Co GDDKiA wybuduje w 2020. Najnowsze plany GDDKiA – największego publicznego inwestora

2020-01-15 17:33
Obwodnica Góry Kalwarii
Autor: GDDKiA Pod koniec grudnia 2019 oddano do użytku obwodnicę Góry Kalwarii długości ok. 9 km

GDDKiA uważa rok 2019 za kolejny rekordowy – włączono do ruchu 460 km nowych dróg. Oznacza to, że na mapie drogowej jest obecnie 4146,4 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1696,2 km autostrad i 2450,3 km dróg ekspresowych. Trwają postępowania przetargowe na kolejne drogi o łącznej długości 382,4 km. Sprawdź, co GDDKiA planuje na rok 2020.

GDDKiA to oficjalny skrót od Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad). O GDDKiA zaczęło być głośno po roku 2007, gdy ruszył w Polsce program budowy dróg wspomagany unijnymi funduszami, bo GDDKiA została i wciąż jest największym publicznym inwestorem. To właśnie dlatego GDDKiA jest pod szczególnym nadzorem nie tylko państwowych organów kontrolnych, ale również mediów i opinii publicznej.

GDDKiA podsumowuje rok 2019

Za nami kolejny rok realizacji wielkiego programu budowy dróg w Polsce. Najwięcej dzieje się w obszarze dróg szybkiego ruchu (drogi ekspresowe i autostrady), bo w to zaangażowana jest GDDKiA oraz duża pula funduszy unijnych. Na koniec roku 2019 długość eksploatowanych autostrad wynosi 1696,2 km, a dróg ekspesowych 2450,3 km.

GDDKiA podsumowała, że w roku 2019 przybyło 460 km nowych dróg. Widać wyraźnie, że inwestycje realizowane są liniowo, domykane są poszczególne trasy:  

 • autostrada A1 Częstochowa Północ – Częstochowa Blachownia
 • A1 Częstochowa Blachownia – Częstochowa Południe
 • A1 Częstochowa Południe – Woźniki
 • A1 Woźniki – Pyrzowice
 • S5 Poznań Zachód – Mosina
 • S5 Mosina – Kościan Południe
 • S5 Kościan Południe – Lipno
 • S5 Żnin Północ – Mieleszyn
 • S5 Bydgoszcz Północ – Bydgoszcz Opławiec
 • S6 Goleniów Północ – Nowogard Zachód
 • S6 Nowogard – Płoty
 • S6 Płoty – Kiełpino
 • S6 Kiełpino – Kołobrzeg Zachód
 • S6 Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie wraz z budową obwodnicy Kołobrzegu w ciągu drogi krajowej nr 11
 • S6 Ustronie Morskie – początek obwodnicy Koszalina i Sianowa
 • S6 obwodnica Koszalina i Sianowa wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód
 • S7 gr. woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna
 • S7 Skomielna Biała – Rabka Zdrój i DK47 Rabka Zdrój – Chabówka
 • S7 Lubień – Naprawa (lewa jezdnia)
 • S8 Radziejowice – Przeszkoda
 • S8 Przeszkoda – Paszków
 • S11 obwodnica Szczecinka
 • S17 obwodnica Kołbieli – obwodnica Garwolina
 • S17 koniec obwodnicy Garwolina – koniec obwodnicy Gończyc
 • S17 koniec obwodnicy Gończyc – gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego
 • S17 gr. woj. lubelskiego i mazowieckiego – węzeł Skrudki
 • S17 Skrudki – Kurów Zachód
 • S51 obwodnica Olsztyna Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe
 • S61 obwodnica Suwałk
 • DK3/5 obwodnica Bolkowa
 • DK25 obwodnica Inowrocławia (łącznik)
 • DK44 obwodnica Skawiny
 • DK46 obwodnica Myśliny
 • DK50/79 obwodnica Góry Kalwarii

Oprócz dróg oddanych do użytku, w roku 2019 GDDKiA podpisała 9 umów na łącznie 160,8 km i ogłosiła 34 postępowania przetargowe na zadania o łącznej długości 480,3 km. Biorąc pod uwagę obecny czas realizacji inwestycji drogowych, zostaną one oddane do użytku dopiero za kilka lat.

Mapa nowych dróg w Polsce. Inwestycje GDDKiA
Autor: GDDKiA Budowa dróg szybkiego ruchu przez GDDKiA. Aktualna mapa inwestycji zakończonych, w realizacji i planowanych Link: kliknij i powiększ

GDDKiA planuje na 2020  

Wynika, że rok 2020 nie będzie już tak obfity w nowe drogi oddane do użytkowania. GDDKiA podaje, że udostępni co najmniej 116,8 km z 1003,8 km dróg będących na etapie w realizacji. Kontynuowane będzie domykanie ciągów komunikacyjnych, szczególnie autostrada A1 od Częstochowy do Tuszyna, dobiega końca budowa drogi ekspresowej S7 między Płońskiem a Napierkami.

Kolejne kluczowe połączenie drogą szybkiego ruchu jest w realizacji na wschodzie kraju. To droga ekspresowa S19 między Rzeszowem a Lublinem. W realizacji są również odcinki w ciągu S3 i S5, które uzupełnią połączenia odpowiednio portu w Szczecinie z południową granicą kraju a S5 Wrocławia przez Poznań z Bydgoszczą. W szczegółach ten plan na 116,8 km wygląda następująco:

 • A2 węzeł Lubelska – węzeł Konik (5,6 km)
 • A2 węzeł Konik – obwodnica Mińska Mazowieckiego (9,2 km)
 • S5 Bydgoszcz Opławiec – Bydgoszcz Błonia (13,5 km)
 • S5 Szubin Północ – Żnin Północ (19,3 km)
 • S10 obwodnica Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniowa – 2 jezdnia (6,4 km)
 • S17 węzeł Lubelska – początek obwodnicy Kołbieli (15,2 km)
 • S17 obwodnica Kołbieli (8,7 km)
 • S61 obwodnica Szczuczyna – 2 jezdnia (6,6 km)
 • obwodnica Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 (6,7 km)
 • obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 (6,9 km)
 • obwodnica Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10 (17,8 km)
 • obwodnica Węgorzyna w ciągu drogi krajowej nr 20 (1 km)  

W tym harmonogramie szczególne miejsce zajmuje budowa S2 w Warszawie, gdzie w 2020 roku mają zostać zakończone realizacje kilku węzłów:

 • węzeł Puławska – węzeł Przyczółkowa (4,62 km)
 • węzeł Przyczółkowa – węzeł Wał Miedzeszyński (6,45 km)
 • węzeł Wał Miedzeszyński – węzeł Lubelska (7,45 km)

 

GDDKiA – geneza i status

GDDKiA to centralny urząd administracji państwowej, który wspomaga organ centralny państwowy, jakim jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (analogia m.in. do GUNB i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego). GDDKiA (niektórzy wymawiają skrót jako „GDAKA”) powstała w roku 2002 na mocy ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw, z połączenia Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych oraz Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad. Jednostką powołującą i nadzorującą GDDKiA było wówczas Ministerstwo Infrastruktury, następnie kolejne mutacje tego resortu, jak m.in. Ministerstwo Transportu i Budownictwa, Ministerstwo Transportu, Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury i od 2018 roku znowu Ministerstwo Infrastruktury. 

Budowa infrastruktury drogowej
Autor: Budimex SA

GDDKiA zarządza drogami krajowymi oraz autostradami i drogami ekspresowymi, odpowiada za budowę dróg w Polsce finansowaną z budżetu państwa.
GDDKiA zatrudnia prawie 4,5 tysiące osób. W 2016 wydatki (bez środków na budowę dróg) GDDKiA wyniosły 573,9 mln zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 4413 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ok. 6,5 tys. zł.

W ustawie budżetowej na 2017 wydatki GDDKiA zaplanowano w wysokości 610,3 mln zł. W raporcie za 2017 GDDKiA podała, że zrealizowała 1248,1 km nowych dróg krajowych, zostało udostępnionych do ruchu 355,7 km pozostałych nowych dróg. A więc mamy w Polsce na koniec roku 2017: 3445,75 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1638,45 km autostrad i 1807,3 km dróg ekspresowych.

W 2017 roku GDDKiA ogłosiła postępowania na 316 km nowych i podpisała umowy na łącznie 274,3 km nowych dróg (autostrady i drogi ekspresowe 252,7 km i 21,6 km GP, czyli drogi główne ruchu przyspieszonego).

GDDKiA – struktura

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest szefem centrali GDDKiA w Warszawie oraz 16 oddziałów terenowych GDDKiA, odpowiadającym województwom. W strukturze GDDKiA jest również Zespół ds. Historii Drogownictwa w Szczucinie, którego zadaniem jest ochrona zabytków drogowych.
Podział na urząd administracji państwowej - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i organ centralny – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, powoduje nieco zamieszania co do kompetencji, ale najważniejsze w tym jest zrozumienie, że GDDKiA – urząd, to takie narzędzie wykonawcze Generalnego Dyrektora. Zadania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad określa ustawa o drogach publicznych.

Odziały terenowe GDDKiA znajdują się w następujących miastach: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław oraz Zielona Góra. Każdą z tych jednostek kieruje dyrektor oddziału. 

W strukturze GDDKiA znajdują się obecnie następujące departamenty:

 • inwestycji
 • studiów
 • zarządzania siecią dróg krajowych
 • zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych
 • partnerstwa publiczno-prywatnego
 • finansowy
 • koordynacji i postępowań przetargowych

oraz

 • biuro prawne, biuro kontroli wewnętrznej, biuro dyrektora generalnego, stanowisko ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej, stanowisko ochrony informacji niejawnych i administrator bezpieczeństwa informacji.
Laboratorium mobilne GDDKiA
Autor: GDDKiA Wyposażenie mobilnego laboratorium GDDKiA

GDDKiA – kompetencje

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, oprócz  realizacji budżetu państwa w zakresie dróg krajowych i bycia zarządcą dróg krajowych, ma również takie zadania jak:

 • współudział w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg;
 • gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieciach dróg publicznych;
 • przygotowanie dróg krajowych na potrzeby obrony państwa;
 • wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;
 • współpraca z administracjami drogowymi innych państw i organizacjami międzynarodowymi;
 • współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej;
 • zarządzanie ruchem na drogach krajowych;
 • ochrona zabytków drogownictwa;
 • wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem i koordynowaniem budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji, autostrad płatnych, w tym prowadzenie prac studialnych, przygotowywanie dokumentów wymaganych w postępowaniach przetargowych;
 • współpraca z organami właściwymi w sprawach zagospodarowania przestrzennego, obrony narodowej, geodezji i gospodarki gruntami, ewidencji gruntów i budynków, scalania i wymiany gruntów, melioracji wodnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska oraz ochrony zabytków;
 • nabywanie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości pod autostrady i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do nieruchomości;
 • opracowywanie projektów kryteriów oceny ofert w postępowaniu przetargowym i przeprowadzanie postępowań przetargowych;
 • uzgadnianie projektów budowlanych na poszczególne odcinki autostrad w zakresie zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi autostrad płatnych;
 • kontrola budowy i eksploatacji autostrad w zakresie przestrzegania warunków umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady;
 • wykonywanie innych zadań, w sprawach dotyczących autostrad, określonych przez ministra właściwego do spraw transportu;
 • pobieranie opłat za przejazdy autostradami zgodnie z przepisami o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym.

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad powołuje Prezes Rady Ministrów, a powinien on zgodnie z ustawą zostać wyłoniony „w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru”. Natomiast minister właściwy do spraw transportu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad powołuje jego zastępców, również wyłonionych w drodze konkursu. Od listopada 2017 p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad jest Jacek Gryga.

Budowa drogi ekspresowej
Autor: GDDKiA

GDDKiA a Krajowy Fundusz Drogowy (KFD)

Obok środków budżetowych i funduszy unijnych Krajowy Fundusz Drogowy jest źródłem finansowania dróg w ramach Programu Budowy Dróg i Autostrad w Polsce. KFD gromadzi fundusze na przygotowanie inwestycji drogowych, budowę, przebudowę, remonty i utrzymanie autostrad i dróg ekspresowych i innych dróg krajowych. KFD został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego i działa od 2004 roku.
Do KFD trafia 80% wpływów z opłaty paliwowej (20% wpływów zasila Fundusz Kolejowy). KFD gromadzi również środki przekazywane przez GDDKiA z tytułu płatności za przejazd autostradami oraz z tytułu opłat przetargowych. Do KFD wpływają również opłaty i kary pobierane na podstawie ustawy o transporcie drogowym i ustawy o drogach publicznych. W KFD znajdziemy także zaciągane przez BGK zobowiązania w formie kredytów i pożyczek. Fundusz wydaje środki w oparciu o roczne plany finansowe opracowywane na podstawie Rządowego Programu Budowy Dróg i Autostrad w Polsce.

Jak GDDKiA współpracuje z firmami budowlanymi?

GDDKiA nie jest lubianym partnerem. Firmy budowlane swego czasu bardzo narzekały na umowy podpisywane przez GDDKiA, że nie uwzględniają one ryzyk ponoszonych przez wykonawców. Jest faktem, że w okresie realizacji inwestycji drogowych wiele firm budowlanych „poległo” na kontraktach drogowych, a realizowane szczędnościowo” i w pośpiechu inwestycje często były poniżej standardów oczekiwanej jakości. Wykonawcy zarzucali GDDKiA złe przygotowanie inwestycji, dopuszczanie do przetargów pobieżnie weryfikowanych firm, brak zrozumienia dla zmieniających się warunków rynkowych i stanowcze odmowy aneksowania umów.

Gdy stało się jasne, że firmy budowlane zamiast korzystać z boomu inwestycyjnego zmierzają ku kryzysowi, zaczął się zmieniać klimat współpracy z GDDKiA. W 2012 roku specustawa zobligowała GDDKiA do wypłaty pieniędzy poszkodowanym wykonawcom, którym generalni wykonawcy nie zapłacili za wykonane prace budowlane.

Do GDDKiA wpłynęło 549 wniosków o wypłaty na kwotę ponad 232 000 000 zł. Oczywiście, nie wszyscy podwykonawcy odzyskali pieniądze na mocy ustawy i być może jeszcze do dzisiaj niektórzy walczą o nie w sądzie.

W międzyczasie rozpoczęto prace nad nowelizacją ustawy o zamówieniach publicznych, by lepiej (chociażby przez lepszą weryfikację firm uczestniczących w postępowaniach przetargowych, wskazanie obowiązkowego potencjału kadrowego i wykonawczego jakim musi dysponować generalny wykonawca, a nie jego podwykonawcy, przymus zapłaty podwykonawcom za wykonane usługi) zabezpieczyć realizację inwestycji. GDDKiA otrzymała także narzędzia do „szybszych wypłat za kolejne etapy robót oraz dokonywanie przedpłat (np. na zakup materiałów budowlanych).

Budowa dróg w Polsce ma przebiegać szybciej, ma być tańsza, a równocześnie ma nie ucierpieć na tym ich jakość – ogłosił w lutym 2017 ówczesny minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, a GDDKiA została zobligowana do stworzenia nowych wzorów umów z wykonawcami dróg. Do prac nad tym przedsięwzięciem zaproszono przedstawicieli środowiska budowlanego i firm budowlanych.

Wybrane wydarzenia

Wybrane wydarzenia:

GDDKiA w listopadzie 2019

 • 22 listopada ukazało się ogłoszenie o przetargu na dokończenie robót drogowych na odcinku autostrady A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica. Tej inwestycji nie zrealizuje już Energopol Szczecin, któremu GDDKiA wypowiedział umowę (firma do czerwca 2019 zrealizowała 80 % prac przewidzianych w kontrakcie, ale od lipca całkowicie wstrzymała roboty). Tym razem zadanie zostało podzielone na mniejsze przetargi, a na dokończenie robót wykonawcy będą mieli 90 dni. Do zakończenia budowy pozostało wykonanie warstwy ścieralnej na jezdni w stronę Szczecina. Za skrócenie terminu wykonania do 28 dni nowi wykonawcy będą mogli otrzymać większą punktację w przetargu. Kolejne przetargi na A6 będą dotyczyć dokończenia przejść dla zwierząt wraz z wygrodzeniem trasy oraz nasadzeniami
  GDDKiA zapowiada kolejne przetargi dla inwestycji realizowanych wcześniej przez Energopol Szczecin – obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10 i rozbudowy węzła drogowego Szczecin – Kijewo (pisaliśmy o tym w październikowych aktualnościach z budów)

GDDKiA w październiku 2019

 • 23 października przebito jeden z tuneli budowanej Zakopianki. Trwało to 2 lata i 5 miesięcy. Docelowo będą dwa tunele, każdy po 2060 m długości. Przeczytaj więcej o nowej Zakopiance.
 • 14 października GDDKiA odstąpiła od dwóch umów z firmą Energopol Szczecin, dotyczących budowy obwodnicy Wałcza i rozbudowę węzła drogowego Szczecin – Kijewo. Będą przetargi na dokończenie inwestycji. Inwestor zarzucił wykonawcy brak postępów na obu budowach mimo deklarowanych chęci dokończenia inwestycji. Zostały uruchomione gwarancje, którymi były zabezpieczone kontrakty w wysokości ok. 50 mln złotych, i zostaną one przeznaczone na pokrycie zobowiązań Energopolu Szczecin wobec podwykonawców, usługodawców i dostawców. Budowa obwodnicy Wałcza miała się zakończyć 31 maja 2019, do zakończenia inwestycji brakuje zaledwie około 15% robót. Na węźle drogowym Szczecin – Kijewo zaawansowanie robót osiągnęło zaledwie 20%, pomimo upływu około 70% czasu trwania kontraktu. Kontrakt na budowę obwodnicy Wałcza na kwotę ok. 430,5 mln zł podpisano w końcu 2015 roku z terminem zakończenia inwestycji w maju 2018, który został przedłużony o rok, ponadto wykonawca otrzymał dodatkowe 10 mln zł. Z kolei umowę na rozbudowę węzła Szczecin – Kijewo wartości ok. 56 mln zł podpisano we wrześniu 2017 z terminem zakończenia inwestycji w lipcu 2020 roku.

GDDKiA we wrześniu 2019

 • 30 września wbito symboliczną pierwszą łopatę na budowie obwodnicy Łańcuta w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 94 Łańcut – Głuchów (inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych). Droga będzie miała blisko 6 km, w ramach zadania powstanie także m.in. most drogowy na rzece Sawa długości 33 m oraz drogi dojazdowe. Wykonawca – firma Budimex – ma wyznaczony termin zakończenia prac do września 2021. Kontrakt ma wartość 115 847 768 zł brutto.
 • 27 września wybrano najkorzystniejszej (spośród 8) ofertę na przebudowę i dostosowanie 22 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Złożyło ją konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA SA (lider) oraz MIRBUD SA (partner), na kwotę 254 146 408 zł. To był już drugi przetarg na tę inwestycję, w pierwszym wszystkie złożone oferty przekroczyły kwotę 303 820 407 zł, która była planowana na to zadanie (prawie 30 mln więcej była na najdroższej ofercie). Podpisanie umowy przewidywane jest w grudniu 2019 (firmy, które przetargu nie wygrały mają teraz czas na ewentualne odwołania).
 • 24 września GDDKiA poinformowała, że rusza z kolejnymi przetargami na wyłonienie wykonawców budowy ponad 37 kilometrów autostrady A2 na wschód od Warszawy. Ogłoszenie o przetargu będzie zmówieniu będzie widoczne na platformie zakupowej od 27 września (https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 141594). GDDKiA daje potencjalnym wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni.
 • 13 września wbiciem łopaty rozpoczęła się budowa dwóch odcinków drogi ekspresowej S7 Strzegowo – Pieńki (22 km za kwotę 516,2 mln zł) i Pieńki – Płońsk (ok. 13,7 km za 311,7 mln zł. To dwa z czterech odcinków drogi ekspresowej S7 na terenie województwa mazowieckiego, na które zostały już podpisane umowy na realizację. Wykonawcą obu odcinków jest konsorcjum firm STRABAG i STRABAG Infrastruktura Południe. Planowany termin zakończenia obu kontraktów to II kwartał 2021.

Wcześniejsze informacje:

GDDKiA w sierpniu 2019

 • 20 sierpnia uroczyście (bo z udziałem władz) rozpoczęła się budowa pierwszego z 12 odcinków drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem i Rzeszowem, na odcinku Kraśnik Południe – Janów Lubelski Północ, długości 18 km. Wykonawcą tego odcinka jest Strabag, firma jest już w trakcie wycinki drzew, pierwszych robót ziemnych, wytyczany jest przebieg przyszłej trasy i gromadzone są kruszywa. Przypomnijmy, że S19 jest częścią arterii nazwanej Via Carpatia.
 • 9 sierpnia ruszył ponownie przetarg na 24-kilometrowy odcinek S61, od końca obwodnicy Suwałk do Budziska (granica z Litwą), w formule „projektuj i buduj". Umowa z poprzednim wykonawcą – włoską firmą Impresa Pizzarotti – została rozwiązana z powodu niedotrzymania harmonogramu budowy. GDDKia wyliczyła, że upływ czasu przewidziany w umowie na realizację całego kontraktu sięgał ok. 70%, a zaawansowanie finansowe na koniec maja 2019 wynosiło zaledwie 2,42%. W drugim przetargu GDDKiA wymaga wyśrubowanych terminów co do realizacji inwestycji.
 • 5 sierpnia ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla II odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. To przetarg nieograniczony, w którym ofert będą oceniane wg dwóch kryteriów: cena 60%, doświadczenie osób delegowanych do realizacji zadania 40%. GDDKiA czeka na oferty czekamy do 24 września 2019.

GDDKiA w lipcu 2019

 • 26 lipca ogłoszono ponowny przetarg na budowę S7 odcinka Warszawa – Lesznowola, po odstąpieniu od umowy z Rubau Polska. Przyszły wykonawca będzie musiał zaprojektować i wybudować pierwszy z trzech odcinków południowego wylotu z Warszawy w ciągu S7 do Grójca. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert został wyznaczono na 3 września 2019. Na wykonanie zadania wykonawca będzie miał 29 miesięcy od daty zawarcia umowy. GDDKiA liczy na podpisanie umowy w lutym 2020.
 • 26 lipca można już ogłosić, że rozpoczęła się budowa nowego mostu w Kurowie, na rzece Dunajec, w ciągu DK75. Będzie to obiekt typu extradosed, czyli o konstrukcji powstałej z połączenia konstrukcji wantowej z belkową sprężoną (ma wanty, czyli specjalne liny, ale pylony są niższe niż w mostach wantowych). Taka konstrukcja jest tańsza w wykonaniu i na dodatek bardzo efektowna. Najdłuższe takie mosty w Polsce mamy w Kwidzynie na Wiśle (808,4 m), na obwodnicy Ostródy (677 m), trzecim będzie właśnie most w Kurowie - jego całkowita długość wyniesie 602 m, szerokość 17 m, pylony wznosić będą się na ok. 33,5 m od poziomu terenu. Koszt tego przedsięwzięcia został wyceniony na ok. 189 mln zł, a podjęło się go polsko-węgierskie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX z Będzina i Hódút, które ma na wykonanie 25 miesięcy.
 • 22 lipca udostępniono kierowcom obwodnicę Skawina na drodze z Krakowa do Oświęcimia. To odcinek długości 2,2 km, w ramach zadania powstało ponadto rondo na skrzyżowaniu z DK44, most nad linią kolejową, kanałem zasilającym elektrownię Skawina oraz składowiskiem odpadów przemysłowych,a także chodniki, pobocza i ścieżka rowerowa. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm Most i Polbud Pomorze. Koszt robót budowlanych to ponad 41 mln zł.
 • 10 lipca wyłoniono najkorzystniejszą ofertę na 16-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S14 od węzła Łódź Teofilów do węzła Słowik), którą złożyła chińska firma Stecol Corporation – 724 mln zł (najdroższa oferta była na ponad miliard złotych). To był już trzeci przetarg na ten odcinek S14 w systemie „projektuj i buduj", który był ogłoszony 30 stycznia 2019. Poprzednie miały daty październik 2015 i 30 czerwca 2017.
 • 3 lipca ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów długości 2,7 km. Ma to być droga jednojezdniowa, w ramach zadania przewidziano także budowę wiaduktu nad drogą powiatową, dwóch mostów oraz ronda, gdzie droga będzie łączyć się z istniejącą trasą. To już drugi przetarg na ten odcinek (pierwszy ogłoszono 5 listopada 2018), bo poprzednio oferty znacznie przekroczyły planowany budżet.

GDDKiA w czerwcu 2019

 • 19 czerwca oddano do użytkowania 13-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej od węzła Skrudki do węzła Kurów Zachód. Jest to część trasy S17 między Warszawą i Lublinem i jedyny jej fragment o nawierzchni betonowej. Oprócz drogi przedsięwzięcie obejmowało również 21 obiekty inżynierskie, w tym dwa mosty i dwa wiadukty w ciągu drogi ekspresowej, trzy wiadukty nad nią i trzy górne przejścia dla dużych zwierząt. Wykonawcą inwestycji jest firma Mota-Engil Central Europe, koszt budowy wyniósł 370 mln zł.
 • 14 czerwca otwarto ofert na budowę drogi ekspresowej S11 Koszalin-Bobolice długości 47,7 km, w przetargu podzielono tę inwestycję na trzy odcinki. Jednak do finału upłynie kilka lat, bo przedsięwzięcie będzie realizowane w systemie"projektuj i buduj". Roboty budowlane powinny ruszyć w 2021 roku, a zakończenie planowane jest na 2023 rok.
  Dla odcinka Koszalin – Zegrze Pomorskie długości 16,8 km najtańsza była oferta konsorcjum NDI – 481,38 mln zł. To samo konsorcjum dało najkorzystniejszą ofertę dla odcinka Kłanino (węzeł Koszalin Południe) – Bobolice – 393,21 mln zł. Dla odcinka Zegrze Pomorskie – Kłanino (węzeł Koszalin Południe) długości 19,28 km najlepiej wypadł Mostostal Warszawa 478,3 mln zł. GDDKiA sygnalizuje duże zainteresowanie firm budowlanych budową dróg. W tym przetargu na zaplanowane odcinki wpłynęło odpowiednio 10, 12 i 14 ofert.
 • 11 czerwca GDDKiA odstąpiła od umów z kolejnym włoskim wykonawcą, firmą Impresa Pizzarotti. Włosi podpisali umowy na trzy odcinki S5: Nowe Marzy – Dworzysko (23,3 km) za 374 722 113 zł brutto (kosztorys inwestora wynosił 590 458 667 zł); Dworzysko - Aleksandrowo (22,4 km) za 409 760 779 zł (kosztorys GDDKiA 683 725 199 zł) i Białe Błota – Szubin (9,7 km) za 259 926 113 zł (kosztorys inwestorski 428 388 789 zł). Powód? Nieprzestrzeganie terminów kontraktów, słabe zaawansowanie robót przy terminach oddania deklarowanych na rok 2019, brak woli rozwiązania problemów. Firma ma już naliczone kary umowne w wysokości 14 200 000 zł, a dojdą jeszcze kary za odstąpienie od kontraktu z winy wykonawcy. Nowy przetarg na dokończenie budów jeszcze w okresie lipiec-sierpień.
 • 5 czerwca ogłoszono ponowny przetarg na 22-kilometrowy odcinek A18. Chodzi o przebudowę i dostosowanie drogi krajowej do standardu autostrady od węzła żary do węzła Golnice. Nowy przetarg – nowe warunki, a kryterium wyboru wykonawcy będzie wyłącznie cena. Termin składania ofert 10 lipca 2019.

GDDKiA w maju 2019

 • 31 maja KIO oddaliła odwołanie firmy Salini na tryb wyboru wykonawcy prac zabezpieczających w formie negocjacji bez odwołania na obwodnicy Częstochowy i GDDKiA może już spokojnie czekać na oferty firm zaproszonych do negocjacji wykonawców, o czym pisaliśmy w naszym kalendarium pod datą 29 maja. Może już w czerwcu zostanie wyłoniony zwycięzca i podpisana z nim umowa.
 • 29 maja, nie czekając na wyrok KIO, GDDKiA zaprosiła 8 firm do składania ofert na przejęcie budowy obwodnicy Częstochowy. Są to wykonawcy autostrady A1 w Polsce: Budimex, Berger Bau, Strabag, Pol-Aqua, Mirbud i Intercor oraz dwaj główni podwykonawcy: Bud-Pol i Lemar. To zastosowanie przyspieszonej formuły wyłonienia wykonawcy przez negocjacje bez ogłoszenia. Przypomnijmy, po długo prowadzonych negocjacjach o podjęcie robót zgodnie z harmonogramem i podanymi w ofercie kosztami, 29 kwietnia GDDKiA wypowiedziała umowę na tę inwestycję firmie Sallini Polska i podjęła działania do powierzenia budowy innemu wykonawcy. Skarga w tej sprawie złożona przez Sallini trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej.
 • 23 maja podpisano umowę na wykonanie analizy techniczno-ekonomiczno-logistycznej rozbudowy i budowy autostrady A4. Chodzi o 100-km odcinek Wrocław – Krzyżowa. Analizę wykona firma WYG International z Warszawy, która swoją usługę wyceniła na 1 704 780 zł., praca ma być wykonana w ciągu 270 dni.
 • 21 maja, niemal miesiąc przed terminem, otwarto dla ruchu węzeł Olsztyn Pieczewo na obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi ekspresowej S51. Inwestycja, wartości 97,2 mln zł, to: osiem łącznic węzła o łącznej długości 2,5 km, odcinek DK53 długości ok. 2,3 km, dwa obiekty mostowe, rondo turbinowe, drogi zbiorcze i dojazdowe o łącznej długości 1,3 km. Wykonawca – Budimex SA.
 • 20 maja ogłoszono przetarg na projekt obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK79. Oferty można składać do 24 czerwca 2019. Na wykonanie projektu i uzyskanie decyzji ZRID wykonawca będzie miał 17 miesięcy.
 • 20 maja unieważniono przetarg na budowę 22 km odcinka A18. Wpłynęło pięć ofert, które szacowały realizację tej inwestycji w kwocie od ok. 308,2 do 332,3 ml zł. Wszystkie oferty były wyższe od zaplanowanego przez GDDKiA budżetu w wysokości 303,8 mln zł. Kolejny przetarg ma się odbyć w połowie czerwca.
 • 17 maja – po półtora roku przygotowań i projektowania – ruszyły roboty na budowie obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17. Wykonawcą inwestycji jest Mota-Engil Central Europe. Wartość robót budowlanych to ok. 193,5 mln zł, ale całkowity koszt inwestycji (z wykupem gruntów, pracami projektowymi, archeologicznymi oraz nadzór to blisko 292 mln zł). Planowany termin ukończenia obwodnicy – wiosna 2021.
 • 16 maja GDDKiA odstąpiła od dwóch kontraktów z firmą Rubau Polska. Wykonawca miał podpisane umowy na odcinki dróg ekspresowych: na S7 węzeł Warszawa Lotnisko – węzeł Lesznowola ( dł. ok. 6,6 km, wartość kontraktu 221 395 096 zł brutt) i S61 Podborze – Śniadowo (dł. ok. 19,5 km, 479 116 813 zł brutto). Powód? Niewywiązanie się w obu przypadkach z harmonogramu prac zawartego w umowie, brak woli negocjacji.
 • 13 maja symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęła się budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska długości 15,2 km. Wykonawcą jest Konsorcjum Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construccion (partner). Wartość kontraktu to 199 189 315 zł brutto. Zakończenie inwestycji planowane na marzec 2021.
 • 11 maja wybrany został wykonawca odcinka drogi ekspresowej S1 Przybędza – Milówka (tzw. Obejście Węgierskiej Górki), którym jest Konsorcjum firm z firmą MIRBUD SA jako liderem. Inwestycja będzie realizowana w formule „Projektuj i buduj” w czasie 34 miesięcy, oferta opiewa na kwotę 1 378 952 702 zł brutto.
 • 8 maja rozpoczęły się roboty na ponad 20-km odcinku S3 Brzozowo – Miękowo. Budowany jest też odcinek S3 Rzęśnica-Miękowo. Zakończenie inwestycji zaplanowano na II kwartał 2021 roku.
 • 8 maja oddano do użytkowania 20-km odcinek drogi ekspresowej S6 od Goleniowa do Nowogardu. To pierwszy z sześciu odcinków drogi S6 pomiędzy Goleniowem a Koszalinem oddawany do ruchu. Wykonawcą jest Budimex, kontrakt w formule „projektuj i buduj" opiewa na kwotę 424 mln zł.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej