Trasa S3. Od Szczecina do Świnoujścia pojedziemy w 2024 roku

2022-03-08 13:07
Trasa S3
Autor: GDDKiA

Cała trasa S3 będzie miała prawie 520 kilometrów. Jest częścią międzynarodowego szlaku E65 Malmö – Chania. Trasa S3 połączy Świnoujście z granicą państwa z Czechami w Lubawce. Aktualnie Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały umowę kredytową dotyczącą finansowania realizacji drogi ekspresowej S3 Świnoujście - Szczecin.

Spis treści

 1. Trasa S3 - aktualności z budowy
 2. Budowa trasy S3 Bolków-Kamienna Góra wraz z tunelami
 3. Trasa S3 - Nowa Austriacka Metoda Tunelowania
 4. Tunel TS-26 w ciągu trasy S3
 5. Tunel TS-32 w ciągu trasy S3
 6. Przebieg trasy S3
 7. Trasa S3 - kalendarium inwestycji
 8. Kiedy zakończy się drążenie tuneli i budowa trasy S3?
 9. Trasa S3 częścią korytarza paneuropejskiego
Trasa S3
Autor: GDDKiA Zdjęcie tunelu dwunawowego TS-26 długości ok. 2300 m

Trasa S3 - aktualności z budowy

Do 2024 roku ma postać odcinek S3 od Szczecina do Świnoujścia. Łączna długość odcinka od Szczecina do Świnoujścia wynosi 65 km. Fragment tej drogi najbliżej Szczecina to wspólny przebieg drogi ekspresowej S3 z autostradą A6. Odcinki Brzozowo - Miękowo i Miękowo - Rzęśnica zostały zakończone w ubiegłym roku. Wykonana została również przebudowa odcinka A6/S3 od węzła Szczecin Dąbie do węzła Rzęśnica. Na ukończeniu jest też rozbudowa węzła drogowego Szczecin Kijewo, gdzie wspólny przebieg A6 i S3 łączy się z drogą krajową  nr 10. W lipcu tego roku roboty powinny zostać zakończone. 

Na 33-kilometrowym odcinku Świnoujście - Troszyn ruszają obecnie roboty budowlane. Wykonywane są pierwsze prace ziemne, prowadzone są wycinki i magazynowane są kruszywa. W roku 2024 planowane jest zakończenie prac na tym fragmencie, co będzie oznaczało też finał realizacji drogi ekspresowej S3 Świnoujście - Szczecin. 

Wartość kredytu to 250 mln euro. Kwota ta zasili zarządzany przez BGK Krajowy Fundusz Drogowy, który finansuje budowę dróg krajowych.

Ponadto na odcinku Bolków-Kamienna Góra powstaną dwa tunele dwukomorowe TS26 oraz TS32. To prawdziwe wyzwanie dla drogowców. Drążenie dłuższego tunelu właśnie dobiegło końca.

Aktualnie, w zakresie branży mostowej prowadzone są m.in. nasuwania wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej. Jeden będzie miał długość 532 m, a drugi 349 m. Na innych obiektach prowadzone są prace związane z deskowaniem, zbrojeniem i wykonywaniem ustroju nośnego.

Budowa trasy S3 Bolków-Kamienna Góra wraz z tunelami

Budowa odcinka drogi ekspresowej S3 Bolków - Lubawka (granica państwa) podzielona została na dwa odrębne zadania: Bolków - Kamienna Góra Północ oraz Kamienna Góra Północ - Lubawka (granica państwa). W ramach obu inwestycji powstanie łącznie ponad 31-kilometrowy odcinek trasy S3, który połączy się w przyszłości z czeską autostradą D11.

Odcinek od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ będzie miał ok. 16,1 km. Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Powstaną również dwa dwunawowe tunele drogowe - tunel TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice oraz tunel TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków.  W ramach inwestycji powstanie też:

 • 15 obiektów inżynierskich,
 • 13 przejść zwierząt,
 • 39 przepustów.  

Zostaną wybudowane również drogi dojazdowe, a istniejąca sieć dróg będzie przebudowana.

Wartość kontraktu: 1 536 856 988,60 zł

Realizacja drogi ekspresowej S3 pomiędzy Legnicą, a granicą państwa w Lubawce jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość całkowita projektu to 3,875 mld zł.

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: PORR z Warszawy (lider), PORR Bau z Wiednia (partner)

Nadzór inwestorski: konsorcjum Drogowa Trasa Średnicowa z Katowic (lider), Inko Consulting z Pszczyny (partner). 

Trasa S3 - Nowa Austriacka Metoda Tunelowania

Nawy główne Tunelu TS26 były wykonywane metodą górniczą NATM, tj. Nową Austriacka Metoda Tunelowania. Wybrano tę metodę ze względu na duży przekrój poprzeczny przeprawy. Jednocześnie będzie to najdłuższy tunel drogowy w Polsce, drążony w skale z wykorzystaniem tej metody.

Podstawową zasadą metody NATM jest drążenie przy wykorzystaniu możliwie w jak największym stopniu efektu samonośności górotworu, będącego podstawowym elementem obudowy wstępnej. Najważniejszymi czynnościami przy tej metodzie drążenia tunelu jest prawidłowe wykonanie wyłomu, wykorzystanie naturalnego rozkładu naprężeń oraz bezzwłoczne wykonanie obudowy wstępnej. 

Tunel TS-26 w ciągu trasy S3

Drążenie tunelu od strony portalu południowego rozpoczęło się w grudniu 2020 roku, natomiast od strony północnej przystąpiono do prac drążeniowych w marcu 2021 roku. Tunel TS-26 to tunel dwunawowy. W każdej odbywać się będzie jednokierunkowy ruch pojazdów na dwóch pasach ruchu. Przy wjeździe do tunelu powstanie Centrum Zarządzania Tunelem z pełną automatyką systemów i urządzeń czuwających nad bezpieczeństwem użytkowników tunelu. Obok znajdzie się miejsce do lądowania dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tunele będą połączone są ze sobą 9 przejściami ewakuacyjnymi rozmieszczonymi co 250 metrów. Co 125 metrów będą punkty alarmowe z telefonem SOS.

Tunel TS-26 umożliwi przeprowadzenie trasy S3 przez masyw Gór Kaczawskich i Wałbrzyskich, między miejscowościami Sady Górne i Nowe Bogaczowice.

Drążenie tunelu odbywało się przy użyciu czterech maszyn, po jednej na każdą nawę. Na placu budowy pracowała m.in. maszyna wiertnicza - Jumbo Drill (ciężar z osprzętem ponad 35 ton) - wyposażona w dwa ramiona z organem wiercącym oraz jedno ramię z koszem dla pracowników. Maszyna  służy do wiercenia otworów: strzałowych, pod kotwy skalne oraz drenażowych o długości nawet 24 m.

Wykonawca przystąpi teraz do realizacji ósmego, czyli ostatniego przejścia poprzecznego, łączącego obie nawy tunelu. Jego realizacja możliwa była dopiero po przebiciu obu naw na całej długości.

Kolejny etap prac będzie dotyczył zabezpieczenia wyrobiska górniczego, a następne prowadzone będą roboty związane z realizacją obudowy ostatecznej. 

jumbo drill
Autor: PORR Transport pierwszej maszyny wiertniczej, czyli tzw. Jumbo Drilla na plac budowy S3. Wyposażona jest w najnowsze technologie stosowane w tunelach w Europie. Może być zaprogramowana przed rozpoczęciem wiercenia w taki sposób, aby na podstawie punktów geodezyjnych określić swoją pozycje w tunelu i samodzielnie wykonać wiercenie w jak najbardziej efektywny sposób według założonego projektu

Tunel TS-32 w ciągu trasy S3

Krótszy tunel drogowy realizowany jest w technologii Cut&Cover, czyli w tzw. otwartym wykopie. Oznacza to, że w pierwszym etapie robót wykonywany został głęboki wykop, aż do poziomu fundamentów tunelu, a następnie wykonywana jest żelbetowa konstrukcja. Z wykopu wywieziono 223 tys. m³ materiału skalnego, co w przeliczeniu stanowi pojemność 744 basenów olimpijskich. Obecnie prowadzone są prace związane z montażem systemu deskowań do betonowania konstrukcji, zbrojeniem i betonowaniem fundamentów tunelu. Obudowa tunelu składać się będzie z 27 segmentów, z czego obecnie realizowany jest dwudziesty pierwszy. 

Przebieg trasy S3

trasa S7 mapa
Autor: GDDKiA Mapa trasy S7 - stan z 27 sierpnia 2020 Link: Kliknij i powiększ

Trasa S3 - kalendarium inwestycji

 • 17 października 2018 r. - podpisanie umowy z wykonawcą
 • 31 października 2018 r. - podpisanie umowy z nadzorem inwestorskim 
 • 31 października 2019 r. - złożenie do Wojewody Dolnośląskiego wniosku o wydanie decyzji ZRID 
 • 21 sierpnia 2020 r. - uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności 
 • grudzień 2020 r. - rozpoczęcie drążenia tunelu TS-26 (portal południowy)
 • marzec 2021 r. - rozpoczęcie drążenia tunelu TS-26 (portal północny)
 • luty 2022 r. - przebicie obu naw tunelu TS-26
 • I połowa 2024 r. - planowany termin udostepnienia trasy kierowcom   

Kiedy zakończy się drążenie tuneli i budowa trasy S3?

Dłuższy tunel został przebity w lutym 2022. Obydwa tunele mają być gotowe w II połowie 2023 roku. W I połowie 2024 roku planowane jest udostepnienie trasy kierowcom.

Trasa S3
Autor: GDDKiA Cała, blisko 520-kilometrowa trasa S3 ma być gotowa w 2023

Trasa S3 częścią korytarza paneuropejskiego

Docelowo trasa ekspresowa S3 przebiegająca przez Polskę osiągnie długość blisko 510 km. Będzie przebiegała od zespołu portów morskich Szczecin - Świnoujście na północy, wzdłuż zachodniej granicy kraju, poprzez okolice Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Lubina, Legnicy, Jawora, Bolkowa oraz Kamiennej Góry do południowej granicy Polski. Trasa jest częścią korytarza paneuropejskiego łączącego Szwecję z Grecją.

Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce

Pytanie 1 z 10
Ile jest autostrad w Polsce?
Zdjęcie
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej