Opłata przekształceniowa – od czego zależy jej wysokość. Kto zapłaci niższą opłatę przekształceniową

2019-03-22 11:10
Użytkowanie wieczyste
Autor: ThinkstockPhotos Rząd pracuje nad ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej

Od 2019 opłatę przekształceniową płacą wszyscy właściciele domów i mieszkań, którzy z użytkowników wieczystych gruntu stali się jego właścicielami. Praktyka przekształcania użytkowania wieczystego we własność ujawnia pierwsze problemy. W końcówce 2018 r. wielu użytkowników dostało podwyżkę opłaty za użytkowanie wieczyste i teraz podważają wycenę gruntu. Inni mają dylematy, czy uiszczać opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2019, gdy nie ma jeszcze zaświadczenia o przekształceniu.

Wysokość opłaty przekształceniowej jest równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Tym dniem jest 1 stycznia 2019 r. Z mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, zostało przekształcone we własność użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi (zobacz treść tej ustawy).

Przeczytaj także: w 2019 r. przekształcenie użytkowania wieczystego. Komu i za ile grunt na własność?

Podwyżka… opłaty przekształceniowej

Przyjęcie powyższej zasady ustalania wysokości opłaty przekształceniowej oznacza, że państwo i samorządy mogły do końca 2018 r. przeprowadzić procedury aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. Wiele gmin prawdopodobnie z tej możliwości skorzystało, by 1 stycznia 2019 obowiązywała nowa, wyższa opłata, bo wtedy wyższa będzie też opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego.

Podwyżki nie musieli się obawiać tylko ci, którzy dostali ją w ciągu ostatnich 3 lat. A to dlatego, że – zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – aktualizowania opłat nie może być dokonywane częściej niż raz na 3 lata. Przy czym, jeśli podwyżka z tego tytułu była rozłożona „na raty”, to przy określaniu wysokości opłaty przekształceniowej jest brana pod uwagę opłata za użytkowanie wieczyste, która obowiązuje w trzecim roku od aktualizacji wartości gruntu.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaleca, by w sytuacji, gdy nie dostaliśmy jeszcze z gminy zaświadczenia o przekształceniu gruntu, dokonać zapłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w dotychczasowej wysokości. Powinna ona zostać zaliczona na poczet przyszłej opłaty przekształceniowej. Tak samo powinny postąpić osoby, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, gdy w ich sprawie toczą się rozstrzygnięcia co do wysokości wyceny gruntu. 

Ci zaś, którzy odwołali się od podwyżki do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO), a nie doczekali się rozstrzygnięcia, mogą na nie poczekać. Jeśli SKO uzna, że podwyżka w tej wysokości była zasadna, będą musieli dopłacić brakującą różnicę.

Przeczytaj także: jak się bronić przed podwyżką opłaty za użytkowanie wieczyste?>>

Dodajmy, że samorządy będą mogły wszczynać aktualizacje opłat również po 1 stycznia 2019 r. w odniesieniu do tych gruntów, które będą podlegały tzw. przekształceniu opóźnionemu, np. gruntów będących w trakcie zabudowy.

Opłata przekształceniowa przez 20 lat

Zgodnie z ustawą, opłatę przekształceniową trzeba wnosić przez 20 lat (zawsze do końca marca). Opłata przekształceniowa ma być waloryzowana nie częściej niż co 3 lata o GUS-owski wskaźnik zmian cen nieruchomości (ewentualnie wskaźnik inflacji), który publikowany jest w formie obwieszczenia prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Waloryzacji będzie dokonywał organ właściwy do wydania decyzji o przekształceniu, czyli w przypadku gruntów państwowych – starosta, zaś samorządowych – odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa.

Ustawa umożliwia rozłożenia opłaty przekształceniowej na raty, a także zmianę terminu jej wniesienia (stosowny wniosek trzeba złożyć nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności). Sprzedaż mieszkania przed zakończeniem 20-letniego okresu uiszczania opłaty przekształceniowej nie zwolni z tego obowiązku. Przejdzie on bowiem z następnym rokiem na nabywcę nieruchomości. Co ważne, sprzedający nie ukryje przed nim takiego wydatku, bo wzmianka o długu wobec gminy lub skarbu państwa znajdzie się w księdze wieczystej nieruchomości.

Bonifikata w opłacie przekształceniowej

Ponadto dotychczasowi właściciele gruntu (skarb państwa oraz samorządy, w tym gminy) mogą udzielać bonifikat od opłat przekształceniowych. Jest też możliwość wniesienia wszystkich 20 opłat przekształceniowych jednorazowo „z góry". W odniesieniu do gruntów państwowych ustawa przewiduje bonifikatę w wysokości 60%., o ile płatność jednorazowa zostanie wniesiona w pierwszym roku od przekształcenia. W kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty będzie malała o 10 punktów procentowych z każdym rokiem. Rady i sejmiki określiły stawki bonifikat w przypadku jednorazowej opłaty przekształceniowej na gruntach należących do samorządu.

Quiz. Czy znasz podstawowe terminy bankowe?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej