Trasa S19 - Lublin i Rzeszów połączone drogą ekspresową S19. 20-km trasy oddane do użytku

2022-05-23 12:02
Trasa S19
Autor: GDDKiA Budowa trasy S19

S19 to droga ekspresowa, która powstaje we wschodniej części kraju, pomiędzy przejściem granicznym z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej, a granicą ze Słowacją w Barwinku. Łączna długość ekspresówki to około 570 km. 21 maja 2022 został udostępniony do ruchu ok. 20-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 między Niedrzwicą Dużą a Kraśnikiem. Kto wybuduje kolejny odcinek trasy S19? Dowiedz się więcej.

Spis treści

 1. Przebieg drogi ekspresowej S19
 2. Trasa S19 - aktualności
 3. Odcinki S19 w budowie
 4. Przetargi na podlaskie odcinki S19
 5. 10 km S19 idzie do realizacji
 6. S19 to część międzynarodowego szlaku Via Carpatia

Przebieg drogi ekspresowej S19

Droga ekspresowa S19 wiedzie od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej, przez bliskie sąsiedztwo Białegostoku i dalej na południe przez Lublin aż do granicy ze Słowacją w Barwinku. Ten fragment S19 jest częścią międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia łączącego kraje bałtyckie, poprzez Białystok, Lublin i Rzeszów, z południem Europy.

S19. Budowa drogi ekspresowej S19
Autor: wikipedia Przebieg drogi ekspresowej S19

Trasa S19 - aktualności

Dzięki oddaniu drogi ekspresowej S19 21 maja między Niedrzwicą Dużą a Kraśnikiem mieszkańcy Rzeszowa uzyskali połączenie drogami ekspresowymi z Warszawą, a kierowcy z Lubelszczyzny ekspresowo dotrą do autostrady A4. W ramach inwestycji powstało m.in. 17 obiektów inżynierskich, w tym 12 wiaduktów, dwa przejścia dla dużych zwierząt, most i dwie kładki. Zadanie obejmowało ponadto budowę węzła drogowego Wilkołaz.

W lutym 2022 ruszyła budowa ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe - Babica. Wykonawcą jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción. W ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy, ponad 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Powstanie też węzeł Babica zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania DK19 z DW988. Zakres prac obejmuje także budowę obiektów inżynierskich, w tym tunelu długości ponad 2 km, sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową w ciągu istniejącej DK19, trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19.

Natomiast, inwestycję w ciągu drogi ekspresowej S19 od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do Międzyrzeca Podlaskiego zrealizuje firma Strabag za ok. 391,5 mln zł. Wykonawca w ciągu pierwszych 10 miesięcy od podpisania umowy opracuje dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o wydanie przez Wojewodę Lubelskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W ramach zadania przewidziana jest budowa ok. 13,7 km drogi ekspresowej, która poza dwoma węzłami, jest drogą jednojezdniową i w ramach inwestycji zyska na odcinku ok. 6,2 km drugą jezdnię. Przebudowane zostaną też łącznice węzłów Międzyrzec Podlaski Północ oraz Międzyrzec Podlaski Południe. Z kolei węzeł Łukowisko, komunikujący ten odcinek szlaku Via Carpatia z autostradą A2, powstanie w ramach realizacji jednego z odcinków autostrady. W ramach inwestycji powstanie sześć obiektów inżynierskich, w tym przejście dla dużych zwierząt i wiadukt nad linią kolejową. Zakończenie budowy planowane jest w drugiej połowie 2025 r. 

Przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Kock - Lubartów wygrała również firma Strabag. W ramach zadania wybuduje ona odcinek długości ok. 15,8 km, między końcem obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej a węzłem Lubartów Północ. Trasa przebiegać będzie w ok. 70% nowym śladem, głównie terenami rolnymi. Na początkowym fragmencie (ok. 3 km) pobiegnie istniejącym korytarzem drogi krajowej nr 19. Na wysokości jeziora Kunów powstanie węzeł Firlej. Następnie trasa od wschodniej strony ominie miasto i jezioro Firlej, a także okoliczne lasy. Na pozostałym obszarze droga pobiegnie równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 19. Przed Lubartowem zaplanowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych - MOP Mieczysławka oraz MOP Wola Lisowska. Budowa drogi planowana jest w latach 2023-2025.

Trasa S19
Autor: GDDKiA Mapa przebiegu drogi ekspresowej S19 Kock - Lubartów

W lipcu 2021 GDDKiA podpisała również umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 między Miejscem Piastowym a Duklą. To już ósmy odcinek trasy Via Carpatia w realizacji w województwie podkarpackim. Wykonawcą prac jest firma Strabag. Wartość kontraktu to 479 mln zł. Umowa przewiduje opracowanie projektu i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 długości ok. 10 km.

W ramach zadania wybudowany zostanie nowy odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach (bez pasa awaryjnego). Powstanie także węzeł drogowy w rejonie miejscowości Dukla, który połączy drogę ekspresową S19 z drogą krajową nr 19 oraz drogą powiatową nr 1956R.

Na tym odcinku S19 powstanie łącznie 47 obiektów inżynierskich, w tym 22 w ciągu głównym drogi ekspresowej (trzy estakady, pięć wiaduktów, dziewięć mostów, jedno przejście górne dla dużych zwierząt, jedno przejście dolne dla średnich zwierząt, jedno przejście dolne dla małych zwierząt oraz dwa przepusty).

Wykonawca na projekt i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ma 36 miesięcy (do etapu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych). Wymaganiem GDDKiA jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy. Zakończenie inwestycji zaplanowano na połowę 2025 roku.

Trasa S19
Autor: GDDKiA Odcinek drogi ekspresowej S19 między Miejscem Piastowym a Duklą

Odcinki S19 w budowie

 • Południowa Obwodnica Białegostoku (długość 24,5 km)

Inwestycję podzielono na 2 odcinki:

 1. Białystok Zachód – Białystok Księżyno (16,6 km),
 2. Białystok Księżyno – Białystok Południe (7,9 km).

Przetarg ogłoszono w kwietniu 2020 roku. Umowy na oba odcinki podpisano w grudniu 2020 roku. Budowa potrwa do 2024 roku.

 • Białystok Południe (bez węzła) – Ploski (13 km)

Przetarg ogłoszono w maju 2020 roku. Wykonawca będzie miał do wykonania węzeł Zabłudów oraz przeszło 150-metrowy most nad doliną Narwi. Umowę na projekt i budowę podpisano w listopadzie 2020.

 • Ploski – Haćki (8,9 km)

Przetarg ogłoszono w lipcu 2020 roku. Umowę  o wartości 305,4 mln podpisano na początku 2021 z konsorcjum firm Unibep, Budrex i Value Engineering. Zadanie realizowane jest w systemie Projektuj i buduj. To oznacza, że wykonawca musi teraz przygotować dokumentację projektową do wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Roboty budowlane zaplanowane są na lata 2022–2024.

 • Lubartów Północ – Lublin Rudnik (23 km)

Przetarg ogłoszono w czerwcu 2020 roku. Umowę podpisano w lutym 2021 r. Uzyskanie decyzji ZRID oraz rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2022. Budowa ma potrwać do 2024.

 • Lublin – Kraśnik (42 km)

Przetarg ogłoszono w 2015 r. Odcinek realizowany jest etapami: Lublin (w. Lublin Węglin) – w. Niedrzwica Duża (12 km),  w. Niedrzwica Duża - w. Kraśnik Północ (20 km), w. Kraśnik Północ - w. Kraśnik Południe (10 km).

 • Kraśnik – Lasy Janowskie (33 km)

Przetarg ogłoszono w 2015. Umowy zostały podpisane 30 października 2017[29]. Odcinek jest podzielony na 3 etapy:

 1. Kraśnik Południe – Janów Lubelski Północ (18 km),
 2. obwodnica Janowa Lubelskiego (7 km),
 3. Janów Lubelski Południe (koniec obwodnicy) – Lasy Janowskie (8 km).
 • węzeł „Lasy Janowskie” – węzeł „Nisko Południe” (24,3 km)

Przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie drogi ekspresowej S19 od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z podziałem na 3 odcinki realizacyjne ogłoszono w 2015:

 1. Lasy Janowskie – Zdziary (9,3 km),
 2. Zdziary – Rudnik nad Sanem (9 km),
 3. Rudnik nad Sanem – Nisko Południe (6 km).
 • węzeł „Nisko Południe” – węzeł „Kamień” (29,9 km)

Odcinek od węzła „Nisko Południe” do węzła „Sokołów Małopolski Północ” z podziałem na 3 odcinki realizacyjne:

 1. Nisko Południe – Jeżowe (11,5 km),
 2. Jeżowe – Kamień (10,5 km)
 3. węzeł „Kamień” – węzeł „Sokołów Małopolski Północ” (7,9 km).
 • Rzeszów Południe – Babica (10,3 km)

Przetarg ogłoszono w 2019. Umowę na projekt i budowę odcinka podpisano w lipcu 2020. Budowa ma potrwać 70 miesięcy, czyli do 2026.

Przetargi na podlaskie odcinki S19

Ruszyły już przetargi na zaprojektowanie i wybudowanie trzech kolejnych fragmentów drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim.  Są to odcinki:

 • Ploski - Haćki,
 • Haćki - Bielsk Podlaski Zachód,
 • Bielsk Podlaski Zachód - Boćki.

To kolejne 30 kilometrów drogi ekspresowej S19 na Podlasiu, prowadzące na południe w stronę Lublina - od rzeki Narew (Ploski), przez obejście Bielska Podlaskiego, aż po miejscowość Boćki. 

 • odcinek od węzła Księżyno do węzła Białystok Południe (wraz z budową nowego fragmentu drogi krajowej nr 65 od węzła Białystok Południe do miejscowości Grabówka)

Ten odcinek domyka tzw. Południową Obwodnicę Białegostoku. W przetargu wpłynęło 10 ofert, z których najtańszą złożyło hiszpański konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldes Construcciones (456,14 mln zł). Najwyższą ofertę, bo na 571,49 mln zł, złożył kontrakt Mostostal Warszawa i tylko ta oferta przekraczała kosztorys zamawiającego, czyli 540,31 mln zł.  

 • odcinek Krynice – Białystok Zachód oraz Białystok Południe – Ploski

To 10-kilometrowy odcinek Krynice (od istniejącej DK65) - Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem) oraz prawie 13-kilometrowy odcinek Białystok Południe (bez węzła) – Ploski nad Narwią. Oba odcinki mają być gotowe pod koniec 2024 roku.

S19. Budowa drogi ekspresowej S19
Autor: GDDKiA Link: Kliknij i powiększ
Trasa S19
Autor: GDDKiA Ogłoszono przetargi na trzy odcinki S19 w okolicy Bielska Podlaskiego Link: Kliknij i powiększ

10 km S19 idzie do realizacji

19 maja 2021 GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę kolejnego fragmentu drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim. Chodzi o odcinek Krynice (DK65) – Dobrzyniewo – Białystok Zachód (S8). Budowę powierzono konsorcjum spółek Porr i Unibep za 405,6 mln zł brutto.

Ten fragment drogi ma ok. 10,2 km długości i na północy, w rejonie miejscowości Krynice, włącza się w istniejącą drogę krajową nr 65 Ełk - Białystok. Od zachodu omija stolicę województwa, aby na funkcjonującej drodze ekspresowej S8 (na planowanym węźle Białystok Zachód) połączyć się z odcinkami S19 będącymi już w realizacji (również w systemie Projektuj i buduj):

 • Białystok Zachód - Księżyno,
 • Księżyno - Białystok Południe,
 • Białystok Południe - Ploski,
 • Ploski - Haćki (niedaleko Bielska Podlaskiego).

Wszystkie wymienione odcinki drogi ekspresowej S19, od Krynic na północny zachód od Białegostoku, aż po Haćki koło Bielska Podlaskiego, tworzą podlaski fragment Via Carpatii, który jest już fazie w realizacji. Łączna długość tych odcinków to 56,4 km (oś północ - południe).

S19 to część międzynarodowego szlaku Via Carpatia

S19, z wyłączeniem odcinka Kuźnica Białostocka-Białystok, to część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który w Polsce będzie mieć długość ponad 700 km. Droga przebiegać będzie przez województwo podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Via Carpatia połączy Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję.

Via Carpatia
Autor: GDDKIA Przebieg międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który powstaje wzdłuż wschodniej granicy Polski
Przebieg międzynarodowego szlaku Via Carpatia - mapa
Autor: GDDKIA Przebieg międzynarodowego szlaku Via Carpatia
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej