Bez pozwoleń na budowę, więcej ziemi - więcej domów?

2007-09-06 18:13

Jest szansa na spadek cen mieszkań, skrócenie procedur uzyskiwania pozwoleń budowlanych oraz odrolnienie wszystkich terenów w miastach i niektórych gruntów na wsi (klasy 4, 5 i 6). Taki jest przynajmniej plan nowego ministra budownictwa, którego w przedwyborczej atmosferze osobiście wspiera premier.

Premier Jarosław Kaczyński i Mirosław Barszcz, minister budownictwa , podczas konferencji prasowej na warszawskim Ursynowie przedstawili projekt ustawy "o zmianie niektórych ustaw dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym oraz niektórych innych ustaw". Celem ustawy jest odblokowanie procesu inwestycyjnego na rynku budowlanym poprzez nowelizację obowiązujących regulacji prawnych. Projekt zawiera zmiany w 17 ustawach, najważniejsze to:

  • likwidacja instytucji pozwoleń na budowę dla budownictwa mieszkaniowego w odniesieniu do budynków mieszkalnych o powierzchni nie przekraczającej określonych limitów powierzchniowych i wysokościowych (o powierzchni użytkowej do 5000 m2 i wysokości do 12 m);
  •  uproszczenie procedur uzyskiwania pozwolenia na budowę;
  • uproszczenie procedur uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i wprowadzenie rozwiązań przyspieszających tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • usprawnienie procedury dokonywania podziałów nieruchomości;
  • likwidacja procedury administracyjnej odrolnienia w odniesieniu do wybranych kategorii gruntów rolnych;
  • wprowadzenie prawa do emitowania przez banki uniwersalne papierów dłużnych zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu udzielonych kredytów hipotecznych (prawo do emisji listów zastawnych);
  • wprowadzenie możliwości wcześniejszego uzyskania premii gwarancyjnej z przeznaczeniem na wkład własny wymagany przy kredycie mieszkaniowym.

Nowelizowane będą następujące ustawy: prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie gruntów rolnych i leśnych o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, o spółdzielniach mieszkaniowych, o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnej oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, o gospodarce nieruchomościami, o listach zastawnych i bankach hipotecznych, o ochronie przyrody, prawo ochrony środowiska, o funduszach inwestycyjnych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o księgach wieczystych i hipotece, o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prawo wodne, prawo upadłościowe i naprawcze, a także ustawa - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Ministerstwo Budownictwa chce, by Sejm uchwalił (w trybie pilnym) ustawę ułatwiającą budowę nowych domów. Projekt został zgłoszony jako inicjatywa poselska, aby już 5 września mogło się odbyć drugie i trzecie czytanie zakończone głosowaniem. Wówczas nowy program mieszkaniowy zostałby ogłoszony w ciągu półtora miesiąca, a uruchomiony w ciągu roku. Poparcie dla projektu zapowiedziała PO, Samoobrona oraz PiS.

Deweloperzy z niecierpliwością czekają na uwolnienie gruntów pod inwestycje. Więcej wolnych działek może przyczynić się do spadku cen ziemi, a dzięki temu będzie można taniej budować mieszkania. I taniej kupować - lokale na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej