Marek Wielgo

Marek Wielgo
dziennikarz, przez 26 lat pracował w „Gazecie Wyborczej”. Redaktor naczelny Muratorplus.pl w latch 2017-2018.