Nowe kryterium GDDKiA w przetargach drogowych – „właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni”. Jak to sprawdzić?

2017-02-13 14:22
Droga betonowa
Autor: Stowarzyszenie Polski Cement

W przetargach drogowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) liczy się już nie tylko cena. Jednym z dodatkowych kryteriów oceny ofert są „właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni”. Czyżby nasze drogi były niebezpieczne? A może to ostatnie wypadki samochodowe członków rządu wpłynęły na ostrzejsze wymagania? My już wiemy!

„Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni" to nowe kryterium oceny ofert w przetargach drogowych. To, że GDDKiA zacznie stosować to kryterium jest efektem kilkumiesięcznych negocjacji z zespołem doradców przy ministrze infrastruktury i budownictwa, który opracowywał wytyczne dla nowych umów na roboty drogowe.
- O ten właśnie element wytycznych toczył się największy spór –  wyjaśnia Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa i jeden z członków zespołu doradców. Z wyjasnień Stylińskiego wynika, że nie do spełnienia dla wykonawców były dotychczasowe wymagania GDDKiA dotyczące długości okresu, w którym nawierzchnia betonowa miała zachowywać określoną szorstkość. Przy dużym natężeniu ruchu ścieranie nawierzchni następuje szybciej, ale to już nie jest kwestia wykonania nawierzchni drogi, tylko jej użytkowania, poza przyjętym do projektowania poziomem natężenia ruchu. Konflikty powstają wtedy, gdy nawierzchnia drogi traci właściwości przeciwpoślizgowe przed czasem ujętym w umowie, a GDDKiA żąda od wykonawcy, aby je przywrócił na swój koszt. Rzecz jasna wykonawcy sprzeciwiają się obciążaniu ich kosztami niewłaściwej eksploatacji drogi.

- Zapis o właściwościach przeciwpoślizgowych nawierzchni to ukłon w stronę wykonawców, by operowali takim parametrem, jaki są w stanie osiągnąć, a równocześnie mogli konkurować na tym polu - mówi Jan Styliński. I dodaje, że wymagania GDDKiA dotyczęce parametrów dróg należą do najbardziej restrykcyjnych w Europie. - W Stanach Zjednoczonych też mają niższe standardy, a przecież ruch samochodowy mają znacznie większy. Żeby tylko nie rozumieć tego opacznie, że mniejsze wymagania co do właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni sprawią, że drogi będą mniej bezpieczne. Nic podobnego! Chodzi o to, żeby wykonawca sam deklarował, w jakim czasie może zapewnić odpowiednią szorstkość nawierzchni, żeby nie był zmuszany do podpisywania umowy, o której z góry wie, że nie będzie w stanie dotrzymać warunków - tłumaczy ekspert. Zwraca ponadto uwagę, że umieszczenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni do pozacenowego katalogu kryteriów oceny oferty oznacza bardziej sprawiedliwe rozłożenie ryzyk pomiędzy zamawiajacym a wykonawcami dróg, o co ci ostatni bardzo zabiegają. Dodajmy, że nowe technologie są sprzymierzeńcem drogowców. Na przykład specjalne sposoby zacierania nawierzchni betonowej opóźnia utratę właściwości przeciwpoślizgowych, co dla użytkowników dróg oznacza większe poczucie bezpieczeństwa.

Właściwości przeciwpoślizgowe to zdolność do wytwarzania sił tarcia między nawierzchnią drogi a kołami pojazdów w warunkach wzajemnego poślizgu. Współczynnik tarcia oznacza się μ.

 

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej