Autostrada A4. Uwaga! Zmiany w punktach poboru opłat. Informacje o A4, mapy

2021-11-24 10:20
Autostrada A4
Autor: GDDKiA Zmiana organizacji ruchu na A4

Autostrada A4 jest jedną z najdłuższych i najważniejszych dróg w kraju. Już za tydzień czekają nas zmiany w organizacji ruchu. Właśnie trwają prace związane z uruchomieniem nowej metody płatności w systemie e-TOLL dla samochodów osobowych i motocykli. Dowiedz się gdzie i od kiedy będziemy korzystać z nowej metody płatności na A4.

Autostrada A4 przecina Polskę z zachodu na wschód wzdłuż południowej rubieży. Autostrada A4 ma duże znaczenie międzynarodowe, bo jest fragmentem III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Bruksela – Akwizgran – Kolonia – Drezno – Wrocław – Katowice – Lwów – Kijów. Dlatego jest traktowana priorytetowo w rządowym planie budowy autostrad.

Spis treści

 1. Autostrada A4 - aktualności
 2. Autostrada A4 - rozbudowa i remonty
 3. Autostrada A4 - trzy warianty rozbudowy do 2024
 4. Autostrada A4 mapa
 5. Historia budowy autostrady A4
 6. A4 z nowym węzłem - Niepołomice

Autostrada A4 - aktualności

Od 1 grudnia 2021 wszyscy kierowcy aut osobowych i motocykli (pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t) podczas przejazdu odcinkiem A4 Wrocław-Sośnica zarządzanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) będę musieli korzystać z nowej metody płatności w systemie e-TOLL. To oznacza, że na tej trasie znikną szlabany. Aktualnie prowadzone są prace związane z dostosowaniem organizacji ruchu do nowego systemu poboru opłat na Stacjach Poboru Opłat i w Punktach Poboru Opłat (SPO i PPO). Do końca listopada i na początku grudnia kierowcy muszą się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu.

W obecnie funkcjonującym systemie poboru opłaty za przejazd autostradą konieczne jest zatrzymanie na Miejscu Poboru Opłat (MPO) i oczekiwanie na podniesienie szlabanu, aby wjechać lub zjechać z autostrady. Powoduje to powstawanie zatorów w okresach zwiększonego ruchu.

Nowe rozwiązanie pozwoli zmniejszyć koszty poboru opłaty za przejazd autostradą. Dzięki temu nie trzeba będzie przeznaczać środków na utrzymanie i modernizację infrastruktury Manualnego Systemu Poboru Opłat – bramek autostradowych i ich wyposażenia. Bramki zostaną zlikwidowane również na odcinku Konin-Stryków na autostradzie A2.

Czytaj więcej o likwidacji bramek na autostradzie A2

Autostrada A4 - rozbudowa i remonty

Remont A4 pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle

Do 8 sierpnia rozpocznie się remont jezdni północnej autostrady A4 (kierunek Wrocław), który będzie realizowany na ponad 12-kilometrowym odcinku, pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle. Wykonawcą remontu jest ADAC LEWAR. Wartość zawartej umowy opiewa na kwotę około 26 mln zł brutto.

W ramach umowy wydłużony zostanie istniejący przejazd awaryjny oraz wymienione zostaną warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni północnej autostrady A4 (ścieralna i wiążąca). Ponadto zostanie wykonany remont odwodnienia, wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej, remont obiektów mostowych, montaż punktowych elementów odblaskowych, profilowanie zawyżonych lub zaniżonych poboczy gruntowych wraz z obsianiem trawą, montaż barier linowych na przejazdach awaryjnych, wymiana barier betonowych.

Od 5 sierpnia wykonawca będzie wprowadzał w terenie zmianę organizacji ruchu, która będzie polegać na ustawianiu barier separacyjnych na jezdni południowej (w Kierunku Katowic). Natomiast od soboty, 8 sierpnia rozpocznie się remont docelowy. Podczas prowadzenia prac jezdnia północna (w kierunku Wrocławia) będzie całkowicie zamknięta. Ruch będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnią południową w kierunku Katowic. Do odseparowania przeciwnych kierunków ruchu zastosowane będą bariery separacyjne.

Rozbudowa A4 pomiędzy Wrocławiem i Krzyżową

Zapadła już decyzja o rozbudowie autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem i Krzyżową. Problem w tym, że standard tego 110-kilometrowego odcinka A4 pozostawia wiele do życzenia. Modernizowano go w latach 2002-2006 w pośpiechu i ze względu na długotrwałe procedury wykupu gruntów, zrezygnowano z pasów awaryjnych i miejsc obsługi podróżnych.

Co gorsza, dwa pasy ruchu szybko okazały się niewystarczające, bo ze względu na duże natężenie ruchu codziennością na A4 stały się korki i wypadki.

Autostrada A4
Autor: GDDKiA A4 Krapkowice - Kędzieżyn Koźle - remont drogi Link: Kliknij i powiększ

Przypomnijmy jednak, że w GDDKiA już w 2012 r. powstał pierwszy plan rozbudowy odcinka autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem i Krzyżową. Zakładał on m.in. likwidację 8 z 20 zjazdów ze względu zbyt bliską odległość między nimi. Na tę inwestycję nie było jednak wówczas pieniędzy, a – jak ocenia min. Adamczyk – koszty mogą sięgać nawet 4 mld zł.

Pełniący obowiązki szefa GDDKiA Tomasz Żuchowski liczy, że do rozbudowy dolnośląskiego odcinka A4 dołoży się Unia Europejska w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Żuchowski zapewnia, że do tego czasu GDDKiA będzie gotowa do rozpoczęcia inwestycji.

W 2018 r. GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie studium korytarzowego wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną rozbudowy lub budowy trasy A4 pomiędzy Wrocławiem i Krzyżową. Przeanalizowane mają być minimum 3 warianty rozbudowy autostrady A4.

Autostrada A4 - trzy warianty rozbudowy do 2024

 • Pierwszy wariant zakłada budowę jezdni z 3 pasami ruchu i pasem awaryjnym równolegle do istniejącej A4. Po przebudowaniu węzłów i wybudowaniu nowych obiektów inżynierskich, ruch byłby przełożony na nową nitkę autostrady. Po rozebraniu starej nawierzchni istniejącej drogi, wybudowana byłaby druga nitka A4.
 • W drugim wariancie brana jest pod uwagę budowa autostrady A4 w nowym korytarzu przebiegającym stroną południową od węzła Wrocław Wschód do węzła z istniejącą A4 na wysokości Legnicy (z uwzględnieniem budowanej trasy S3). Następnie plan zakłada rozbudowę A4 po obecnym śladzie na odcinku Legnica – Krzyżowa (zgodnie z wariantem 1). Na istniejącym ciągu autostrady A4, który byłby zastąpiony nowym przebiegiem, przeanalizowane zostanie wyburzenie obiektów inżynierskich i wybudowanie skrzyżowań jednopoziomowych.
 • Wreszcie trzeci wariant, to budowa autostrady A4 w nowym korytarzu przebiegającym stroną południową od węzła Wrocław Wschód do węzła Krzyżowa, a na istniejącym ciągu A4 przeanalizowane zostanie wyburzenie obiektów inżynierskich i wybudowanie skrzyżowań jednopoziomowych.
Autostrada A4 - punkt poboru opłat
Autor: Stalexport Autostrada Małopolska Co dalej z podwyżkami na autostradzie A4? Zarządca komentuje sprawę
Autostrada A4 - płatny odcinek Autostrady Małopolskiej
Autor: Stalexport Autostrada Małopolska Płatny odcinek autostrady A4

Opłaty są pobierane na każdym Placu Poboru Opłat, tj. w Mysłowicach oraz w Balicach i stanowią połowę opłaty za przejazd całym odcinkiem A4 Katowice-Kraków. Oznacza to, że przejazd samochodem osobowym z Katowic do Krakowa kosztuje obecnie 20 zł (po 10 zł na każdej z bramek).

Rozbudowa autostrady A4
Autor: Ministerstwo Infrastruktury Autostrada A4 na Dolnym Śląsku będzie rozbudowana. Link: Kliknij, aby powiększyć

Autostrada A4 mapa

Autostrada A4 liczy blisko 673 km i pod względem długości jest drugą – po trasie S7 – drogą szybkiego ruchu w Polsce. Za początek szlaku A4 przyjmuje się Jędrzychów koło Zgorzelca na granicy z Niemcami, zaś koniec jest w Korczowej na granicy z Ukrainą. A4 biegnie przez 5 województw:

 • dolnośląskie (183 km),
 • opolskie (88 km),
 • śląskie (86 km),
 • małopolskie (151 km),
 • podkarpackie (165 km).

Autostrada A4 łączy bezpośrednio kilka dużych miast na południu kraju: Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów i Przemyśl. Pośrednio A4, dzięki połączeniom z innymi autostradami i drogami ekspresowymi, umożliwia podróż do innych aglomeracji, zarówno na północ i na południe kraju.

Autostrada A4 - dolnośląskie
Autor: GDDKiA Przebieg autostrady A4 w województwie dolnośląskim Link: Kliknij, aby powiększyć
 • Na Dolnym Śląsku, w okolicy Bolesławca, autostrada A4 łączy się z autostradą A18, którą można dojechać do Olszyny na granicy z Niemcami i następnie do Berlina.
 • Na węźle Legnica Południe autostrada A4 przecina się z trasą S3, której budowa ma się zakończyć w 2023 r. Docelowo S3 będzie przebiegała od zespołu portów morskich Szczecin – Świnoujście na północy, wzdłuż zachodniej granicy kraju, poprzez okolice Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Lubina, Legnicy, Jawora, Bolkowa oraz Kamiennej Góry do Lubawki na granicy z Czechami.
 • We Wrocławiu (węzeł Wrocław Południe) znajduje się przecięcie autostrady A4 z A8 (Autostradową Obwodnicą Wrocławia) oraz trasą S8 i trasą S5. Ta pierwsza połączy Wrocław, Łódź, Warszawę i Białystok (w 2019 r. ma się zakończyć budowa fragmentu S8 między Warszawą a Łodzią), zaś trasa S5 – Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk (dzięki przecięciu z autostradą A1 w Nowych Marzach koło Grudziądza).
Autostrada A4 - opolskie
Autor: GDDKiA Przebieg autostrady A4 w województwie opolskim Link: Kliknij, aby powiększyć

W województwie opolskim autostrada A4 nie krzyżuje się z żadnym ważnym szlakiem komunikacyjnym.

Autostrada A4 - śląskie
Autor: GDDKiA Przebieg autostrady A4 w województwie śląskim Link: Kliknij, aby powiększyć
 • Kolejny ważny węzeł jest na Górnym Śląsku w Gliwicach (Sośnica), gdzie A4 przecina autostradę A1 oraz drogę krajową nr 44. Dodajmy, że autostrada A1 docelowo ma przebiegać z Trójmiasta przez Toruń, Łódź, Częstochowę i Gliwice do Gorzyczek na granicy z Czechami. Z kolei DK44 jest jedną z dróg łączących Górny Śląsk z Krakowem.
 • W Mysłowicach Brzęczkowicach A4 przecina się z trasą S1, która kierować się będzie do granicy ze Słowacją w Zwardoniu, po drodze mijając Bielsko Białą.
Autostrada A4 - małopolskie
Autor: GDDKiA Przebieg autostrady A4 w województwie małopolskim Link: Kliknij, aby powiększyć
 • W Krakowie z autostrady A4 można zjechać na trasę S52 i drogę krajową nr 7 (węzeł Balice I) oraz na trasę S7 (Kraków Bieżanów). Trasa S52 biegnie od granicy w Cieszynie do Bielska Białej. Trasa S7 na południe od Krakowa jest fragmentem Zakopianki. Jadąc na północ (wschodnią obwodnicą Krakowa), będzie można dojechać do Kielc, Radomia, Warszawy i dalej w kierunku Gdańska.
Autostrada A4 - podkarpackie
Autor: GDDKiA Przebieg autostrady A4 w województwie podkarpackim Link: Kliknij, aby powiększyć
 • Na Podkarpaciu Rzeszów jest miejscem przecięcia autostrady A4 z trasą S19 (Rzeszów Zachód i Rzeszów Wschód), czyli z trasą Via Carpatia. S19 przebiegać będzie wzdłuż wschodnich rubieży kraju w kierunku Lublina i Białegostoku. Przy czym S19 skręci w kierunku granicy z Białorusią w Kuźnicy, zaś Via Carpatia prowadzić będzie w stronę granicy z Litwą w Budzisku.

Historia budowy autostrady A4

Budowa autostrady A4 dobiegła końca w 2016 r. Można chyba jednak zaryzykować stwierdzenie, że trwała ona przeszło 80 lat. Blisko 100-kilometrowy odcinek obecnej autostrady A4 (Krzyżowa – Krzywa – Legnica – Wrocław Bielany) powstał bowiem przed wojną na terenach, które wówczas należały do Niemiec.

W okresie PRL niewiele się działo. Dopiero w latach 2003-2006 poniemiecka autostrada wykonana z płyt betonowych doczekała się modernizacji. Wcześniej, bo w 1996 r., dokończona została trwająca 13 lat budowa 62-kilometrowego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem.

Jednak dopiero w kolejnej dekadzie, gdy do Polski zaczęły płynąć szerokim strumieniem pieniądze z Unii Europejskiej na infrastrukturę drogową, budowa autostrady A4 zaczęła nabierać tempa. Do 2009 r. gotowy był już jej cały fragment od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach do Krakowa (łącznie z południową obwodnicą miasta).

Przyznanie Polsce i Ukrainie organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. przyspieszyło decyzję o budowie autostrady A4 na wschód od Krakowa do Korczowej na granicy z Ukrainą. Warto podkreślić, że była to pierwsza autostrada budowana na wschód od Wisły.

Budowa autostrady A4
Autor: Marek Wielgo Taki jest skutek, gdy wykonawca jednego z odcinków drogi zejdzie z budowy z powodu niewypłacalności

Ostatecznie nie wszystkie odcinki A4 udało się wybudować przed Euro. Ostatni odcinek między Rzeszowem a Jarosławiem powstał dopiero 4 lata później. Jedną z przyczyn poślizgu czasowego na budowie autostrady A4 były kłopoty wykonawców. Niektórzy bankrutowali lub schodzili z budowy, bo wskutek kumulacji robót budowlanych mocno poszły w górę koszty, czego nie przewidzieli w swoich kosztorysach.

A4 z nowym węzłem - Niepołomice

Od 22 czerwca 2020 r. kierowcy mogą korzystać z węzła Niepołomice na autostradzie A4. Dzięki inwestycji powstało nowe, bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką nr 964, zarówno od strony Krakowa, jak i Tarnowa. Inwestycja była realizowana na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy GDDKiA oraz samorządami: wojewódzkim i gminnym. Projekt drogowy został opracowany na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, a inwestorem była GDDKiA.

Koszt budowy węzła Niepołomice wyniósł 48 mln zł, z czego 27,5 mln zł pochodziło z budżetu państwa, a 20,5 mln zł z budżetów samorządów. Wykonawcą zadania było polsko-litewskie konsorcjum TRAKCJA PRKiI SA i AKCINẺ BENDROVẺ „KAUNO TILTAI”.

Zakres inwestycji obejmował budowę:

 • węzła w ciągu autostrady A4 do obsługi wszystkich relacji,
 • wjazdów i zjazdów, z równoległymi pasami włączania i wyłączania,
 • łącznic jednokierunkowych dla wszystkich relacji,
 • dwóch zespolonych rond na drodze wojewódzkiej DW964.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej