Autostrada A2 - Autostrada Wolności. Jest ZRID na 14 km autostrady A2 w woj. lubelskim

2022-09-21 20:30
Autostrada A2 w woj. wielkopolskim
Autor: Wikipedia Wykonawcą autostrady A2 pomiędzy Siedlcami i Białą Podlaską jest Polaqua. Umowa o wartości prawie 470 mln zł została podpisana w kwietniu 2021 r. Zakończenie budowy tego odcinka A2 planowane w czwartym kwartale 2024

Autostrada A2 to przedłużenie niemieckiej autostrady A12 z Berlina, a także fragment drogi międzynarodowej E30. To jedna z najważniejszych dróg szybkiego ruchu w Polsce. Autostrada A2 zwana też Autostradą Wolności docelowo ma mieć 657 km. Jest pierwsza decyzja ZRID na A2 pomiędzy Siedlcami i Białą Podlaską. Trwają też prace na dwóch z siedmiu odcinków autostrady A2 od Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej. Jak aktualnie wygląda budowa A2?

Spis treści

 1. Autostrada A2 - podstawowe informacje
 2. Kiedy pojedziemy poszerzoną autostradą A2 z Łodzi do Warszawy?
 3. Jak przebiegają prace na A2 na wschód od stolicy?
 4. Odcinek A2 węzeł Lubelska-Mińsk Mazowiecki przejezdny
 5. Autostrada A2 - kiedy koniec budowy?
 6. Likwidacja bramek na A2 od 1 grudnia 2021
 7. Autostrada A2 - odcinki bezpłatne i płatne
 8. Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce. Co wiesz o drogach szybkiego ruchu?

Autostrada A2 - podstawowe informacje

Autostrada A2 ma mieć 657 km.

W okolicach Strykowa pod Łodzią A2 krzyżuje się z autostradą A1. Docelowo autostrada A2 przebiegać będzie od przejścia granicznego z Niemcami w Świecku przez Poznań, Łódź, Warszawę, Siedlce i Białą Podlaską, aż do granicy z Białorusią w Terespolu. Przy czym objazd stolicy zapewnia Południowa Obwodnica Warszawy.

Kiedy pojedziemy poszerzoną autostradą A2 z Łodzi do Warszawy?

Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą zyska dodatkowy pas ruchu na obu jezdniach, na odcinku długości 89 km. Autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na obu jezdniach.

Pierwotnie planowany harmonogram prac:

 • Przetarg na wyłonienie wykonawcy w systemie Projektuj i buduj w 2022 roku.
 • Podpisanie umowy 2022.
 • Prace budowlane mają ruszyć w listopadzie 2022.
 • Oddanie poszerzonej A2 do użytku ma nastąpić na przełomie 2025 i 2026 roku.

Na razie nic nie wiadomo o przetargach. Poszerzenie autostrady A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą o dodatkowe pasy ruchu pozostaje w przygotowaniu. Dobudowa dodatkowych pasów na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą powinna zostać zrealizowana w systemie tradycyjnym. Inwestycja ta jest powiązana z innym rządowym przedsięwzięciem. Rozbudowany odcinek A2 ma ułatwić w przyszłości szybki i bezpieczny dojazd m.in. do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jak przebiegają prace na A2 na wschód od stolicy?

Obecnie jest 101 kilometrów A2 w realizacji.

 • Mińsk Mazowiecki - Siedlce (ok. 37,5 km) 

Dla odcinków Kałuszyn - Groszki i Gręzów - Siedlce Zachód są już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W grudniu 2021 przekazano place budów wykonawcom, a roboty już trwają. Obecnie wykonawcy budują drogi serwisowe oraz nasyp trasy głównej. Postępują roboty związane z budową obiektów mostowych. Przy sprawnej realizacji kontraktów kierowcy powinni skorzystać z tych odcinków jesienią 2023 r. Niemniej jednak, wykonawcy złożyli roszczenia, w których oczekują wydłużenia czasu na ukończenie oraz dodatkowych środków finansowych. Jeśli wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót to termin ukończenia może zostać przesunięty.

Dla odcinka Groszki - Gręzów, na który podpisano umowę 28 stycznia 2021, Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji ZRID. Termin zakończenia prac przewidziany jest na lato 2024

 • Siedlce - Biała Podlaska (ok. 63,5 km) 

W kwietniu 2021 podpisano umowy na cztery kolejne fragmenty A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. Dla trzech odcinków, pomiędzy węzłem Siedlce Zachód a miejscowością Swory, trwają postępowania administracyjne w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Decyzja powinna zostać wydana w IV kwartale 2022, co umożliwi wykonawcom rozpoczęcie robót w terenie. Zgodnie z zawartymi umowami zakończenie robót zaplanowano do końca 2024 r.

 • A2 od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią (Kukuryki) (32 km)

We wrześniu 2021 podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizację robót w terenie. W styczniu 2022 do Wojewody Lubelskiego złożono wnioski o decyzje ZRID. Kolejnym etapem, po wydaniu decyzji ZRID i pozyskaniu finansowania, będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

Autostrada A2
Autor: GDDKiA A2 - przebieg autostrady A2 na wschód od Warszawy Link: Kliknij i powiększ

W lutym 2021 otwarto oferty na projekt budowy 32-kilometrowego odcinka trasy A2. 6 września 2021 GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą - firmą Mosty Gdańsk. Umowa o wartości ok. 9,8 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 30 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej przewidywane jest na II kw. 2024 r.

Zadaniem projektanta będzie wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 32-kilometrowego fragmentu A2 na odcinku od węzła Biała Podlaska (km 624+830) do granicy państwa z Białorusią (km 657+113).

Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę pod dobudowę trzeciego pasa.

A2
Autor: GDDKiA Przetarg na odcinek Biała Podlaska - granica państwa Link: Kliknij i powiększ

Odcinek A2 węzeł Lubelska-Mińsk Mazowiecki przejezdny

Przypomnijmy, że 14 sierpnia 2020 kierowcy wjechali na autostradę A2 pomiędzy węzłem Lubelska a początkiem obwodnicy Mińska Mazowieckiego. To pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy ze starej DK2 pomiędzy węzłem Halinów a Mińskiem Mazowieckim i skrócić czas przejazdu. Ponadto, kierowcy mogą już korzystać z dwóch łącznic na węźle Lubelska w ciągu S17 relacji Siedlce – Lublin i Lublin – Siedlce.

Budowa ruszyła w lipcu 2017,  generalnym wykonawcą była firma Polaqua. W ramach kontraktu powstała dwujezdniowa autostrada z dwoma pasami ruchu oraz rezerwą pod trzeci pas. Wybudowane zostały drogi lokalne do obsługi ruchu lokalnego. W związku z powstaniem nowego układu komunikacyjnego przebudowano w części istniejące drogi gminne i powiatowe. Zakres robót obejmował również przebudowę infrastruktury kolidującej z autostradą jak i budowę nowej. Autostrada wyposażona została w niezbędne urządzenia ochrony środowiska takie jak ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt i płazów oraz zbiorniki retencyjne. Koszt inwestycji w całości to 764,3 mln zł. 

Na odcinku pomiędzy węzłem Halinów a początkiem obwodnicy Mińska Mazowieckiego, po obu stronach trasy, budowane są jeszcze Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) oraz Obwód Utrzymania Autostrady (OUA), z terminem zakończenia prac w październiku 2020 r.

Autostrada A2 na wschód
Autor: GDDKiA Autostrada A2 do Mińska Mazowieckiego

GDDKiA prowadzi prace analityczne dotyczące budowy dużej obwodnicy Warszawy, która ma przebiegać kilkadziesiąt kilometrów od stolicy. W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie analiza wskazująca na optymalne oddalenie przyszłej obwodnicy od granic administracyjnych miasta oraz możliwych powiązań z istniejącą i planowaną siecią dróg. Uwzględnione zostanie również skomunikowanie z planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym.

Więcej w artykule: Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - ruszają prace nad dwoma odcinkami OAW. Mapa, przebieg

Autostrada A2 na zachód
Autor: GDDKiA Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą będzie poszerzona o jeden pas.

Autostrada A2 - kiedy koniec budowy?

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury - cała autostrada A2 ma być gotowa w 2024 roku

Likwidacja bramek na A2 od 1 grudnia 2021

Od 1 grudnia 2021 zostaną zlikwidowane bramki na A2, na odcinku Konin – Stryków. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Rząd chce zwiększyć przepustowość i ograniczyć zatory na państwowych autostradach płatnych. Na odcinku Konin-Stryków wprowadzona zostanie nowa metoda poboru opłaty w systemie swobodnego ruchu, czyli przejazd typu „free-flow. Nowoczesny i efektywny pobór opłaty umożliwi likwidację bramek i szlabanów na autostradach oraz poprawi komfort kierowców.

W obecnie funkcjonującym systemie poboru opłaty za przejazd autostradą konieczne jest zatrzymanie na Miejscu Poboru Opłat (MPO) i oczekiwanie na podniesienie szlabanu, aby wjechać lub zjechać z autostrady. Powoduje to powstawanie zatorów w okresach zwiększonego ruchu.

Nowe rozwiązanie pozwoli zmniejszyć koszty poboru opłaty za przejazd autostradą. Dzięki temu nie trzeba będzie przeznaczać środków na utrzymanie i modernizację infrastruktury Manualnego Systemu Poboru Opłat – bramek autostradowych i ich wyposażenia. Bramki zostaną zlikwidowane również na odcinku Wrocław-Sośnica na autostradzie A4.

Autostrada A2 - odcinki bezpłatne i płatne

Autostrada A2 podzielona jest na odcinki. Nie każdy z nich jest płatny. Odcinki bezpłatne:

 • Stryków - Warszawa
 • Poznań Wschód-Poznań Zachód
 • odcinek od zjazdu na DK 72 (Konin Wschód/Żdżary) do zjazdu na Sługocin
 • obwodnica Mińska Mazowieckiego

Odcinki płatne:

 • od niemieckiej granicy do Konina (obowiązują tradycyjne bramki oraz manualny pobór opłat)
 • od Świecka do Punktu Poboru Opłat Nagradowice (kierowca na wjeździe na płatny odcinek pobiera bilet, a przy zjeździe płaci gotówką lub kartą)
 • Poznań Wschód - Konin (opłata stała niezależnie od tego gdzie zjedziemy, zarządcy to Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Wielkopolska II SA )
 • Konin-Stryków (obowiązują dwa rodzaje poboru opłat - manualny pobór biletu lub elektroniczny ViaAuto, zarządca to GDDKiA)

ViaAuto to system gdzie wystarczy mieć odpowiednie urządzenie i opłacone konto, by niemal bez zatrzymywania się przejechać przez bramkę oznaczoną specjalnym symbolem (bramki na skrajnych prawych pasach).

Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce. Co wiesz o drogach szybkiego ruchu?

Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce

Pytanie 1 z 10
Ile jest autostrad w Polsce?
Zdjęcie
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej