Użytkowanie wieczyste Warszawa. Nowe bonifikaty na rok 2019 i 2020

2020-03-20 13:49
Warszawa
Autor: GettyImages Użytkowanie wieczyste w Warszawie kosztuje najwiecej ze względu na bardzo wysokie ceny gruntów.

Jak poinformował 20 marca 2020 Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, w mieście przekształcono 88% gruntów. Niestety, część osób nie dopilnowała formalności i nie zgłosiła w terminie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą, a do części mieszkańców nie trafiły jeszcze informacje o jej wysokości. Żeby warszawiacy na niczym nie stracili, wprowadzono dodatkowe bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej za 2019 i 2020 rok (uchwała Rady m.st. Warszawy z 19 marca 2020).

Przekształcenie użytkowanie wieczystego w Warszawie trwa

Mieszkańcy, którzy otrzymali zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości przed 30 listopada 2019, powinni już zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą i zapłacić należność do końca lutego 2020. Terminy na zgłoszenie i zapłatę minęły również dla części osób, które otrzymały zaświadczenia po 30 listopada 2019.

Opłatę przekształceniową za 2019 rok wnosi się do 29 lutego 2020, a pozostałe opłaty do dnia 31 marca każdego roku. Osoby, które tego nie zrobiły powinny wnieść pełną opłatę przekształceniową za rok 2019 i 2020 (w wysokości opłaty rocznej). A 99 lub 98-procentowa bonifikata zostanie naliczona za pozostały okres 19 lub 18 lat. Ale nie wszyscy dopilnowali terminów, dlatego Rada Miasta przyznała osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym 98 lub 99% bonifikaty od rocznych opłat przekształceniowych należnych za 2019 i 2020 rok. Bonifikaty dotyczą także stanowisk postojowych i garaży. Osoby, które musiałby teraz wpłacić np. 500 zł zapłacą tylko 10 lub 5 zł. W związku z zagrożeniem koronawirusem i ograniczeniem liczby pracowników w urzędach, prezydent Warszawy apeluje o załatwianie wszelkich spraw drogą elektroniczną. Jak podają władze Warszawy, przepisom ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność podlega ok. 447 tys. mieszkańców.

Zaświadczenia o przekształceniu dla pozostałych jeszcze nieruchomości zostaną wydane w późniejszym terminie. W oczekiwaniu na zaświadczenie można sprawdzić, czy nasza nieruchomość jest na liście przekształconych z użytkowania wieczystego we własność. Na stronie UM Warszawa dostępna jest wyszukiwarka, gdzie po wpisaniu nazwy ulicy i numeru budynku otrzymamy informację. Gdy jest ona pozytywna, trzeba już tylko cierpliwie poczekać na urzędowe potwierdzenie z podaną kwotą wykupu. 

Link do wyszukiwarki

Opłata za użytkowanie wieczyste daje się mocno we znaki mieszkańcom Warszawy. Ceny gruntów są tu bowiem najwyższe w Polsce, a przypomnijmy, że – zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami – za możliwość korzystania z gruntu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową trzeba płacić 1 proc. jego wartości. Użytkownicy wieczyści w Warszawie przeżywają szok, gdy dowiadują się, że miasto zaktualizowało wartość gruntu, a za użytkowanie wieczyste gruntu przyjdzie im płacić co rok nawet kilka tysięcy złotych. Nic więc dziwnego, że wielu użytkowników wieczystych traktuje taką opłatę jak haracz, a tysiące z nich występuje co roku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) z wnioskiem o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Np. w 2017 r. do warszawskiego SKO wpłynęło przeszło 5,7 tys. takich spraw.

W Polsce mamy 2477 gmin, od których przede wszystkim zależy sprawne przeprowadzenie akcji uwłaszczeniowej. Tylko jedna z nich, według Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, sprawia problemy – jest to Warszawa. Jest to jednak największa gmina o najbardziej skomplikowanej sytuacji gruntowej. Tu na pewno trzeba będzie dłużej poczekać na zaświadczenie o przekształceniu. Ministerstwo zaleca w przypadkach braku zaświadczeń wnosić w dotychczasowym terminie i wysokości opłatę za użytkowanie wieczyste, która powinna zostać zaliczona na poczet przyszłej opłaty przekształceniowej.

Użytkowania wieczyste w Warszawie z bonifikatą

Właściciele mieszkań i domów stojących na gruncie gminy 1 stycznia 2019 dostali go automatycznie na własność za 20% wartości. Tę tzw. opłatę przekształceniową będą wnosili przez 20 lat. Obowiązująca od 5 października 2018 r. ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dopuszcza jednorazową spłatę tej należności, przy czym nagrodą może być bonifikata przy przekształcaniu użytkowania wieczystego. W przypadku gruntów samorządowych o jej wysokości decydują rady i sejmiki. Np. w większości miast wojewódzkich, które już podjęły stosowną uchwalę, bonifikata ma być taka sama jak ustawowa dla gruntów państwowych. Czyli wyniesie 60%., o ile płatność jednorazowa zostanie wniesiona w pierwszym roku od przekształcenia. W kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty będzie malała o 10 punktów procentowych z każdym rokiem.

W Warszawie radni podjęli uchwałę za bonifikatą w wysokości 98-99% (99% w przypadku zajmowania gruntu powyżej 50 lat).

W stolicy ponad 300 tys. nieruchomości stoi na gruntach miejskich, a ok. 80 tys. na gruntach państwowych. Są też i takie nieruchomości, np. przy ul. Żurawiej 6/12 czy Kruczej 5/11, które stoją na obu rodzajach gruntów.

Konferencja w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
Autor: Marek Wielgo Konferencja w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju poświęcona operacji przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów. Na zdjęciu wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Jednolita bonifikata przy przekształceniu użytkowania wieczystego

Wyrównanie wysokości bonifikat dla gruntów państwowych i samorządowych umożliwiła szybko przeprowadzona nowelizacja ustawy przekształceniowej (Ustawa z 31 stycznia 2019 o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów). Wojewodowie mogą zmieniać dla gruntów państwowych ustawową bonifikatę 60% na taką samą, którą gminy uchwaliły na grunty samorządowe.

W nowelizacji chodzi o likwidację różnic np. w sytuacji, kiedy gmina stosuje dla swoich gruntów bonifikatę wyższą od ustawowej dla gruntów państwowych. W takich gminach wojewoda podwyższałby bonifikatę do stosowanego przez nie poziomu. Tak więc w Warszawie obowiązywałaby 98% bonifikata zarówno dla gruntów gminnych jak i państwowych. Natomiast w tych gminach, które stosują maksymalnie 60% opust, czyli taki jak w ustawie dla gruntów skarbu państwa, wojewoda nie będzie podwyższał bonifikaty.

Ministerstwo zadeklarowało wszelką pomoc samorządom, spółdzielniom mieszkaniowym, deweloperom w realizacji ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Resort przygotował też wzory dokumentów, które są wymagane przy przekształceniu użytkowania wieczystego.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej