Trasa S8 z dofinansowaniem. Kiedy trasa S8 połączy Wrocław z Kłodzkiem?

2020-06-19 12:50
Trasa S8
Autor: GDDKiA Trasa S8 ma aktualnie 860 km

Trasa S8 ma aktualnie prawie 830 km, z czego w standardzie drogi ekspresowej jest około 560 km. W najbliższych latach przybędzie kolejne 80 km dwujezdniowej S8. Chodzi o odcinek Wrocław (Magnice) – Kłodzko. W ostatnich dniach Rząd przeznaczył dodatkowo ponad 21 mld zł na Program Budowy Dróg Krajowych, w tym na budowę wspomnianego odcinka S8 aż 2,8 mld zł. Czy to przyśpieszy powstanie kolejnego odcinka S8? Dowiedz się jakie są plany związane z budową tego fragmentu Wrocław (Magnice) – Kłodzko trasy S8.

Spis treści

  1. Przebieg trasy S8
  2. Kiedy trasa S8 na południe od Wrocławia?
  3. Trasa S8 na wschód od Warszawy

Przebieg trasy S8

Trasa S8 – która łączy Wrocław, Łódź, Warszawę i Białystok – jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w naszym kraju. Ponadto 105-kilometrowy fragment trasy S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej jest częścią międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, łączącego kraje bałtyckie z zachodnią Europą.

Trasa S8
Autor: GDDKiA Trasa S8 - mapa Link: Kliknij i powiększ

Kiedy trasa S8 na południe od Wrocławia?

Obecnie trasa S8 kończy się we Wrocławiu. W lipcu i na początku sierpnia 2020 GDDKiA planuje złożyć w sumie trzy wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie decyzji środowiskowych dla budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko.

Przypomnijmy, że w grudniu 2016 roku GDDKiA zleciła opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla przyszłej S8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko. To opracowanie ma wyznaczyć i uściślić przebieg analizowanych wariantów tras, spośród pięciu proponowanych. Projektanci przygotowując STEŚ, mają dostarczyć GDDKiA wszelkich informacji koniecznych do wyboru optymalnego wariantu trasy. 

Trasa S8
Autor: GDDKiA Trasa S8 - przebieg Wrocław – Kłodzko Link: Kliknij i powiększ

Trasa S8 na wschód od Warszawy

Przypomnijmy, że 19 października 2018 roku udostępniono kierowcom ostatni odcinek drogi ekspresowej S8 na wschód od Warszawy. To prawie 180 km bezpiecznego połączenia drogowego pomiędzy Warszawa i Białymstokiem – dwie jezdnie, pasy rozdzielające, pasy awaryjne, ogrodzenie zapobiegające wtargnięciu zwierząt, urządzenia ochrony środowiska.

Dla kierowców oznacza to znaczną poprawę komfortu podróżowania i oszczędność czasu, dla mieszkańców miejscowości, przez które przebiegała stara droga krajowa nr 8 – poprawę bezpieczeństwa i likwidację utrudnień związanych z uciążliwym ruchem tranzytowym.

Budowa trasy S8 na odcinku Wyszków – Poręba polegała na rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej. Gruntownie przebudowano istniejącą jezdnię, a po jej wschodniej stronie dobudowano drugą. Wzdłuż trasy głównej zbudowano również drogi serwisowe. W ramach zadania wybudowano:

  • 3 węzły drogowe: Trzcianka, Knurowiec i Poręba;
  • 8 obiektów inżynierskich przewidzianych dla ruchu pojazdów;
  • górne przejście dla zwierząt;
  • 19 przepustów stanowiących przejścia dla zwierząt małych;
  • 50 km barier energochłonnych;
  • ok. 34 km ogrodzenia wzdłuż trasy;
  • 832 m ekranów przeciwhałasowych.

To dla mieszkańców Białegostoku historyczna chwila. 13-kilometrowy odcinek trasy S8 od Wyszkowa do węzła Poręba domyka całą wybudowaną drogę ekspresową pomiędzy stolicą Polski a stolicą województwa. To zaś pozwoli połączyć Białystok z siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce i Europie – skomentował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce

Pytanie 1 z 10
Ile jest autostrad w Polsce?
Zdjęcie
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej