Budowa dróg w 2019 roku. Kolejne plany za 215 mln zł, ogółem to już prawie 1,2 mld

2019-09-17 15:59 CzeM
Budowa dróg S5
Autor: GDDKiA Budowa dróg w trakcie. Na zdjęciu odcinek S5 w kujawsko-pomorskim węzeł Bydgoszcz Błonie – Szubin

Budowa dróg w Polsce utrzymuje dobrą dynamikę. Na 2019 rok zaplanowano ogłoszenie 17 przetargów na kolejne odcinki autostrad i dróg ekspresowych oraz obwodnice. GDDKiA szacuje wartość tych inwestycji na ok. 20 mld zł. Niezależnie od tego ogłaszane są inwestycje do realizacji w następnych latach. Zbieramy te informacje dopisując planowane inwestycje do województw. Większość z nich ma ruszyć w roku 2020, prace przygotowawcze kilku rozpoczną się jeszcze w tym roku. Sprawdź, gdzie planowana jest budowa dróg.

Kolejne pieniądze na budowę dróg  

Na programy budowy dróg krajowych zatwierdzone przez ministra infrastruktury w sierpniu i we wrześniu 2019 planowany jest fundusz w wysokości prawie 1,2 mld zł. Będą to inwestycje polegające na rozbudowie dróg i wzmocnieniu ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś. Przy okazji będą budowane lub przebudowywane skrzyżowania by podwyższyć bezpieczeństwo użytkowników dróg, powstaną nowe chodniki, sygnalizacja świetlna, trzeba będzie wybudować wiele przepustów i wiaduktów.

Województwo podlaskie

 • Budowa obwodnicy Augustowa w ciągu DK 16 długości 6,5 km. Obwodnica powstanie jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) z odseparowanym ruchem pieszych i rowerzystów. Proces przygotowawczy zaplanowany na lata 2020-2022, roboty budowlane 2023-2025.
 • Rozbudowa DK 16 na odcinku ul. Turystyczna, Augustów – Głęboki Bród – trasa długości 22,2 km z odseparowanym ruchem pieszych i rowerzystów. Prace obejmą przebudowę skrzyżowań i budowę zatok autobusowych. Realizacja zaplanowana na lata 2020-2022.

Województwo małopolskie

 • Rozebranie starego i wybudowanie nowego wiaduktu w Bochni, w ciągu drogi krajowej DK 94. Zostanie też  przebudowana  droga pod wiaduktem. Realizacja: 2020-2022.
 • Rozebranie starego i wybudowanie nowego przepustu w ciągu DK 44 w Palczowicach. Realizacja: 2020-2022.
 • Rozebranie starego i budowa nowego mostu nad potokiem Luszówka w Chrzanowie w ciągu DK 79 wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu. Realizacja 2020-2022.
 • Budowa 437 m chodnika w ciągu DK 28 w Szymbarku oraz wykonanie kanalizacji wraz z odprowadzeniem do istniejących odbiorników, a także przebudowę istniejących zjazdów i umocnienie wylotów istniejących przepustów. Realizacja: 2019.
 • Budowa ok. 1,1 km chodnika w ciągu DK 75 w miejscowościach Uszew i Zawada Uszewska oraz przebudowa istniejących zjazdów i kanalizacji technicznej. Realizacji jeszcze w 2019.
 • Rozebranie starego i wybudowanie nowego mostu nad potokiem w miejscowości Biertowice w ciągu DK 52 wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu. Realizacja: 2020-2022.
 • Rozebranie starego i wybudowanie nowego przepustu w ciągu DK 52 w miejscowości Inwałd. Realizacja: 2020-2022.
 • Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu z drogą powiatową wraz z likwidacją sygnalizacji świetlnej i budowa pasów włączenia oraz wyłączenia wzdłuż drogi krajowej nr 7 w Myślenicach. Realizacja: 2021-2022.

Województwo podkarpackie

 • Budowa przepustu wraz z dojazdami w ciągu DK 94 w Tuczępach. Realizacja: 2021.
 • Rozbudowa DK 77 na odc. Gorzyce – Wólka Pełkińska – Pełkinie długości ok. 8,4 km. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami podporządkowanymi, wybudowane chodniki i zatoki autobusowe. Realizacja 2019-2021.

Województwo kujawsko-pomorskie

 • Budowa dodatkowych ekranów akustycznych o długości 5,25 km przy A1 Toruń – Stryków od węzła Czerniewice do granicy woj. łódzkiego. Realizacja: 2021.
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 62 na odcinku Kruszwica – Grodztwo długości ok. 2,9 km. Realizacja zadania jeszcze w 2019.
Inwestycje drogowe
Autor: Ministerstwo Infrastruktury Budowa dróg – mapa nowych inwestycji (zadania do realizacji podpisane przez ministra infrastruktury 27 sieprnia 2019)

Województwo zachodniopomorskie

 • Budowa po nowym śladzie obwodnicy Wałcza w ciągu DK 22. Rozpoczęcie przygotowań zaplanowano jeszcze w tym roku z ich zakończenie w roku 2022, budowa 2023-2025.
 • Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Białe w ciągu DK 11. Realizacja: 2019.
 • Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Przyjezierze w ciągu DK 20. Realizacja: 2019.
 • Budowa chodnika w miejscowości Sitno w ciągu DK 20 w miejscowości Sitno. Realizacja: 2019.

Województwo lubuskie

 • Rozbudowa odcinka DK 22 długości 18,8 km od Kostrzyna nad Odrą do Karkoszowa. Rozbudowa ma polegać na poszerzeniu jezdni, przebudowie skrzyżowań, przejazdów kolejowych i zatok autobusowych. Dla tej inwestycji przewidziano długi etap przygotowawczy w latach 2019-2026. Roboty budowlane mają rozpocząć się w roku 2025 i potrwają do 2027.
 • Rozbudowa 13-km odcinka DK 22 od skrzyżowania z DK 24 do Gorzowa Wielkopolskiego. W ramach zadania zaplanowano budowę chodnika, kładki dla pieszych, remont zatok autobusowych, zjazdów, skrzyżowań oraz rozbiórkę starego i budowę nowego mostu nad Kanałem Bema. Przygotowania ruszą już w 2019 roku i potrwają do 2025, budowa ma ruszyć w 2025 i zakończyć się w 2026.
 • Rozbudowa DK 24 od granicy województwa do Chełmska długości ok. 10 km. Zadanie obejmuje poszerzenie jezdni, przebudowę skrzyżowań, przebudowę istniejących przepustów drogowych oraz aktualizację oznakowania i urządzeń BRD. Na przygotowania wyznaczono termin 2019-2025, roboty budowlane 2025-2026.
 • Budowa ścieżki rowerowej długości 5,8 km na DK 29, na odcinku Urad – Cybinka. Realizacja w latach 2020-2021.
 • Budowa chodnika długości 191 m w miejscowości Trzebiel. Realizacja jeszcze w 2019.
 • Rozbudowa i podniesienie standardu drogi DK 22 na odcinku Gorzów Wielkopolski – Strzelce Krajeńskie długości ponad 18 km. Oprócz poszerzenia jezdni, przebudowy skrzyżowań, chodników i dróg dojazdowych, wykonawca zbuduje most przez kanał Santoczna w miejscowości Zdroisko. Na przygotowanie inwestycji wyznaczono czas 2019-2023, prace budowlane rozpoczną się w roku 2024 i potrwają do 2026.

Województwo wielkopolskie

 • Rozbudowa DK 24 na odc. 7,2 km od miejscowości Kamionna do granicy województwa. Na całej długości trasy zostanie wybudowana ścieżka rowerowa. Realizacja 2020-2021.
 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK 92 na odcinku Słupca – Kowalewo Góry długości 757 m. W ramach zadania przebudowane zostaną także zjazdy indywidualne i publiczne wzdłuż drogi wraz z elementami odwodnienia. Realizacja: 2019.
Budowa dróg - mapa nowych inwestycji
Autor: Ministerstwo Infrastruktury Budowa dróg – mapa nowych inwestycji (zadania podpisane do realizacji 16 września 2019)

Województwo łódzkie

 • Budowa trzech nowych mostów przez ciek bez nazwy po rozbiórce dwóch mostów w Bratoszewicach oraz mostu w miejscowości Brzedza w ciągu DK 14. Roboty budowlane planowane na rok 2021.
 • Przebudowa chodnika długości 775 m oraz zatoki autobusowej wraz z dojściem do niej na DK 42 na odcinku Kolonia Lisowice – Draby. Realizacja: 2020.

Województwo warmińsko-mazurskie

 • Budowa 662 m chodnika oraz przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem w ciągu DK 57 w Bisztynku. Realizacja robót 2019.
 • Budowa 1,4 km chodnik, przejść dla pieszych i zatok autobusowych w ciągu DK 57 w Czerwonce. Termin realizacji: 2019.
 • Rozebranie stary i budowa nowego przepustu na drodze krajowej DK 57 koło miejscowości Labuszewo. Realizacja: 2020.
 • Rozebranie starego i wybudowanie nowego przepustu na drodze krajowej DK 16 gu DK 16 koło miejscowości Tyrowo. Realizacja: 2020.

Województwo dolnośląskie

 • Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 35 w miejscowości Unisław Śląski. Zadanie wyznaczone do realizacji na rok 2020.

Województwo świętokrzyskie

 • Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu DK 74 na dwóch skrzyżowaniach z DK 42 i DW 728 w miejscowościach Ruda Maleniecka i Radoszyce. Realizacja: 2019.
Budowa dróg – mapa nowych inwestycji (zadania podpisane do realizacji 2 września 2019)
Autor: Ministerstwo Infrastruktury Kolejna transza inwestycji drogowych zaakceptowanych do realizacji

Budowa dróg, chociaż naznaczona problemami firm budowlanych, w obszarze przetargów utrzymuje zaplanowaną w programie budowy dróg dynamikę, szczególnie gdy chodzi o autostrady i drogi ekspresowe. Nieco gorzej mają się drogi lokalne. W roku 2019 GDDKiA najwięcej przetargów zaplanowała dla S19 – w sumie na ok. 172 km na terenie województw podlaskiego i podkarpackiego. Największy przetarg będzie dotyczył właśnie S19 dla odcinka Ploski – Chlebczyn (ok. 74 km), a najmniejszy w odniesieniu do liczby kilometrów odcinka DK75, łącznika między Brzeskiem a Nowym Sączem (ok. 3 km). Na liście jest również przetarg na ostatni fragment S3, który  umożliwiający dojazd z Troszyna do Świnoujścia, a na S14 zostanie domknięta zachodnia obwodnica Łodzi. Większość tych inwestycji będzie realizowana w systemie projektuj i buduj, czyli ich rzeczywista budowa dróg rozpocznie się kilka lub kilkanaście miesięcy później od daty wygranego przetargu. 

GDDKiA wyprzedzająco o przetargach

GDDKiA zamieszcza na swojej stronie informacje o przetargach na roboty drogowe, które będą dopiero ogłaszane, z nawet 3-miesięcznym wyprzedzeniem. To daje firmom budowlanym więcej czasu na przeanalizowanie swoich szans i możliwości w danym przedsięwzięciu. Tabela jest aktualizowana co miesiąc.

Budowa dróg w roku 2019 – planowane przetargi  

Na liście jest 17 przetargów na drogi szybkiego ruchu o łącznej długości ok. 435 km

 • autostrada A2 węzeł Ryczołek (koniec obw. Mińska Maz.) – Siedlce, 37,5 km
 • S1 węzeł „Kosztowy II” w Mysłowicach – węzeł „Suchy Potok” w Bielsku–Białej, 39,7 km
 • S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1), ok. 6,9 km
 • S3 Świnoujście – Troszyn, ok. 32,9 km
 • S5 Ornowo – Wirwajdy, ok. 5 km

Przeczytaj też o tym, że w Polsce ogłaszane są projekty drogowe, ale pozwoleń na budowę dróg wydaje się mniej >>

 • S7  Płońsk – Czosnów, ok. 34,6 km
 • S7 Moczydło (gr. woj. świętokrzyskiego) – Szczepanowice, ok. 24 km
 • S11 węzeł Koszalin Zachód – węzeł Bobolice, ok. 49,5 km
 • S14 węzeł Łódź Teofilów – DK91 w miejscowości Słowik, ok. 16,3 km (Zach. Obw. Łodzi)

Przeczytaj o nowych wymaganiach technicznych dla budowy dróg >>

 • S17 węzeł Drewnica – węzeł Ząbki, ok. 3,6 km
 • S19 węzeł Dobrzyniewo Duże – węzeł Białystok Zachód z odc. DK65 w. Dobrzyniewo Duże – Sochonie, ok. 17 km
 • S19 węzeł Rzeszów Południe – węzeł Babica, ok. 10,3
 • S19 Choroszcz (węzeł Białystok Zachód) – Ploski, ok. 53,5 km
 • S19 Kuźnica (gr. państwa) – Sokółka, ok.17,1 km
 • S19 Ploski – Chlebczyn, ok. 74,2 km
 • DK75 odc. I – II etap łącznika brzeskiego między Brzeskiem a Nowym Sączem, ok. 3 km
 • DK79 Obwodnica Zabierzowa, ok. 10,2 km

Mapa inwestycji drogowych
Autor: GDDKiA Mapa inwestycji drogowych GDDKiA

Nowe procedury przetargowe usprawnią budowę dróg?

Firmy budowlane zaangażowane w roboty drogowe mają problemy z utrzymaniem cen ofertowych. By ich uniknąć w przyszłości, Ministerstwo Infrastruktury i GDDKiA obiecują dla nowo ogłaszanych przetargów nowe standardy i rozwiązania, których celem jest skrócenie procedury wyboru wykonawców oraz ich ochrona w przypadku wzrostu kosztów niezależnych od firm budowlanych. W tej pierwszej kwestii wymienia się m.in. kryteria oceny ofert, niezależne od warunków udziału w postępowaniu. To pozwoli na korzystanie z tzw. procedury odwróconej, która polega na ocenie w pierwszej kolejności samych ofert. Wszyscy wykonawcy są zobligowani do złożenia jedynie wstępnych oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Weryfikacja podmiotowa, przed wyborem oferty najkorzystniejszej, na podstawie wszystkich przedłożonych dokumentów, dotyczy szczególnie tego wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Mają też zostać ograniczone możliwości składania odwołań, bo to kolejny element przedłużający procedurę przetargową.

W kwestii ochrony firm budowlanych przed wzrostem niezależnych od nich kosztów, Ministerstwo Infrastruktury zgodziło się na zaproponowaną przez GDDKiA propozycję waloryzacji nowo zawieranych kontraktów na roboty drogowe, o co zabiegali wykonawcy. Waloryzacja ma być   comiesięczna i rozliczana na podstawie realnie wykonanych robót budowlanych, wraz z wystawionym przejściowym świadectwem płatności. Jej maksymalna wysokość nie przekroczy 5 proc. kontraktu i będzie obliczana na podstawie obiektywnych wskaźników makroekonomicznych publikowanych przez GUS.

Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce. Co wiesz o drogach szybkiego ruchu?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej