Obwodnice. 100 obwodnic w 10 lat - tak zapowiedział rząd. Aktualności i stan realizacji

Obwodnice
Autor: GDDKiA Program Obwodnice - 100 obwodnic w 10 lat

100 obwodnic ma powstać w latach 2020-2030. Taką obietnicę w swoim programie budowy obwodnic złożył rząd. Program budowy 100 obwodnic ma uzupełnić Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025). Ich budowa ma kosztować 28 mld zł. Przedstawiamy stan realizacji programu budowy obwodnic.

Spis treści

 1. Obwodnice w Polsce - Program budowy obwodnic 2020-2030
 2. Obwodnice w przygotowaniu do realizacji
 3. Na które obwodnice ogłoszono przetargi?
 4. Obwodnice polskich miast w budowie
 5. Planowane obwodnice i stan realizacji

Obwodnice w Polsce - Program budowy obwodnic 2020-2030

Rządowy program zakłada budowę 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Mają to być trasy trasy o wysokich parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Główne założenia programu Ministerstwa Infrastruktury to: bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. GDDKiA podaje, że program budowy 100 obwodnic obejmuje też inwestycje poza siecią autostrad i dróg ekspresowych, ale niektóre z tych inwestycji ułatwią bezpośredni dojazd do dróg szybkiego ruchu.

Budowa 100 obwodnic ma kosztować około 28 mld zł. Program ma być finansowany ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Konto KFD zasilają też wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki unijne, pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

GDDKiA stale ogłasza przetargi na realizację dokumentacji projektowej czy budowę kolejnych obwodnic. Podaje, że wśród inwestycji zapisanych w PBDK są ciągi dróg ekspresowych, a także autostrad, które oprócz funkcji tranzytowych, pełnią również rolę obwodnic. Tak jest chociażby z funkcjonującą już obwodnicą Radomia na S7, Częstochowy na A1, Bydgoszczy na S5, Ryk czy Kołbieli na S17, Łodzi w ciągu S14, czy odcinków S2 w Warszawie uzupełniających obwodnicę stolicy. Dzięki budowie S61 powstanie również obwodnica Łomży, S19 ominie Białystok, Bielsk Podlaski, Kraśnik i Janów Lubelski, na S12 powstanie obwodnica Chełma, a na S17 obwodnica Zamościa i realizowana obecnie obwodnica Tomaszowa Lubelskiego.

Obwodnice w przygotowaniu do realizacji

GDDKiA ogłosiła już 32 postępowania przetargowe dla obwodnic. Sześć na realizację zadań o łącznej długości 41,3 km oraz 26 na dokumentację dla zadań o łącznej długości około 230 km. 68 zadań o łącznej długości ok. 580 km jest na etapie przygotowania, co oznacza, że trwają prace przygotowujące do ogłoszenia przetargu na dokumentację lub uzgodnienia Programu Inwestycji przez Ministra Infrastruktury.

W opracowaniu jest Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej dla 22 zadań.

Dla pięciu obwodnic trwa opracowanie dokumentacji STEŚ. Są to obwodnice Kalisza w ciągu DK25, Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15, Stargardu w ciągu DK20, Głogowa w ciągu DK12, oraz Kaczorowa w ciągu DK3.

Trwają też prace nad opracowaniem Koncepcji Programowej dla czterech obwodnic. Są to obwodnice Sztabina i Suchowoli w ciągu DK8, Tarnowa w ciągu DK73, Szczecinka w ciągu DK20, zaś projekt budowlany jest opracowywany dla obwodnicy Wadowic w ciągu DK28 i Dzwoli na DK74.

Z zadań będących w przygotowaniu opracowaną Koncepcję Programową ma obwodnica Gostynia w ciągu DK12, natomiast dokumentacja STEŚ jest gotowa dla obwodnic: Starogardu Gdańskiego w ciągu DK22 i Srocka na DK12 oraz trzech na DK73: Pilzna, Jasła oraz Brzostka z Kołaczycami.

Na które obwodnice ogłoszono przetargi?

W tym roku ogłoszono przetargi na realizację sześciu obwodnic. Są to:

 • obwodnica Brzezia w ciągu DK25,
 • obwodnica Smolajn w ciągu DK51,
 • obwodnica Wąchocka w ciągu DK42,
 • obwodnica Lipska w ciągu DK79,
 • obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22,
 • obwodnica Gryfina w ciągu DK31.

Do końca roku zaplanowano ogłoszenie przetargów na budowę jeszcze siedmiu obwodnic o łącznej długości 68 km i szacunkowej wartości ok. 1,7 mld zł. Przetargi obejmą obwodnice:

 • Sztabina i Suchowoli w ciągu DK8,
 • Gostynia w ciągu DK12,
 • Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15,
 • Szczecinka w ciągu DK20,
 • Żodynia w ciągu DK32,
 • Pułtuska w ciągu DK61.
obwodnice w Polsce
Autor: GDDKiA Program budowy obwodnic w latach 2020-2030 Link: Powiększ mapę

Obwodnice polskich miast w budowie

Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Dotychczas, do końca 2019 r., oddano kierowcom w ramach PBDK 15 obwodnic, natomiast w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64.

Ponadto budowa obwodnic dużych miast i aglomeracji jest realizowana w ramach rozbudowy sieci autostrad i dróg ekspresowych, niezależnie od nowego programu budowy 100 obwodnic (obwodnica Łodzi, obwodnica Bydgoszczy, obwodnica Częstochowy czy Rzeszowa).

Planowane obwodnice i stan realizacji

W województwie dolnośląskim ma powstać 7 obwodnic:

 • obwodnica Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 (trwają prace nad dokumentacją)
 • obwodnica Kaczorowa w ciągu drogi krajowej nr 3 (opracowania wykonawcy w zakresie STEŚ)
 • obwodnica Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94 (weryfikacja złożonych ofert w przetargu)
 • obwodnica Międzyborza w ciągu drogi krajowej nr 25 (ogłoszenie o przetargu na opracowanie STEŚ z elementami koncepcji programowej)
 • obwodnica Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15 (weryfikacja złożonych ofert w przetargu)
 • obwodnice Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94 (podpisana umowa na umowę na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy)
 • obwodnica Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46 (planuje się ogłoszenie przetargu na dokumentację STEŚ wraz z elementami koncepcji programowej).

W województwie lubelskim lub ma powstać także 7 obwodnic:

 • obwodnica Dzwoli w ciągu drogi krajowej nr 74 (prace projektowe na ukończeniu)
 • obwodnica Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74 (etap prac przygotowawczych)
 • obwodnica Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74 (etap prac przygotowawczych)
 • obwodnica Łęcznej w ciągu drogi krajowej nr 82
 • obwodnica Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76
 • obwodnica Szczebrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74 (prace nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R)
 • obwodnica Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74

W województwie łódzkim 5 obwodnic:

 • obwodnica Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12
 • obwodnica Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 (wybranie oferty w przetargu na wykonanie dokumentacji)
 • obwodnica Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14/70/92 (przetarg na opracowanie Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)
 • obwodnica Srocka w ciągu drogi krajowej nr 12 (91) (etap uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)
 • obwodnica Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45 (przetarg na opracowanie Studium Korytarzowego i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)

W województwie mazowieckim przewiduje się budowę 9 obwodnic:

 • obwodnica Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60 (proces inwestycyjny dopiero ma się rozpocząć)
 • obwodnica Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79 (przetarg na wybór wykonawcy)
 • obwodnica Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60 (etap opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych)
 • obwodnica Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53 (umowa na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)
 • obwodnica Pułtuska w ciągu dróg krajowych nr 57 i 61 (w trakcie przetargu na projekt i wykonanie)
 • obwodnica Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63 (przetarg na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej)
 • obwodnica Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9 (opracowywanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych)
 • obwodnica Sokołowa Podlaskiego w ciągu dróg krajowych nr 62 i 63 (przetarg na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej)
 • obwodnica Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79

Województwo podkarpackie ma mieć 8 obwodnic:

 • obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73 (w trakcie prac przygotowawczych)
 • obwodnica Jasła w ciągu drogi krajowej nr 73 (w trakcie prac przygotowawczych)
 • obwodnica Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej nr 9 (przetarg w trakcie analizy ofert)
 • obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej nr 28 (w trakcie przetargu na wykonanie studium korytarzowego, studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R)
 • obwodnica Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej nr 9 (przetarg w trakcie analizy ofert)
 • obwodnica Pilzna w ciągu drogi krajowej nr 73 (w trakcie prac przygotowawczych)
 • obwodnica Przemyśla w ciągu drogi krajowej nr 28/77 (w trakcie przetargu na wykonanie studium korytarzowego, studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R)
 • obwodnica Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 84 (II etap) (przetarg w trakcie analizy ofert)

Województwo pomorskie ma mieć 5 obwodnic:

 • obwodnica Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25 (trwa przetarg na budowę)
 • obwodnica Człuchowa w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25
 • obwodnica Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21 (w trakcie przetargu na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (tzw. STEŚ-R)
 • obwodnica Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22 (w trakcie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego)
 • obwodnica Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55 (zatwierdzony program inwestycyjny)

W województwie świętokrzyskim powstaną 4 obwodnice:

 • obwodnica Chmielnika w ciągu dróg krajowych 73/78
 • obwodnica Osieka w ciągu drogi krajowej 79
 • obwodnica Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42
 • obwodnica Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42

W województwie wielkopolskim będzie 8 obwodnic:

 • obwodnica Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12
 • obwodnica Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72
 • obwodnica Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25
 • obwodnica Kamionnej w ciągu drogi krajowej nr 24
 • obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 (budowa przewidziana jest w latach 2024-2026)
 • obwodnica Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15
 • obwodnica Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32
 • obwodnica Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32 (roboty budowlane realizowane będą w latach 2023-2025)

Województwo kujawsko-pomorskie będzie miało 6 obwodnic (trwają dla nich prace przygotowawcze) :

 • obwodnica Brześcia Kujawskiego w ciągu drogi krajowej nr 62
 • obwodnica Kowalewa Pomorskiego w ciągu drogi krajowej nr 15
 • obwodnica Kruszwicy w ciągu drogi krajowej nr 62
 • obwodnica Lipna w ciągu drogi krajowej nr 67
 • obwodnica Nowej Wsi Wielkiej w ciągu drogi krajowej nr 25
 • Obwodnica Strzelna w ciągu drogi krajowej nr 15/25

Województwo lubuskie będzie miało 6 obwodnic:

 • obwodnica Dobiegniewa w ciągu drogi krajowej nr 22 (etap opracowywania dokumentacji technicznej)
 • obwodnica Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31(etap opracowywania dokumentacji technicznej)
 • obwodnica Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej nr 29 (etap opracowywania dokumentacji technicznej)
 • obwodnica Przytocznej w ciągu drogi krajowej nr 24 (etap opracowywania dokumentacji technicznej)
 • obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22 (weryfikacja oferty na projekt i budowę)
 • obwodnica Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu drogi krajowej nr 12 (umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowych (STEŚ-R))

W województwie małopolski planuje się 7 obwodnic:

 • obwodnica Trzebini w ciągu drogi krajowej nr 79 (podpisanie umowy z firmą Sweco Engineering na przygotowanie studium sieciowego z elementami studium korytarzowego)
 • obwodnica Limanowej w ciągu drogi krajowej nr 28 (etap przygotowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcji programowej)
 • obwodnica Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28 (przygotowywanie dokumentów przetargowych)
 • obwodnica Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49 (przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i koncepcji programowej)
 • obwodnica Piwnicznej w ciągu drogi krajowej nr 87 (etap konsultacji społecznych dotyczących przebiegu obwodnicy)
 • wschodnia obwodnica Tarnowa w ciągu drogi krajowej nr 73 (etap przygotowania koncepcji programowej)
 • obwodnica Wadowic w ciągu drogi krajowej nr 28 (w przygotowaniu dokumentacja)

Województwo opolskie będzie miało 4 obwodnice:

 • obwodnica Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39
 • obwodnica Lędzin w ciągu drogi krajowej nr 46
 • obwodnica Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41
 • obwodnica Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46

Wszystkie obwodnice są na etapie prac przygotowawczych.

Powstanie 5 obwodnic w województwie podlaskim:

 • obwodnica Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16 (odbiór Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej przewidziane jest na II kw. 2022. Ogłoszenie przetargu w systemie „Projektu i buduj” planowane jest na III kw. 2024 r., a roboty budowlane na lata 2026-2028)
 • obwodnica Białobrzeg w ciągu drogi krajowej nr 8 (rwa analiza ofert w przetargu na opracowanie Koncepcji Programowej dla odcinka DK8 Sztabin – Augustów wraz z obwodnicą Białobrzeg oraz dokumentacji geologicznej i geotechnicznej – to ostatni etap prac przygotowawczych. Przetarg w systemie Projektuj i buduj zaplanowano na IV kwartał 2022 r. Roboty budowlane przewidziane są na lata 2024-2027 )
 • obwodnica Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8 (jest decyzja środowiskowa, a prace przygotowawcze są na ukończeniu. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy w systemie „Projektuj i buduj” planowane jest na koniec grudnia 2020 r., a podpisanie umowy na rok 2021. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2023-2025)
 • obwodnica Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8 (jest decyzja środowiskowa, a prace przygotowawcze są na ukończeniu. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy w systemie „Projektuj i buduj” planowane jest na koniec grudnia 2020, a podpisanie umowy na rok 2021. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2023-2025)
 • obwodnica Zambrowa - początek inwestycji, budowa przewidziana w latach 2026-2028

W województwie śląskim będzie 5 obwodnic:

 • obwodnica Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46
 • obwodnica Szczekocin i Goleniowych w ciągu drogi krajowej nr 78
 • obwodnica Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78
 • obwodnica Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78
 • obwodnica Nakła Śląskiego oraz Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78

Województwo warmińsko-mazurskie będzie miało 5 obwodnic:

 • obwodnica Olsztyna wraz z Dywitami w ciągu drogi krajowej nr 51
 • obwodnica Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65
 • obwodnica Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63
 • obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51
 • obwodnica Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53 i 57

Województwo zachodniopomorskie to 9 obwodnic:

 • obwodnica Człopy w ciągu drogi krajowej nr 22
 • obwodnica Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31
 • obwodnica Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13
 • obwodnica Rusinowa w ciągu drogi krajowej nr 22
 • obwodnica Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 20
 • obwodnica Szczecinka w ciągu drogi krajowej nr 20
 • obwodnica Szwecji w ciągu drogi krajowej nr 22
 • obwodnica Wałcza (Strączno) w ciągu drogi krajowej nr 22
 • obwodnica Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej