Budowa dróg w 2020 roku. GDDKiA zaplanowała 25 przetargów na budowę dróg

2020-03-03 13:40 Monika Czechowska
Budowa dróg S5
Autor: GDDKiA Budowa dróg w trakcie. Na zdjęciu odcinek S5 w kujawsko-pomorskim węzeł Bydgoszcz Błonie – Szubin

Budowa dróg w Polsce, zgodnie z przyjętym przez GDDKiA planem, w roku 2020 zostanie dostosowana do sytuacji rynkowej i możliwości firm budowlanych. Ma nie być kumulacji ogłaszanych przetargów ani zbyt dużych przerw między nimi. Przetargów będzie więcej niż w roku 2019 (17), mniejszy jest fundusz zaplanowanych wydatków. Trzeba jednak pamiętać, że trwa budowa dróg ujęta w 80 zadaniach z poprzednich lat, które będą realizowane w roku 2020.

Kolejny rok budowy dróg

W roku 2020 GDDKiA planuje ogłoszenie 25 przetargów na autostrady, drogi ekspresowe i obwodnice, na które budżet wynosi 12,2 mld zł (w roku 2019 było17 przetargów z budżetem 20 mld). Wszystkie tegoroczne inwestycje mają zapewnione finansowanie w ramach zwiększonego do ponad 142 mld zł limitu na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Plan przetargów na rok 2020 był konsultowany z Radą Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych przy Ministrze Infrastruktury. Większość inwestycji zaplanowanych do przetargów ma być realizowana w systemie „projektuj i buduj”, czyli na włączenie do ruchu zbudowanych dróg trzeba będzie poczekać zapewne 3-4 lata, jak nie dłużej. 

Przetargi na budowę dróg zaplanowane na 2020

Łączna długość inwestycji drogowych, na które będą ogłaszane przetargi w roku 2020 wynosi 353 km: :  

 • autostrada A2 węzeł Siedlce Zachód – węzeł Łukowisko (36,5 km)
 • A2 węzeł Łukowisko – węzeł Biała Podlaska (27 km)
 • A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) (16,24 km)
 • A18 granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł Golnice (21,53 km)
 • S6 obwodnica Koszalina i Sianowa (7,9 km)
 • trasa S7 węzeł Miechów – węzeł Szczepanowice (5,32 km)
 • S12 obwodnica Chełma (17 km)
 • S17 węzeł Drewnica – węzeł Ząbki (3,6 km)
 • S19 Kuźnica – Sokółka (17 km)  Via Carpatia
 • S19 Krynice (obecna DK65) – węzeł Dobrzyniewo (4,44 km) 
 • S19 węzeł Dobrzyniewo – węzeł Białystok Zachód (5,67 km)
 • S19 węzeł Białystok Zachód – węzeł Białystok Księżyno (16,65 km)
 • S19 węzeł Białystok Księżyno – węzeł Białystok Południe (21,63 km)
 • S19 węzeł Białystok Południe – Ploski (12,73 km)
 • S19 Ploski – Haćki (8,89 km)
 • S19 Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (14,96 km)
 • S19 węzeł Bielsk Podlaski Zachód – węzeł Boćki (12,19 km)
 • S19 węzeł Boćki – Osmola (11,94 km)
 • S19 Osmola – Leszczka (13,61 km)
 • S19 Leszczka – Chlebczyn (15,38 km)
 • S19 węzeł Lublin Rudnik – węzeł Lubartów Północ (23,81 km)
 • S19 Iskrzynia – węzeł Miejsce Piastowe (11,1 km)
 • S19 węzeł Miejsce Piastowe – węzeł Dukla (10,4 km)
 • S74/DK9 obwodnica Opatowa (14,9 km)
 • DK75 Brzesko – Nowy Sącz – II etap łącznika „brzeskiego" (2,99 km)

Postępowania przetargowe, jak wynika z analiz GDDKiA, mogą trwać od ok. siedmiu do kilkunastu miesięcy w postępowaniach prowadzonych w trybie nieograniczonym, jakie przede wszystkim ogłasza GDDKiA. Na wydłużenie przetargu często wpływa liczba liczba pytań zadawanych przez potencjalnych wykonawców na etapie opracowywania ofert i potem wszelkie odwołania oraz skargi na procedurę przetargową.

Nowe procedury przetargowe usprawnią budowę dróg?

Firmy budowlane zaangażowane w roboty drogowe mają problemy z utrzymaniem cen ofertowych. By ich uniknąć w przyszłości, Ministerstwo Infrastruktury i GDDKiA obiecują dla nowo ogłaszanych przetargów nowe standardy i rozwiązania, których celem jest skrócenie procedury wyboru wykonawców oraz ich ochrona w przypadku wzrostu kosztów niezależnych od firm budowlanych. W tej pierwszej kwestii wymienia się m.in. kryteria oceny ofert, niezależne od warunków udziału w postępowaniu. To pozwoli na korzystanie z tzw. procedury odwróconej, która polega na ocenie w pierwszej kolejności samych ofert. Wszyscy wykonawcy są zobligowani do złożenia jedynie wstępnych oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Weryfikacja podmiotowa, przed wyborem oferty najkorzystniejszej, na podstawie wszystkich przedłożonych dokumentów, dotyczy szczególnie tego wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Mają też zostać ograniczone możliwości składania odwołań, bo to kolejny element przedłużający procedurę przetargową.

W kwestii ochrony firm budowlanych przed wzrostem niezależnych od nich kosztów, Ministerstwo Infrastruktury zgodziło się na zaproponowaną przez GDDKiA propozycję waloryzacji nowo zawieranych kontraktów na roboty drogowe, o co zabiegali wykonawcy. Waloryzacja ma być   comiesięczna i rozliczana na podstawie realnie wykonanych robót budowlanych, wraz z wystawionym przejściowym świadectwem płatności. Jej maksymalna wysokość nie przekroczy 5% kontraktu i będzie obliczana na podstawie obiektywnych wskaźników makroekonomicznych publikowanych przez GUS.

Budowa dróg krajowych

Budowa dróg w Polsce to nie tylko autostrady, trasy szybkiego ruchu i obwodnice. W tym programie są również drogi krajowe z symbolami DK. Na program budowy dróg krajowych zatwierdzony przez ministra infrastruktury w sierpniu i we wrześniu 2019 planowany jest fundusz w wysokości prawie 1,2 mld zł. Są to inwestycje polegające na rozbudowie dróg i wzmocnieniu ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś. Przy okazji będą budowane lub przebudowywane skrzyżowania by podwyższyć bezpieczeństwo użytkowników dróg, powstaną nowe chodniki, sygnalizacja świetlna, trzeba będzie wybudować wiele przepustów i wiaduktów.

Z wykazu inwestycji na drogach krajowych, w podziale na województwa, usunęliśmy te, które miały być zrealizowane do końca 2019 roku.

Województwo podlaskie

 • Budowa obwodnicy Augustowa w ciągu DK 16 długości 6,5 km. Obwodnica powstanie jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) z odseparowanym ruchem pieszych i rowerzystów. Proces przygotowawczy zaplanowany na lata 2020-2022, roboty budowlane 2023-2025.
 • Rozbudowa DK 16 na odcinku ul. Turystyczna, Augustów – Głęboki Bród – trasa długości 22,2 km z odseparowanym ruchem pieszych i rowerzystów. Prace obejmą przebudowę skrzyżowań i budowę zatok autobusowych. Realizacja zaplanowana na lata 2020-2022.

Województwo małopolskie

 • Rozebranie starego i wybudowanie nowego wiaduktu w Bochni, w ciągu drogi krajowej DK 94. Zostanie też  przebudowana  droga pod wiaduktem. Realizacja: 2020-2022.
 • Rozebranie starego i wybudowanie nowego przepustu w ciągu DK 44 w Palczowicach. Realizacja: 2020-2022.
 • Rozebranie starego i budowa nowego mostu nad potokiem Luszówka w Chrzanowie w ciągu DK 79 wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu. Realizacja 2020-2022.
 • Rozebranie starego i wybudowanie nowego mostu nad potokiem w miejscowości Biertowice w ciągu DK 52 wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu. Realizacja: 2020-2022.
 • Rozebranie starego i wybudowanie nowego przepustu w ciągu DK 52 w miejscowości Inwałd. Realizacja: 2020-2022.
 • Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu z drogą powiatową wraz z likwidacją sygnalizacji świetlnej i budowa pasów włączenia oraz wyłączenia wzdłuż drogi krajowej nr 7 w Myślenicach. Realizacja: 2021-2022.

Województwo podkarpackie

 • Budowa przepustu wraz z dojazdami w ciągu DK 94 w Tuczępach. Realizacja: 2021.
 • Rozbudowa DK 77 na odc. Gorzyce – Wólka Pełkińska – Pełkinie długości ok. 8,4 km. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami podporządkowanymi, wybudowane chodniki i zatoki autobusowe. Realizacja 2019-2021.

Województwo kujawsko-pomorskie

 • Budowa dodatkowych ekranów akustycznych o długości 5,25 km przy A1 Toruń – Stryków od węzła Czerniewice do granicy woj. łódzkiego. Realizacja: 2021.
Inwestycje drogowe
Autor: Ministerstwo Infrastruktury Budowa dróg – mapa nowych inwestycji (zadania do realizacji podpisane przez ministra infrastruktury 27 sieprnia 2019)

Województwo zachodniopomorskie

 • Budowa po nowym śladzie obwodnicy Wałcza w ciągu DK 22. Rozpoczęcie przygotowań zaplanowano jeszcze w tym roku z ich zakończenie w roku 2022, budowa 2023-2025.

Województwo lubuskie

 • Rozbudowa odcinka DK 22 długości 18,8 km od Kostrzyna nad Odrą do Karkoszowa. Rozbudowa ma polegać na poszerzeniu jezdni, przebudowie skrzyżowań, przejazdów kolejowych i zatok autobusowych. Dla tej inwestycji przewidziano długi etap przygotowawczy w latach 2019-2026. Roboty budowlane mają rozpocząć się w roku 2025 i potrwają do 2027.
 • Rozbudowa 13-km odcinka DK 22 od skrzyżowania z DK 24 do Gorzowa Wielkopolskiego. W ramach zadania zaplanowano budowę chodnika, kładki dla pieszych, remont zatok autobusowych, zjazdów, skrzyżowań oraz rozbiórkę starego i budowę nowego mostu nad Kanałem Bema. Przygotowania miały ruszyć już w 2019 roku i potrwają do 2025, budowa ma ruszyć w 2025 i zakończyć się w 2026.
 • Rozbudowa DK 24 od granicy województwa do Chełmska długości ok. 10 km. Zadanie obejmuje poszerzenie jezdni, przebudowę skrzyżowań, przebudowę istniejących przepustów drogowych oraz aktualizację oznakowania i urządzeń BRD. Na przygotowania wyznaczono termin 2019-2025, roboty budowlane 2025-2026.
 • Budowa ścieżki rowerowej długości 5,8 km na DK 29, na odcinku Urad – Cybinka. Realizacja w latach 2020-2021.
 • Rozbudowa i podniesienie standardu drogi DK 22 na odcinku Gorzów Wielkopolski – Strzelce Krajeńskie długości ponad 18 km. Oprócz poszerzenia jezdni, przebudowy skrzyżowań, chodników i dróg dojazdowych, wykonawca zbuduje most przez kanał Santoczna w miejscowości Zdroisko. Na przygotowanie inwestycji wyznaczono czas 2019-2023, prace budowlane rozpoczną się w roku 2024 i potrwają do 2026.

Województwo wielkopolskie

 • Rozbudowa DK 24 na odc. 7,2 km od miejscowości Kamionna do granicy województwa. Na całej długości trasy zostanie wybudowana ścieżka rowerowa. Realizacja 2020-2021.
Budowa dróg - mapa nowych inwestycji
Autor: Ministerstwo Infrastruktury Budowa dróg – mapa nowych inwestycji (zadania podpisane do realizacji 16 września 2019)

Województwo łódzkie

 • Budowa trzech nowych mostów przez ciek bez nazwy po rozbiórce dwóch mostów w Bratoszewicach oraz mostu w miejscowości Brzedza w ciągu DK 14. Roboty budowlane planowane na rok 2021.
 • Przebudowa chodnika długości 775 m oraz zatoki autobusowej wraz z dojściem do niej na DK 42 na odcinku Kolonia Lisowice – Draby. Realizacja: 2020.

Województwo warmińsko-mazurskie

 • Rozebranie stary i budowa nowego przepustu na drodze krajowej DK 57 koło miejscowości Labuszewo. Realizacja: 2020.
 • Rozebranie starego i wybudowanie nowego przepustu na drodze krajowej DK 16 gu DK 16 koło miejscowości Tyrowo. Realizacja: 2020.

Województwo dolnośląskie

 • Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 35 w miejscowości Unisław Śląski. Zadanie wyznaczone do realizacji na rok 2020.
Budowa dróg – mapa nowych inwestycji (zadania podpisane do realizacji 2 września 2019)
Autor: Ministerstwo Infrastruktury Kolejna transza inwestycji drogowych zaakceptowanych do realizacji

Budowa dróg, chociaż naznaczona problemami firm budowlanych, w obszarze przetargów utrzymuje zaplanowaną w programie budowy dróg dynamikę, szczególnie gdy chodzi o autostrady i drogi ekspresowe. Nieco gorzej mają się drogi lokalne. Większość tych inwestycji będzie realizowana w systemie „projektuj i buduj", czyli ich rzeczywista budowa dróg rozpocznie się kilka lub kilkanaście miesięcy później od daty wygranego przetargu. 

GDDKiA wyprzedzająco o przetargach

GDDKiA zamieszcza na swojej stronie informacje o przetargach na roboty drogowe, które będą dopiero ogłaszane, z nawet 3-miesięcznym wyprzedzeniem. To daje firmom budowlanym więcej czasu na przeanalizowanie swoich szans i możliwości w danym przedsięwzięciu. Tabela jest aktualizowana co miesiąc.

Mapa inwestycji drogowych
Autor: GDDKiA Mapa inwestycji drogowych GDDKiA

Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce. Co wiesz o drogach szybkiego ruchu?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej