BIM – polska perspektywa. Raport Autodesk

2015-11-20 11:29
BIM w Polsce, raport Autodesk
Autor: Autodesk

Autodesk ogłosił raport "BIM – polska perspektywa". Celem badania było określenie poziomu znajomości i wykorzystania BIM w Polsce, korzyści dla branży architektoniczno-budowlanej, jak również barier i perspektyw dalszego rozwoju technologii. Co wynika z raportu?

„BIM staje się tematem ważnym z punktu widzenia polskiej branży architektoniczno-budowlanej. Analogicznie do rynków zachodnich, Autodesk podjął inicjatywę opracowania badania, weryfikującego poziom adopcji BIM w Polsce. Nasze działania poprały organizacje i instytucje branżowe, a także firmy reprezentujące różne grupy uczestników procesu projektowo-budowlanego. Świadczy to o potrzebie pogłębiania świadomości tej metodyki w naszym kraju. Jestem przekonany, że badanie BIM – polska perspektywa stanie się asumptem do szerszej debaty i edukacji rynku w zakresie BIM” – mówi Wojciech Jędrzejczak, dyrektor zarządzający Autodesk w Polsce.
Patronat honorowy nad badaniem objęli: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Firm Deweloperskich, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. Badanie, na zlecenie Autodesk, realizował Instytut Millward Brown.

Świadomość BIM w Polsce

Badanie wskazuje, że świadomość BIM oscyluje na poziomie 46%. Około 25% respondentów deklaruje stosowanie metodyki BIM przy realizowanych projektach. Świadomość ta jest zauważalnie wyższa w większych organizacjach, zatrudniających powyżej 10 osób (56,5%) oraz wśród osób młodszych stażem – blisko 60%. Respondenci oceniają, że świadomość BIM jest wyższa wśród architektów (65,4%), projektantów konstrukcji i instalacji (50,3%), niższa wśród wykonawców, inwestorów, właścicieli budynków.

Po co BIM?

Opinia, że BIM pozwala na osiągnięcie szeregu korzyści w procesie projektowo-budowlanym jest podzielana. 61,63% respondentów uważa, że BIM daje wyższą jakość tworzonych projektów; 60,47% - mniej błędów na etapie realizacji inwestycji. Kolejne zalety to: lepsza współpraca stron zaangażowanych w projekt, usprawnienie projektowania oraz tworzenie bardziej wydajnych projektów (odpowiednio: 39,53%, 38,37%, 37,2%).

Wśród przedstawicieli branży, którzy stosują BIM, ponad 60% respondentów uważa, że BIM pozwala na obniżenie kosztów w całym cyklu powstawania i życia budynku. 67,28% z tej grupy wskazuje na oszczędności przewyższające 15%. Respondenci dostrzegają także oszczędności na etapie przedmiarowania i kosztorysowania; realizacji budowy i projektowania architektonicznego oraz branżowego.

Jak wykorzystać zalety BIM?

BIM jest nowym, na skalę globalną, sposobem pracy w branży architektoniczno-budowlanej. W wielu krajach toczą się debaty na temat adopcji BIM, czy też dostosowania prawa. W Polsce, wśród działań, które należy podjąć, respondenci wymieniają przede wszystkim – budowanie świadomości wśród inwestorów (ponad 40%), edukację rynku (ponad 37%) oraz opracowanie polskich standardów BIM (36%). Charakterystyczne jest, że potrzebę działań wskazują prawie wszyscy, jedynie 2,5% mówi, że nie ma potrzeby podejmowania żadnych kroków.

Wśród czynników, które spowalniają rozwój BIM w Polsce wymieniane są: mała liczba specjalistów pracujących z BIM (71,4%), niska świadomość korzyści wśród inwestorów (68,9%), brak wspólnych standardów działania (68,9%), niechęć do zmian w metodyce projektowania (61,5%), czy też zbyt niskie ceny projektów (83,9%).

Rośnie popularność BIM

Blisko 42% respondentów stosuje BIM krócej niż 3 lata. 54% badanych (świadomych idei BIM) ocenia, że liczba projektów realizowanych w ich firmach z wykorzystaniem BIM będzie się zwiększać. Opinia ta jest istotnie częściej podzielana w firmach zatrudniających 10 i więcej pracowników, czyli tam gdzie jest większa skala wykorzystania BIM. Badani widzą szereg korzyści wynikających ze stosowania BIM, co pokazuje rosnącą popularność tej metodyki.

Badanie Autodesk

Badanie przeprowadzono na próbie 350 firm z branży architektoniczno-budowlanej (pracownie architektoniczne, firmy zajmujące się projektowaniem konstrukcji/instalacji budowlanych, firmy developerskie). Respondentami, z którymi przeprowadzano wywiady, byli decydenci – kadra zarządzająca firm oraz osoby podejmujące decyzje dotyczące stosowanych przez firmę rozwiązań technicznych. Badanie zrealizowane zostało za pomocą techniki mix mode (CATI, CAWI, CAPI) z wykorzystaniem jednolitego narzędzia badawczego – kwestionariusza. Do prac nad opracowaniem raportu zostali zaproszeni przedstawiciele firm oraz instytucji reprezentujących branżę architektoniczno-budowlaną. Na etapie przygotowania narzędzia badawczego zorganizowane zostały 3 spotkania – w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. Wnioski uzyskane podczas dyskusji zostały wykorzystane na etapie opracowanie kwestionariusza badania.

Komentarze do wyników badania

Szymon Dorna, BIM Manager PM Group
Wyniki przeprowadzonego badania BIM – polska perspektywa, przeprowadzone przez instytut Millward Brown kompleksowo przedstawia najbardziej aktualny obraz świadomości, wykorzystania i perspektyw BIM (Building Information Modeling) w Polsce. Badanie potwierdziło, że aby zwiększyć wykorzystanie BIM w Polsce należy propagować technologie na poziomie krajowym – poprzez opracowanie polskich standardów, aktualizacje ustaw, jak również budując świadomość na poziomie lokalnym – w pracowniach, na budowach czy uczelniach. Zwiększenie świadomości zaowocuje z czasem zwiększeniem ilości specjalistów BIM, których obecnie brakuje nie tylko w Polsce, ale nawet w Wielkiej Brytanii gdzie od 2016 BIM będzie wymagany obligatoryjnie. Firmy, które mają bogate doświadczenie w BIM dostrzegają faktyczne zalety jego wykorzystania. Analiza rynku jednoznacznie stwierdza, że bardzo ważne jest to, aby cena rynkowa przygotowania dokumentacji projektowej w BIM wzrosła (co jest słuszne uwzględniając nieporównywalną jakość dokumentacji i procesu budowlanego, oraz zmniejszenie kosztu całkowitej inwestycji opartej o BIM). Wzrost cen za projekty, spowoduje pewny wzrost wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI). BIM jest globalnym trendem zmiany procesu budowlanego. Prognozy dla rozwoju BIM w Polsce są optymistyczne i w ciągu najbliższych lat będziemy obserwować dynamiczny rozwój tej technologii w Polsce.

Mariusz Ścisło, prezes SARP
Wyniki Raportu nie są zaskoczeniem, aczkolwiek niektóre dane wręcz pokazują, że pociąg BIMdolino już od kilku lat pędzi po Polsce. To bardzo ważny sygnał dla tych wszystkich, którzy uważają że technologii BIM należy się przeciwstawiać, ponieważ polskich architektów na nią nie stać. Innowacji w procesie projektowania nie da się zatrzymać ani tym bardziej odrzucić. Nie jest też prawdą, że im mniejsza firma tym trudniej BIM implementować. Posługiwanie się technologią BIM jest już powszechne w wielu biurach projektowych w Polsce. Co więcej wiele pracowni uczestniczy w tym procesie nie do końca zdając sobie sprawę, że korzystają z systemów BIM. Raport pokazuje, że największą świadomość oraz praktyczną wiedzę mają projektanci – architekci, konstruktorzy i instalatorzy. W mniejszym stopniu dotyczy to wykonawców, a zwłaszcza inwestorów i tu zapewne jest pole do szerzenia świadomości benefitów wynikających z procesu projektowania BIM. Raport wskazuje też na podstawowe trzy bariery związane z implementacją BIM w Polsce: niskie ceny projektów, brak wykwalifikowanej kadry projektowej i standardów BIM.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej