Portal e-budownictwo w nowelizacji Prawa budowlanego. Prezydent podpisał ustawę

2022-08-03 10:30
e-budownictwo 2.0
Autor: Getty Images Serwis e-Budownictwo ma być narzędziem, które znacząco pomoże inwestorom w ich pracy

20 lipca 2022 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy – Prawo budowlane. Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim portalu e-budownictwo i dostępnych tam funkcji. E-budownictwo 2.0 to rządowy projekt uruchomiony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, który służy do załatwiania online wszelkich spraw związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego w budownictwie. Inwestorzy już teraz mają dostęp do 26 wniosków i zgłoszeń. Dowiedz się jak krok po kroku wypełnić i podpisać wniosek na stronie e-budownictwo.

Spis treści

 1. Czym jest serwis e-budownictwo?
 2. Kto może złożyć formularz w e-budownictwo 2.0?
 3. E-budownictwo 2.0: wzory i formularze do pobrania
 4. Jak przesłać wniosek przez portal e-budownictwo?
 5. W jaki sposób podpisywane są dokumenty w e-budownictwo?
 6. Czy wniosek w e-budownictwo może złożyć pełnomocnik?
 7. Jeżeli jest kilku inwestorów, czy każdy musi popisać wniosek?
 8. Czy do złożenia wniosku online potrzebne są oryginały dokumentów?
 9. Instrukcja korzystania z serwisu e-budownictwo - film
Ważne

20 lipca 2022 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy – Prawo budowlane. Nowe przepisy wprowadziły dziennik budowy w postaci elektronicznej (system EDB), książkę obiektu budowlanego w postaci elektronicznej, elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane (system eCRUB) oraz Portal e-Budownictwo.

1 lipca 2021 weszło w życie rozporządzenie zmieniające formę i zakres projektu budowlanego, który od tego dnia może być przygotowany i złożony do organów w pliku .pdf za pośrednictwem strony e-budownictwo.

Czym jest serwis e-budownictwo?

Serwis e-budownictwo to platforma do załatwiania w urzędach spraw z zakresu branży budowlanej. To element rozwoju cyfryzacji procesów inwestycyjnych w budownictwie. Aktualnie w serwisie dostępnych jest 26 formularzy dotyczących wybranych procedur budowlanych.

Obecnie serwis służy inwestorom do wypełniania i pobierania wybranych formularzy, które można podpisać podpisem zaufanym lub elektronicznym i przesłać online do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego, właśnie za pośrednictwem serwisu e-budownictwo.

Na stronie dostępny jest też e-CRUB, czyli Centralny Rejestr Osób posiadających Uprawnienia budowlane. Wyszukiwarka w przejrzysty sposób pozwala urzędnikom i inwestorom zatrudniającym inżyniera czy projektanta szybko sprawdzić kwalifikacje i uprawnienia budowlane kandydata. 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego pracuje aktualnie nad wprowadzeniem w serwisie e-budownictwo elektronicznego dziennika budowy oraz konta inwestora.

Czytaj też:

Docelowo serwis e-budownictwo ma być również źródłem wiedzy niezbędnej do prawidłowego poprowadzenia inwestycji, a także ma zintegrować wiele systemów. Chodzi o to, aby urzędy mogły same pobierać z własnych baz danych niezbędne informacje i przekazywać sobie potrzebne dokumenty w formie elektronicznej. Serwis e-budownictwo ma pomagać inwestorom w pracy.

Ważne

Od 1 października 2021, w najnowszej wersji serwisu e-budownictwo 2.0, mozliwy jest wybór roli w procesie budowlanym, co znacząco uprościło wypełnianie elektronicznych formularzy.

Kto może złożyć formularz w e-budownictwo 2.0?

W najnowszej wersji aplikacji e-budownictwo 2.0 można wybrać rolę, w której występujemy składając formularz. Zmiana zastała wprowadzona po to, aby program nie proponował użytkownikom treści, które w pewnych sytuacjach można pominąć. Obecnie wprowadzane dane odpowiadają konkretnej roli, dlatego na początku wypełniania formularza należy zaznaczyć odpowiednie pole. 

Są trzy role:

 • inwestor jako osoba fizyczna,
 • inwestor jako osoba prawna  reprezentant,
 • pełnomocnik.  

E-budownictwo 2.0: wzory i formularze do pobrania

Na stronie e-budownictwo (lipiec 2022) dostępne są następujące wnioski:

 • Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (nowy)
 • Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)
 • Zgłoszenie robót budowlanych (PB-2)
 • Zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego (PB-2a)
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego (PB-16a)
 • Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu (PB-8)
 • Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)
 • Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu (PB-6)
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)
 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie - przed zakończeniem budowy (PB-17a)
 • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)
 • Wniosek o uproszczoną legalizację (PB-15)
 • Wniosek o legalizację (PB-19)
 • Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (PB-13)
 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynku (PB-3)
 • Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10)
 • Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11)
 • Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)
 • Wniosek o wejście na sąsiadujący teren (PB-14)
 • Wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego
 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu (PB-18)
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 • Uzupełnienie wniosku składanego elektroniczne - NAJNOWSZA FUNKCJONALNOŚĆ

Wszystkie wnioski dostępne są TUTAJ

Jak przesłać wniosek przez portal e-budownictwo?

Aby przesłać wniosek poprzez portal e-budownictwo należy wejść na stronę gov.pl, następnie wybierać Mój gov, po akceptacji klauzuli przetwarzania danych osobowych nastąpi przekierowanie na stronę logowania. Kolejny krok to logowanie, następnie należy wybrać folder Moja skrzynka, potem Wyślij pismo, a na koniec wypełnić prosty formularz:

 • w polu Wybierz urząd wpisz nazwę urzędu, do którego skierowany jest wniosek
 • w polu Rodzaj pisma wybierz Wniosek
 • w polu Tytuł pisma wpisz nazwę wniosku, np.: „Wniosek o rozbiórkę”
 • w polu Treść pisma napisz pismo przewodnie z informacją, że wniosek jest kierowany do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego
 • dodaj załączniki, kliknij w pole Dodaj plik z dysku i wybierz załącznik, a w polu Opis załącznika wpisz nazwę załącznika
 • dodaj kolejny załącznik wybierając znak +
 • pole danych kontaktowych powinno być wypełnione automatycznie, sprawdź, czy dane są wypełnione poprawnie
 • wybierz przycisk Przejdź do podpisu
 • nastąpi przekierowanie na stronę Profilu zaufanego
 • podpisz dokumenty i wyślij

Jest oczywiście możliwość wyboru, czy uczestnicy procesu budowlanego będą kontaktować się z organami administracji architektoniczno-budowanej w postaci elektronicznej czy też papierowej.

W jaki sposób podpisywane są dokumenty w e-budownictwo?

Istnieją 3 możliwe formy e-podpisu:

 • Podpis kwalifikowany - ma moc prawną podpisu własnoręcznego i poświadczany jest za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Podpis elektroniczny jest komercyjną usługą udostępnianą inwestorom odpłatnie.
 • Podpis zaufany- całkowicie bezpłatna i powszechna forma podpisu wykorzystującego profil zaufany.  Tu można podpisać dokument podpisem zaufanym
 • Podpis osobisty - podpis składany za pomocą e-dowodu, czyli dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Podpis elektroniczny jest składany na całym pliku. Nie ma możliwości podpisywania poszczególnych stron.

Czy wniosek w e-budownictwo może złożyć pełnomocnik?

Inwestor na platformie e-budownictwo może działać poprzez pełnomocnika. Konieczne wtedy jest wniesienie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo i załączenie dowodu, który potwierdza tę wpłatę wraz z pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do wniosku w formie oryginalnego dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym inwestora.

Jeżeli jest kilku inwestorów, czy każdy musi popisać wniosek?

Tak, jeśli inwestorzy nie działają przez pełnomocników, każdy z nich musi złożyć podpis na elektronicznym dokumencie, przy czym podpisy mogą być złożone na jednym dokumencie w różnej formie, np. inwestor może złożyć elektroniczny podpis i przesłać mejlem dokument do kolejnego inwestora do podpisu. Na końcu jeden z inwestorów przesyła podpisany dokument na skrzynkę podawczą urzędu poprzez ePUAP.

Czy do złożenia wniosku online potrzebne są oryginały dokumentów?

Ustawa Prawo budowlane pozwala na załączenie kopii pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów. Nie trzeba dołączać oryginalnych dokumentów. Dokumenty te mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Oczywiście zdjęcie musi być dobrej jakości, z widocznymi danymi na decyzji (data, adresat, treść, podpis).

Instrukcja korzystania z serwisu e-budownictwo - film

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej