Autostrada A4. Uwaga! Zmiany w punktach poboru opłat. Informacje o A4, mapy

2021-11-24 10:20
Autostrada A4
Autor: GDDKiA Zmiana organizacji ruchu na A4

Autostrada A4 jest jedną z najdłuższych i najważniejszych dróg w kraju. Już za tydzień czekają nas zmiany w organizacji ruchu. Właśnie trwają prace związane z uruchomieniem nowej metody płatności w systemie e-TOLL dla samochodów osobowych i motocykli. Dowiedz się gdzie i od kiedy będziemy korzystać z nowej metody płatności na A4.

Autostrada A4 przecina Polskę z zachodu na wschód wzdłuż południowej rubieży. Autostrada A4 ma duże znaczenie międzynarodowe, bo jest fragmentem III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Bruksela – Akwizgran – Kolonia – Drezno – Wrocław – Katowice – Lwów – Kijów. Dlatego jest traktowana priorytetowo w rządowym planie budowy autostrad.

Spis treści

 1. Autostrada A4 - aktualności
 2. Autostrada A4 - rozbudowa i remonty
 3. Autostrada A4 - trzy warianty rozbudowy do 2024
 4. Autostrada A4 mapa
 5. Historia budowy autostrady A4
 6. A4 z nowym węzłem - Niepołomice

Autostrada A4 - aktualności

Od 1 grudnia 2021 wszyscy kierowcy aut osobowych i motocykli (pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t) podczas przejazdu odcinkiem A4 Wrocław-Sośnica zarządzanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) będę musieli korzystać z nowej metody płatności w systemie e-TOLL. To oznacza, że na tej trasie znikną szlabany. Aktualnie prowadzone są prace związane z dostosowaniem organizacji ruchu do nowego systemu poboru opłat na Stacjach Poboru Opłat i w Punktach Poboru Opłat (SPO i PPO). Do końca listopada i na początku grudnia kierowcy muszą się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu.

W obecnie funkcjonującym systemie poboru opłaty za przejazd autostradą konieczne jest zatrzymanie na Miejscu Poboru Opłat (MPO) i oczekiwanie na podniesienie szlabanu, aby wjechać lub zjechać z autostrady. Powoduje to powstawanie zatorów w okresach zwiększonego ruchu.

Nowe rozwiązanie pozwoli zmniejszyć koszty poboru opłaty za przejazd autostradą. Dzięki temu nie trzeba będzie przeznaczać środków na utrzymanie i modernizację infrastruktury Manualnego Systemu Poboru Opłat – bramek autostradowych i ich wyposażenia. Bramki zostaną zlikwidowane również na odcinku Konin-Stryków na autostradzie A2.

Czytaj więcej o likwidacji bramek na autostradzie A2

Autostrada A4 - rozbudowa i remonty

Remont A4 pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle

Do 8 sierpnia rozpocznie się remont jezdni północnej autostrady A4 (kierunek Wrocław), który będzie realizowany na ponad 12-kilometrowym odcinku, pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle. Wykonawcą remontu jest ADAC LEWAR. Wartość zawartej umowy opiewa na kwotę około 26 mln zł brutto.

W ramach umowy wydłużony zostanie istniejący przejazd awaryjny oraz wymienione zostaną warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni północnej autostrady A4 (ścieralna i wiążąca). Ponadto zostanie wykonany remont odwodnienia, wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej, remont obiektów mostowych, montaż punktowych elementów odblaskowych, profilowanie zawyżonych lub zaniżonych poboczy gruntowych wraz z obsianiem trawą, montaż barier linowych na przejazdach awaryjnych, wymiana barier betonowych.

Od 5 sierpnia wykonawca będzie wprowadzał w terenie zmianę organizacji ruchu, która będzie polegać na ustawianiu barier separacyjnych na jezdni południowej (w Kierunku Katowic). Natomiast od soboty, 8 sierpnia rozpocznie się remont docelowy. Podczas prowadzenia prac jezdnia północna (w kierunku Wrocławia) będzie całkowicie zamknięta. Ruch będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnią południową w kierunku Katowic. Do odseparowania przeciwnych kierunków ruchu zastosowane będą bariery separacyjne.

Rozbudowa A4 pomiędzy Wrocławiem i Krzyżową

Zapadła już decyzja o rozbudowie autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem i Krzyżową. Problem w tym, że standard tego 110-kilometrowego odcinka A4 pozostawia wiele do życzenia. Modernizowano go w latach 2002-2006 w pośpiechu i ze względu na długotrwałe procedury wykupu gruntów, zrezygnowano z pasów awaryjnych i miejsc obsługi podróżnych.

Co gorsza, dwa pasy ruchu szybko okazały się niewystarczające, bo ze względu na duże natężenie ruchu codziennością na A4 stały się korki i wypadki.

Autostrada A4
Autor: GDDKiA A4 Krapkowice - Kędzieżyn Koźle - remont drogi Link: Kliknij i powiększ

Przypomnijmy jednak, że w GDDKiA już w 2012 r. powstał pierwszy plan rozbudowy odcinka autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem i Krzyżową. Zakładał on m.in. likwidację 8 z 20 zjazdów ze względu zbyt bliską odległość między nimi. Na tę inwestycję nie było jednak wówczas pieniędzy, a – jak ocenia min. Adamczyk – koszty mogą sięgać nawet 4 mld zł.

Pełniący obowiązki szefa GDDKiA Tomasz Żuchowski liczy, że do rozbudowy dolnośląskiego odcinka A4 dołoży się Unia Europejska w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Żuchowski zapewnia, że do tego czasu GDDKiA będzie gotowa do rozpoczęcia inwestycji.

W 2018 r. GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie studium korytarzowego wraz z analizą techniczno-ekonomiczno-logistyczną rozbudowy lub budowy trasy A4 pomiędzy Wrocławiem i Krzyżową. Przeanalizowane mają być minimum 3 warianty rozbudowy autostrady A4.

Autostrada A4 - trzy warianty rozbudowy do 2024

 • Pierwszy wariant zakłada budowę jezdni z 3 pasami ruchu i pasem awaryjnym równolegle do istniejącej A4. Po przebudowaniu węzłów i wybudowaniu nowych obiektów inżynierskich, ruch byłby przełożony na nową nitkę autostrady. Po rozebraniu starej nawierzchni istniejącej drogi, wybudowana byłaby druga nitka A4.
 • W drugim wariancie brana jest pod uwagę budowa autostrady A4 w nowym korytarzu przebiegającym stroną południową od węzła Wrocław Wschód do węzła z istniejącą A4 na wysokości Legnicy (z uwzględnieniem budowanej trasy S3). Następnie plan zakłada rozbudowę A4 po obecnym śladzie na odcinku Legnica – Krzyżowa (zgodnie z wariantem 1). Na istniejącym ciągu autostrady A4, który byłby zastąpiony nowym przebiegiem, przeanalizowane zostanie wyburzenie obiektów inżynierskich i wybudowanie skrzyżowań jednopoziomowych.
 • Wreszcie trzeci wariant, to budowa autostrady A4 w nowym korytarzu przebiegającym stroną południową od węzła Wrocław Wschód do węzła Krzyżowa, a na istniejącym ciągu A4 przeanalizowane zostanie wyburzenie obiektów inżynierskich i wybudowanie skrzyżowań jednopoziomowych.
Autostrada A4 - punkt poboru opłat
Autor: Stalexport Autostrada Małopolska Co dalej z podwyżkami na autostradzie A4? Zarządca komentuje sprawę
Autostrada A4 - płatny odcinek Autostrady Małopolskiej
Autor: Stalexport Autostrada Małopolska Płatny odcinek autostrady A4

Opłaty są pobierane na każdym Placu Poboru Opłat, tj. w Mysłowicach oraz w Balicach i stanowią połowę opłaty za przejazd całym odcinkiem A4 Katowice-Kraków. Oznacza to, że przejazd samochodem osobowym z Katowic do Krakowa kosztuje obecnie 20 zł (po 10 zł na każdej z bramek).

Rozbudowa autostrady A4
Autor: Ministerstwo Infrastruktury Autostrada A4 na Dolnym Śląsku będzie rozbudowana. Link: Kliknij, aby powiększyć

Autostrada A4 mapa

Autostrada A4 liczy blisko 673 km i pod względem długości jest drugą – po trasie S7 – drogą szybkiego ruchu w Polsce. Za początek szlaku A4 przyjmuje się Jędrzychów koło Zgorzelca na granicy z Niemcami, zaś koniec jest w Korczowej na granicy z Ukrainą. A4 biegnie przez 5 województw:

 • dolnośląskie (183 km),
 • opolskie (88 km),
 • śląskie (86 km),
 • małopolskie (151 km),
 • podkarpackie (165 km).

Autostrada A4 łączy bezpośrednio kilka dużych miast na południu kraju: Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów i Przemyśl. Pośrednio A4, dzięki połączeniom z innymi autostradami i drogami ekspresowymi, umożliwia podróż do innych aglomeracji, zarówno na północ i na południe kraju.

Autostrada A4 - dolnośląskie
Autor: GDDKiA Przebieg autostrady A4 w województwie dolnośląskim Link: Kliknij, aby powiększyć
 • Na Dolnym Śląsku, w okolicy Bolesławca, autostrada A4 łączy się z autostradą A18, którą można dojechać do Olszyny na granicy z Niemcami i następnie do Berlina.
 • Na węźle Legnica Południe autostrada A4 przecina się z trasą S3, której budowa ma się zakończyć w 2023 r. Docelowo S3 będzie przebiegała od zespołu portów morskich Szczecin – Świnoujście na północy, wzdłuż zachodniej granicy kraju, poprzez okolice Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Lubina, Legnicy, Jawora, Bolkowa oraz Kamiennej Góry do Lubawki na granicy z Czechami.
 • We Wrocławiu (węzeł Wrocław Południe) znajduje się przecięcie autostrady A4 z A8 (Autostradową Obwodnicą Wrocławia) oraz trasą S8 i trasą S5. Ta pierwsza połączy Wrocław, Łódź, Warszawę i Białystok (w 2019 r. ma się zakończyć budowa fragmentu S8 między Warszawą a Łodzią), zaś trasa S5 – Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk (dzięki przecięciu z autostradą A1 w Nowych Marzach koło Grudziądza).
Autostrada A4 - opolskie
Autor: GDDKiA Przebieg autostrady A4 w województwie opolskim Link: Kliknij, aby powiększyć

W województwie opolskim autostrada A4 nie krzyżuje się z żadnym ważnym szlakiem komunikacyjnym.

Autostrada A4 - śląskie
Autor: GDDKiA Przebieg autostrady A4 w województwie śląskim Link: Kliknij, aby powiększyć
 • Kolejny ważny węzeł jest na Górnym Śląsku w Gliwicach (Sośnica), gdzie A4 przecina autostradę A1 oraz drogę krajową nr 44. Dodajmy, że autostrada A1 docelowo ma przebiegać z Trójmiasta przez Toruń, Łódź, Częstochowę i Gliwice do Gorzyczek na granicy z Czechami. Z kolei DK44 jest jedną z dróg łączących Górny Śląsk z Krakowem.
 • W Mysłowicach Brzęczkowicach A4 przecina się z trasą S1, która kierować się będzie do granicy ze Słowacją w Zwardoniu, po drodze mijając Bielsko Białą.
Autostrada A4 - małopolskie
Autor: GDDKiA Przebieg autostrady A4 w województwie małopolskim Link: Kliknij, aby powiększyć
 • W Krakowie z autostrady A4 można zjechać na trasę S52 i drogę krajową nr 7 (węzeł Balice I) oraz na trasę S7 (Kraków Bieżanów). Trasa S52 biegnie od granicy w Cieszynie do Bielska Białej. Trasa S7 na południe od Krakowa jest fragmentem Zakopianki. Jadąc na północ (wschodnią obwodnicą Krakowa), będzie można dojechać do Kielc, Radomia, Warszawy i dalej w kierunku Gdańska.
Autostrada A4 - podkarpackie
Autor: GDDKiA Przebieg autostrady A4 w województwie podkarpackim Link: Kliknij, aby powiększyć
 • Na Podkarpaciu Rzeszów jest miejscem przecięcia autostrady A4 z trasą S19 (Rzeszów Zachód i Rzeszów Wschód), czyli z trasą Via Carpatia. S19 przebiegać będzie wzdłuż wschodnich rubieży kraju w kierunku Lublina i Białegostoku. Przy czym S19 skręci w kierunku granicy z Białorusią w Kuźnicy, zaś Via Carpatia prowadzić będzie w stronę granicy z Litwą w Budzisku.

Historia budowy autostrady A4

Budowa autostrady A4 dobiegła końca w 2016 r. Można chyba jednak zaryzykować stwierdzenie, że trwała ona przeszło 80 lat. Blisko 100-kilometrowy odcinek obecnej autostrady A4 (Krzyżowa – Krzywa – Legnica – Wrocław Bielany) powstał bowiem przed wojną na terenach, które wówczas należały do Niemiec.

W okresie PRL niewiele się działo. Dopiero w latach 2003-2006 poniemiecka autostrada wykonana z płyt betonowych doczekała się modernizacji. Wcześniej, bo w 1996 r., dokończona została trwająca 13 lat budowa 62-kilometrowego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem.

Jednak dopiero w kolejnej dekadzie, gdy do Polski zaczęły płynąć szerokim strumieniem pieniądze z Unii Europejskiej na infrastrukturę drogową, budowa autostrady A4 zaczęła nabierać tempa. Do 2009 r. gotowy był już jej cały fragment od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach do Krakowa (łącznie z południową obwodnicą miasta).

Przyznanie Polsce i Ukrainie organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. przyspieszyło decyzję o budowie autostrady A4 na wschód od Krakowa do Korczowej na granicy z Ukrainą. Warto podkreślić, że była to pierwsza autostrada budowana na wschód od Wisły.

Budowa autostrady A4
Autor: Marek Wielgo Taki jest skutek, gdy wykonawca jednego z odcinków drogi zejdzie z budowy z powodu niewypłacalności

Ostatecznie nie wszystkie odcinki A4 udało się wybudować przed Euro. Ostatni odcinek między Rzeszowem a Jarosławiem powstał dopiero 4 lata później. Jedną z przyczyn poślizgu czasowego na budowie autostrady A4 były kłopoty wykonawców. Niektórzy bankrutowali lub schodzili z budowy, bo wskutek kumulacji robót budowlanych mocno poszły w górę koszty, czego nie przewidzieli w swoich kosztorysach.

A4 z nowym węzłem - Niepołomice

Od 22 czerwca 2020 r. kierowcy mogą korzystać z węzła Niepołomice na autostradzie A4. Dzięki inwestycji powstało nowe, bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką nr 964, zarówno od strony Krakowa, jak i Tarnowa. Inwestycja była realizowana na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy GDDKiA oraz samorządami: wojewódzkim i gminnym. Projekt drogowy został opracowany na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, a inwestorem była GDDKiA.

Koszt budowy węzła Niepołomice wyniósł 48 mln zł, z czego 27,5 mln zł pochodziło z budżetu państwa, a 20,5 mln zł z budżetów samorządów. Wykonawcą zadania było polsko-litewskie konsorcjum TRAKCJA PRKiI SA i AKCINẺ BENDROVẺ „KAUNO TILTAI”.

Zakres inwestycji obejmował budowę:

 • węzła w ciągu autostrady A4 do obsługi wszystkich relacji,
 • wjazdów i zjazdów, z równoległymi pasami włączania i wyłączania,
 • łącznic jednokierunkowych dla wszystkich relacji,
 • dwóch zespolonych rond na drodze wojewódzkiej DW964.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej