Drogi ekspresowe w Polsce. Kolejny tysiąc km dróg ekspresowych w Polsce i nowe dotacje z UE

2019-11-25 15:44 mczechowska
Budowa drogi ekspresowej S7 na odcink uSkomielnia Biała - Rabka Zdrój pod koniec września 2019presowych w Polsce, stan na 26.09.2019
Autor: GDDKiA Budowa drogi ekspresowej S7 na odcink uSkomielnia Biała - Rabka Zdrój pod koniec września 2019

Drogi ekspresowe w Polsce od roku 2007 są w czołówce wydatków budżetowych i unijnych dotacji. Program budowy dróg ekspresowych jest co pewien czas nowelizowany i przy okazji dofinansowany. Ostatnią zmianę w tym programie rząd przyjął 24 września 2019. Sprawdź, jakie drogi ekspresowe w Polsce włączono do programu i na jakie projekty jest już zagwarantowane dofinansowanie z UE. Ile kilometrów mają nowe drogi ekspresowe w Polsce?

Drogi ekspresowe w Polsce mają długość...

Drogi ekspresowe w Polsce są cały czas w budowie, a tych po których można już podróżować jest 4000 km. Kolejny tysiąc na mapie dróg ekspresowych „pękł" 7 listopada 2019, gdy została włączona do ruchu 12-kilometrowa obwodnica Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej S11. Do tego momentu sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce miała długość 3993 km. Docelowa ich sieć ma wynosić ponad 8000 km. Na początku listopada 2019 w realizacji było 1100 km dróg, a w przetargach blisko 350 km.

Obwodnica Szczecinka
Autor: GDDKiA Obwodnica Szczecinka weszła do historii budowy dróg ekspresowych w Polsce. Ma długość 17 km, ale to wystarczyło by w listopadzie 2019 przekroczyć 4000 km sumarycznej długości autostrad i dróg szybkiego ruchu

Nowe drogi ekspresowe w Polsce z perspektywą do roku 2025

Rada Ministrów poprawiła Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025). To oznacza nie tylko roszady na liście zaplanowanych już dawno temu inwestycji (na blisko 4200 km), ale przede wszystkim zabezpieczenie środków na drogi ekspresowe wciąż z białymi plamami pomiędzy największymi chociażby miastami. W ostatniej nowelizacji budowy dróg ekspresowych nakłady na inwestycje realizowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego zostaną zwiększone o 7 mld zł. Fundusze te będą pochodzić z obligacji Skarbu Państwa, kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz funduszy unijnych. Dzięki przyjętym zmianom limit finansowy inwestycji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych zwiększył się do 142,2 mld zł.

Mapa budowy dróg ekspresowych w Polsce, stan na 26.09.2019
Autor: GDDKiA Mapa budowy dróg ekspresowych w Polsce, stan na 26.09.2019

Środki z UE na drogi ekspresowe w Polsce

W dalszej części artykułu wymieniamy drogi ekspresowe wytypowane do budowy w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych w kształcie sprzed dwóch lat. Wówczas wartość realizacyjna inwestycji z listy była szacowana na prawie 194 mld zł (a biorąc pod uwagę wzrost kosztów robocizny i cen materiałów budowlanych – dzisiaj byłaby to na pewno jeszcze wyższa kwota). Dzisiaj fundusz na budowę dróg ekspresowych wynosi niewiele ponad 142 mln, w 2017 roku wcześniej ustalony limit został zwiększony ze 107 mld zł do 135 mld zł.  
Poniżej inwestycje wymienione w ostatniej korekcie programu budowy dróg ekspresowych, na które dołożono do funduszu 7 mld zł :

 • budowa nowej drogi S12 od Lublina do Dorohuska na granicy z Ukrainą,
 • rozpoczęcie budowy nowej drogi S8 na odc. Wrocław (Magnice) – Kłodzko,
 • rozpoczęcie budowy nowej drogi S5 na odc. Sobótka (S8) – Bolków (S3),
 • wydatki wynikające z aktualizacji nakładów finansowych na wcześniej zaplanowane inwestycje.

W połowie listopada 2019 Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowy na dofinansowanie ze środków unijnych trzech projektów. Wartość tych inwestycji szacowana jest na 4,35 mld zł:

 • droga ekspresowa S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn – inwestycja w województwach mazowieckim i podlaskim o wartości ponad 3 mld zł, została dofinansowana z UE kwotą 1,6 mld zł. To 91 km drogi ekspresowej, w ramach inwestycji powstanie m.in. 9 węzłów drogowych, 6 miejsc obsługi podróżnych (MOP), mosty, wiadukty, przepusty i przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, infrastruktura dla ruchu pieszego i rowerowego. Zakończenie prac na całym odcinku zaplanowano na I kwartał 2023;
 • droga ekspresowa S19 Lublin – Rzeszów, odcinek Lasy Janowskie (bez węzła) – Nisko Południe (z węzłem). Droga długości 24,2 km znajduje się w bazowym korytarzu TEN-T i będzie elementem transeuropejskiej sieci transportowej na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. Inwestycja oszacowana na wartość ponad 900 mln zł z dofinansowaniem UE rzędu 468 mln zł. W ramach zadania wybudowane zostaną m.in. 3 węzły drogowe i 2 MOP. Oddanie inwestycji do ruchu jest przewidywane w IV kwartale 2021;
 • droga ekspresowa S7, odcinek od granicy woj. mazowieckiego/świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna długości 7,6 km. To również inwestycja korytarza TEN-T o wartości 344 mln zł z dofinansowaniem unijnym wysokości 156,8 mln zł. Tu powstaną 2 węzły drogowe, a zakończenie prac zaplanowano na II kwartał 2020.

Przewiduje się, że budowa pierwszych odcinków wymienionych tras na S5, S8 i S12 rozpocznie się w 2023 roku. Ponadto rząd przyjął nowelizację rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Zakres zmian obejmuje m.in.:

 • budowę dróg ekspresowych na Dolnym Śląsku: S5 na odc. Sobótka (S8) – Bolków (S3) oraz  S8 na odc. Wrocław (Magnice) – Kłodzko;
 • dodanie nowego przebiegu sieci autostrad i dróg ekspresowych w związku z realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym m.in. nowej Dużej Obwodnicy Warszawy – obwodnica ta będzie składać się z drogi ekspresowej S50 na północy i autostrady A50 na południu od Warszawy.

Drogi ekspresowe w Polsce mają być bezpieczne

Plany budowy kolejnych odcinków dróg ekspresowych to nie tylko konieczność wybudowania infrastruktury o europejskim standardzie, ale również względy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W porównaniu z innymi krajami UE, Polska zajmuje ostatnie miejsca z liczbą wypadków samochodowych i ofiar śmiertelnych, jakie one pochłaniają. Najwięcej takich zdarzeń ma miejsce na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych.

Diagnoza jest oczywista – pilnie potrzebujemy nowoczesnych i bezpieczniejszych dróg ekspresowych, czyli szlaków komunikacyjnych o standardzie minimum dróg dwujezdniowych, o wyższych parametrach wytrzymałości. Obecnie do nacisku 115 kN/oś dostosowanych jest niewiele ponad 25% dróg krajowych, a pewna część sieci drogowej jest dopuszczona do ruchu pojazdów o tym nacisku jedynie w trybie administracyjnym, co oznacza, że konstrukcyjnie część tych dróg z założenia będzie niszczona szybciej niż to było kalkulowane. Stan dróg lokalnych również pozostawia wiele do życzenia.

Przypomnijmy, że w tzw. poprzedniej perspektywie finansowej, w której korzystaliśmy z dofinansowania środkami UE, w latach 2007-2013 wydatkowano fundusze na około 890 km dróg ekspresowych oraz 430 km autostrad. Zasadniczym celem inwestycji drogowych planowanych do realizacji w okresie 2014–2020 jest zakończenie budowy sieci autostrad, stworzenie spójnej sieci dróg ekspresowych, usunięcie wąskich gardeł w istniejącej sieci oraz zaawansowanie budowy sieci bazowej i kompleksowej TEN-T (Trans-European Transport Network, czyli Transeuropejska Sieć Transportowa).

Drogi ekspresowe wytypowane do realizacji

Poniżej lista projektowanych przez GDDKiA inwestycji drogowych w ramach perspektywy finansowej 2015-2020 (z perspektywą do 2030). Łączna długość dróg ekspresowych (w tym autostrad) w tym planie wynosi 4162, 91 km.

Autostrady

A1 Tuszyn – Pyrzowice – 138,5 km
A18 Olszyna – Golnice – 70,9 km 
A2/S2 Warszawa – Siedlce – 79,4 km  Autostrada A2
A2/S2 Siedlce – granica państwa – 86,7 km

  Drogi ekspresowe

  S7   Gdańsk – Warszawa – 238,2 km
  S8    Radziejowice – Białystok – 104,6 km 
  S7    Warszawa – Kraków – 184,45 km 
  S5    Poznań – Wrocław – 127,1 km 
  S6    Słupsk – Gdańsk - 133,7 km 
  S3    Sulechów – Legnica – 143,6 km Trasa S3
  S17  Warszawa – Lublin – 126,4 km 
  S5    Nowe Marzy – Bydgoszcz – 73,9 km 
  S61  obwodnica Augustowa – granica państwa – 38,5 km
  S19  Lublin – Rzeszów – 157,5 km 
  S61  Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa – 153 km 
  S7    Kraków – Rabka – 16,7 km 
  S5    Bydgoszcz – Poznań – 72,4 km 
  S51  Olsztyn – Olsztynek – 13,3 km 
  S1    Pyrzowice – Bielsko-Biała – 56,1 km
  S6    Szczecin – Koszalin – 137,9 km 
  S6    Słupsk – Koszalin – 66,1 km 
  S3    Świnoujście – Szczecin – 53,3 km 
  S12  Radom – Lublin – 75 km 
  S74  Sulejów – Kielce – 72,3 km 
  S12  Lublin – Dorohusk – 75,3 km 
  S14  zachodnia obwodnica Łodzi – 28,9 km 
  S10  Toruń – Bydgoszcz – 50,4 km 
  S69  Bielsko-Biała – granica państwa – 8,5 km 
  S74  Kielce – Nisko – 127,3 km 
  S10  Piła – Szczecin – 114,1 km 
  S11  Poznań – Kępno – 109 km 
  S10  Płońsk – Toruń – 137,4 km 
  S19  Białystok – Lublin – 238,6 km 
  S3    Legnica – Lubawka – 67,2 km Trasa S3
  S11  Piła – Poznań – 94,3 km 

  S19 granica państwa – Białystok – 83,7 km
  S12 Piotrków Tryb. – Radom – 91,5 km
  S10 Bydgoszcz – Piła – 71,8 km
  S17 Lublin – Hrebenne – 113,3 km
  S19 Rzeszów – granica Państwa 85,4 km
  S11 Kępno – Katowice – 165,8 km
  S11 Koszalin – Piła – 80,5 km

  Po zsumowaniu, wartość tych planowanych inwestycji drogowych wynosi prawie 193 104 mln zł, nie wszystkie projekty będą realizowane ze wsparciem funduszy UE. Środkami będzie oczywiście zawiadywać, jak dotąd, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Czas zapewne skoryguje plany drogowe, ale oby tych korekt było jak najmniej, bo realizacja tych wszystkich przedsięwzięć całkiem nieźle poprawi mapę drogową Polski.

  Czy artykuł był przydatny?
  Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
  Czytaj więcej