Użytkowanie wieczyste 2019: jakie bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego?

2019-03-22 11:52
Użytkowanie wieczyste
Autor: ThinkstockPhotos Rząd pracuje nad ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej

Użytkowanie wieczyste przeszło do historii. 1 stycznia 2019 właściciele domów oraz mieszkań i lokali użytkowych w budynkach wielorodzinnych dostali grunt na własność, ale nie za darmo. Zamiast corocznej opłaty za użytkowanie wieczyste będzie teraz opłata za przekształcenie. Proces zapłaty może trwać 20 lat lub mniej, gdy za grunt zapłacimy wcześniej korzystając z bonifikat. Sprawdziliśmy, jakie bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego obowiązują w gminach.

Użytkowanie wieczyste kojarzy się wielu Polakom z wysoką opłatą, jaką muszą płacić co rok za korzystanie z gruntu należącego do państwa lub gminy. Od 1 stycznia 2019 zmieniła to ustawa, dzięki której użytkowanie wieczyste zostało automatycznie przekształcone we własność (zobacz treść ustawy). Ale nikt jej nie dostanie za darmo. W najgorszym przypadku za przekształcenie użytkowania wieczystego trzeba będzie płacić jeszcze przez 20 lat tzw. opłatę przekształceniową. Można też spłacić całą należność jednorazowo. Ale czy warto?

W artykule:

Użytkowanie wieczyste na państwowych gruntach

W przypadku użytkowania wieczystego gruntów należących do skarbu państwa warto pomyśleć o jednorazowej spłacie już w pierwszym roku od przekształcenia. Wtedy można skorzystać z maksymalnej, 60% bonifikaty, którą gwarantuje ustawa o użytkowaniu wieczystym. W kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty będzie malała o 10 punktów procentowych z każdym rokiem. Ten, kto nie zdąży z jednorazową spłatą użytkowania wieczystego w tym terminie, z bonifikaty nie skorzysta.

WAŻNE!

W przypadku braku zaświadczenia o przekształceniu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaleca uiścić – przez osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty – w dotychczasowym terminie i wysokości opłatę za użytkowanie wieczyste, która zostanie zaliczona na poczet opłaty przekształceniowej. Dobrze jest też dopytać w swojej gminie o status przekształcenia gruntu.

Szybka nowelizacja ustawy przekształceniowej (ustawa z 31 stycznia 2019 o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów) wyrównała wysokość bonifikat ustalanych przez samorządy z bonifikatą obowiązującą dla gruntów państwowych. Chodziło o zrównanie prawa w sytuacjach, kiedy np. gmina stosowała dla swoich gruntów bonifikatę wyższą od ustawowej dla gruntów państwowych. Tak jest m.in. w Warszawie i Gdańsku. W takich gminach wojewoda podwyższałby bonifikatę do stosowanego przez nie poziomu.

Dodajmy, że użytkownicy wieczyści z niskimi dochodami wciąż mogą skorzystać z 50% bonifikaty w opłacie przekształceniowej, jeśli miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza połowy "przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona".

Użytkowanie wieczyste na gruntach samorządowych

Także samorządy, w tym gminy, mogą udzielać bonifikat od opłat przekształceniowych. O wysokości bonifikaty decydują jednak rady i sejmiki. Sprawdziliśmy, że w niektórych miastach wojewódzkich jeszcze nie podjęto takiej decyzji. Ale np. w Warszawie, gdzie pospieszono się z uchwałą w sprawie bonifikaty, wybuchł z tego powodu skandal. Tuż przed październikowymi wyborami samorządowymi warszawscy radni zdecydowali o 98-99% bonifikacie dla właścicieli domów i mieszkań w blokach oraz dla spółdzielni. Jednak 13 grudnia 2018 nowa rada miasta zmieniła tamtą uchwałę. Ale ponieważ ta decyzja wywołała powszechne oburzenie wśród mieszkańców stolicy, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zgłosił do rady miasta wniosek o przywrócenie 98% bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w Warszawie. 20 grudnia 2018 Rada Warszawy jednogłośnie poparła ten wniosek.

Decyzję o maksymalnie 60% bonifikacie podjęli radni w Łodzi, Krakowie, Katowicach, Lublinie, Rzeszowie, Białymstoku czy Olsztynie. W Gdańsku obowiązuje 95% opust w przypadku jednorazowej spłaty należności. Nie wykluczone, że śladem gdańskich radnych pójdą poznańscy. W Poznaniu również rozważana jest 95% bonifikata.

Z kolei we Wrocławiu władze proponowały początkowo maksymalnie 60% bonifikatę, ale prezydent miasta wniósł poprawkę zwiększającą ją do 90%. 20 grudnia wrocławscy radni podjęli jednogłośnie uchwałę w tej sprawie.

Jednak są też gminy, które stosują bonifikatę niższą od ustawowej przy przekształcaniu użytkowania wieczystego gruntów skarbu państwa.

Sprawdź bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego w wybranych miastach

Najnowszy wykaz

Np. w Kielcach maksymalna bonifikata w pierwszym roku od przekształcenia wynosi 50%, a w kolejnych latach jest zmniejszana o 10 pkt proc. Ale np. w Tarnowskich Górach przyjęto inny mechanizm. Wysokość bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie wynosi 50%, gdy zostanie ona wniesiona w latach 2019-2020. Jeśli opłata jednorazowa zostanie wniesiona w latach 2021-2023 bonifikata wyniesie 25%, zaś 10% opust dostaną ci użytkownicy wieczyści, którzy spłacą należność w roku 2024 i latach następnych.

Uchwały w sprawie bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego

Ponieważ w uchwałach gmin mogą występować różne rozwiązania, należy zajrzeć do tekstu uchwały w swojej gminie. Taki dokument można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej gminy (w zakładce „akty prawne”) lub w Dzienniku Urzędowym województwa. Publikujemy uchwały podjęte przez radnych w miastach wojewódzkich:

Wzory dokumentów przy przekształcaniu użytkowania wieczystego

Ministerstwo zadeklarowało wszelką pomoc samorządom, spółdzielniom mieszkaniowym, deweloperom w realizacji ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Resort przygotował też wzór zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego oraz wzory wniosków o szybsze wydanie zaświadczenia i zgłoszenia płatności jednorazowej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej