż do granicy z Białorusią w Terespolu. Przy czym objazd stolicy zapewni Południowa Obwodnica Warszawy, która ma być gotowa w czerwcu 2021. Dodajmy, że na tym przeszło 18-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S2 gotowy już jest Most Południowy.

Autostrada A2 - aktualności

Umowa z 6 września na projekt 32-kilometrowego odcinka pomiędzy Białą Podlaską a granicą państwa przybliża do domknięcia połączenia na linii wschód - zachód w ciągu autostrady A2. Ponad 100 km A2 na wschód od Warszawy jest już w fazie realizacji.

Kiedy pojedziemy poszerzoną autostradą A2 z Łodzi do Warszawy?

Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą zyska dodatkowy pas ruchu na obu jezdniach, na odcinku długości 89 km. Autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na obu jezdniach.

Harmonogram prac:

 • Przetarg na wyłonienie wykonawcy w systemie Projektuj i buduj planowany jest na jesień 2021 roku.
 • Podpisanie umowy zaplanowano na wiosnę 2022.
 • Prace budowlane mają ruszyć w listopadzie 2022.
 • Oddanie poszerzonej A2 do użytku ma nastąpić na przełomie 2025 i 2026 roku.

Inwestycja ta jest powiązana z innym rządowym przedsięwzięciem. Rozbudowany odcinek A2 ma ułatwić w przyszłości szybki i bezpieczny dojazd m.in. do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jak przebiegają prace na A2?

W marcu 2021 GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę dwóch z czterech odcinków autostrady A2 pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską. Chodzi o prawie 18-kilometrowy fragment pomiędzy rejonem miejscowości Malinowiec, a węzłem Łukowisko oraz około 14-kilometrowy fragment pomiędzy rejonem miejscowości Swory a węzłem Biała Podlaska.

Południowa Obwodnica Warszawy gotowa!

A2 rejon miejscowości Malinowiec – węzeł Łukowisko

Wykonawcą tego odcinka zostało Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Umowa o wartości ok. 530 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 33 miesięcy od daty jej zawarcia. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa prawie 18 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej w formie złożenia wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidziane zostało na grudzień 2021. Zakończenie budowy przewidywane jest na koniec 2024 roku.

A2 rejon miejscowości Swory – węzeł Biała Podlaska (Cicibór)

Wykonawcą inwestycji jest POLAQUA. Umowa o wartości prawie 470 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 33 miesięcy od daty jej zawarcia. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa około 12,5 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej w formie złożenia wniosku o decyzję ZRID przewidziane zostało na grudzień 2021. Zakończenie budowy przewidywane jest na koniec 2024 roku.

Autostrada A2
Autor: GDDKiA Trzeci przetarg na A2 Swory - Biała Podlaska Link: Kliknij i powiększ

Odcinki A2 Kałuszyn-Siedlce Zachód

Wiosną 2020 roku podpisane zostały umowy na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki (inwestycję będzie realizowało Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor) oraz Gręzów i Siedlce Zachód (wykonawcą tego odcinka A2 jest spółka Polaqua). Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023.

Pod koniec stycznia 2021 podpisana została umowa na ostatni odcinek autostrady pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów. Wykonawcą została firma STECOL Corporation. Planowany termin zakończenia prac to lato 2024.

Na kolejne fragmenty od Siedlec do Białej Podlaskiej toczą się dwa postępowania przetargowe. W lutym 2021 poznaliśmy oferty na zadania: Siedlce Zach. – rejon miejscowości Malinowiec (najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Strabag) oraz węzeł Łukowisko – rejon miejscowości Swory (Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor).

Autostrada A2
Autor: GDDKiA Czwarty przetarg na budowę odcinka A2 Malinowiec - Łukowisko Link: Kliknij i powiększ

A2 na odcinku od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią

W lutym 2021 otwarto oferty na projekt budowy 32-kilometrowego odcinka trasy A2. 6 września 2021 GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą - firmą Mosty Gdańsk. Umowa o wartości ok. 9,8 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 30 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej przewidywane jest na II kw. 2024 r.

Zadaniem projektanta będzie wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 32-kilometrowego fragmentu A2 na odcinku od węzła Biała Podlaska (km 624+830) do granicy państwa z Białorusią (km 657+113).

Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę pod dobudowę trzeciego pasa.

A2
Autor: GDDKiA Przetarg na odcinek Biała Podlaska - granica państwa Link: Kliknij i powiększ

Odcinek A2 węzeł Lubelska-Mińsk Mazowiecki przejezdny

Przypomnijmy, że 14 sierpnia 2020 kierowcy wjechali na autostradę A2 pomiędzy węzłem Lubelska a początkiem obwodnicy Mińska Mazowieckiego. To pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy ze starej DK2 pomiędzy węzłem Halinów a Mińskiem Mazowieckim i skrócić czas przejazdu. Ponadto, kierowcy mogą już korzystać z dwóch łącznic na węźle Lubelska w ciągu S17 relacji Siedlce – Lublin i Lublin – Siedlce.

Budowa ruszyła w lipcu 2017,  generalnym wykonawcą była firma Polaqua. W ramach kontraktu powstała dwujezdniowa autostrada z dwoma pasami ruchu oraz rezerwą pod trzeci pas. Wybudowane zostały drogi lokalne do obsługi ruchu lokalnego. W związku z powstaniem nowego układu komunikacyjnego przebudowano w części istniejące drogi gminne i powiatowe. Zakres robót obejmował również przebudowę infrastruktury kolidującej z autostradą jak i budowę nowej. Autostrada wyposażona została w niezbędne urządzenia ochrony środowiska takie jak ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt i płazów oraz zbiorniki retencyjne. Koszt inwestycji w całości to 764,3 mln zł. 

Na odcinku pomiędzy węzłem Halinów a początkiem obwodnicy Mińska Mazowieckiego, po obu stronach trasy, budowane są jeszcze Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) oraz Obwód Utrzymania Autostrady (OUA), z terminem zakończenia prac w październiku 2020 r.

Autostrada A2 na wschód
Autor: GDDKiA Autostrada A2 do Mińska Mazowieckiego

Budowa południowej i wschodniej obwodnicy Warszawy jeszcze trwa. Tymczasem GDDKiA rozpoczęła już prace analityczne dotyczące budowy dużej obwodnicy Warszawy, która ma przebiegać kilkadziesiąt kilometrów od stolicy. W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie analiza wskazująca na optymalne oddalenie przyszłej obwodnicy od granic administracyjnych miasta oraz możliwych powiązań z istniejącą i planowaną siecią dróg. Uwzględnione zostanie również skomunikowanie z planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym.

Autostrada A2 na zachód
Autor: GDDKiA Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą będzie poszerzona o jeden pas.

Autostrada A2 - kiedy koniec budowy?

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury - cała autostrada A2 ma być gotowa w 2024 roku

Likwidacja bramek na A2 od 1 grudnia 2021

Od 1 grudnia 2021 zostaną zlikwidowane bramki na A2, na odcinku Konin – Stryków. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Rząd chce zwiększyć przepustowość i ograniczyć zatory na państwowych autostradach płatnych. Na odcinku Konin-Stryków wprowadzona zostanie nowa metoda poboru opłaty w systemie swobodnego ruchu, czyli przejazd typu „free-flow. Nowoczesny i efektywny pobór opłaty umożliwi likwidację bramek i szlabanów na autostradach oraz poprawi komfort kierowców.

W obecnie funkcjonującym systemie poboru opłaty za przejazd autostradą konieczne jest zatrzymanie na Miejscu Poboru Opłat (MPO) i oczekiwanie na podniesienie szlabanu, aby wjechać lub zjechać z autostrady. Powoduje to powstawanie zatorów w okresach zwiększonego ruchu.

Nowe rozwiązanie pozwoli zmniejszyć koszty poboru opłaty za przejazd autostradą. Dzięki temu nie trzeba będzie przeznaczać środków na utrzymanie i modernizację infrastruktury Manualnego Systemu Poboru Opłat – bramek autostradowych i ich wyposażenia. Bramki zostaną zlikwidowane również na odcinku Wrocław-Sośnica na autostradzie A4.

Autostrada A2 - odcinki bezpłatne i płatne

Autostrada A2 podzielona jest na odcinki. Nie każdy z nich jest płatny. Odcinki bezpłatne:

 • Stryków - Warszawa
 • Poznań Wschód-Poznań Zachód
 • odcinek od zjazdu na DK 72 (Konin Wschód/Żdżary) do zjazdu na Sługocin
 • obwodnica Mińska Mazowieckiego

Odcinki płatne:

 • od niemieckiej granicy do Konina (obowiązują tradycyjne bramki oraz manualny pobór opłat)
 • od Świecka do Punktu Poboru Opłat Nagradowice (kierowca na wjeździe na płatny odcinek pobiera bilet, a przy zjeździe płaci gotówką lub kartą)
 • Poznań Wschód - Konin (opłata stała niezależnie od tego gdzie zjedziemy, zarządcy to Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Wielkopolska II SA )
 • Konin-Stryków (obowiązują dwa rodzaje poboru opłat - manualny pobór biletu lub elektroniczny ViaAuto, zarządca to GDDKiA)

ViaAuto to system gdzie wystarczy mieć odpowiednie urządzenie i opłacone konto, by niemal bez zatrzymywania się przejechać przez bramkę oznaczoną specjalnym symbolem (bramki na skrajnych prawych pasach).

Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce. Co wiesz o drogach szybkiego ruchu?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej