Trasa S8 prawie gotowa. Kiedy trasa S8 połączy Białystok z Wrocławiem?

2018-12-03 11:31 Marek Wielgo
Trasa S8
Autor: Google Earth Pro Z Warszawy do Białegostoku można dojechać trasą S8.

Trasa S8 połączyła Warszawę i Białystok. Oddanie do ruchu odcinka Wyszków – Poręba zakończyło budowę blisko 180-kilometrowej trasy S8 na wschód od stolicy. Jednak budowa całej trasy S8 wciąż trwa. 

Trasa S8 – która łączy Wrocław, Łódź, Warszawę i Białystok – jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w naszym kraju. Ponadto 105-kilometrowy fragment trasy S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej jest częścią międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, łączącego kraje bałtyckie z zachodnią Europą.

Trasa S8 na wschód od Warszawy

19 października 2018 r. udostępniono kierowcom ostatni odcinek drogi ekspresowej S8 na wschód od Warszawy.

- To dla mieszkańców Białegostoku historyczna chwila. 13-kilometrowy odcinek trasy S8 od Wyszkowa do węzła Poręba domyka całą wybudowaną drogę ekspresową pomiędzy stolicą Polski a stolicą województwa. To zaś pozwoli połączyć Białystok z siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce i Europie – komentuje minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Min. Adamczyk przypomniał, że przez ostatnie 3 lata oddano do użytkowania przeszło 98 km nowo wybudowanych odcinków drogi ekspresowej S8 pomiędzy Warszawą a Białymstokiem o wartości robót przekraczającej 3 mld zł. Razem z wcześniej wybudowanymi fragmentami trasy S8 daje to prawie 180 km bezpiecznego połączenia drogowego pomiędzy oboma miastami – dwie jezdnie, pasy rozdzielające, pasy awaryjne, ogrodzenie zapobiegające wtargnięciu zwierząt, urządzenia ochrony środowiska.

Dla kierowców oznacza to znaczną poprawę komfortu podróżowania i oszczędność czasu, dla mieszkańców miejscowości, przez które przebiegała stara droga krajowa nr 8 – poprawę bezpieczeństwa i likwidację utrudnień związanych z uciążliwym ruchem tranzytowym.

Trasa S8 po starym śladzie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) informuje, że budowa trasy S8 na odcinku Wyszków – Poręba polegała na rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej. Gruntownie przebudowano istniejącą jezdnię, a po jej wschodniej stronie dobudowano drugą. Wzdłuż trasy głównej zbudowano również drogi serwisowe. W ramach zadania wybudowano:

  • 3 węzły drogowe: Trzcianka, Knurowiec i Poręba;
  • 8 obiektów inżynierskich przewidzianych dla ruchu pojazdów;
  • górne przejście dla zwierząt;
  • 19 przepustów stanowiących przejścia dla zwierząt małych;
  • 50 km barier energochłonnych;
  • ok. 34 km ogrodzenia wzdłuż trasy;
  • 832 m ekranów przeciwhałasowych.
Trasa S8
Autor: GDDKiA Przez ostatnie 3 lata oddano do użytkowania przeszło 98 km nowo wybudowanych odcinków trasy S8 pomiędzy Warszawą a Białymstokiem.

Kontrakt o wartości 334,7 mln zł zrealizowała firma Skanska. Dodajmy, że ten odcinek trasy S8, podobnie jak otwarty we w połowie września 2018 r. 16-kilometrowy odcinek S8 od węzła Poręba do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej, ma nawierzchnię z betonu cementowego. Na pozostałej części trasy S8 pomiędzy Warszawą a Białymstokiem kierowcy pojadą po nawierzchni bitumicznej.

Przy czym odcinek od węzła Poręba do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej wybudowało konsorcjum firm PORR i UNIBEP. W ramach kontraktu o wartości ok. 405 mln zł zbudowano dwa węzły drogowe: Dybki i Nagoszewo, kładkę dla pieszych, 4 mosty, 3 wiadukty oraz 1 wiadukt nad drogą ekspresową i 16 przejść dla zwierząt (w tym 2 górne).

Z kolei w lipcu 2018 udostępnionym kierowcom 9-kilometrowy odcinek trasy S8 od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy województw mazowieckiego i podlaskiego. Kontrakt o wartości ok. 248,9 mln zł brutto zrealizowała firma POLAQUA.

Budowa trasy S8 wciąż trwa

Przypomnijmy, że trwa jeszcze budowa odcinka trasy S8 Radziejowice – Wolica między Warszawą a Łodzią. GDDKiA podzieliła tę inwestycję na 2 zadania (9,9 i 11,6 km). Pierwsze realizuje firma Strabag Infrastruktura Południe, która w ramach kontraktu o wartości 306,9 mln zł zobowiązała się do dostosowania istniejącej drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do miejscowości Przeszkoda. Na realizację tego kontraktu wykonawca ma czas do lipca 2019 r.

Tymczasem z początkiem grudnia 2018 r. zniknęła większość utrudnień na tym odcinku trasy S8. Kierowcy mają do dyspozycji obie jezdnie wchodzące w skład odcinka Przeszkoda – Paszków (11,6 km) oraz fragment kolejnego odcinka, Radziejowice – Przeszkoda, realizowanego przez drugiego wykonawcę  (ok. 1,5 km). Na pozostałej części (8,4 km) kierowcy korzystają z jednej jezdni, a na drugiej trwają prace związane z układaniem nawierzchni betonowej. GDDKiA deklaruje, że jeżeli warunki atmosferycznie będą sprzyjające (temperatury dodatnie) to jeszcze w 2018 r. udostępni także ten odcinek.

Drugie zadanie o wartości 436 mln zł brutto – od miejscowości Przeszkoda do węzła Paszków – GDDKiA powierzyła Przedsiębiorstwu Usług Technicznych „INTERCOR”. Z powodu niesprzyjającej aury oraz znalezisk archeologicznych wykonawca ma duży poślizg czasowy. Zamiast w październiku tego roku, budowa zakończy się prawdopodobnie latem 2019 r. Cały ten odcinek trasy S8 ma mieć nawierzchnię betonową.

Kiedy trasa S8 na południe od Wrocławia?

Obecnie trasa S8 kończy się we Wrocławiu. Jednak trwają już prace projektowe nad przedłużeniem ekspresówki do Kłodzka. Na początku 2021 r. gotowe ma być Studium Techniczno–Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości”. Jak wyjaśnia GDDKiA, to opracowanie ma wyznaczyć i uściślić przebieg analizowanych wariantów tras. Obecnie branych jest pod uwagę 5 wariantów przebiegu korytarzy DK8 na odcinku Kłodzko – Wrocław. W ostateczności opracowanie dokumentacji dostarczy wszystkich niezbędnych informacji, który wariant inwestycji m.in. kosztowo, czasowo, środowiskowo oraz zakresowo jest najbardziej optymalny.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej