Autostrada A1: projekt Stryków - Pyrzowice do poprawki

2010-02-08 10:16
Autostrada A1
Autor: Ministerstwo Infrastruktury

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła sprawdzanie projektu budowlanego dla 180-kilometrowego odcinka autostrady A1 Stryków–Pyrzowice, zleconego projektantom przez Autostradę Południe SA. Projekt wymaga istotnych zmian.

Główne wady projektu
Po pierwsze, projekt nie jest w pełni zgodny z wymogami decyzji środowiskowej wydanej dla tego odcinka autostrady A1. Przykładowo, zbiorniki retencyjne dla autostrady zostały umiejscowione zbyt blisko przejść dla zwierząt, dlatego muszą zostać przesunięte. Przepusty wymagają korekty.
Po drugie, poprawy wymagają zapisy dotyczące konstrukcji drogowej oraz obiektów mostowych. Niezbędne jest dokonanie korekt polegających na zwiększeniu trwałości i jakości wyżej wymienionych obiektów oraz dostosowaniu konstrukcji do prognozowanego ruchu.
Po trzecie, w projekcie nie ujęto wymaganych uzgodnień, które należy uzyskać np. od samorządów, przez teren których przebiegać będzie ten odcinek autostrady.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwróciła się 3 lutego 2010 r. w trybie pilnym do koncesjonariusza Autostrady Południe SA o dokonanie niezbędnych korekt w projekcie autostrady A1 od Strykowa do Pyrzowic.

Liczymy, że APSA dokonana poprawek jak najszybciej
- Będziemy oczekiwać od APSA wskazania konkretnego terminu zakończenia wprowadzania korekt. Podkreślamy, że to od szybkości działań APSA w tej kwestii zależą dalsze procedury związane z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę dla tego odcinka autostrady A1 i wybór wykonawcy prac w systemie tradycyjnym. Celem GDDKiA jest podpisanie umowy z wykonawcą jesienią br. - podkreślaja Generalna Dyrekcja.

Przypominamy, że do 22 stycznia 2010 r. Autostrada Południe, na mocy umowy partnerstwa publiczno-prywatnego ze Skarbem Państwa podpisanej rok wcześniej, miała uzyskać finansowanie dla budowy koncesyjnego odcinka autostrady A1 od Strykowa do Pyrzowic. Ponieważ do zamknięcia finansowego projektu w systemie koncesyjnym nie doszło, budową tego odcinka autostrady A1 będzie zajmować się strona publiczna.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej