Obwodnice. 100 obwodnic w 10 lat - tak zapowiada rząd. Przetarg na budowę obwodnicy Siedlec

Obwodnice
Autor: GDDKiA Program Obwodnice - 100 obwodnic w 10 lat

100 obwodnic ma powstać w latach 2020-2030. Taką obietnicę w swoim programie budowy obwodnic złożył rząd. Program budowy 100 obwodnic ma uzupełnić Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Ich budowa ma kosztować 28 mld zł. Zobacz, gdzie powstaną obwodnice.

Spis treści

 1. Obwodnice w Polsce - Program budowy obwodnic 2020-2030
 2. Mazowieckie - obwodnice Sokołowa Podlaskiego i Siedlec
 3. Lubelskie - obwodnice Dzwoli i Gorajca
 4. Podlaskie - obwodnice Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów
 5. Warmińsko-Mazurskie - obwodnice Smolajn, Gąsek, Olsztyna i Dywit
 6. Wielkopolskie - obwodnice Gostynia, Żodynia oraz Koźmina Wielkopolskiego
 7. Łódzkie - obwodnice Błaszek, Brzezin i Łowicza
 8. Które obwodnice powstaną najszybciej?
 9. Obwodnice polskich miast w budowie
 10. Planowane obwodnice

Obwodnice w Polsce - Program budowy obwodnic 2020-2030

Rządowy program zakłada budowę 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Mają to być trasy trasy o wysokich parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Główne założenia programu Ministerstwa Infrastruktury to: bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. GDDKiA podaje, że program budowy 100 obwodnic obejmuje też inwestycje poza siecią autostrad i dróg ekspresowych, ale niektóre z tych inwestycji ułatwią bezpośredni dojazd do dróg szybkiego ruchu.

Budowa 100 obwodnic ma kosztować około 28 mld zł. Program ma być finansowany ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Konto KFD zasilają też wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki unijne, pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

GDDKiA stale ogłasza przetargi na realizację dokumentacji projektowej czy budowę kolejnych obwodnic. Podaje, że wśród inwestycji zapisanych w PBDK są ciągi dróg ekspresowych, a także autostrad, które oprócz funkcji tranzytowych, pełnią również rolę obwodnic. Tak jest chociażby z funkcjonującą już obwodnicą Radomia na S7, Częstochowy na A1, Bydgoszczy na S5, Ryk czy Kołbieli na S17, Łodzi w ciągu S14, czy odcinków S2 w Warszawie uzupełniających obwodnicę stolicy. Dzięki budowie S61 powstanie również obwodnica Łomży, S19 ominie Białystok, Bielsk Podlaski, Kraśnik i Janów Lubelski, na S12 powstanie obwodnica Chełma, a na S17 obwodnica Zamościa i realizowana obecnie obwodnica Tomaszowa Lubelskiego.

Mazowieckie - obwodnice Sokołowa Podlaskiego i Siedlec

Obwodnica Sokołowa Podlaskiego

Ruszył przetarg na zaprojektowanie obwodnicy Sokołowa Podlaskiego, która została ujęta w projekcie Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Chodzi o 17-kilometrową obwodnicę w ciągu dróg krajowych nr 62 i 63.
To nowe zadanie, którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Wykonane Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej wskażą wariantowy przebieg obwodnicy Sokołowa Podlaskiego. Docelowy przebieg trasy klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) zostanie jednak określony w decyzji środowiskowej.

Obwodnica Siedlec

Rusza przetarg na zaprojektowanie 8-kilometrowej obwodnicy Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63. Oferty można składać do 4 września 2020. To szósta z dziewięciu obwodnic mazowieckich miast, które zostały ujęte w projekcie Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Obwodnica Siedlec powstanie po nowym śladzie, najpewniej po północno-zachodniej stronie miasta Siedlce. GDDKiA informuje, że to nie jest jeszcze pewne, ponieważ proces inwestycyjny dopiero się zaczyna. Wykonawca będzie musiał wykonać Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej. Dopiero wtedy będzie można wskazać warianty przebiegu obwodnicy Siedlec. Wiadomo jednak, że obwodnica będzie zaczynać się włączeniem w istniejący ciąg DK63 po północnej stronie miejscowości Chodów, a kończyć się będzie połączeniem z istniejącą DK2 w rejonie miejscowości Stare Iganie.

Obwodnice
Autor: GDDKiA Ruszył przetarg na budowę obwodnicy Siedlec Link: Kliknij i powiększ

Lubelskie - obwodnice Dzwoli i Gorajca

Dzwola i Gorajec to niewielkie miejscowości. Mimo to rząd uznał, że istnieje konieczność wzmocnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okolicy tych miejscowości. Przede wszystkim chodzi o wyprowadzenie z nich ruchu.

Budowa obwodnic Dzwoli i Gorajca ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, odciążyć układ komunikacyjny i zwiększyć przepustowość drogi krajowej nr 74 pomiędzy Janowem Lubelskim a Zamościem. Drogi te mają również poprawić warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na drodze Janów Lubelski granica państwa w Zosinie.

Obwodnice będą też uzupełnieniem istniejącej już obwodnicy Frampola oraz dojazdu do trasy Via Carpatia i obwodnicy Janowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S19.

Budowa obwodnicy Gorajca

Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy obwodnicy planowane jest w I połowie 2021 roku, a zawarcie umowy w IV kwartale 2021. Roboty budowlane prowadzone będą w latach 2023-2025. Długość obwodnicy Gorajca wyniesie 6,7 km. W ramach inwestycji powstaną trzy skrzyżowania z istniejącym układem drogowym oraz nowy most na rzece Gorajca.

Budowa obwodnicy Dzwoli

Obwodnica Dzwoli długości 2,7 km została zaprojektowana w nowym śladzie, po północnej stronie miejscowości. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest na I połowę 2021 roku, a zawarcie umowy w IV kwartale 2021. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2021-2023.

Obwodnice
Autor: GDDKiA Link: Kliknij i powiększ

Podlaskie - obwodnice Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów

Budowa obwodnic Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów wyprowadzi ruch z centrów tych miejscowości, który aktualnie odbywa się po drodze krajowej S8. Działanie to jest elementem większej inwestycji, jakim będzie przebudowa całego odcinka drogi krajowej nr 8 od Suchowoli do Augustowa.

Dzięki budowie obwodnic zwiększy się przepustowość drogi krajowej nr 8 pomiędzy Białymstokiem a Augustowem. Obwodnice będą też ważnym elementem układu komunikacyjnego Podlasia, jak również uzupełnienie realizowanej trasy Via Carpatia.


Obwodnica Suchowoli długości 15,3 km została zaprojektowana po wschodniej stronie miejscowości, w nowym śladzie. Droga ta będzie również obejściem mniejszych miejscowości, takich jak: Zagórze, Wysokie, Skindzierz i Chodorówka Nowa.

Obwodnica Sztabina długości 4,5 km ominie istniejącą zabudowę po północno - wschodniej stronie obecnego przebiegu DK8.

Obwodnica Białobrzegów długości 5 km również ominie miejscowość po północno - wschodniej stronie.

Aktualnie dla tych inwestycji uzyskane zostały decyzje środowiskowe i opracowywane są koncepcje programowe. Ogłoszenie przetargów na budowę obwodnic Suchowoli i Sztabina planowane jest jeszcze w tym roku, a roboty budowlane będą realizowane w latach 2023 - 2025. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy obwodnicy Białobrzegów planowane jest w III kwartale 2021 roku, a roboty budowlane będą realizowane w latach 2024 - 2027.

Obwodnice
Autor: GDDKiA Mapa - obwodnice Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów w województwie podlaskim Link: Kliknij i powiększ

Warmińsko-Mazurskie - obwodnice Smolajn, Gąsek, Olsztyna i Dywit

Obwodnica Smolajn długości 1,6 km ominie miejscowość po południowo-wschodniej stronie DK51. W I połowie 2020 roku planowane jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Przetarg na wybór wykonawcy zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku.

Obwodnica Gąsek długości 3,1 km ominie miejscowość po południowo-wschodniej stronie dk 65. W II połowie 2020 roku planowane jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Przetarg na wybór wykonawcy ma się odbyć w 2021 roku.

Obwodnica Olsztyna i Dywit długości 20 km będzie przebiegała po północno-wschodniej lub północno-zachodniej stronie aglomeracji olsztyńskiej (w zależności od wybranego wariantu przebiegu). Droga będzie biegła w nowym śladzie i uzupełni południową obwodnicę miasta w ciągu drogi ekspresowej S16 i S51. Decyzja środowiskowa dla inwestycji powinna być w II połowie 2023, natomiast ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy zaplanowano na 2025 rok.

Obwodnice
Autor: GDDKiA Mapa - obwodnice Gąsek, Smolajn, Olsztyna i Dywit Link: Kliknij i powiększ

Wielkopolskie - obwodnice Gostynia, Żodynia oraz Koźmina Wielkopolskiego

Obwodnica Gostynia - w ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP długości 17 km. Dla obwodnicy została wydana decyzja środowiskowa. Ogłoszenie przetargu w formule Projektuj i Buduj jest planowane w IV kwartale 2020, a realizacja w latach 2022-2024.

Obwodnica Żodynia - w ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP długości 2,4 km. Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze związane z opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest w II połowie 2020 roku, a zawarcie umowy w IV kwartale 2021. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2023-2025.

Obwodnica Koźmina Wielkopolskiego - w ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP długości 5,9 km. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego zaplanowano na II połowę 2020 roku, a roboty budowlane realizowane będą w latach 2024-2026.

W ramach programu obwodnicowego w województwie wielkopolskim powstanie łącznie 8 obwodnic - obwodnica Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12, obwodnica Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72, obwodnica Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25, obwodnica Kamionnej w ciągu drogi krajowej nr 24, obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15, obwodnica Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15, obwodnica Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32, obwodnica Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32.

Obwodnice
Autor: GDDKiA Wielkopolska -obwdnice Gostynia, Żodynia oraz Koźmina Wielkopolskiego Link: Kliknij i powiększ

Łódzkie - obwodnice Błaszek, Brzezin i Łowicza

Resort infrastruktury zatwierdził realizację trzech (z pięciu planowanych) łódzkich obwodnic w ramach Programu Budowy 100 obwodnic. To zupełnie nowe inwestycje, dla których podjęte zostaną niezwłocznie przygotowania. Ich wynikiem będzie uzyskanie decyzji środowiskowych w I połowie 2024 r. Ogłoszenie przetargów na wybór wykonawców, planuje się w II połowie 2024. Realizacja nastąpi w latach 2026-2029.

Planowana obwodnica Blaszek ominie miasto od południa lub od północy i będzie miała ok. 3,5 km długości. Zależnie od wybranego wariantu powstaną skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 449 lub 710, a także z drogami powiatowymi.

Obwodnica Brzezin długości ok. 15 km będzie się krzyżowała (zależnie od wariantu) z drogami wojewódzkimi nr 708 i 704 lub drogą 715, a także licznymi drogami powiatowymi i gminnymi.

Obwodnica Łowicza długości ok. 13 km ominie miejscowość od północy, wschodu i południa.


Które obwodnice powstaną najszybciej?

Część obwodnic ma już opracowaną dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji, dla części jest prowadzony proces przygotowawczy. Są też takie obwodnice, dla których przygotowania dopiero się rozpoczną.

Jeszcze w 2020 roku GDDKiA ma ogłosić przetargi na budowę kilkunastu obwodnic. Mają to być m.in.:

 • obwodnica Strzelec Krajeńskich (DK 22)
 • obwodnica Lipska (DK 79)
 • obwodnica Suchowoli (DK 8)
 • obwodnica Wąchocka (DK 42) [skierowana do realizacji 12 marca 2020]
 • obwodnica Smolajn (DK 51)
 • obwodnica Koźmina Wielkopolskiego (DK 15)
 • obwodnica Gryfina (DK 31)
obwodnice w Polsce
Autor: GDDKiA Program budowy obwodnic w latach 2020-2030 Link: Powiększ mapę

Obwodnice polskich miast w budowie

Obecnie realizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025) przewiduje budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Dotychczas, do końca 2019 r., oddano kierowcom w ramach PBDK 15 obwodnic, natomiast w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych wybudowano ich w sumie 64.

Ponadto budowa obwodnic dużych miast i aglomeracji jest realizowana w ramach rozbudowy sieci autostrad i dróg ekspresowych, niezależnie od nowego programu budowy 100 obwodnic (obwodnica Łodzi, obwodnica Bydgoszczy, obwodnica Częstochowy czy Rzeszowa).

Planowane obwodnice

W województwie dolnośląskim ma powstać 7 obwodnic:

 • obwodnica Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12
 • obwodnica Kaczorowa w ciągu drogi krajowej nr 3
 • obwodnica Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94
 • obwodnica Międzyborza w ciągu drogi krajowej nr 25
 • obwodnica Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15
 • obwodnice Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94obwodnica Złotgo Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46

W województwie lubelskim lub ma powstać także 7 obwodnic:

 • obwodnica Dzwoli w ciągu drogi krajowej nr 74
 • obwodnica Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74
 • obwodnica Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74
 • obwodnica Łęcznej w ciągu drogi krajowej nr 82
 • obwodnica Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76
 • obwodnica Szczebrzeszyna w ciągu drogi krajowej nr 74
 • obwodnica Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74

W województwie łódzkim 5 obwodnic:

 • obwodnica Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12
 • obwodnica Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72
 • obwodnica Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14/70/92
 • obwodnica Srocka w ciągu drogi krajowej nr 12 (91)
 • obwodnica Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45

W województwie mazowieckim przewiduje się budowę 9 obwodnic:

 • obwodnica Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60
 • obwodnica Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79
 • obwodnica Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60
 • obwodnica Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53
 • obwodnica Pułtuska w ciągu dróg krajowych nr 57 i 61
 • obwodnica Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63
 • obwodnica Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9
 • obwodnica Sokołowa Podlaskiego w ciągu dróg krajowych nr 62 i 63
 • obwodnica Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79

Województwo podkarpackie ma mieć 8 obwodnic:

 • obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73
 • obwodnica Jasła w ciągu drogi krajowej nr 73
 • obwodnica Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej nr 9
 • obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej nr 28
 • obwodnica Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej nr 9
 • obwodnica Pilzna w ciągu drogi krajowej nr 73
 • obwodnica Przemyśla w ciągu drogi krajowej nr 28/77
 • obwodnica Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 84 (II etap)

Województwo pomorskie ma mieć 5 obwodnic:

 • obwodnica Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25
 • obwodnica Człuchowa w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25
 • obwodnica Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21
 • obwodnica Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22
 • obwodnica Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55

W województwie świętokrzyskim powstaną 4 obwodnice:

 • obwodnica Chmielnika w ciągu dróg krajowych 73/78
 • obwodnica Osieka w ciągu drogi krajowej 79
 • obwodnica Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42
 • obwodnica Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42

W województwie wielkopolskim będzie 8 obwodnic:

 • obwodnica Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12
 • obwodnica Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72
 • obwodnica Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25
 • obwodnica Kamionnej w ciągu drogi krajowej nr 24
 • obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15
 • obwodnica Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15
 • obwodnica Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32
 • obwodnica Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32

Województwo kujawsko-pomorskie będzie miało 6 obwodnic:

 • obwodnica Brześcia Kujawskiego w ciągu drogi krajowej nr 62
 • obwodnica Kowalewa Pomorskiego w ciągu drogi krajowej nr 15
 • obwodnica Kruszwicy w ciągu drogi krajowej nr 62
 • obwodnica Lipna w ciągu drogi krajowej nr 67
 • obwodnica Nowej Wsi Wielkiej w ciągu drogi krajowej nr 25
 • Obwodnica Strzelna w ciągu drogi krajowej nr 15/25

Województwo lubuskie będzie miało 6 obwodnic:

 • obwodnica Dobiegniewa w ciągu drogi krajowej nr 22
 • obwodnica Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31
 • obwodnica Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej nr 29
 • obwodnica Przytocznej w ciągu drogi krajowej nr 24
 • obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22
 • obwodnica Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu drogi krajowej nr 12

W województwie małopolski planuje się 7 obwodnic:

 • obwodnica Trzebini w ciągu drogi krajowej nr 79
 • obwodnica Limanowej w ciągu drogi krajowej nr 28
 • obwodnica Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28
 • obwodnica Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49
 • obwodnica Piwnicznej w ciągu drogi krajowej nr 87
 • wschodnia obwodnica Tarnowa w ciągu drogi krajowej nr 73
 • obwodnica Wadowic w ciągu drogi krajowej nr 28

Województwo opolskie będzie miało 4 obwodnice:

 • obwodnica Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39
 • obwodnica Lędzin w ciągu drogi krajowej nr 46
 • obwodnica Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41
 • obwodnica Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46

Powstanie 5 obwodnic w województwie podlaskim:

 • obwodnica Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16
 • obwodnica Białobrzeg w ciągu drogi krajowej nr 8
 • obwodnica Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8
 • obwodnica Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8

W województwie śląskim będzie 5 obwodnic:

 • obwodnica Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46
 • obwodnica Szczekocin i Goleniowych w ciągu drogi krajowej nr 78
 • obwodnica Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78
 • obwodnica Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78
 • obwodnica Nakła Śląskiego oraz Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78

Województwo warmińsko-mazurskie będzie miało 5 obwodnic:

 • obwodnica Olsztyna wraz z Dywitami w ciągu drogi krajowej nr 51
 • obwodnica Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65
 • obwodnica Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63
 • obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51
 • obwodnica Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53 i 57

Województwo zachodniopomorskie to 9 obwodnic:

 • obwodnica Człopy w ciągu drogi krajowej nr 22
 • obwodnica Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31
 • obwodnica Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13
 • obwodnica Rusinowa w ciągu drogi krajowej nr 22
 • obwodnica Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 20
 • obwodnica Szczecinka w ciągu drogi krajowej nr 20
 • obwodnica Szwecji w ciągu drogi krajowej nr 22
 • obwodnica Wałcza (Strączno) w ciągu drogi krajowej nr 22
 • obwodnica Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej