Drogi ekspresowe w Polsce - najnowsze plany budowy

2020-03-03 10:51 Monika Czechowska
drogi w Polsce decyzje środowiskowe
Autor: GDDKiA Uzyskanie decyzji środowiskowej jest jednym z trudniejszych etapów przygotowania inwestycji drogowej

Sprawdź, jakie drogi ekspresowe, autostrady i obwodnice są aktualnie w budowie. Na które drogi ogłoszono już przetargi na budowę? Plany budowy na 2020 rok.

Drogi ekspresowe w Polsce mają długość...

Drogi ekspresowe w Polsce są cały czas w budowie, a tych po których można już podróżować jest ponad 4000 km. Docelowa ich sieć ma wynosić ponad 8000 km.

W ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych GDDKiA ogłosiła już przetargi na roboty budowlane dla 192 odcinków o łącznej długości 2530,2 km. Podpisano umowy na roboty budowlane dla 166 odcinków o łącznej długości 2193 km i wartości ok. 70 mld zł, z czego do ruchu włączono ponad 1164,7 km nowych dróg.

Mapa budowy dróg ekspresowych w Polsce, stan na 26.09.2019
Autor: GDDKiA Mapa budowy dróg ekspresowych w Polsce, stan na 26.09.2019

Drogi ekspresowe w przetargach na rok 2020

W roku 2020 GDDKiA zaplanowała ogłoszenie 25 przetargów na realizację 353 km nowych dróg. Będą to odcinki autostrad, dróg ekspresowych i obwodnice. Szacowana wartość tych inwestycji to ok. 12,2 mld zł,  wszystkie mają zapewnione finansowanie. 

W szczegółach plan na rok 2020 to m.in.:

 • 200 km drogi ekspresowej S19 (woj. podlaskie, podkarpackie i lubelskie),
 • odcinki autostrad A2 i A18 łącznej długości ponad 100 km,
 • odcinek S7 na terenie woj. małopolskiego,
 • obwodnice Chełma,
 • obwodnica Opatowa,
 • fragment obwodnicy Koszalina,
 • S17 między Drewnicą a Ząbkami oraz drugi etap „łącznika brzeskiego”.

Większość tych inwestycji realizowana będzie w systemie „projektuj i buduj”. Plan przetargów na 2020 rok powstał po konsultacji z Radą Ekspertów działającej przy Ministrze Infrastruktury. Uwzględnia ogólną sytuację na rynku i jego możliwości oraz sytuację firm budowlanych. GDDKiA chce uniknąć kumulacji przetargów lub zbyt dużych luk.

Obwodnica Szczecinka
Autor: GDDKiA Obwodnica Szczecinka weszła do historii budowy dróg ekspresowych w Polsce. Ma długość 17 km, ale to wystarczyło by w listopadzie 2019 przekroczyć 4000 km sumarycznej długości autostrad i dróg szybkiego ruchu

Drogi ekspresowe w Polsce - plany do roku 2025

Rada Ministrów poprawiła Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025). To oznacza nie tylko roszady na liście zaplanowanych już dawno temu inwestycji (na blisko 4200 km), ale przede wszystkim zabezpieczenie środków na drogi ekspresowe wciąż z białymi plamami pomiędzy największymi chociażby miastami. W ostatniej nowelizacji budowy dróg ekspresowych nakłady na inwestycje realizowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego zostaną zwiększone o 7 mld zł. Fundusze te będą pochodzić z obligacji Skarbu Państwa, kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz funduszy unijnych. Dzięki przyjętym zmianom, limit finansowy inwestycji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych zwiększył się do 142,2 mld zł.

Przypomnijmy, że w tzw. poprzedniej perspektywie finansowej, w której korzystaliśmy z dofinansowania środkami UE, w latach 2007-2013 wydatkowano fundusze na około 890 km dróg ekspresowych oraz 430 km autostrad. Zasadniczym celem inwestycji drogowych planowanych do realizacji w okresie 2014–2020 jest zakończenie budowy sieci autostrad, stworzenie spójnej sieci dróg ekspresowych, usunięcie wąskich gardeł w istniejącej sieci oraz zaawansowanie budowy sieci bazowej i kompleksowej TEN-T (Trans-European Transport Network, czyli Transeuropejska Sieć Transportowa).

Drogi ekspresowe wytypowane do realizacji

Poniżej lista inwestycji drogowych GDDKiA w ramach perspektywy finansowej 2015-2020 (z perspektywą do 2030). Łączna długość dróg ekspresowych (w tym autostrad) w tym planie wynosi 4162, 91 km. W wykazie są także inwestycje w trakcie budowy lub już zrealizowane.

Autostrady

A1 Tuszyn – Pyrzowice – 138,5 km
A18 Olszyna – Golnice – 70,9 km 
A2/S2 Warszawa – Siedlce – 79,4 km  Autostrada A2
A2/S2 Siedlce – granica państwa – 86,7 km

  Drogi ekspresowe

  S7   Gdańsk – Warszawa – 238,2 km
  S8    Radziejowice – Białystok – 104,6 km 
  S7    Warszawa – Kraków – 184,45 km 
  S5    Poznań – Wrocław – 127,1 km 
  S6    Słupsk – Gdańsk - 133,7 km 
  S3    Sulechów – Legnica – 143,6 km Trasa S3
  S17  Warszawa – Lublin – 126,4 km 
  S5    Nowe Marzy – Bydgoszcz – 73,9 km 
  S61  obwodnica Augustowa – granica państwa – 38,5 km
  S19  Lublin – Rzeszów – 157,5 km 
  S61  Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa – 153 km 
  S7    Kraków – Rabka – 16,7 km 
  S5    Bydgoszcz – Poznań – 72,4 km 
  S51  Olsztyn – Olsztynek – 13,3 km 
  S1    Pyrzowice – Bielsko-Biała – 56,1 km
  S6    Szczecin – Koszalin – 137,9 km 
  S6    Słupsk – Koszalin – 66,1 km 
  S3    Świnoujście – Szczecin – 53,3 km 
  S12  Radom – Lublin – 75 km 
  S74  Sulejów – Kielce – 72,3 km 
  S12  Lublin – Dorohusk – 75,3 km 
  S14  zachodnia obwodnica Łodzi – 28,9 km 
  S10  Toruń – Bydgoszcz – 50,4 km 
  S69  Bielsko-Biała – granica państwa – 8,5 km 
  S74  Kielce – Nisko – 127,3 km 
  S10  Piła – Szczecin – 114,1 km 
  S11  Poznań – Kępno – 109 km 
  S10  Płońsk – Toruń – 137,4 km 
  S19  Białystok – Lublin – 238,6 km 
  S3    Legnica – Lubawka – 67,2 km Trasa S3
  S11  Piła – Poznań – 94,3 km 

  S19 granica państwa – Białystok – 83,7 km
  S12 Piotrków Tryb. – Radom – 91,5 km
  S10 Bydgoszcz – Piła – 71,8 km
  S17 Lublin – Hrebenne – 113,3 km
  S19 Rzeszów – granica Państwa 85,4 km
  S11 Kępno – Katowice – 165,8 km
  S11 Koszalin – Piła – 80,5 km

  Po zsumowaniu, wartość tych inwestycji drogowych wynosi prawie 193 104 mln zł, nie we wszystkie projekty będą zaangażowane fundusze UE. Środkami będzie oczywiście zawiadywać, jak dotąd, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Czas zapewne skoryguje plany drogowe, ale oby tych korekt było jak najmniej, bo realizacja tych wszystkich przedsięwzięć całkiem nieźle poprawi mapę drogową Polski.

  Dotychczasowa realizacja programu

  Zaktualizowany we wrześniu 2019 Program Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 (z perspektywą do 2025) jest szacowany na 142,2 mld zł i zakłada realizację 3568,1 km nowych dróg, w tym:

  • 324,2 km autostrad
  • 2749 km dróg ekspresowych
  • 43 obwodnice o łącznej długości 447,2 km 
  • budowę drogi klasy GP długości 47,7 km

  W tym programie nie uwzględniono nowego (z lutego 2020) programu budowy 100 obwodnic

  W połowie stycznia 2020 GDDKiA podsumowała: w realizacji było 1003,8 km dróg ekspresowych (82 zadania o łącznej długości ponad 1000 km). Z tej puli kilometrów, w roku 2020 zostanie udostępnione co najmniej 116,8 km. Powoli domykać się będą najważniejsze ciągi komunikacyjne w kraju, w tym autostrada A1 od Częstochowy do Tuszyna, dzięki czemu z Pomorza będzie szybciej prawnie do granicy z Czechami. W realizacji są ostatnie odcinki drogi ekspresowej S7 między Płońskiem a Napierkami, po oddaniu ich do użytku będzie ciąg ekspresowy od Trójmiasta do Płońska. Kolejną kluczową realizacją jest droga ekspresowa S19 między Rzeszowem a Lublinem. W realizacji są również odcinki w ciągu S3 (od portu w Szczecinie do południowej granicy kraju) i S5 (od Wrocławia przez Poznań do Bydgoszczy). 

  W połowie stycznia GDDKiA w fazie przetargu miała 29 zadań, na drogi o łącznej długości 360 km.

  Poniżej inwestycje, na które dołożono do funduszu 7 mld zł w ostatniej korekcie programu budowy dróg ekspresowych:

  • budowa nowej drogi S12 od Lublina do Dorohuska na granicy z Ukrainą,
  • rozpoczęcie budowy nowej drogi S8 na odc. Wrocław (Magnice) – Kłodzko,
  • rozpoczęcie budowy nowej drogi S5 na odc. Sobótka (S8) – Bolków (S3),
  • wydatki wynikające z aktualizacji nakładów finansowych na wcześniej zaplanowane inwestycje.

  W połowie listopada 2019 Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowy na dofinansowanie ze środków unijnych trzech projektów. Wartość tych inwestycji szacowana jest na 4,35 mld zł:

  • droga ekspresowa S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn – inwestycja w województwach mazowieckim i podlaskim o wartości ponad 3 mld zł, została dofinansowana z UE kwotą 1,6 mld zł. To 91 km drogi ekspresowej, w ramach inwestycji powstanie m.in. 9 węzłów drogowych, 6 miejsc obsługi podróżnych (MOP), mosty, wiadukty, przepusty i przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, infrastruktura dla ruchu pieszego i rowerowego. Zakończenie prac na całym odcinku zaplanowano na I kwartał 2023;
  • droga ekspresowa S19 Lublin – Rzeszów, odcinek Lasy Janowskie (bez węzła) – Nisko Południe (z węzłem). Droga długości 24,2 km znajduje się w bazowym korytarzu TEN-T i będzie elementem transeuropejskiej sieci transportowej na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. Inwestycja oszacowana na wartość ponad 900 mln zł z dofinansowaniem UE rzędu 468 mln zł. W ramach zadania wybudowane zostaną m.in. 3 węzły drogowe i 2 MOP. Oddanie inwestycji do ruchu jest przewidywane w IV kwartale 2021;
  • droga ekspresowa S7, odcinek od granicy woj. mazowieckiego/świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna długości 7,6 km. To również inwestycja korytarza TEN-T o wartości 344 mln zł z dofinansowaniem unijnym wysokości 156,8 mln zł. Tu powstaną 2 węzły drogowe, a zakończenie prac zaplanowano na II kwartał 2020.

  Przewiduje się, że budowa pierwszych odcinków wymienionych tras na S5, S8 i S12 rozpocznie się w 2023 roku. Ponadto rząd przyjął nowelizację rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Zakres zmian obejmuje m.in.:

  • budowę dróg ekspresowych na Dolnym Śląsku: S5 na odc. Sobótka (S8) – Bolków (S3) oraz  S8 na odc. Wrocław (Magnice) – Kłodzko;
  • dodanie nowego przebiegu sieci autostrad i dróg ekspresowych w związku z realizacją Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym m.in. nowej Dużej Obwodnicy Warszawy – obwodnica ta będzie składać się z drogi ekspresowej S50 na północy i autostrady A50 na południu od Warszawy.

  Drogi ekspresowe w Polsce mają być bezpieczne

  Plany budowy kolejnych odcinków dróg ekspresowych to nie tylko konieczność wybudowania infrastruktury o europejskim standardzie, ale również względy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W porównaniu z innymi krajami UE, Polska zajmuje ostatnie miejsca z liczbą wypadków samochodowych i ofiar śmiertelnych, jakie one pochłaniają. Najwięcej takich zdarzeń ma miejsce na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych.

  Diagnoza jest oczywista – pilnie potrzebujemy nowoczesnych i bezpieczniejszych dróg ekspresowych, czyli szlaków komunikacyjnych o standardzie minimum dróg dwujezdniowych, o wyższych parametrach wytrzymałości. Obecnie do nacisku 115 kN/oś dostosowanych jest niewiele ponad 25% dróg krajowych, a pewna część sieci drogowej jest dopuszczona do ruchu pojazdów o tym nacisku jedynie w trybie administracyjnym, co oznacza, że konstrukcyjnie część tych dróg z założenia będzie niszczona szybciej niż to było kalkulowane. Stan dróg lokalnych również pozostawia wiele do życzenia.

  Czy artykuł był przydatny?
  Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
  Czytaj więcej